Waarden in een reeks projecteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Of u moet uitgaven prognose voor het volgende jaar of de verwachte resultaten van een reeks in een wetenschappelijk experiment project, kunt u Microsoft Office Excel kunt gebruiken om automatisch te genereren toekomstige waarden die zijn gebaseerd op bestaande gegevens of om automatisch te genereren geëxtrapoleerde waarden die zijn gebaseerd op lineaire trends of groeitrends trend berekeningen.

U kunt doorvoeren in een reeks waarden die een eenvoudige lineaire trend of een exponentiële groeitrend volgen door met de vulgreep of de opdracht reeks . Als u wilt uitbreiden complexe en niet-lineair gegevens, kunt u werkbladfuncties of het hulpmiddel regressie-analyse om in de Analysis ToolPak Add-in.

Bij een lineaire reeks is intervalwaarde of het verschil tussen de eerste en de volgende waarde in de reeks, toegevoegd aan de beginwaarde en vervolgens worden toegevoegd aan elke volgende waarde.

Beginwaarden

Uitgebreide lineaire reeks

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Ga als volgt te werk als u wilt doorvoeren in een reeks voor een optimale lineaire trends:

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u vergroten de nauwkeurigheid van de trendreeks wilt, selecteert u aanvullende beginwaarden.

 2. Sleep de vulgreep te slepen in de richting waarin u vullen wilt met waarden vergroten of verkleinen van waarden.

  Bijvoorbeeld als de geselecteerde beginwaarden in cellen C1:E1 3 en 5 8, Sleep de vulgreep te slepen naar rechts om te vullen met oplopende trendwaarden of sleep deze naar links om te vullen met negatieve waarden.

Tip: Het toetsenbord gebruiken om een reeks te vullen of handmatig bepalen hoe de reeks wordt gemaakt, klikt u op de opdracht reeks (tabbladStart , groep bewerken , knop Opvulling ).

Bij een groeireeks de beginwaarde vermenigvuldigd met de intervalwaarde om de volgende waarde in de reeks. De resulterende product worden vervolgens elke weer met de intervalwaarde vermenigvuldigd.

Beginwaarden

Uitgebreide groeireeks

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6,75, 10.125

Ga als volgt te werk als u wilt doorvoeren in een reeks voor een groeitrend:

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u vergroten de nauwkeurigheid van de trendreeks wilt, selecteert u aanvullende beginwaarden.

 2. De juiste muisknop ingedrukt en klik vervolgens op Een groeitrend in de snelmenudoor de vulgreep te slepen in de richting waarin u wilt vullen met waarden vergroten of verkleinen van de waarden, laat de muisknop los.

Bijvoorbeeld als de geselecteerde beginwaarden in cellen C1:E1 3 en 5 8, Sleep de vulgreep te slepen naar rechts om te vullen met oplopende trendwaarden of sleep deze naar links om te vullen met negatieve waarden.

Tip: Het toetsenbord gebruiken om een reeks te vullen of handmatig bepalen hoe de reeks wordt gemaakt, klikt u op de opdracht reeks (tabbladStart , groep bewerken , knop Opvulling ).

Wanneer u op de opdracht reeks klikt, kunt u handmatig bepalen hoe een lineaire trend of een groeitrend wordt gemaakt en vervolgens het toetsenbord gebruiken in de waarden te vullen.

 • Bij een lineaire reeks, de beginwaarden toegepast op de algoritme van de kleinste kwadraten (y = mx + b) om de reeks te genereren.

 • Bij een groeireeks de beginwaarden toegepast op de algoritme van de exponentiële kromme (y = b * m ^ x) om de reeks te genereren.

In beide gevallen wordt de intervalwaarde genegeerd. De reeks die wordt gemaakt is gelijk aan de waarden die worden geretourneerd door de functie TREND of groei.

Ga als volgt te werk als u wilt de waarden handmatig door te voeren:

 1. Selecteer de cel waar u de reeks starten. De cel moet de eerste waarde in de reeks bevatten.

  Wanneer u op de opdracht reeks klikt, wordt in de resulterende reeks worden de oorspronkelijke geselecteerde waarden vervangen. Als u opslaan van de oorspronkelijke waarden wilt, documenten kopiëren naar een andere rij of kolom en maakt u de reeks door de gekopieerde waarden te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep, Bewerken, op Doorvoeren en klik vervolgens op Reeks.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt doorvoeren in de reeks aflopend, klikt u op kolommen.

  • Als u wilt de reeks in het werkblad invullen, klikt u op rijen.

 4. Voer in het vak intervalwaarde de waarde die u wilt de reeks door te vergroten.

Reekstype

Resultaat intervalwaarde

Lineair

De intervalwaarde wordt toegevoegd aan de eerste waarde en vervolgens worden toegevoegd aan elke volgende waarde.

Groei

De eerste waarde, wordt de intervalwaarde vermenigvuldigd. De resulterende product worden vervolgens elke weer met de intervalwaarde vermenigvuldigd.

 1. Klik onder Typeop lineair of groei.

 2. Geef in het vak eindwaarde de waarde die u wilt stoppen met de reeks.

Opmerking: Als er meer dan één beginwaarde in de reeks en u wilt dat de trend automatisch wilt genereren, schakelt u het selectievakje Trend .

Wanneer u bestaande gegevens waarvoor u wilt een trend prognose hebt, kunt u een trendlijn maken in een grafiek. Als u een grafiek in Excel met verkoopgegevens voor de eerste maanden van het jaar hebt, kunt u bijvoorbeeld een trendlijn toevoegen aan de grafiek waarin de algemene trend van verkoop wordt weergegeven (toeneemt of aflopende of plat) of waarin de verwachte trend wordt weergegeven voor de komende maanden.

Deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u al een grafiek die is gebaseerd op bestaande gegevens gemaakt. Als u niet hebt gedaan, raadpleegt u het onderwerp een grafiek maken.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op de gegevensreeks waarnaar u wilt een trendlijn of zwevend gemiddeldetoevoegen.

 3. Klik op het tabblad indeling in de groep analyse op trendlijnen klik vervolgens op het type regressielijn of zwevend gemiddelde die u wilt.

 4. Als u wilt instellen en opmaken van de regressielijn of zwevend gemiddelde, met de rechtermuisknop op de trendlijn en klik vervolgens op Trendlijn opmaken in het snelmenu te openen.

 5. Selecteer de opties voor trendlijn, lijnen en effecten die u wilt.

  • Als u polynoom hebt geselecteerd,voert u in het vak graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele.

  • Als u Zwevend gemiddeldehebt geselecteerd, voert u in het vak periode het aantal perioden dat moet worden gebruikt voor het berekenen van het zwevend gemiddelde.

Notities: 

 • Het vak gebaseerd op reeks bevat de gegevensreeks die ondersteuning bieden voor trendlijnen in de grafiek. Als u wilt een trendlijn toevoegen aan een andere reeks, klik op de naam in het vak en selecteer vervolgens de gewenste opties.

 • Als u een zwevend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit zwevend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Als u het gewenste resultaat, moet u mogelijk de x-waarden sorteren voordat u een zwevend gemiddelde toevoegt.

Wanneer u moet ingewikkelder regressieanalyse uitvoeren, zoals het berekenen en uitzetten van storingswaarden, kunt u het hulpmiddel voor regressieanalyse in de Analysis ToolPak Add-in. Zie voor meer informatie de Analysis ToolPak laden.

In Excel Online, kunt u waarden in een reeks projecteren met behulp van werkbladfuncties of u kunt Klik en sleep de vulgreep te maken van een lineaire trend van getallen. Maar u kunt een groeitrend maken met behulp van de vulgreep te slepen.

Hier ziet hoe u de vulgreep gebruiken om u te maken van een lineaire trend van getallen in Excel Online:

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u vergroten de nauwkeurigheid van de trendreeks wilt, selecteert u aanvullende beginwaarden.

 2. Sleep de vulgreep te slepen in de richting waarin u vullen wilt met waarden vergroten of verkleinen van waarden.

  Een lineaire reeks vullen

Gebruik van de functie voorspellen    De functie VOORSPELLEN berekent, of voorspellen =, een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden. De voorspelde waarde is een y-waarde voor een gegeven x-waarde. De bekende waarden zijn bestaande x- en y-waarden, en de nieuwe waarde wordt voorspeld met lineaire regressie. Gebruik deze functie kunt u toekomstige verkoop, voorraadvereisten en consumenten trends te voorspellen.

Gebruik van de functie TREND of groei, functie    De functies TREND en groei kunnen afleiden toekomstige y-waarden die volgens een rechte lijn of exponentiële kromme worden de bestaande gegevens. Ze kunnen ook retourneren alleen de y-waarden op basis van x-bekend-waarden voor de best passende lijn of curve. Als u wilt uitzetten een lijn of kromme bestaande gegevens, gebruikt u de bestaande x-waarden en y-waarden die worden geretourneerd door de functie TREND of groei.

Gebruik van de functie LIJNSCH of LOGSCH, functie    U kunt de functie LIJNSCH of LOGSCH gebruiken voor het berekenen van een rechte lijn of exponentiële kromme van bestaande gegevens. De functie LIJNSCH en de functie LOGSCH retourneren verschillende regressiegrootheden, zoals de richtingscoëfficiënt en snijpunt van de best passende lijn.

De volgende tabel bevat koppelingen naar meer informatie over de genoemde werkbladfuncties.

Functie

Beschrijving

PROGNOSES

Waarden projecteren

TREND

Waarden projecteren die een lineaire trendlijn volgen

GROEI

Waarden projecteren die een exponentiële curve volgen

LIJNSCH

Een rechte lijn van bestaande gegevens berekenen

LOGSCH

Een exponentiële curve berekenen op basis van bestaande gegevens

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×