Waarden in een besturingselement optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt gebruikers helpen met het invullen van formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon door formules te gebruiken voor het berekenen van de waarde van een veld, op basis van gegevens die de gebruiker in andere velden invoert. De berekeningen kunnen het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van waarden zijn. Als u bijvoorbeeld een formuliersjabloon ontwerpt waarmee een elektrotechnische aannemer vergunningen aanvraagt, kunt u een formule aan een veld toevoegen waarmee automatisch de totale kosten kunnen worden berekend die de aannemer moet betalen door het aantal vergunningen te vermenigvuldigen met de prijs van elke vergunning.

In dit artikel

Wat is een formule?

Twee of meer operators in een formule gebruiken

Een wiskundige formule invoegen in een besturingselement

Wat is een formule?

Een formule is een XPath-expressie die bestaat uit waarden, velden of groepen, functies en operators die worden gebruikt om andere waarden te berekenen en weer te geven. Formules kunnen worden gebruikt voor de volgende taken:

 • Wiskundige waarden van de waarden die u opgeeft bij het ontwerpen van de formuliersjabloon of waarden die gebruikers in besturingselementen invoeren wanneer ze op basis van de formuliersjabloon formulieren invullen berekenen...

 • specifieke datums en tijden weergeven;

 • waarden die door gebruikers in een besturingselement zijn ingevoerd, in een ander besturingselement weergeven;

 • de standaardwaarde van een veld of besturingselement weergeven;

 • een regel uitvoeren op basis van een waarde die is berekend met een formule.

Elke XPath-expressie die wordt gebruikt in een formule is een combinatie van waarden, functies en operatoren die tot één enkele waarde leidt. Een formule kan meerdere expressies bevatten. U kunt een formule zien als een zin bestaat uit één of meer woordgroepen, met die van een expressie in de formule.

In de volgende afbeelding ziet u de relatie tussen een formule en een expressie.

Diagram van de relatie tussen formules en expressies

Een functie is een expressie die een berekende waarde als resultaat geeft. De waarden die in functies worden gebruikt, heten argumenten. U kunt gebruikmaken van de standaardfuncties van XPath 1.0 die ook bij InfoPath horen en van een aantal specifieke InfoPath-functies. Koppelingen naar meer informatie over InfoPath-functies vindt u in de sectie Zie ook.

Naar boven

Twee of meer operators in een formule gebruiken

Wanneer een formule twee of meer wiskundige operators bevat, wordt de berekening in InfoPath uitgevoerd volgens de prioriteit van de operator. In de volgende lijst staat de volgorde waarin rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd:

 1. Berekeningen tussen haakjes

 2. Berekeningen voor vermenigvuldiging en deling

 3. Berekeningen voor optellen en aftrekken

Als de formule twee operators bevat die dezelfde prioriteit hebben, worden de berekeningen van links naar rechts uitgevoerd.

Stel dat u een formuliersjabloon maakt voor het aanvragen van een vergunning. Op het formulier staat een tekstvak met de totale kosten van alle vergunningen die zijn aangevraagd. De waarden die voor deze formule nodig zijn, zijn afkomstig van andere tekstvakken op het formulier. Het tekstvak dat de totale kosten weergeeft, bevat de volgende formule:

tkstVergunning1Aant * tkstVergunningKost1 + tkstVergunning2Aant * tkstVergunningKost2 / tkstAantalVergunningen

Deze formule bevat operators voor optelling (+), vermenigvuldiging (*) en deling (/). Volgens de prioriteit van de operators worden de vermenigvuldiging en deling uitgevoerd vóór de optelling. Aangezien de operators voor vermenigvuldiging en deling dezelfde prioriteit hebben, wordt de vermenigvuldiging vóór de deling uitgevoerd omdat de operator voor vermenigvuldiging links van de operator voor delen staat. De formule wordt op de volgende manier berekend:

 1. De waarde in tkstVergunning1Aant wordt vermenigvuldigd met de waarde in tkstVergunningKost1.

 2. De waarde in tkstVergunning2Aant wordt vermenigvuldigd met de waarde in tkstVergunningKost2 en die uitkomst wordt vervolgens gedeeld door de waarde in tkstAantalVergunningen.

 3. De uitkomst van de berekening in stap 1 wordt opgeteld bij de uitkomst van de berekening in stap 2.

Als u de volgorde waarin de berekening wordt uitgevoerd zelf wilt bepalen, zet u haakjes rond het gedeelte van de berekening dat u het eerst wilt uitvoeren. Eerst worden de berekeningen tussen de haakjes uitgevoerd en daarna de berekeningen buiten de haakjes. Plaats berekeningen tussen haakjes links van berekeningen zonder haakjes. Berekeningen tussen geneste haakjes worden uitgevoerd van binnen naar buiten.

Neem bijvoorbeeld de volgende formule:

((tkstVergunning1Aant * tkstVergunningKost1) + (tkstVergunning2Aant * tkstVergunningKost2)) / tkstAantalVergunningen

In deze berekening wordt wordt de waarde die het resultaat is van het vermenigvuldigen van de waarden in txtPermit1Qty en Tkstvergunningkost1 toegevoegd aan de waarde die het resultaat is van het vermenigvuldigen van de waarden in txtPermit2Qty en Tkstvergunningkost2. De som van die berekening wordt vervolgens gedeeld door de waarde in tkstAantalVergunningen.

Naar boven

Een wiskundige formule invoegen in een besturingselement

 1. Dubbelklik op het besturingselement of veld waarvoor u de formule wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Klik op Formule invoegen Afbeelding van knop .

 4. Als u een waarde of een wiskundig symbool wilt invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak Formule.

  Lijst met wiskundige bewerkingen

  Bewerking

  Symbool

  Optellen

  +

  Aftrekken

  -

  Vermenigvuldigen

  *

  Delen

  /

  Opmerking : Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd '/' als scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

  Tip : Wiskundige formules zijn meestal afhankelijk van argumenten in de vorm van gehele getallen of decimale waarden. Als u lege waarden in uw formule wilt voorkomen, schakelt u in het dialoogvenster Formulieropties het selectievakje Lege waarden als nul behandelen in bij de categorie Geavanceerd.

 5. Als u de formule wilt controleren op syntaxis, klikt u in het dialoogvenster Formule invoegen op Formule controleren.

  Er bevinden zich fouten in mijn formule

  Als u de fouten in de formule wilt bekijken, klikt u in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath op Details weergeven. Hierna volgen enkele suggesties voor het corrigeren van deze fouten:

  • Als u een functie in uw formule gebruikt, moet u controleren of u de juiste argumenten voor de functie gebruikt. Sommige functies hebben velden of groepen nodig als argument en andere functies hebben opgegeven waarden nodig als argument. Zie het gedeelte Zie ook voor meer informatie over functies.

  • Verwijder uw formule en typ deze opnieuw om mogelijke typefouten te verbeteren.

 6. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×