Waar zijn mijn schakelborden gebleven?

Wanneer u in Microsoft Office Access 2007 een database opent die in een eerdere versie van Access is gemaakt en die een schakelbord bevat (een formulier met knoppen of koppelingen die helpen bij het navigeren in de database), is het mogelijk dat sommige opdrachten op het schakelbord niet werken. Met name de opdrachten voor het weergeven van het databasevenster werken niet meer.

Office Access 2007 bevat een nieuwe functie die navigatiedeelvenster heet. Dit deelvenster vervangt het databasevenster, en u kunt het deelvenster gebruiken in plaats van schakelborden. Het navigatiedeelvenster werkt met het nieuwe gebruikersinterfacemodel van Office Access 2007. In dit model (dat werkt volgens de Single-Document Interface) wordt elk geopend object (formulieren, rapporten enz.) in een afzonderlijk venster geplaatst en met een tabblad aangegeven. Wanneer u meer dan één object opent, gebruikt u de tabbladen om over te schakelen van het ene naar het andere geopende object. In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een groep tabbladen:

Objecttabbladen in een Access 2007-database

In tegenstelling tot schakelborden blijft het navigatiedeelvenster zichtbaar, tenzij u het verbergt. U kunt het deelvenster verbergen of zichtbaar maken met de knop Sluitbalk openen/sluiten De knop Sluitbalk open/sluiten in het navigatiedeelvenster of door op F11 te drukken. Als u wilt voorkomen dat het navigatiedeelvenster standaard verschijnt wanneer u een database opent, stelt u een programmaoptie in.

In dit artikel

Opties voor het gebruik van schakelborden

Een aangepaste groep objecten maken in het navigatiedeelvenster

Het navigatiedeelvenster openen en sluiten

Het navigatiedeelvenster uitschakelen

Schakelbordbeheer gebruiken om een schakelbord te maken of te wijzigen

Opties voor het gebruik van schakelborden

U hebt de volgende mogelijkheden met schakelborden in Office Access 2007:

 • Aangepaste groepen objecten maken in het navigatiedeelvenster    U kunt aangepaste groepen maken zonder dat u macro's hoeft te maken of VBA-code (Visual Basic for Applications) hoeft te schrijven. De volgende gedeelten bevatten informatie over hoe u een aangepaste groep kunt maken in het navigatiedeelvenster.

  Meer informatie over het gebruik van het navigatievenster vindt u in het onderwerp De items in het navigatievenster organiseren.

 • Uw bestaande schakelborden op de gebruikelijke manier uitvoeren    Als u ervoor kiest schakelborden te blijven gebruiken, kunt u overwegen alle niet-ondersteunde acties uit te schakelen, zoals het weergeven van het databasevenster. Als u bij de configuratie van een database instelt dat er bij het opstarten een schakelbord wordt weergegeven, zal dat schakelbord op de normale manier op het scherm komen en functioneren, behalve voor opdrachten die niet meer worden ondersteund in Office Access 2007. Verder kunt u de functie Schakelbordbeheer nog steeds gebruiken om schakelborden te maken, te wijzigen of te verwijderen. Verderop in dit artikel kunt u lezen hoe u de functie Schakelbordbeheer gebruikt.

 • Handmatig een formulier maken dat als een schakelbord fungeert    U kunt naar behoeven knoppen en ingesloten macro's toevoegen om uw databasecomponenten te starten en vervolgens instellen dat het formulier bij het opstarten wordt weergegeven.

  Zie het artikel Basiskenmerken van macro's in Access 2007 voor meer informatie over het maken van ingesloten macro's. Meer informatie over het instellen van een opstartformulier vindt u bij de optie Formulier weergeven in de sectie Toepassingsopties van het artikel Categorie Huidige Database (Opties voor Access).

Naar boven

Een aangepaste groep objecten maken in het navigatiedeelvenster

Aangepaste groepen zijn gelijk aan en komen in de plaats van zowel de schakelborden als het databasevenster in Office Access 2007. Het proces om een aangepaste groep te maken bevat in grote lijnen de volgende stappen:

 • Eerst maakt u een aangepaste categorie. Access bevat zo'n categorie: Aangepast. U kunt deze categorie een andere naam geven en vervolgens de gewenste groepen toevoegen of verwijderen. U kunt ook op elk gewenst moment een nieuwe categorie maken.

 • Nadat u een nieuwe categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer groepen voor die categorie.

 • U sluit het dialoogvenster Navigatieopties en in het navigatiedeelvenster sleept of kopieert en plakt u de databaseobjecten die u aan de aangepaste groep wilt toewijzen. De gehele set met objecten bevindt zich in een groep die Niet-toegewezen objecten heet. Deze groep wordt in Access voor u gemaakt wanneer u de aangepaste categorie maakt.

  Opmerking : Als u een databaseobject aan een aangepaste groep toevoegt, wordt er in Access een snelkoppeling naar dat object gemaakt. U verplaatst of kopieert niet het object zelf. Als u een snelkoppeling in een aangepaste groep een andere naam geeft of verwijdert, heeft dit geen invloed op het object zelf, alleen op de snelkoppeling naar het object.

 • Als u klaar bent met het vullen van de aangepaste groep of groepen, kunt u de groep Niet-toegewezen objecten en andere groepen die u niet wilt weergeven, verbergen.

Een aangepaste categorie maken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven aan het navigatiedeelvenster en selecteer Navigatieopties.

 2. Klik in het dialoogvenster Navigatieopties in de sectie Categorieën op Item toevoegen. Er verschijnt een nieuwe categorie in de sectie. In de volgende afbeelding ziet de het deelvenster Categorieën met een nieuwe aangepaste categorie:

  Een nieuwe aangepaste categorie in het navigatiedeelvenster

 3. Typ een naam voor de nieuwe categorie en druk op ENTER.

  Probeer indien mogelijk een naam te bedenken waarvan de betekenis duidelijk is voor de mensen die de database gebruiken. Nadat u de naam hebt gemaakt, ziet u dat het bijschrift voor de sectie Groepen voor is gewijzigd en nu met die naam overeenkomt. Als u de nieuwe categorie bijvoorbeeld 'Mijn schakelbord' noemt, wordt het bijschrift: Groepen voor 'Mijn schakelbord'. U ziet ook dat de sectie Groepen voor een groep bevat die Niet-toegewezen objecten heet. Deze groep wordt standaard in Access gemaakt en bevat alle objecten in uw database. U gebruikt de objecten in deze groep voor het vullen van uw aangepaste groep.

Nadat u de aangepaste categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer groepen voor die categorie. U kunt zoveel groepen maken als u wilt. Houd het dialoogvenster Navigatieopties geopend en voer de volgende stappen uit.

 1. Klik op Groep toevoegen in de sectie Groepen voor, typ een naam voor de groep en druk op ENTER. U kunt dit proces zo vaak herhalen als u wilt. Mijn schakelbord kan bijvoorbeeld drie groepen bevatten: Gegevensinvoerformulieren, Rapporten en Query's. De behoeften van uw gebruikers of uw eigen voorkeuren bepalen welke groepen u in dit stadium toevoegt.

 2. Laat het selectievakje naast Niet-toegewezen objecten ingeschakeld en klik op OK. Het dialoogvenster Navigatieopties wordt gesloten en de nieuwe aangepaste groep wordt aan het navigatiedeelvenster toegevoegd, maar u kunt de nieuwe groep niet zien.

 3. Voer de volgende stappen uit om de nieuwe groep zichtbaar te maken en om objecten aan de groep toe te voegen.

Objecten aan een aangepaste groep toevoegen

 1. Klik op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op de nieuwe categorie. De groep of groepen die u voor uw categorie hebt gemaakt verschijnen in het menu, samen met de groep Niet-toegewezen objecten.

 2. Selecteer de items die u in de aangepaste groep wilt gebruiken in de groep Niet-toegewezen objecten en verplaats deze naar die groep. U kunt:

  • Items afzonderlijk slepen en neerzetten.

  • CTRL ingedrukt houden, op meerdere items klikken en deze vervolgens naar de aangepaste groep slepen.

  • Met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde items klikken, Toevoegen aan groep aanwijzen en vervolgens op de naam van de aangepaste groep klikken.

Als u klaar bent, kunt u de groep Niet-toegewezen objecten zichtbaar laten blijven in het navigatiedeelvenster of kunt u de groep verbergen.

De groep Niet-toegewezen objecten verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven aan het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

 2. In het deelvenster Groepen voorcategorie schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen objecten uit.

Een nieuwe aangepaste groep maken met een object uit een bestaande aangepaste groep

Opmerking : Om deze techniek te kunnen gebruiken moet u eerst een aangepaste categorie maken en dan de objecten groeperen volgens de stappen in de vorige gedeelten.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een object dat u in de nieuwe groep wilt plaatsen terwijl u een aangepaste categorie en groep geopend hebt in het navigatiedeelvenster.

 2. Wijs Toevoegen aan groep aan en klik op Nieuwe groep.

  Er verschijnt een nieuwe groep in het navigatiedeelvenster. In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een nieuwe groep:

  Een nieuwe aangepaste groep in het navigatiedeelvenster

 3. Typ een naam voor de nieuwe groep, druk op ENTER en sleep vervolgens eventuele overige gewenste snelkoppelingen naar de nieuwe groep.

Naar boven

Het navigatiedeelvenster openen en sluiten

Standaard verschijnt het navigatiedeelvenster wanneer u een database opent in Office Access 2007, ook bij databases die in eerdere versies van Access zijn gemaakt. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u de verschillende acties kunt uitvoeren.

Het deelvenster weergeven of verbergen

 • Klik op de knop Sluitbalk openen/sluiten in het navigatiedeelvenster.

  De knop Sluitbalk open/sluiten in het navigatiedeelvenster

  Sneltoets  Druk op F11.

Opmerking : Als het navigatiedeelvenster verborgen is, kunt u dit ook weergeven door op de verticale tekst Navigatiedeelvenster te klikken:

Naar boven

Het navigatiedeelvenster uitschakelen

Opmerking : Het is raadzaam om het navigatiedeelvenster alleen te verbergen wanneer u een formulier, een oud schakelbord of een andere methode gebruikt om de objecten in uw database te starten.

Het navigatiedeelvenster standaard niet laten verschijnen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik op Huidige database en schakel onder Navigatie het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven in of uit. De optie is standaard ingeschakeld.

Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van het navigatiedeelvenster vindt u in het onderwerp De items in het navigatiedeelvenster organiseren.

Naar boven

Schakelbordbeheer gebruiken om een schakelbord te maken of te wijzigen

Schakelbordbeheer gebruikt u als u een schakelbord in minder tijd en met minder inspanning moet maken. Houd er rekening mee dat schakelborden niet altijd zichtbaar blijven (ze kunnen door andere vensters worden bedekt) en dat ze, in tegenstelling tot het navigatiedeelvenster, het werken met het nieuwe Single Document-model niet ondersteunen.

In de volgende secties wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een schakelbord kunt maken, aanpassen en verwijderen.

Een schakelbord maken

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Hulpmiddelen voor databases op Schakelbordbeheer.

  Opmerking : Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u een schakelbord wilt maken.

 2. Klik op Nieuw.

  Het dialoogvenster Nieuw wordt weergegeven.

 3. Typ de naam van het nieuwe schakelbord en klik op OK.

  Het schakelbord wordt toegevoegd aan de lijst in het vak Schakelbordpagina's.

 4. Klik op het nieuwe schakelbord en klik vervolgens op Bewerken.

  Het dialoogvenster Schakeldbordpagina bewerken wordt weergegeven.

 5. Klik op Nieuw.

  Het dialoogvenster Onderdeel van Schakeldbord bewerken wordt weergegeven.

 6. Typ een naam voor het eerste onderdeel van het schakelbord in het vak Tekst en selecteer vervolgens een opdracht uit de keuzelijst Opdracht.

  Typ bijvoorbeeld Klantgegevens in het vak Tekst en selecteer vervolgens in de lijst Opdracht de opdracht Formulier openen in bewerkingsmodus.

  Opmerking : Als u een schakelbord wilt maken van waaruit u naar andere schakelborden kunt gaan, klikt u op de opdracht Naar schakelbord gaan in het vak Opdracht. Vervolgens selecteert u een schakelbord uit de lijst of typt u de naam van het andere schakelbord.

 7. Afhankelijk van welke opdracht u hebt geselecteerd, wordt er onder de lijst Opdracht nog een lijst weergegeven. Als u bijvoorbeeld de opdracht Rapport openen selecteert, wordt er een lijst met de rapporten in de geopende database weergegeven. Selecteer indien nodig een onderdeel uit deze lijst.

 8. Herhaal de stappen 5 tot en met 7 totdat alle onderdelen aan het schakelbord zijn toegevoegd. Wanneer u klaar bent met het maken van het schakelbord klikt u op Sluiten.

Opmerking : 

 • Als u wilt dat een schakelbord wordt geopend wanneer de database wordt geopend, klikt u op de naam van dat schakelbord in het dialoogvenster Schakelbordbeheer en klikt u vervolgens op Als standaard gebruiken.

 • Als u een schakelbord maakt met de functie Schakelbordbeheer, wordt er in Access een tabel Onderdelen van Schakelbord gemaakt, waarin staat wat er bij gebruik van de knoppen op het formulier wordt weergegeven of gebeurt. Als u het schakelbord handmatig wijzigt, zal de toepassing misschien niet meer functioneren.

Een schakelbord wijzigen

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Hulpmiddelen voor databases op Schakelbordbeheer.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Schakelbordbeheer het schakelbord dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.

 3. Klik op het schakelbordonderdeel dat u wilt wijzigen. Voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  Als u de tekst van het onderdeel wilt wijzigen, de opdracht wilt wijzigen die door het onderdeel wordt uitgevoerd of het object wilt wijzigen dat wordt geopend of gestart wanneer u op het onderdeel klikt, klikt u op Bewerken.

  Als u een onderdeel wilt toevoegen, klikt u op Nieuw en typt u de tekst voor dit onderdeel. Vervolgens klikt u op een opdracht in het vak Opdracht. Afhankelijk van de opdracht waarop u klikt, wordt een tweede vak weergegeven onder het vak Opdracht. Klik, indien nodig, op een onderdeel in dit vak. Als u bijvoorbeeld op een van de formulieropdrachten in het vak Opdracht hebt geklikt, klikt u vervolgens op de naam van het formulier dat u wilt openen.

  Als u een onderdeel wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

  Als u een onderdeel wilt verplaatsen, klikt u op Omhoog of Omlaag.

 4. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van het schakelbord, klikt u op Sluiten.

Een schakelbord verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Hulpmiddelen voor databases op Schakelbordbeheer.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Schakelbordbeheer het schakelbord dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

 3. Klik op Sluiten.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×