Waarden in een reeks projecteren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Of u nu de uitgaven voor het volgende jaar moet voorspellen of de beoogde resultaten van een reeks in een wetenschappelijk experiment moet projecteren, met Microsoft Office Excel kunt u automatisch toekomstige waarden op basis van bestaande gegevens genereren of automatisch geëxtrapoleerde waarden op basis van lineaire-trendberekeningen of groeitrendberekeningen genereren.

U kunt doorvoeren in een reeks waarden die een eenvoudige lineaire trend of een exponentiële groeitrend volgen door met de vulgreep of de opdracht reeks . Als u wilt uitbreiden complexe en niet-lineair gegevens, kunt u werkbladfuncties of het hulpmiddel regressie-analyse om in de Analysis ToolPak Add-in.

In een lineaire reeks wordt de intervalwaarde, ofwel het verschil tussen de eerste en de volgende waarde in de reeks, toegevoegd aan de beginwaarde en vervolgens aan elke volgende waarde.

Beginwaarden

Uitgebreide lineaire reeks

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Als u een reeks voor een lineaire best-fit trend wilt doorvoeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u de trendreeks zo nauwkeurig mogelijk wilt maken, selecteert u aanvullende beginwaarden.

 2. Sleep de vulgreep in de richting waarin u de waardenreeks in oplopende of aflopende volgorde wilt doorvoeren.

  Wanneer in de cellen C1:E1 bijvoorbeeld de beginwaarden 3, 5 en 8 zijn geselecteerd, sleept u de vulgreep naar rechts om de reeks door te voeren met oplopende trendwaarden, of naar links om deze door te voeren met aflopende trendwaarden.

Tip: Als u handmatig wilt bepalen hoe de reeks wordt gemaakt of als u het toetsenbord wilt gebruiken om een reeks door te voeren, klikt u op de opdracht Reeks. Ga daartoe naar het tabblad Start en klik in de groep Bewerken op Doorvoeren.

In een groeireeks wordt de volgende waarde in de reeks verkregen door de beginwaarde met de intervalwaarde te vermenigvuldigen. Het resulterende product wordt dan telkens weer met de intervalwaarde vermenigvuldigd.

Beginwaarden

Uitgebreide groeireeks

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Als u een reeks voor een groeitrend wilt doorvoeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u de trendreeks zo nauwkeurig mogelijk wilt maken, selecteert u aanvullende beginwaarden.

 2. Houd de rechtermuisknop ingedrukt, sleep de vulgreep in de richting waarin u de reekswaarden in oplopende of in aflopende volgorde wilt doorvoeren, laat de muisknop los en klik vervolgens op Groeitrend in het snelmenu.

Wanneer in de cellen C1:E1 bijvoorbeeld de beginwaarden 3, 5 en 8 zijn geselecteerd, sleept u de vulgreep naar rechts om de reeks door te voeren met oplopende trendwaarden, of naar links om deze door te voeren met aflopende trendwaarden.

Tip: Als u handmatig wilt bepalen hoe de reeks wordt gemaakt of als u het toetsenbord wilt gebruiken om een reeks door te voeren, klikt u op de opdracht Reeks. Ga daartoe naar het tabblad Start en klik in de groep Bewerken op Doorvoeren.

Als u op de opdracht Reeks klikt, kunt u handmatig bepalen hoe een lineaire trend of een groeitrend wordt gemaakt en vervolgens de waarden met het toetsenbord invullen.

 • Bij een lineaire reeks worden de beginwaarden toegepast op de algoritme van de kleinste kwadraten (y = mx+b) om de reeks te genereren.

 • Bij een groeireeks worden de beginwaarden toegepast op de algoritme van de exponentiële kromme (y=b*m^x) om de reeks te genereren.

In beide gevallen wordt het interval genegeerd. De reeks die wordt gemaakt, komt overeen met de waarden die met de functie TREND of GROEI worden gegenereerd.

Als u waarden handmatig wilt doorvoeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de cel waarmee u de reeks wilt starten. De cel moet de eerste waarde in de reeks bevatten.

  Als u op de opdracht Reeks klikt, worden de oorspronkelijk geselecteerde waarden vervangen door de resulterende reeks. Wanneer u de oorspronkelijke waarden wilt behouden, kopieert u deze eerst naar een andere rij of kolom. Selecteer vervolgens de gekopieerde waarden om de reeks te maken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Doorvoeren en klik vervolgens op Reeks.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de reeks naar beneden wilt doorvoeren, klikt u op Kolommen.

  • Als u de reeks naar rechts wilt doorvoeren, klikt u op Rijen.

 4. Geef in het vak Intervalwaarde de waarde op waarmee u de reeks wilt laten oplopen.

Reekstype

Resultaat intervalwaarde

Lineair

De intervalwaarde wordt opgeteld bij de beginwaarde, en vervolgens bij elk van de resulterende waarden

Groei

De eerste waarde wordt vermenigvuldigd met de intervalwaarde. Het resulterende product wordt dan telkens weer met de intervalwaarde vermenigvuldigd.

 1. Klik onder Type op Lineair of Groei.

 2. Geef in het vak Eindwaarde de waarde op waarbij u de reeks wilt stoppen.

Opmerking: Als er meer dan één beginwaarde in de reeks is en u de trend automatisch wilt genereren, schakelt u het selectievakje Trend in.

Als u bestaande gegevens hebt waarvoor u een trend wilt voorspellen, kunt u een trendlijn in een grafiek maken. Als u bijvoorbeeld een grafiek in Excel hebt met verkoopgegevens voor de eerste maanden van het jaar, kunt u een trendlijn aan de grafiek toevoegen waaruit de algemene verkooptrend blijkt (toenemend, afnemend of vlak) of waarmee de geprojecteerde trend voor toekomstige maanden wordt weergegeven.

Deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u al een grafiek die is gebaseerd op bestaande gegevens gemaakt. Als u niet hebt gedaan, raadpleegt u het onderwerp een grafiek maken.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of zwevend gemiddelde wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Indeling in de groep Analyse op Trendlijn en klik vervolgens op het gewenste type regressielijn of zwevend gemiddelde.

 4. Als u opties wilt instellen en de regressielijn of het zwevend gemiddelde wilt opmaken, klikt u met de rechtermuisknop op de trendlijn en klikt u vervolgens op Trendlijn opmaken in het snelmenu.

 5. Selecteer de gewenste opties, lijnen en effecten die u op de trendlijn wilt toepassen.

  • Als u Polynoom hebt geselecteerd, typt u in het vak Graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele.

  • Als u Zwevend gemiddelde hebt geselecteerd, typt u in het vak Periode het aantal perioden waarover het zwevend gemiddelde moet worden berekend.

Notities: 

 • In het vak Gebaseerd op reeks zijn alle gegevensreeksen in de grafiek opgenomen waarop trendlijnen kunnen worden toegepast. Wanneer u een trendlijn aan een andere reeks wilt toevoegen, klikt u op de bijbehorende naam in het vak, waarna u de gewenste opties kunt selecteren.

 • Als u een zwevend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit zwevend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Daarom kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een zwevend gemiddelde toevoegt.

De functie VOORSPELLEN gebruiken    De functie VOORSPELLEN berekent, of voorspelt, een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden. De voorspelde waarde is een y-waarde voor een gegeven x-waarde. De bekende waarden zijn bestaande x- en y-waarden, en de nieuwe waarde wordt voorspeld met lineaire regressie. U kunt met deze functie bijvoorbeeld toekomstige verkoopcijfers, voorraadbehoeften en consumptiepatronen voorspellen.

De functie TREND of de functie GROEI gebruiken    Met de functie TREND en de functie GROEI kunt u op basis van bestaande gegevens toekomstige y-waarden afleiden die volgens een rechte lijn of exponentiële kromme verlopen. Bovendien kunt u met deze functies op basis van bekende x-waarden ook alleen de y-waarden berekenen die een optimaal passende rechte lijn of kromme als resultaat geven. Wanneer u een rechte lijn of kromme wilt uitzetten voor bestaande gegevens, kunt u gebruikmaken van de bestaande x- en y-waarden die door de functie TREND of GROEI worden berekend.

De functie LIJNSCH en de functie LOGSCH gebruiken    Met de functie LIJNSCH of de functie LOGSCH kunt u op basis van bestaande gegevens een rechte lijn of een exponentiële kromme berekenen. De functie LIJNSCH en de functie LOGSCH geven verschillende regressiegrootheden als resultaat, waaronder de richtingscoëfficiënt en het snijpunt van een passende lijn.

In de volgende tabel vindt u koppelingen naar aanvullende informatie over de genoemde werkbladfuncties.

Functie

Beschrijving

PROGNOSES

Waarden projecteren

TREND

Waarden projecteren die een lineaire trendlijn volgen

GROEI

Waarden projecteren die een exponentiële curve volgen

LIJNSCH

Een lineaire lijn berekenen op basis van bestaande gegevens

LOGSCH

Een exponentiële curve berekenen op basis van bestaande gegevens

Wanneer u moet ingewikkelder regressieanalyse uitvoeren, zoals het berekenen en uitzetten van storingswaarden, kunt u het hulpmiddel voor regressieanalyse in de Analysis ToolPak Add-in. Zie voor meer informatie de Analysis ToolPak laden.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×