Vormen toevoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt vormen, zoals vakken, cirkels en pijlen, aan uw documenten, e-mailberichten, diavoorstellingen en spreadsheets toevoegen. Voor het toevoegen van een vorm klikt u op Invoegen, klikt u op Vormen, selecteert u een vorm, klikt u opnieuw en sleept u de muis om de vorm te tekenen.

Nadat u een of meer vormen hebt toegevoegd, kunt u tekst, opsommingstekens en nummering toevoegen en kunt u de opvulling, het kader en andere effecten wijzigen op het tabblad Opmaak.

Tip: U kunt afzonderlijke vormen toevoegen aan een grafiek of vormen boven aan een SmartArt-graphic de grafiek- of de afbeelding wilt toevoegen. Zie voor meer informatie over het gebruik van grafieken of SmartArt-graphics in uw documenten, Wanneer moet ik een SmartArt-afbeelding gebruiken en wanneer moet ik een grafiek gebruiken?

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormen.

  Knop Vormen invoegen in Excel    Knop Vormen invoegen

 2. Klik op de gewenste vorm, klik op een willekeurige plek in de werkruimte en sleep de muis om de vorm te tekenen.

  Een vorm tekenen

  Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Maak of open een rapport om deze stappen te kunnen uitvoeren. Hiertoe klikt u op het tabblad Rapport, klikt u op Recent om een bestaand rapport te openen of klikt u op Meer rapporten om een rapport in de lijst in het dialoogvenster Rapporten te selecteren of maakt u een nieuw rapport.

 1. In het geopende rapport klikt u vanaf het tabblad Ontwerpen op Vormen.

  Knop Vormen invoegen
 2. Klik op de gewenste vorm, klik op een willekeurige plek in de werkruimte en sleep de muis om de vorm te tekenen.

  Een vorm tekenen

  Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Voeg een vorm in of klik op een bestaande vorm en voer vervolgens tekst in.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Tekst toevoegen of Tekst bewerken of begin te typen.

  Opmerking: De tekst die u toevoegt, wordt onderdeel van de vorm. Dat betekent dat als u de vorm draait of spiegelt, de tekst ook wordt gedraaid of gespiegeld.

 2. Als u de tekst wilt opmaken en uitlijnen, klikt u op het tabblad Start en kiest u opties uit de groepen Lettertype, Alinea of Uitlijning, afhankelijk van het programma dat u gebruikt en van welke opmaak u wilt toepassen. (Opties voor tekstopmaak zijn beperkt in Project.)

Opmerking:  Deze opdrachten zijn niet beschikbaar in Project.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere vormen wilt wijzigen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt die u wilt wijzigen.

 2. Klik in de groep Vormen invoegen van het tabblad Opmaak op Vorm bewerken Knop Vorm bewerken , wijs Vorm wijzigen aan en klik vervolgens op de gewenste nieuwe vorm.

Als u dezelfde vorm meerdere keren wilt herhalen, kunt u dit snel doen met Tekenmodus vergrendelen.

Opmerking: In plaats van het toevoegen van afzonderlijke vormen om een tekening te maken, wilt u mogelijk een SmartArt-afbeelding maken. In een SmartArt-graphic, de plaatsing van de shapes en de tekengrootte in deze shapes automatisch bijgewerkt terwijl u toevoegen of verwijderen van shapes en bewerk de tekst.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormen.

  Knop Vormen invoegen in Excel

  Knop Vormen invoegen

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste vorm en klik vervolgens op Tekenmodus vergrendelen.

  Tekenmodus vergrendelen
 3. Klik op een willekeurige plaats in de werkruimte en sleep de aanwijzer om de vorm te tekenen.

 4. Herhaal stap 3 om de vorm zo vaak als u wilt toe te voegen.

  Tip: Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

 5. Nadat u alle gewenste vormen hebt toegevoegd, drukt u op Esc om de tekenmodus vergrendelen uitschakelen.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in Project.

 1. Selecteer de tekst in de vorm waaraan u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen.

 2. Selecteer het tabblad Start op het lint en in de groep alinea , opsommingstekens of Nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering op het tabblad Start

  U kunt verschillende soorten opsommingstekens en nummering weergeven door te klikken op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens of Nummering.

Door middel van een snelle stijl kunt u een stijl met één klik op een vorm toepassen. De stijlen bevinden zich in de galerie Snelle stijlen. Als u de muisaanwijzer op een miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de stijl heeft op de vorm.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Selecteer het tabblad Opmaak en selecteer in de groep Vormstijlen de snelle stijl die u wilt gebruiken.

  Groep Vormstijlen

  Klik voor meer snelle stijlen op de knop Meer Afbeelding met gewijzigde kleuren .

Zie De kleuren in een tekstvak of vorm wijzigen voor informatie over het wijzigen van de opvulkleur, randkleur of tekstkleur.

 • Klik op de vorm die u wilt verwijderen en druk op vervolgens op Delete. Als u meerdere vormen wilt verwijderen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete.

Nadat een vorm toevoegen aan een document, kunt u deze aanpassen door het toevoegen van verbindingslijnen, wijzigt de stijl, het toevoegen van een gespiegelde afbeelding, de kleur te wijzigen en het toepassen van een aantal andere effecten, zoals schaduwen, gloed en 3D-opmaak.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormen.

  De knop vormen op het tabblad invoegen
 2. Klik op de gewenste vorm, klik op een willekeurige plek in de werkruimte en sleep de muis om de vorm te tekenen.

 1. Met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Tekst toevoegen of Bewerken van tekst, of alleen op binnen de vorm en begin te typen.

  Opmerking: De tekst die u toevoegt, wordt onderdeel van de vorm. Dat betekent dat als u de vorm draait of spiegelt, de tekst ook wordt gedraaid of gespiegeld.

 2. Als u wilt opmaken en uitlijnen van uw tekst, klik op het tabblad Start en kies vervolgens de beschikbare opmaakopties. Bijvoorbeeld, kunt u wijzigen tekstkleur, stijlen, grootte, uitlijning of inspringing wijzigen, de richting van de tekst, als u een paar te noemen wilt wijzigen.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

  Als u wilt wijzigen van meerdere vormen, drukt u op OPDRACHT terwijl u klikt op de shapes die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Vormopmaak op Vorm bewerken , wijs Vorm wijzigenen klik op de nieuwe die u wilt.

 1. Selecteer de shape die u wilt kopiëren.

 2. Druk op de option -toets ingedrukt en sleep de shape elke gewenste locatie. Laat de muisknop los en een kopie van de shape wordt gemaakt. U kunt sleept en laat de shape zo vaak als nodig.

Opmerking: Lijsten toevoegen is niet beschikbaar in Excel 2016 voor Mac.

 1. Selecteer de tekst in de vorm waaraan u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl naast opsommingstekens of Nummering.

  Het tabblad Start met de galerie Opsommingstekens wordt weergegeven.
 3. Druk op Enter telkens wanneer een nieuw opsommingsteken of nummer toe te voegen of druk op Enter twee keer op de lijst.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak van de vorm en klik op de gewenste stijl in de stijlgalerie.

  Opties in de groep Vormstijlen

  Als u wilt meer stijlen wordt weergegeven, klikt u op Pijl-omlaag voor meer onder de stijlgalerie.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak van Shape en klik op Pictogram Opvulling van vorm (pictogramOpvulling van vorm ).

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u een andere opvulkleur wilt gebruiken, klikt u onder Themakleuren of Standaardkleuren op de gewenste kleur.

  2. Als u de kleur wilt verwijderen uit het geselecteerde grafiekelement, klikt u op Geen opvulling.

  3. Als u een opvulkleur wilt gebruiken die niet beschikbaar is onder Themakleuren of Standaardkleuren, klikt u op Meer opvulkleuren. In het dialoogvenster Kleuren gebruikt u de beschikbare opties om een kleur te kiezen en klikt u vervolgens op OK.

  4. Als u de vorm wilt vullen met een afbeelding, klikt u op Afbeelding. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de gewenste afbeelding en klik op Invoegen.

  5. Als u een kleurovergang wilt gebruiken voor de geselecteerde opvulkleur, klikt u op Kleurovergang en klikt u vervolgens op de gewenste stijl van de kleurovergang.

   Klik voor aanvullende kleurovergangstijlen op Meer kleurovergangen en klik vervolgens in het deelvenster Grafiekgebied opmaken, onder Opvullen, op de gewenste opties voor de kleurovergang.

  6. Als u een patroonopvulling wilt gebruiken, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

 1. Klik op de vorm en klik vervolgens op het tabblad Vormopmaak .

 2. In de groep Vormstijlen , klikt u op Vormeffecten, wijs een effectcategorie en klik vervolgens op het gewenste effect.

  Opties in het menu Vormeffecten

 1. Klik op het tabblad Vormopmaak op Opmaakvenster.

  Knop Opmaakvenster

 2. Klik op het tabblad opvulling en lijn in het deelvenster Vorm opmaken en klik vervolgens op Opvulling of lijn.

 3. Sleep de schuifregelaar Doorzichtigheid om het gewenste effect bereiken.

  Het deelvenster Vorm opmaken

Klik op de vorm die u wilt verwijderen en druk op Delete. Als u wilt verwijderen meerdere vormen, druk op de opdracht terwijl u klikt op de shapes die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Delete.

Word voor Mac 2011

 1. Klik op het tabblad Start, onder Invoegen, op Vorm, wijs naar een vormtype en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad Start in Word, groep Invoegen

 2. Versleep de cursor in het document totdat het gewenste formaat is bereikt.

  Tip: Als u de verhoudingen van de vorm wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de cursor sleept.

PowerPoint voor Mac 2011

 1. Klik op het tabblad Start, onder Invoegen, op Vorm, wijs naar een vormtype en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 2. Versleep de cursor in het document totdat het gewenste formaat is bereikt.

  Tip: Als u de verhoudingen van de vorm wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de cursor sleept.

Excel voor Mac 2011

 1. Klik op de werkbalk Standaard op Mediabrowser weergeven of verbergen  Knop Mediabrowser .

 2. Klik op Vormen  Tabblad Vormen en klik in het venstermenu op Alle vormen.

 3. Klik op de vorm die u wilt toevoegen.

 4. Versleep de cursor in het document totdat het gewenste formaat is bereikt.

  Tip: Als u de verhoudingen van de vorm wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de cursor sleept.

 1. Klik op de vorm die u in een andere vorm wilt omzetten.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de vorm die u wilt gebruiken in plaats van de huidige vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

Word voor Mac 2011

U kunt een verbindingslijn tussen twee vormen om weer te geven van de relatie aan elkaar, zoals wanneer u een stroomdiagram of organigram maakt toevoegen.

 1. Klik op het tabblad Start, onder Invoegen, op Vorm, wijs naar Lijnen en verbindingslijnen en klik vervolgens op de gewenste lijnstijl.

  Tabblad Start in Word, groep Invoegen

 2. Houd de muisknop ingedrukt en teken de lijn op de gewenste positie, zodat deze twee vormen met elkaar verbindt.

  Tip: Als u een lijn met een vooraf ingestelde hoek wilt tekenen, bijvoorbeeld een verticale of horizontale hoek, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de lijn tekent.

 3. Als u de lijn en de vorm wilt groeperen, zodat ze als één object worden beschouwd, houdt u Shift ingedrukt, klikt u op de verbindingslijn en op elke vorm die ermee is verbonden. Klik vervolgens op het tabblad Opmaak onder Schikken op Groep Knop Groep en klik daarna op Groeperen.

PowerPoint voor Mac 2011

U kunt een verbindingslijn tussen twee vormen om weer te geven van de relatie aan elkaar, zoals wanneer u een stroomdiagram of organigram maakt toevoegen.

 1. Klik op het tabblad Start, onder Invoegen, op Vorm, wijs naar Lijnen en verbindingslijnen en klik vervolgens op de gewenste lijnstijl.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 2. Houd de muisknop ingedrukt en plaats de muisaanwijzer op de eerste vorm totdat de formaatgrepen rood worden. Teken vervolgens van een van de rode formaatgrepen op de eerste vorm naar een van de rode formaatgrepen van op de tweede vorm.

  Tip: Als u een lijn met een vooraf ingestelde hoek wilt tekenen, bijvoorbeeld een verticale of horizontale hoek, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de lijn tekent.

 3. Als u de lijn en de vorm wilt groeperen, zodat ze als één object worden beschouwd, houdt u Shift ingedrukt, klikt u op de verbindingslijn en op elke vorm die ermee is verbonden. Klik vervolgens op het tabblad Opmaak onder Schikken op Groep Knop Groep en klik daarna op Groeperen.

Excel voor Mac 2011

U kunt een verbindingslijn tussen twee vormen om weer te geven van de relatie aan elkaar, zoals wanneer u een stroomdiagram of organigram maakt toevoegen.

 1. Klik op de werkbalk Standaard op Mediabrowser weergeven of verbergen  Knop Mediabrowser .

 2. Klik op Vormen  Tabblad Vormen en klik in het snelmenu op Lijnen en verbindingslijnen.

 3. Klik op de gewenste lijnstijl.

 4. Houd de muisknop ingedrukt en plaats de muisaanwijzer op de eerste vorm totdat de formaatgrepen rood worden. Teken vervolgens van een van de rode formaatgrepen op de eerste vorm naar een van de rode formaatgrepen van op de tweede vorm.

  Tip: Als u een lijn met een vooraf ingestelde hoek wilt tekenen, bijvoorbeeld een verticale of horizontale hoek, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de lijn tekent.

 5. Als u de lijn en de vorm wilt groeperen, zodat ze als één object worden beschouwd, houdt u Shift ingedrukt, klikt u op de verbindingslijn en op elke vorm die ermee is verbonden. Klik vervolgens op het tabblad Opmaak onder Schikken op Groep Knop Groep en klik daarna op Groeperen.

Word voor Mac 2011 en Excel voor Mac 2011

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

PowerPoint voor Mac 2011

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start onder Opmaak op Snelle stijlen en klik vervolgens op de gewenste stijl.

  Tabblad Start in PowerPoint, groep Opmaak

Word voor Mac 2011 en Excel voor Mac 2011

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op Effecten, wijs een effect aan en klik vervolgens op het gewenste effect.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

PowerPoint voor Mac 2011

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start onder Opmaak op Snelle stijlen, wijs een effect aan en klik op het gewenste effect.

  Tabblad Start in PowerPoint, groep Opmaak

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onder Vormstijlen naar rechts om de vormkleur lichter te maken.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Opmerking: Als u de schuifregelaar helemaal naar rechts schuift, wordt de vorm volledig doorzichtig en lijkt deze geen kleur meer te hebben.

Klik op de vorm die u wilt verwijderen en druk op Delete. Als u wilt verwijderen meerdere vormen, druk op de opdracht terwijl u klikt op de shapes die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Delete.

U kunt shapes, zoals vakken, cirkels en pijlen toevoegen aan uw werkmappen en presentaties. (Word Online ondersteunt geen shapes.) Een vorm toevoegen, selecteer Invoegen op het lint, Shapesselecteren en kies vervolgens een vorm.

Nadat u een vorm hebt toegevoegd, kunt u verplaatsen en formaat tekst, opsommingstekens of nummering; toevoegen en u kunt de kleur van de opvulling of omtrek wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Invoegen door Shapeste selecteren.

  De knop vormen invoegen in Office Online
 2. Selecteer de shape die u wilt dat in de vervolgkeuzelijst-galerie.

  Een shape standaardformaat wordt onmiddellijk ingevoegd in het midden van de zichtbare pagina.

 3. Selecteer een formaatgreep op de rand van de shape en sleep het naar binnen of naar buiten de grootte van de shape wijzigen.

  Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen (of de verhoudingen van andere vormen wilt behouden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

 4. Verplaats de shape, wijst u de muis deze totdat de aanwijzer in een pijl met vier punten verandert. Klik en sleep om de vorm verplaatsen volgens uw voorkeur.

  Nadat een vorm is geselecteerd in het document, is de tab van een vorm wordt weergegeven op het lint van de werkbalk. Deze bevat knoppen voor wat die u met de shape doen kunt zoals een opvulkleur of kader toe te voegen of een shape voor vooraf gedefinieerd-stijl te kiezen.

Voeg een vorm of op een bestaande vorm en voer vervolgens de tekst, als volgt:

 1. Met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Tekst bewerken.

  Er wordt een knipperende cursor weergegeven in het midden van de shape.

 2. Typ de tekst die u wilt toevoegen aan de shape.

 3. Als u wilt opmaken en uitlijnen van uw tekst, selecteer het tabblad Start en kiest u opties in de groep lettertype, alineaof uitlijning .

  Opties voor lettertype, de alinea en uitlijning in PowerPoint Online

Snelle stijlen kunnen u een stijl toepassen op de shape met één klik. De stijlen vindt u in de galerie vorm.

 1. Selecteer de shape die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Shape, open de galerie Vormstijl en selecteer de snelle stijl die u wilt gebruiken.

  De Shape hulpprogramma's in Office Online

  Selecteer de pijl-omlaag op het einde van de galerie opent en ziet u de volledige lijst met opties:

  Selecteer de pijl-omlaag in de galerie om te zien van de volledige reeks snelle stijlen vorm

  U kunt de muisaanwijzer op een optie in de galerie om een korte beschrijving van deze weer te geven.

 1. Selecteer de shape die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Shape , selecteert u de pijl-omlaag naast Opvulling de galerie met opvulkleuren openen.

 3. Selecteer een kleur.

 4. De shape als doorzichtig wilt maken, selecteert u Geen opvulling onder aan de galerie kleuren.

 1. Selecteer de shape die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Shape , selecteert u de pijl-omlaag naast omtrek van de galerie met kaderkleuren openen.

 3. Selecteer een kleur.

 4. Onderaan in de galerie er ook zijn de opties voor de dikte (hetgewicht) van het overzicht, en of de omtrek effen is, stippellijnen, of een onderbroken lijn. Wijs gewicht of streepjes voor een overzicht van de pop-out van de opties.

 • Klik op de vorm die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Delete te drukken. Als u wilt verwijderen meerdere vormen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u Selecteer de shapes die u wilt verwijderen, en druk op Delete.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×