Waar zijn mijn schakelborden gebleven?

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het bieden van Schakel borden in uw toepassing kan gebruikers helpen bij het vinden van de benodigde taken. In dit artikel wordt beschreven hoe u Schakel borden maakt en verwijdert in Access en ziet u hoe u de items in een schakel bord toevoegt en wijzigt.

Opmerking: Access biedt ook een functie die wordt genoemd in het navigatie deel venster, dat u kunt gebruiken in plaats van Schakel borden, zodat gebruikers van uw toepassing kunnen navigeren rond uw toepassing.

Wat wilt u doen?

Een schakel bord maken

Items toevoegen aan een schakel bord

Items in een schakel bord bewerken

Een schakel bord-of schakelbord item verwijderen

Het hoofd schakelbord weer geven bij opstarten

Een schakel bord maken

Voordat u een schakel bord maakt, moet u eerst bepalen hoe u wilt dat gebruikers de verschillende formulieren en rapporten in de data base kunnen vinden en het navigatie ontwerp dienovereenkomstig te plannen. Als uw behoeften moeten veranderen nadat u een schakel bord hebt gemaakt, kunt u het ontwerp van het Schakel bord op elk gewenst moment wijzigen.

Wanneer u een schakel bord maakt met het hulp programma voor schakelbord beheer, wordt in Access een tabel met schakelbord items gemaakt waarin wordt beschreven welke knoppen op het formulier worden weer gegeven en welke acties ze uitvoeren. Als u het Schakel bord hand matig wijzigt, werkt de toepassing mogelijk niet meer.

Aangezien in het schakelbord beheer Maxi maal acht opdracht knoppen op een schakel bord zijn toegestaan, hebt u mogelijk extra Schakel borden nodig waarmee de gebruiker naar het hoofd schakelbord kan navigeren.

Vanaf Access 2010 is het schakelbord beheer niet beschikbaar op het lint, dus moet u de opdracht eerst toevoegen aan de werk balk snelle toegang. In de eerste paar stappen ziet u hoe u deze opdracht toevoegt aan de werk balk snelle toegang.

 1. Klik op de pijl-omlaag op de werk balk snelle toegang en klik vervolgens op meer opdrachten. In Access wordt het dialoog venster Opties voor Access geopend waarin de sectie werk balk snelle toegang is geselecteerd.

 2. Selecteer alle opdrachtenin het vak Kies opdrachten uit een keuze lijst met invoervak.

 3. Selecteer schakelbord beheer en klik vervolgens op toevoegen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoog venster Opties voor Access te sluiten.

 4. Klik op de werk balk snelle toegangop schakelbord beheer om het hulp programma te openen.

  U wordt gevraagd of u een schakel bord wilt maken, klikt u op Ja. Hiermee maakt u een hoofd schakelbord. U kunt alle schakelbord opdrachten toevoegen aan het hoofd schakelbord of secundaire Schakel borden maken.

 5. Als u secundaire Schakel borden wilt maken, klikt u op Nieuw.

  Opmerking: Als u secundaire Schakel borden maakt, moet u ervoor zorgen dat elk Schakel bord een opdracht heeft om terug te gaan naar het hoofd schakelbord.

  Het dialoog venster nieuwe maken wordt weer gegeven.

 6. Typ de naam van het nieuwe Schakel bord en klik op OK.

  Het Schakel bord wordt toegevoegd aan de lijst in het vak schakelbord pagina's .

  U kunt op dit punt secundaire schakelbord namen toevoegen.

 7. Herhaal stap 5 tot en met 6 voor elk tweede Schakel bord dat u wilt maken en klik vervolgens op sluiten.

Naar boven

Items toevoegen aan een schakel bord

Nadat u het Schakel bord hebt gemaakt, moet u items of menu opdrachten toevoegen waarmee u verschillende taken, zoals het openen van formulieren en rapporten in de data base, kunt uitvoeren. De items die u aan het Schakel bord toevoegt, worden weer gegeven als opdracht knoppen.

 1. Selecteer in het dialoog venster schakelbord beheer het Schakel bord en klik vervolgens op bewerken.

  Het dialoog venster pagina schakelbord bewerken wordt weer gegeven.

 2. Klik op Nieuw.

  Het dialoog venster item voor Schakel bord bewerken wordt weer gegeven.

 3. Typ de naam van het opdracht item in het tekstvak en selecteer een geschikte opdracht in de lijst met opdrachten .

  Als het artikel bijvoorbeeld klant gegevensis, selecteert u formulier openen in modus toevoegen.

  Opmerking: Als u een schakel bord wilt maken dat vertakkingen in andere Schakel borden heeft, klikt u op de opdracht Ga naar schakelbord in het vak opdracht en selecteert u een schakel bord in de lijst of typt u de naam van het andere Schakel bord.

 4. Klik op OK.

 5. Herhaal stap 1 tot en met 4 totdat u alle vereiste opdrachten aan het Schakel bord hebt toegevoegd.

Opdracht

Uitgevoerde actie

Naar het Schakel bord gaan

Hiermee opent u een secundair Schakel bord.

Formulier openen in modus toevoegen

Hiermee wordt een formulier geopend in een modus waarin alleen het toevoegen van nieuwe records is toegestaan.

Formulier openen in beWerkings modus

Hiermee opent u een formulier in een modus waarmee u een record kunt toevoegen of bewerken.

Rapport openen

Hiermee opent u een rapport in het afdruk voorbeeld.

Ontwerp toepassing

Hiermee opent u het schakelbord beheer.

Toepassing afsluiten

Hiermee sluit u de huidige data base.

Macro uitvoeren

Hiermee wordt een macro uitgevoerd.

Code uitvoeren

Hiermee voert u een Visual Basic-functie uit.

U kunt knoppen en Inge sloten macro's toevoegen om uw database onderdelen te starten en vervolgens instellen dat het formulier bij het opstarten wordt weer gegeven. Zie het artikel Inleiding tot Macro'svoor meer informatie over het maken van Inge sloten macro's. Zie het artikel Inleiding tot formulierenvoor meer informatie over het maken van een formulier.

Toegang tot uw Schakel bord

U kunt het nieuwe Schakel bord openen om de nauw keurigheid van de opdrachten en de ontwerp elementen te testen.

 • Dubbel klik in het navigatie deel venster op het formulier schakelbord.

  Als u de titel die toegang heeft tot uw Schakel bord niet bevalt, kunt u de titel wijzigen.

Naar boven

Items in een schakel bord bewerken

Mogelijk moet u items in een schakel bord om verschillende redenen bewerken, bijvoorbeeld om een opdracht label te wijzigen of de manier te wijzigen waarop een opdracht wordt uitgevoerd.

 1. Klik op de werk balk snelle toegang op schakelbord beheer .

 2. Selecteer in het dialoog venster schakelbord beheer het Schakel bord dat u wilt bewerken en klik vervolgens op bewerken.

 3. Klik op het item op het Schakel bord dat u wilt wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekst van het item wilt wijzigen, de opdracht die door het item is uitgevoerd of het object dat wordt geopend of uitgevoerd wanneer u op het item klikt, klikt u op bewerken.

  • Als u een item wilt verwijderen, klikt u op verwijderen.

  • Als u de volg orde wilt wijzigen waarin een item wordt weer gegeven, klikt u op omhoog of omlaag.

 4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de onderdelen, klikt u op sluiten.

Naar boven

Een schakel bord-of schakelbord item verwijderen

U kunt een ongewenst Schakel bord of een schakelbord item verwijderen met schakelbord beheer. Wanneer u echter een schakel bord verwijdert, verwijdert u ook alle items die aan dat Schakel bord zijn toegewezen.

 1. Klik op de werk balk snelle toegang op schakelbord beheer .

 2. Selecteer in het dialoog venster schakelbord beheer het Schakel bord dat u wilt verwijderen of met het item dat u wilt verwijderen.

 3. Als u het Schakel bord wilt verwijderen, gaat u naar stap 6.

 4. Als u een item wilt verwijderen, klikt u op bewerken.

  Het dialoog venster pagina schakelbord bewerken wordt weer gegeven

 5. Selecteer de items die u wilt verwijderen.

 6. Klik op Verwijderen.

 7. Klik op Sluiten.

Naar boven

Het hoofd schakelbord weer geven bij opstarten

U kunt de toegangs instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat het hoofd schakelbord automatisch wordt weer gegeven wanneer iemand uw data base opent.

 1. Klik op Bestand > Opties om het dialoogvenster Opties voor Access te openen.

 2. Klik op Huidige database.

 3. Selecteer Schakel bord in de vervolg keuzelijst weergave formulier .

 4. Klik op OK.

 5. Sluit de data base en open deze opnieuw.

  Het Schakel bord wordt automatisch geopend.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×