Waarden opzoeken met VERT.ZOEKEN, INDEX of VERGELIJKEN

U hebt een lijst met telefoonnummers van kantoren en u wilt weten welke werknemers zich in elk kantoor bevinden. Het werkblad is echter zeer groot. Hoe kunt u dit aanpakken? Gebruik een opzoekfunctie. De functies VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN zijn beide heel handig. Hetzelfde geldt voor INDEX en VERGELIJKEN.

Opmerking:  Het heeft geen zin om naar de wizard Opzoeken te zoeken, omdat deze functie niet meer beschikbaar is in Excel.

Het gebruik van VERT.ZOEKEN wordt nu kort herhaald.

=VERT.ZOEKEN(B2;C2:E7;3;WAAR)

Het eerste argument, het gegevensitem waarvoor de functie moet worden gebruikt, is de waarde die u wilt zoeken. Dit kan een celverwijzing of een harde waarde zijn, zoals 'splinter' of 21.000. Het tweede argument is het celbereik dat de gezochte waarde bevat, in dit voorbeeld C2-C7. Het derde argument is de kolom in dit celbereik die de gewenste waarde bevat.

Het vierde argument is optioneel. U kunt Waar of Onwaar invoeren. Als u WAAR invoert of het argument leeg laat, wordt met de functie een niet-geheel exacte overeenkomst geretourneerd van de opgegeven waarde in het eerste argument. Als u ONWAAR invoert, komt de functie overeen met de waarde die is opgegeven via het eerste argument. U beschikt dus over meer flexibiliteit als u het vierde argument leeg laat of WAAR invoert.

In dit voorbeeld ziet u hoe de functie werkt. Wanneer u een waarde invoert in cel B2 (het eerste argument), wordt met VERT.ZOEKEN gezocht in de cellen C2-E7 (het tweede argument) en wordt de dichtstbijzijnde niet-geheel exacte overeenkomst geretourneerd uit de derde kolom in het bereik, kolom E (het derde argument).

Een veelvoorkomend gebruik van de functie VERT.ZOEKEN

Het vierde argument is leeg, dus wordt met de functie een niet-geheel exacte overeenkomst geretourneerd. Als dit niet het geval zou zijn, zou u een van de waarden in kolom C of D moeten invoeren om een resultaat te verkrijgen.

Wanneer u vertrouwd bent met VERT.ZOEKEN, is de functie HORIZ.ZOEKEN vrij eenvoudig te gebruiken. U voert dezelfde argumenten in, maar hierbij wordt naar waarden gezocht in rijen in plaats van in kolommen.

Probeer het eens

Als u met opzoekfuncties wilt oefenen voordat u ze op uw eigen gegevens toepast, kunt u deze voorbeeldgegevens gebruiken. Sommige mensen maken graag gebruik van VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN, terwijl anderen de voorkeur geven aan INDEX en VERGELIJKEN. Probeer ze allemaal uit om te kijken welke u het handigst vindt.

VERT.ZOEKEN in de praktijk

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip    Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Dichtheid

Viscositeit

Temperatuur

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;2)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 1 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 1 in kolom A gevonden, in dit geval 0,946, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom B in dezelfde rij.

=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;2)

'=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;3;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 1 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 1 in kolom A gevonden, in dit geval 0,946, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom C in dezelfde rij.

=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;3;WAAR)

'=VERT.ZOEKEN(0,7;A2:C10;3;ONWAAR)

Met behulp van een exacte waarde wordt naar de waarde 0,7 gezocht in kolom A. Aangezien kolom A geen exacte overeenkomst bevat, levert dit een fout op.

=VERT.ZOEKEN(0,7;A2:C10;3;FALSE)

'=VERT.ZOEKEN(0,1;A2:C10;2;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 0,1 gezocht in kolom A. Aangezien 0,1 kleiner is dan de kleinste waarde in kolom A, levert dit een fout op.

=VERT.ZOEKEN(0,1;A2:C10;2;WAAR)

'=VERT.ZOEKEN(2;A2:C10;2;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 2 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 2 in kolom A gevonden, in dit geval 1,29, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom B in dezelfde rij.

=VERT.ZOEKEN(2;A2:C10;2;WAAR)

HORIZ.ZOEKEN in de praktijk

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip    Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Assen

Lagers

Bouten

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=HORIZ.ZOEKEN("Assen"; A1:C4; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Assen' in rij 1 en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom A).

=HORIZ.ZOEKEN("Assen";A1:C4;2;WAAR)

'=HORIZ.ZOEKEN("Lagers"; A1:C4; 3; ONWAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Lagers' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom B).

=HORIZ.ZOEKEN("Lagers";A1:C4;3;ONWAAR)

'=HORIZ.ZOEKEN("B"; A1:C4; 3; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'B' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven. Omdat geen exacte overeenkomst voor 'B' wordt gevonden, wordt de volgende grootste waarde gebruikt die kleiner is dan 'B': 'Assen' in kolom A.

=HORIZ.ZOEKEN("B";A1:C4;3;WAAR)

'=HORIZ.ZOEKEN("Bouten"; A1:C4; 4)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Bouten' in rij 1 en wordt de waarde van rij 4 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom C).

=HORIZ.ZOEKEN("Bouten";A1:C4;4)

'=HORIZ.ZOEKEN(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}, 2, WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar het getal 3 in de uit drie rijen bestaande matrixconstante en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom (in dit geval de derde kolom) als resultaat gegeven. Er zijn drie rijen met waarden in de matrixconstante en de rijen worden met behulp van een puntkomma (;) van elkaar gescheiden. Omdat 'c' in rij 2 wordt gevonden en de waarde zich bevindt in dezelfde kolom als 3, wordt 'c' als resultaat gegeven.

=HORIZ.ZOEKEN(3;{1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"};2;WAAR)

Gebruik van INDEX en VERGELIJKEN

In dit voorbeeld worden de functies INDEX en VERGELJKEN samen gebruikt om het oudste factuurnummer en de bijbehorende datum op te halen voor elk van de vijf plaatsen. Aangezien de datum wordt opgeleverd als getal, wordt de functie TEKST gebruikt om het getal op te maken als een datum. De functie INDEX gebruikt het resultaat van de functie VERGELIJKEN als argument. De combinatie van de functies INDEX en VERGELIJKEN wordt in elke formule tweemaal gebruikt: eerst om het factuurnummer op te leveren en daarna om de datum op te leveren.

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip    Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Factuur

Plaats

Factuurdatum

Oudste factuur per plaats, met datum

3115

Amsterdam

7-4-12

="Amsterdam = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Amsterdam",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Amsterdam",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3137

Amsterdam

9-4-12

="Assen = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Assen",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Assen",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3154

Amsterdam

11-4-12

="Den Bosch = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Den Bosch",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Den Bosch",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3191

Amsterdam

21-4-12

="Nijmegen = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Nijmegen",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Nijmegen",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3293

Amsterdam

25-4-12

="Tilburg = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Tilburg",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Tilburg",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3331

Amsterdam

27-4-12

3350

Amsterdam

28-4-12

3390

Amsterdam

1-5-12

3441

Amsterdam

2-5-12

3517

Amsterdam

8-5-12

3124

Assen

9-4-12

3155

Assen

11-4-12

3177

Assen

19-4-12

3357

Assen

28-4-12

3492

Assen

6-5-12

3316

Den Bosch

25-4-12

3346

Den Bosch

28-4-12

3372

Den Bosch

1-5-12

3414

Den Bosch

1-5-12

3451

Den Bosch

2-5-12

3467

Den Bosch

2-5-12

3474

Den Bosch

4-5-12

3490

Den Bosch

5-5-12

3503

Den Bosch

85-12

3151

Nijmegen

9-4-12

3438

Nijmegen

2-5-12

3471

Nijmegen

4-5-12

3160

Tilburg

18-4-12

3328

Tilburg

26-4-12

3368

Tilburg

29-4-12

3420

Tilburg

1-5-12

3501

Tilburg

6-5-12

Meer informatie over opzoekfuncties

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×