Waarden in een draaitabel optellen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u waarden in een draaitabel wilt aggregeren (optellen), kunt u samenvattingsfuncties, zoals Som, Aantal en Gemiddelde, gebruiken.

De functie Som wordt standaard gebruikt voor numerieke waardevelden die u in een draaitabel plaatst, maar u kunt op de volgende manier een andere samenvattingsfunctie kiezen:

  1. Klik in de draaitabel met de rechtermuisknop op het waardeveld dat u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Waarden samenvatten als.

In een numeriek waardeveld in een draaitabel wordt standaard de functie Som gebruikt

  1. Klik op de gewenste samenvattingsfunctie.

Opmerking : Samenvattingsfuncties zijn niet beschikbaar in draaitabellen die zijn gebaseerd op OLAP-brongegevens (Online Analytical Processing).

Samenvattingsfuncties

Gebruik deze samenvatting f functie :

Om te berekenen :

Som

De som van de waarden. De functie wordt standaard gebruikt voor waardevelden met numerieke waarden. Als een veld spaties of niet-numerieke waarden (tekst, datum of een Boolean) bevat wanneer u het veld in het gebied Waarden van de lijst met velden voor de draaitabel plaatst, wordt de functie Aantal voor dat veld gebruikt.

Wanneer u het veld in het gebied Waarden hebt geplaatst, kunt u de samenvattingsfunctie wijzigen in Som, waarna alle lege of niet-numerieke waarden in de draaitabel worden gewijzigd in 0, zodat ze kunnen worden opgeteld.

Aantal

Het aantal niet-lege waarden. De samenvattingsfunctie Aantal werkt op dezelfde manier als de functie AANTALARG. Aantal wordt standaard gebruikt voor waardevelden met niet-numerieke waarden of ontbrekende waarden.

Gemiddelde

Het gemiddelde van de waarden.

Max

De grootste waarde.

Min

De kleinste waarde.

Product

Het product van de waarden.

StDev

De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

Stdevp

De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

Var

De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

Varp

De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

Aantal uniek

Het aantal unieke waarden. Deze samenvattingsfunctie werkt alleen wanneer u het gegevensmodel in Excel gebruikt.

Meer informatie over draaitabellen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×