Voorwaardelijke opmaak toepassen in Excel

Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u kleuren toepassen op cellen op basis van bepaalde voorwaarden, zoals dubbele waarden of waarden die voldoen aan bepaalde criteria, zoals groter dan 100 of gelijk aan 'Omzet'. U gebruikt hiervoor de opties Markeringsregels voor cellen en Regels voor bovenste/onderste. Daarnaast kunt u met behulp van gegevensbalken, kleurenschalen en pictogramseries laten zien hoe afzonderlijke cellen zich verhouden tot een bereik van waarden. Voorwaardelijke opmaak is dynamisch. Dit houdt in dat de opmaak automatisch wordt aangepast wanneer de waarden veranderen.

Opties voor voorwaardelijke opmaak

Voorwaardelijke opmaak met kleurenschalen

Voorwaardelijke opmaak: selecties

Voorwaardelijke opmaak met driekleurenschaal

Opmerking: In versies ouder dan Excel 2007 was er een formule nodig om regels voor voorwaardelijke opmaak op te stellen. Bovendien werden er maar drie niveaus ondersteund. Vanaf Excel 2007 kunt u voorwaardelijke opmaak eenvoudig toepassen door een keuze te maken uit een groot aantal vooraf gedefinieerde regels. Daarnaast is het nu mogelijk om maximaal 64 niveaus te gebruiken. Als een bepaalde opmaak niet kan worden ingesteld met een vooraf gedefinieerde voorwaardelijke opmaak, kunt u altijd nog een formule gebruiken om de gewenste voorwaardelijke opmaak toe te passen.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een aantal van deze vooraf gedefinieerde regels voor voorwaardelijke opmaak op verschillende manieren kunt toepassen. Besef wel dat er duizenden verschillende combinaties mogelijk zijn, dus u zult moeten experimenteren totdat u de gewenste oplossing hebt gevonden. Houd ook rekening met de doelgroep. Een overdaad aan regels voor voorwaardelijke opmaak kan namelijk tot gevolg hebben dat het niet duidelijk is wat u nu precies wilt aantonen met de cijfers.

U kunt dubbele items in een kolom met gegevens markeren:

Voorwaardelijke opmaak: dubbele waarden gemarkeerd

 1. Kies het bereik waarin u dubbele waarden wilt opmaken met een kleur, zoals de kolom Werknemersnaam in dit voorbeeld.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Markeringsregels voor cellen > Dubbele waarden.

  Dubbele waarden

 3. Selecteer een opmaak in de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant en klik vervolgens op OK om de cellen op te maken.

  Opmaakopties voor dubbele waarden markeren

Het bereik wordt nu weergegeven met dubbele items die zijn gemarkeerd in de kleur die u hebt geselecteerd.

Sorteren op kleur

U kunt de weergave van dubbele waarden nog verder aanpassen door de lijst te sorteren op kleur. Hierdoor kunt u eenvoudiger bulkbewerkingen uitvoeren, zoals het verwijderen van alle dubbele waarden.

 1. Klik ergens in het gegevensbereik en klik vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Sorteren.

 2. Selecteer Werknemersnaam in de eerste vervolgkeuzelijst Sorteren op, Celkleur in de tweede vervolgkeuzelijst Sorteren op, selecteer de gewenste kleur bij Volgorde, selecteer Bovenop in de laatste vervolgkeuzelijst en klik ten slotte op OK.

Gegevens > Sorteren > Sorteren op kleuropties

De dubbele waarden worden boven in de gesorteerde tabel gegroepeerd:

Voorwaardelijke opmaak met dubbele waarden boven aan een lijst gesorteerd

Gebruik de optie Bovenste 10 items om snel de hoogste beoordelingen in een bereik vast te stellen, zoals de tien beste klanten in een lijst die is gebaseerd op rangschikking. Op een vergelijkbare manier kunt u ook de opties Onderste 10 items, Bovenste 10%/Onderste 10% en Boven gemiddelde/Onder gemiddelde gebruiken. U kunt het aantal tien wijzigen in elke waarde nadat u een regel hebt geselecteerd. In het volgende voorbeeld markeren we de tien cellen met de hoogste omzet.

Voorwaardelijke opmaak: belangrijkste 10 items toegepast op een bereik
 1. Selecteer het bereik dat u wilt opmaken. In het bovenstaande voorbeeld is dat de kolom Omzet.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Regels voor bovenste/onderste > Bovenste 10 items.

  Voorwaardelijke opmaak: belangrijkste 10 opmaakopties
 3. U kunt vervolgens het aantal aanpassen en de opvulkleur kiezen.

  Voorwaardelijke opmaak: selectie van belangrijkste 10 items

Wanneer u voorwaardelijke opmaak gebruikt om gegevensbalken weer te geven, wordt in Excel in elke cel een balk weergegeven waarvan de lengte overeenkomt met de waarde van de cel ten opzichte van de andere cellen in het geselecteerde bereik.

Voorwaardelijke opmaak: gegevensbalken toegepast op een bereik
 1. Selecteer het bereik dat u wilt opmaken. In dit geval is dat de kolom Omzet.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Gegevensbalken > selecteer de gewenste waarde bij Overgang of Effen opvulling.

  Voorwaardelijke opmaak: stijlengalerie met gegevensbalken
 3. Als u de lijst na het toepassen van de gegevensbalken wilt sorteren, selecteert u de kolom en klikt u op het tabblad Gegevens op Sorteren en filteren. Selecteer vervolgens de optie Snel oplopend sorteren of Snel aflopend sorteren om in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

U kunt een set pictogrammen gebruiken om visueel aan te geven waar waarden vallen binnen een bepaald bereik op een schaal van getallen of percentages. In het volgende voorbeeld gebruiken we positieve Voorwaardelijke opmaak: positief pictogram , neutrale Voorwaardelijke opmaak: neutraal pictogram en negatieve Voorwaardelijke opmaak: negatief pictogram pictogrammen om aan te geven hoe de regionale prestaties zich verhouden tot het gestelde doel.

Pictogrammenset voor voorwaardelijke opmaak toegepast op een bereik
 1. Selecteer het bereik dat u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Pictogramseries > selecteer de gewenste set pictogrammen.

  Voorwaardelijke opmaak: opties voor pictogrammenset
 3. De gegevens worden geïnterpreteerd en vervolgens opgemaakt met de door u gekozen pictogramseries. U kunt het resultaat desgewenst wijzigen door op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak te klikken en daarna op > Regels beheren > de pictogrammenset > Regel bewerken. Wijzig vervolgens de instellingen bij Alle pictogrammen weergeven volgens deze regels. In dit geval passen we de regel zo aan dat alle waarden boven 45.000 positief zijn, alles tussen 40.000 en 45.000 neutraal en alles lager dan 40.000 negatief.

  Voorwaardelijke opmaak: dialoogvenster met opties voor pictogrammenset

Voorwaardelijke opmaak met driekleurenschaal

U kunt waarden met behulp van kleurenschalen markeren om een bereik aan te geven en hoge en lage waarden te vergelijken, in dit voorbeeld januari-juni.

 1. Selecteer het bereik met de waarden die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Kleurenschalen > selecteer de gewenste schaal. In dit geval hebben we gekozen voor Kleurenschaal rood-geel-groen.

  Kleurenschaal rood, geel, groen

Als u rijen met gegevens om en om wilt opmaken, kunt u dat doen met een formule voor voorwaardelijke opmaak. Het is echter veel gemakkelijker om de gegevens gewoon als een tabel op te maken. Selecteer een cel in het gegevensbereik en ga naar Start > Stijlen > Opmaken als tabel > selecteer de gewenste stijl in de Stijlengalerie. De gegevens worden nu opgemaakt als een tabel.

Stijlengalerie voor Excel-tabel

Als u alleen de tabelopmaak wilt gebruiken, maar geen behoefte hebt aan de extra functies van een tabel, kunt u de tabel weer omzetten in een bereik. Klik hiervoor ergens in het tabelbereik en klik vervolgens op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen op het lint > Ontwerpen > Hulpmiddelen > Converteren naar bereik.

Zie dit artikel voor meer informatie over Excel-tabellen: Een Excel-tabel in een werkblad maken of verwijderen

Als geen van de bovenstaande opties precies overeenkomt met wat u zoekt, kunt u uw eigen regel voor voorwaardelijke opmaak maken.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Nieuwe regel.

  Nieuwe opmaakregel

 3. Maak een nieuwe regel, geef de opties voor de opmaak op en klik vervolgens op OK. Zie ook Een formule gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen voor meer informatie.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Snel aan de slag: voorwaardelijke opmaak toepassen

Een formule gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen

Using conditional formatting to highlight dates in Excel (Voorwaardelijke opmaak gebruiken om datums te markeren in Excel)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×