Voorwaarden voor patroonvergelijking instellen voor gegevens met behulp van voorwaardelijke opmaak

In Microsoft Office InfoPath kunt u met voorwaardelijke opmaak opmaakopties voor een besturingselement instellen met voorwaarden voor gebeurtenissen in het formulier. Als aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan wanneer een gebruiker een formulier op basis van uw formuliersjabloon invult, wordt de voorwaardelijke opmaak toegepast.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken om te controleren dat de gegevens die de gebruiker in een specifiek besturingselement invoert, overeenkomen met een vooraf bepaald patroon. U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak toevoegen voor een tekstvak waarin een telefoonnummer moet worden ingevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of het telefoonnummer uit tien cijfers bestaat.

Opmerking: Als gegevens overeen moeten komen met een vooraf bepaald patroon, kunt u ook gebruikmaken van gegevensvalidatie.

In dit artikel

Voordat u begint

Compatibiliteitsoverwegingen

Voorwaarden voor patroonvergelijking instellen voor een besturingselement

Voordat u begint

Om deze procedure te voltooien, moet uw formuliersjabloon een besturingselement bevatten dat voorwaardelijke opmaak ondersteunt. U kunt voor elk InfoPath-besturingselement dat voorwaardelijke opmaak ondersteunt een voorwaarde voor patroonvergelijking instellen, maar patroonvergelijking werkt het beste met besturingselementen die cijfers, letters of leestekens bevatten. Een voorwaarde voor patroonvergelijking kan in het geval van een tekstvak bruikbare resultaten opleveren, maar in het geval van een selectievakje niet.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u in InfoPath een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus kiezen voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon wordt gepubliceerd op een InfoPath Forms Services-server en vervolgens wordt ingeschakeld voor browsers, kunnen formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon in een webbrowser worden weergegeven. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt zijn sommige besturingselementen niet beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, omdat die niet kunnen worden weergegeven in een webbrowser.

Lijst met besturingselementen waarbij u voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken

In de volgende tabel staan de Office InfoPath 2007-besturingselementen die voorwaardelijke opmaak ondersteunen en of deze beschikbaar zijn voor browserscompatibele formuliersjablonen.

Opmerking: U kunt voor elk InfoPath-besturingselement dat voorwaardelijke opmaak ondersteunt een voorwaarde voor patroonvergelijking instellen, maar patroonvergelijking werkt het beste met besturingselementen die cijfers, letters of leestekens bevatten. Een voorwaarde voor patroonvergelijking kan in het geval van een tekstvak bruikbare resultaten opleveren, maar in het geval van een selectievakje niet.

Besturingselementen die voorwaardelijke opmaak ondersteunen

Beschikbaar voor browsercompatibele formuliersjablonen?

Selectievakje

Ja

Datumkiezer

Ja

Vervolgkeuzelijst

Ja

Expressievak

Ja

Keuzelijst

Ja

Keuzerondje

Ja

Optionele sectie

Ja

Herhalende sectie

Ja

Herhalende tabel

Ja

RTF-vak

Ja

Sectie

Ja

Tekstvak

Ja

Bestandsbijlage

Ja

Knop

Ja

Lijst met opsommingstekens, genummerde lijst of gewone lijst

Nee

Keuzesectie

Nee

Keuzelijst met invoervak

Nee

Horizontale herhalende tabel

Nee

Inktafbeelding

Nee

Hoofd/detail

Nee

Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Nee

Afbeelding

Nee

Herhalende recursieve sectie

Nee

Verticaal label

Nee

Naar boven

Voorwaarden voor patroonvergelijking instellen voor een besturingselement

 1. Klik in de formuliersjabloon op het besturingselement waarvoor u een voorwaarde voor patroonvergelijking wilt instellen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Voorwaardelijke opmaak.

 3. Klik in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak op Toevoegen.

 4. Klik in het eerste vak onder Als deze voorwaarde waar is op Veld of groep selecteren.

 5. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld dat overeenkomt met het besturingselement en klik op OK.

 6. Selecteer in het tweede vak in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak de optie Komt overeen met patroon of Komt niet overeen met patroon.

 7. Klik in het derde vak op Een patroon selecteren.

 8. Klik onder Standaardpatronen in het dialoogvenster Gegevensinvoerpatroon op het gewenste patroon en klik op OK.

  Lijst met standaardpatronen

  Patroon

  Voorbeeld

  Telefoonnummer

  (099) 999 99 99

  E-mailadres

  123-45-6789

  Postcode

  1234 ZA

  Postcode + 2

  1234AA

  Opmerking: Als u een aangepast patroon wilt maken, klikt u op Aangepast patroon, typt u het gewenste patroon in het vak Aangepast patroon en klikt u op OK.

 9. Selecteer onder Deze opmaak toepassen de gewenste opmaak.

 10. Klik twee keer op OK om de voorwaarde op te slaan en terug te keren naar de formuliersjabloon.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×