Waarden opzoeken in een lijst met gegevens

Waarden opzoeken in een lijst met gegevens

Stel dat u het toestelnummer van een medewerker wilt opzoeken aan de hand van het badgenummer van de desbetreffende medewerker of dat u wilt weten hoeveel provisie is verbonden aan bepaalde verkoopcijfers. U zoekt gegevens op om snel en op efficiënte wijze specifieke gegevens te vinden in een lijst en automatisch te controleren of u de juiste gegevens gebruikt. Nadat u de gegevens hebt gevonden, kunt u berekeningen uitvoeren of resultaten weergeven met gebruik van de geretourneerde waarden. U kunt op verschillende manieren waarden opzoeken in een lijst met gegevens en de resultaten weergeven.

Wat wilt u doen?

Waarden verticaal in een lijst opzoeken met gebruik van een exacte overeenkomst

Waarden verticaal in een lijst opzoeken met gebruik van een benadering van de zoekwaarde

Waarden verticaal in een lijst van onbekende grootte opzoeken met gebruik van een exacte overeenkomst

Waarden horizontaal in een lijst opzoeken met gebruik van een exacte overeenkomst

Waarden horizontaal in een lijst opzoeken met gebruik van een benadering van de zoekwaarde

Create a lookup formula with the Lookup Wizard (Excel 2007 only) (Een zoekformule maken met de wizard Opzoeken (alleen in Excel 2007))

Waarden verticaal in een lijst opzoeken met gebruik van een exacte overeenkomst

Voor deze taak kunt u de functie VERT.ZOEKEN of een combinatie van de functies INDEX en VERGELIJKEN gebruiken.

Voorbeelden van VERT.ZOEKEN

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 1

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 2

Zie VERT.ZOEKEN, functie voor meer informatie.

Voorbeelden van INDEX en VERGELIJKEN

De functies INDEX en VERGELIJKEN kunnen worden gebruikt ter vervanging van VERT.ZOEKEN

In gewoon Nederlands betekent dit:

=INDEX(ik wil de retourwaarde van C2:C10 VERGELIJKEN met (Boerenkool, die zich ergens in de matrix B2:B10 bevindt, waarbij de retourwaarde de eerste waarde is die overeenkomt met Boerenkool))

De formule zoekt de eerste waarde in C2:C10 die overeenkomt met Boerenkool (in B7) en retourneert de waarde in C7 (100). Dit is de eerste waarde die overeenkomt met Boerenkool.

Zie INDEX, functie en VERGELIJKEN, functie voor meer informatie.

Naar boven

Waarden verticaal in een lijst opzoeken met gebruik van een benadering van de zoekwaarde

Gebruik de functie VERT.ZOEKEN om dit uit te voeren.

Belangrijk:  Zorg ervoor dat de waarden in de eerste rij oplopend zijn gesorteerd.

Een voorbeeld van de formule VERT.ZOEKEN waarmee een niet-geheel exacte overeenkomst wordt gezocht

In het bovenstaande voorbeeld zoekt VERT.ZOEKEN naar de voornaam van de leerling/student met 6 te laat-meldingen in het bereik A2:B7. De tabel heeft geen vermelding voor 6 te laat-meldingen. VERT.ZOEKEN zoekt daarom naar de hoogste waarde die kleiner is dan 6, en vindt de waarde 5. Deze waarde is gekoppeld aan de voornaamDave. Daarom wordt Dave geretourneerd.

Zie VERT.ZOEKEN, functie voor meer informatie.

Naar boven

Waarden verticaal in een lijst van onbekende grootte opzoeken met gebruik van een exacte overeenkomst

Gebruik de functies VERSCHUIVING en VERGELIJKEN om deze taak uit te voeren.

Opmerking: Pas deze procedure toe wanneer de gegevens in een extern gegevensbereik staan dat elke dag wordt vernieuwd. U weet dat de prijs in kolom B staat, maar u weet niet hoeveel rijen gegevens er zullen worden opgehaald. Bovendien is de eerste kolom niet alfabetisch gesorteerd.

Een voorbeeld van de functies VERSCHUIVING en MATCH

C1: de cel in de linkerbovenhoek van het bereik (ook wel de begincel genoemd).

VERGELIJKEN('Sinaasappels',C2:C7,0) zoekt naar Sinaasappels in het bereik C2:C7. Dit bereik mag niet de begincel bevatten.

1 is het aantal kolommen aan de rechterkant van de begincel waaruit de retourwaarde afkomstig moet zijn. In ons voorbeeld is de retourwaarde afkomstig uit kolom D: Verkoop.

Naar boven

Waarden horizontaal in een lijst opzoeken met gebruik van een exacte overeenkomst

Gebruik de functie HORIZ.ZOEKEN om deze taak uit te voeren. Zie onderstaand voorbeeld:

Een voorbeeld van de formule HORIZ.ZOEKEN waarmee een exacte overeenkomst wordt gezocht

HORIZ.ZOEKEN zoekt naar de kolom Verkoop en retourneert de waarde uit rij 5 in het opgegeven bereik.

Zie HORIZ.ZOEKEN, functie voor meer informatie.

Naar boven

Waarden horizontaal in een lijst opzoeken met gebruik van een benadering van de zoekwaarde

Gebruik de functie HORIZ.ZOEKEN om deze taak uit te voeren.

Belangrijk:  Zorg ervoor dat de waarden in de eerste rij oplopend zijn gesorteerd.

Een voorbeeld van de formule HORIZ.ZOEKEN waarmee een niet-geheel exacte overeenkomst wordt gezocht

In het bovenstaande voorbeeld zoekt HORIZ.ZOEKEN naar de waarde 11.000 in rij 3 van het opgegeven bereik. Omdat 11.000 niet voorkomt, zoekt de functie naar de grootste waarde die kleiner is dan 1100 en retourneert 10.543.

Zie HORIZ.ZOEKEN, functie voor meer informatie.

Naar boven

Een zoekformule maken met de wizard Opzoeken (alleen voor Excel 2007)

Opmerking: De invoegtoepassing wizard Opzoeken is stopgezet in Excel 2010. Deze funtionaliteit is vervangen door de wizard Functie en de beschikbare Zoek- en verwijzingsfuncties (overzicht).

Met de wizard Opzoeken kunt u zoekformules maken in Excel 2007 op basis van werkbladgegevens met rij- en kolomlabels. De wizard Opzoeken helpt u om andere waarden in een rij te vinden als u de waarde in één kolom kent, en omgekeerd. De wizard Opzoeken maakt formules met de functies INDEX en VERGELIJKEN.

  1. Klik in een cel in het bereik.

  2. Klik op het tabblad Formules, in de groep Oplossingen, op Opzoeken.

  3. Als de opdracht Opzoeken niet beschikbaar is, moet u de invoegtoepassing wizard Opzoeken laden.

    De invoegtoepassing wizard Opzoeken laden

  4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excel en klik op de categorie Invoegtoepassingen.

  5. Klik in het vak Beheren op Excel-invoegtoepassingen en klik vervolgens op Zoeken.

  6. Schakel in het dialoogvenster Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje naast Wizard Opzoeken in en klik op OK.

  7. Volg de instructies in de wizard.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×