Vormen toevoegen

U kunt vormen, zoals vakken, cirkels en pijlen, aan uw documenten, e-mailberichten, diavoorstellingen en spreadsheets toevoegen. Voor het toevoegen van een vorm klikt u op Invoegen, klikt u op Vormen, selecteert u een vorm, klikt u opnieuw en sleept u de muis om de vorm te tekenen.

Nadat u een of meer vormen hebt toegevoegd, kunt u tekst, opsommingstekens en nummering toevoegen en kunt u de opvulling, het kader en andere effecten wijzigen op het tabblad Opmaak.

Tip: U kunt vormen aan een grafiek of aan een SmartArt-graphic toevoegen om de grafiek of de afbeelding aan te passen.

Een vorm toevoegen in Excel, Outlook, Word of PowerPoint

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormen.

  Knop Vormen invoegen in Excel    Knop Vormen invoegen

 2. Klik op de gewenste vorm, klik op een willekeurige plek in de werkruimte en sleep de muis om de vorm te tekenen.

  Een vorm tekenen

  Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Maak of open een rapport om deze stappen te kunnen uitvoeren. Hiertoe klikt u op het tabblad Rapport, klikt u op Recent om een bestaand rapport te openen of klikt u op Meer rapporten om een rapport in de lijst in het dialoogvenster Rapporten te selecteren of maakt u een nieuw rapport.

 1. In het geopende rapport klikt u vanaf het tabblad Ontwerpen op Vormen.

  Knop Vormen invoegen
 2. Klik op de gewenste vorm, klik op een willekeurige plek in de werkruimte en sleep de muis om de vorm te tekenen.

  Een vorm tekenen

  Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Voeg een vorm in of klik op een bestaande vorm en voer vervolgens tekst in.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Tekst toevoegen of Tekst bewerken of begin te typen.

  Opmerking: De tekst die u toevoegt, wordt onderdeel van de vorm. Dat betekent dat als u de vorm draait of spiegelt, de tekst ook wordt gedraaid of gespiegeld.

 2. Als u de tekst wilt opmaken en uitlijnen, klikt u op het tabblad Start en kiest u opties uit de groepen Lettertype, Alinea of Uitlijning, afhankelijk van het programma dat u gebruikt en van welke opmaak u wilt toepassen. (Opties voor tekstopmaak zijn beperkt in Project.)

Opmerking: Deze opdrachten zijn niet beschikbaar in Project.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere vormen wilt wijzigen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt die u wilt wijzigen.

 2. Klik in de groep Vormen invoegen van het tabblad Opmaak op Vorm bewerken Knop Vorm bewerken , wijs Vorm wijzigen aan en klik vervolgens op de gewenste nieuwe vorm.

Als u dezelfde vorm meerdere keren wilt herhalen, kunt u dit snel doen met Tekenmodus vergrendelen.

Opmerking: In plaats van een afzonderlijke shape toe te voegen aan een tekening, kunt u een SmartArt-Graphic kiezen. In een SmartArt-graphic wordt de schikking van de vormen en de tekengrootte in deze vormen automatisch bijgewerkt terwijl u vormen toevoegt of verwijdert en de tekst bewerkt.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormen.

  Knop Vormen invoegen in Excel

  Knop Vormen invoegen

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste vorm en klik vervolgens op Tekenmodus vergrendelen.

  Tekenmodus vergrendelen
 3. Klik op een willekeurige plaats in de werkruimte en sleep de aanwijzer om de vorm te tekenen.

 4. Herhaal stap 3 om de vorm zo vaak als u wilt toe te voegen.

  Tip: Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

 5. Nadat u alle gewenste vormen hebt toegevoegd, drukt u op ESC om de modus voor tekenen blokkeren uit te schakelen.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in Project.

 1. Selecteer de tekst in de vorm waaraan u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen.

 2. Klik op het lint op het tabblad Start en selecteer in de groep alinea de optie opsommingstekens of Nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering op het tabblad Start

  U kunt verschillende soorten opsommingstekens en nummering weergeven door te klikken op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens of Nummering.

Door middel van een snelle stijl kunt u een stijl met één klik op een vorm toepassen. De stijlen bevinden zich in de galerie Snelle stijlen. Als u de muisaanwijzer op een miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de stijl heeft op de vorm.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Selecteer het tabblad opmaak en selecteer in de groep Vormstijlen de snelle stijl die u wilt gebruiken.

  Groep Vormstijlen

  Klik voor meer snelle stijlen op de knop Meer Afbeelding met gewijzigde kleuren .

Zie De kleuren in een tekstvak of vorm wijzigen voor informatie over het wijzigen van de opvulkleur, randkleur of tekstkleur.

Klik op de vorm die u wilt verwijderen en druk op vervolgens op Delete. Als u meerdere vormen wilt verwijderen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete.

Zie ook

Een lijn, verbindingslijn of vrije vorm tekenen of verwijderen

Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien

De kleuren in een tekstvak of vorm wijzigen

Een SmartArt-graphic kiezen

Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek

Illustraties toevoegen aan een bestand

Teken en schets notities op een pagina

Nadat u een vorm hebt toegevoegd aan een document, kunt u deze aanpassen door verbindingslijnen toe te voegen, de stijl te wijzigen, een spiegelbeeld toe te voegen, de kleur te wijzigen en allerlei andere effecten toe te passen, zoals schaduwen, gloed en 3-D.

Een vorm toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormen.

  Knop vormen op het tabblad invoegen
 2. Klik op de gewenste vorm, klik op een willekeurige plek in de werkruimte en sleep de muis om de vorm te tekenen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik op tekst toevoegen of tekst bewerkenof Klik in de vorm en begin te typen.

  Opmerking: De tekst die u toevoegt, wordt onderdeel van de vorm. Dat betekent dat als u de vorm draait of spiegelt, de tekst ook wordt gedraaid of gespiegeld.

 2. Als u tekst wilt opmaken en uitlijnen, klikt u op het tabblad Start en kiest u de beschikbare opmaakopties. U kunt bijvoorbeeld de tekstkleur, stijl, grootte, uitlijning of inspringing wijzigen, de tekstrichting wijzigen in een paar.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere vormen wilt wijzigen, drukt u op COMMAND terwijl u op de vormen klikt die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad vormopmaak , klik op Shape bewerken , wijs vorm wijzigenaan en klik op het gewenste nieuwe.

 1. Selecteer de shape die u wilt kopiëren.

 2. Druk op de Option -toets en sleep de vorm naar de gewenste locatie. Laat de muisknop los en er een kopie van de shape wordt gemaakt. U kunt de shape zo vaak als nodig verslepen en loslaten.

Opmerking: Het toevoegen van lijsten is niet beschikbaar in Excel 2016 voor Mac.

 1. Selecteer de tekst in de vorm waaraan u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl naast opsommingstekens of Nummering.

  Het tabblad Start met de galerie Opsommingstekens wordt weergegeven.
 3. Druk elke keer op ENTER om een nieuw opsommingsteken of nummer te kiezen, of druk tweemaal op ENTER om de lijst te beëindigen.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad vormopmaak en klik in de galeriestijl op de gewenste stijl.

  Opties in de groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt zien, klikt u op Pijl-omlaag voor meer onder de stijl galerie.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad vormopmaak en klik op Pictogram Opvulling van vorm (pictogramopvulling van vorm ).

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u een andere opvulkleur wilt gebruiken, klikt u onder Themakleuren of Standaardkleuren op de gewenste kleur.

  2. Als u de kleur wilt verwijderen uit het geselecteerde grafiekelement, klikt u op Geen opvulling.

  3. Als u een opvulkleur wilt gebruiken die niet beschikbaar is onder Themakleuren of Standaardkleuren, klikt u op Meer opvulkleuren. In het dialoogvenster Kleuren gebruikt u de beschikbare opties om een kleur te kiezen en klikt u vervolgens op OK.

  4. Als u de vorm wilt vullen met een afbeelding, klikt u op Afbeelding. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de gewenste afbeelding en klik op Invoegen.

  5. Als u een kleurovergang wilt gebruiken voor de geselecteerde opvulkleur, klikt u op Kleurovergang en klikt u vervolgens op de gewenste stijl van de kleurovergang.

   Klik voor aanvullende kleurovergangstijlen op Meer kleurovergangen en klik vervolgens in het deelvenster Grafiekgebied opmaken, onder Opvullen, op de gewenste opties voor de kleurovergang.

  6. Als u een patroonopvulling wilt gebruiken, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

 1. Klik op de vorm en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten, wijs een effect categorie aan en klik vervolgens op het gewenste effect.

  Opties in het menu Vormeffecten

 1. Klik op het tabblad vormopmaak op opmaakvenster.

  Knop Opmaakvenster

 2. Klik in het deelvenster vorm opmaken op het tabblad opvullen & lijn en klik vervolgens op opvulling of lijn.

 3. Sleep de schuifregelaar doorzichtigheid om het gewenste effect te bereiken.

  Het deelvenster Vorm opmaken

Klik op de vorm die u wilt verwijderen en druk op vervolgens op Delete. Als u meerdere vormen wilt verwijderen, houdt u Command ingedrukt terwijl u op de vormen klikt die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op DELETE.

Zie ook

De grootte van een object wijzigen

Een afbeelding bijsnijden

Een afbeelding, tekstvak of ander object verplaatsen, draaien of groeperen

Objecten uitlijnen in Word voor Mac

Objecten groeperen of de groepering opheffen

U kunt vormen, zoals vakken, cirkels en pijlen, toevoegen aan werkmappen en presentaties. (Word voor het web biedt geen ondersteuning voor vormen.) Als u een shape wilt toevoegen, selecteert u Invoegen op het lint, selecteert u vormenen kiest u een vorm.

Nadat u een vorm hebt toegevoegd, kunt u deze verplaatsen en het formaat ervan wijzigen. tekst, opsommingstekens of nummering toevoegen; u kunt ook de opvulkleur of het kader wijzigen.

 1. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie vormen.

  De knop vormen invoegen in Office voor het web
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gewenste vorm.

  Een vorm met een standaardformaat wordt direct ingevoegd in het midden van de zichtbare pagina.

 3. Selecteer een formaatgreep op de omtrek van de shape en sleep naar binnen of naar buiten om de grootte van de vorm te wijzigen.

  Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept. 

 4. Als u de shape wilt verplaatsen, sleept u de muisaanwijzer totdat de aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl. Klik en sleep om de vorm naar de gewenste locatie te verplaatsen.

  Wanneer een shape in een document is geselecteerd, wordt het tabblad shape weergegeven op het werkbalk lint. Het bevat knoppen voor wat u kunt doen met de shape, zoals het toevoegen van een opvulkleur of een omtrek of het kiezen van een vooraf gedefinieerde stijl voor vormen.

  Opmerking: Als u het vereenvoudigde lint hebt uitgeschakeld, is de naam van het tabblad in stap #4 indeling. Zie het nieuwe uiterlijk van Officevoor meer informatie over het vereenvoudigde lint.

Voeg een vorm in of klik op een bestaande vorm en voer vervolgens tekst in, als volgt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer tekst bewerken.

  Er verschijnt een knipperende cursor in het midden van de shape.

 2. Typ de tekst die u wilt toevoegen aan de shape.

 3. Als u tekst wilt opmaken en uitlijnen, selecteert u het tabblad Start en kiest u vervolgens opties in de groepen lettertype, alineaof uitlijning

  Opties voor lettertype, alinea's en uitlijning in PowerPoint Online

Door middel van een snelle stijl kunt u een stijl met één klik op een vorm toepassen. U vindt de stijlen in de galerie met vormen.

 1. Selecteer de shape die u wilt wijzigen. 

 2. Open de galerie Vormstijlen op het tabblad shape (of het tabblad opmaak als u het vereenvoudigde lint hebt uitgeschakeld) en selecteer de snelle stijl die u wilt gebruiken. 

  Hulpmiddelen voor vormen in de webversie van Office

  Selecteer de pijl-omlaag aan het einde van de galerie om deze te openen en de volledige lijst met opties weer te geven:

  Selecteer de pijl-omlaag in de galerie om de volledige reeks snelle stijlen van de shape te zien

  U kunt de muisaanwijzer op een optie in de galerie onderbreken om een korte beschrijving ervan te zien.

 1. Selecteer de shape die u wilt wijzigen. 

 2. Selecteer op het tabblad shape (of het tabblad opmaak als u het vereenvoudigde lint hebt uitgeschakeld) de pijl-omlaag naast opvullen om de galerie met opvulkleuren te openen.

 3. Selecteer een kleur.

 4. Als u de vorm doorzichtig wilt maken, selecteert u onder aan de galerie kleuren geen opvulling .  

 1. Selecteer de shape die u wilt wijzigen. 

 2. Selecteer op het tabblad shape (of de indeling als u nog steeds het klassieke lint gebruikt) de pijl-omlaag naast overzicht om de galerie met kaderkleuren te openen. 

 3. Selecteer een kleur.

 4. Onder in de galerie ziet u ook opties voor dedikte (dikte) van het overzicht, en of het overzicht ononderbroken, stippellijn of een onderbroken lijn is. Wijs dikte of streepjes aan om een pop-outlijst met opties weer te geven.

Klik op de vorm die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets DELETE. Als u meerdere vormen wilt verwijderen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de shapes selecteert die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op DELETE.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×