Voorwaardelijke opmaak op een formuliersjabloon toepassen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Wat is voorwaardelijke opmaak?

Compatibiliteit

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Voorwaardelijke opmaak wijzigen

Wat is voorwaardelijke opmaak?

Microsoft Office InfoPath 2007, voorwaardelijke opmaak kunt u verschillende opmaakopties voor een besturingselement opgeven op basis van voorwaarden die in het formulier optreden. Als de opgegeven voorwaarden voldaan wordt wanneer een gebruiker een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon invult, wordt de voorwaardelijke opmaak weergegeven. U kunt voorwaardelijke opmaak naar vet, onderstrepen, cursief, doorhalen, tekstkleur en achtergrondkleur voor besturingselementen gebruiken. U kunt ook een voorwaardelijke opmaak gebruiken om te bepalen of een besturingselement zichtbaar is op het formulier wanneer gebruikers dit, of het besturingselement is uitgeschakeld of of gebruikers toevoegen aan of verwijderen van bepaalde besturingselementen, zoals optionele secties.

Hieronder staan enkele voorbeelden van het gebruik van voorwaardelijke opmaak in een formuliersjabloon:

 • De sectie met het verzendadres verbergen tenzij het selectievakje Verzendadres opgeven is ingeschakeld.

 • Op alle onkosten waarvoor bonnetjes verplicht zijn, de tekstkleur blauw en tekstopmaak vet toepassen.

 • De kleuren van rijen in een herhalende tabel wijzigen op basis van de inhoud van een tekstvak in de rij. De rij voor een item dat achterloopt op schema bijvoorbeeld rood maken en de rij voor een item dat op schema ligt, groen maken.

 • Financiële gegevens rood markeren als de waarde lager is dan € 0 en groen markeren als de waarde gelijk is aan of hoger is dan € 0.

 • Rijen in een herhalende tabel filteren.

Opmerking: Als u een bericht wilt weergeven wanneer een gebruiker onjuiste waarden in een formulier invoert, kunt u ook gegevensvalidatie gebruiken.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon is gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services, en klik vervolgens browsercompatibele, kunnen de formulieren die op basis van de formuliersjabloon worden bekeken in een webbrowser. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde besturingselementen in het taakvenster besturingselementen niet beschikbaar omdat deze niet worden weergegeven in een webbrowser.

Lijst met besturingselementen die ondersteuning bieden voor voorwaardelijke opmaak

In de volgende tabel staan de Office InfoPath 2007-besturingselementen die voorwaardelijke opmaak ondersteunen en of deze beschikbaar zijn voor browserscompatibele formuliersjablonen.

Besturingselementen die voorwaardelijke opmaak ondersteunen

Beschikbaar voor browsercompatibele formuliersjablonen?

Knop

Ja

Selectievakje

Ja

Datumkiezer

Ja

Vervolgkeuzelijst

Ja

Expressievak

Ja

Bestandsbijlage

Ja

Keuzelijst

Ja

Keuzerondje

Ja

Optionele sectie

Ja

Herhalende sectie

Ja

Herhalende tabel

Ja

RTF-vak

Ja

Sectie

Ja

Tekstvak

Ja

Lijst met opsommingstekens, genummerde lijst of gewone lijst

Nee

Keuzesectie

Nee

Keuzelijst met invoervak

Nee

Horizontale herhalende tabel

Nee

Inktafbeelding

Nee

Hoofdsectie/detailsectie

Nee

Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Nee

Afbeelding

Nee

Herhalende recursieve sectie

Nee

Verticaal label

Nee

Naar boven

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

 1. Selecteer het besturingselement op de formuliersjabloon waaraan u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen en klik vervolgens op Voorwaardelijke opmaak in het menu Opmaak.

 2. Klik in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak op Toevoegen.

 3. Typ de voorwaarde in de vakken Als deze voorwaarde waar is.

  Opmerking: Een voorwaarde wordt gecontroleerd door de waarde van de veld waaraan het besturingselement is gekoppeld, niet het besturingselement zelf met InfoPath.

 4. Klik op En als u nog meer voorwaarden wilt toevoegen en voer vervolgens in het vak helemaal rechtsonder Als deze voorwaarde waar is een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op en als u de opmaak alleen wilt toepassen als aan beide voorwaarden is voldaan.

  • Klik op het pijltje naast en en klik vervolgens op of als u de opmaak wilt toepassen als aan een van de twee of aan beide voorwaarden is voldaan.

 5. Selecteer onder Deze opmaak toepassen de opmaak die u wilt toepassen voor uw voorwaarde of voorwaarden en klik op OK.

  Opmerking: Als aan meer dan een opgegeven voorwaarde wordt voldaan, wordt alleen de opmaak toegepast van de eerste voorwaarde waaraan wordt voldaan.

 6. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Voorwaardelijke opmaak wijzigen

 1. Selecteer in de formuliersjabloon het besturingselement waarvan u de voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen en klik vervolgens op Voorwaardelijke opmaak in het menu Opmaak.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak de voorwaarde die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Wijzig de voorwaarde in de vakken Als deze voorwaarde waar is.

  Opmerking: In Infopath wordt een voorwaarde geverifieerd door de waarde te controleren van het veld dat afhankelijk is van het besturingselement, niet het besturingselement zelf.

 4. Selecteer een willekeurige nieuwe opmaak die u wilt toepassen voor de voorwaarde of voorwaarden en klik vervolgens op OK.

 5. Als u meerdere voorwaarden voor een besturingselement hebt gedefinieerd en u de volgorde wilt wijzigen waarin ze worden geëvalueerd, selecteert u een voorwaarde in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak en klikt u op Omhoog of Omlaag.

  Opmerking: Als aan meer dan een opgegeven voorwaarde wordt voldaan, wordt alleen de opmaak toegepast van de eerste voorwaarde waaraan wordt voldaan.

 6. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×