Voorwaardelijke expressies (Boole-expressies) maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u voorwaardelijke expressies (ook wel Booleaanse expressies genoemd) kunt maken in Access. Een voorwaardelijke expressie resulteert in waar of onwaar en retourneert vervolgens een resultaat dat voldoet aan de voor waarde die u opgeeft. Als u functies in uw voorwaardelijke expressies gebruikt, kunt u ook een actie opgeven voor waarden die wel en niet aan de voor waarde in de expressie voldoen. U kunt bijvoorbeeld een expressie maken waarmee alle verkopen worden gevonden met een winst marge van 10 procent of minder, en vervolgens opgeven dat deze getallen in het rood type worden weer gegeven of de waarden door een bericht vervangen.

In dit artikel

Voorwaardelijke expressies begrijpen

Een voorwaardelijke expressie maken

Voor beelden van voorwaardelijke expressies

Voorwaardelijke expressies begrijpen

Een voorwaardelijke expressie is een type expressie waarmee uw gegevens worden getest om te zien of deze voldoet aan een voor waarde en een actie uitvoert, afhankelijk van het resultaat. Een expressie kan bijvoorbeeld zoeken naar datum waarden na een bepaalde begin datum en vervolgens een fout bericht weer geven wanneer u een datum wilt invoeren die eerder is gedefinieerd dan de gedefinieerde begin datum.

Voorwaardelijke expressies hebben hetzelfde formulier en gebruiken dezelfde basis syntaxis als andere expressies, en u kunt ze op dezelfde manieren gebruiken als andere expressies:

 • Voor tabel velden voegt u de expressie toe aan de eigenschap validatie regel van het veld. Gebruikers moeten vervolgens waarden invoeren in het veld die voldoen aan de voor waarden in de expressie. Als u bijvoorbeeld een expressie zoals > = #1/1/2000 # in een datum/tijd-veld gebruikt, moeten gebruikers waarden invoeren die gelijk zijn aan of hoger zijn dan 1 januari 2000.

 • Voor besturings elementen in formulieren kunt u de expressie toevoegen aan de eigenschap Besturingselementbron of de eigenschap validatie regel van het besturings element. Normaal gesp roken voegt u voorwaardelijke expressies toe aan de eigenschap validatie regel en u voegt expressies toe waarmee waarden worden berekend in de eigenschap Besturingselementbron . Met > = #1/1/2000 # in de eigenschap validatie regel van een besturings element voor komt u dat gebruikers een ongeldige datum invoeren. Als u een expressie gebruikt als Date () in de eigenschap Besturingselementbron , wordt de huidige datum weer gegeven als standaard waarde.

 • Voor query's kunt u uw voorwaardelijke expressies toevoegen aan een lege cel in de rij veld , of u kunt een expressie gebruiken in de rij criteria van de query. Wanneer u een expressie in de rij veld gebruikt, worden de resultaten weer gegeven als een kolom in de query resultaten. Wanneer u een expressie als criterium voor een bestaand veld gebruikt, fungeert de expressie als een filter en worden de records die door de query worden geretourneerd, beperkt.

  U kunt deze expressie bijvoorbeeld gebruiken in de rij veld van een query: = IIf ([Order datum] < = #04/01/2018 #, [Order datum], "Order ingevoerd na 1 april"). De expressie bevat een datum criterium (< = #04/01-2018 #). Wanneer de query wordt uitgevoerd, worden alle datum waarden weer gegeven die voldoen aan het criterium en alle datum waarden die niet aan het criterium voldoen, worden vervangen door het bericht ' Order ingevoerd na 1 april '. De stappen in de sectie Voeg een expressie toe aan een query waarin wordt uitgelegd hoe u deze expressie in een query kunt gebruiken.

  Als deze expressie daarentegen in het criteria veld van een query wordt gebruikt, worden alleen die records geretourneerd met datums die voldoen aan het criterium: BetWeen #04-01-2018 # en #05/15-2018 #.

Zie het artikel een expressiemaken voor meer informatie over het maken en gebruiken van expressies.

Naar boven

Een voorwaardelijke expressie maken

In de stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een voorwaardelijke expressie kunt toevoegen aan een tabel, een besturings element in een formulier of rapport en een query. In elke reeks stappen wordt een iets andere expressie gebruikt om de waarden in een datum/tijd-veld te testen en actie te ondernemen, op basis van het feit of de datum waarden voldoen aan de opgegeven voor waarde.

Een expressie toevoegen aan een tabel veld

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Klik in de kolom gegevens type op het datum/tijd-veld.

 3. Klik onder veld eigenschappenop het tabblad Algemeen op het eigenschappenvak validatie regel en typ de volgende expressie:

  > = #01/01/2000 #

  Opmerking: De Amerikaanse datum notatie hoeft niet te worden gebruikt. U kunt de datum notatie voor uw land/regio of land instellingen gebruiken. U moet echter de datum waarde met hekjes (#) tussen (#) tussen aanhalings tekens weer geven.

 4. Klik op de kolom naast validatie tekst en typ deze tekst reeks:

  De datum moet groter zijn dan 1 januari 2000.

  U kunt ook uw lokale datum notatie gebruiken.

 5. Sla de wijzigingen op en schakel over naar de gegevens blad weergave. Klik hiervoor met de rechter muisknop op het document tabblad voor de tabel en klik op gegevens blad weergave in het snelmenu.

 6. Typ een datum waarde in het datum/tijd-veld vóór 1 januari 2000. Het bericht dat is opgegeven in het vak van de eigenschap validatie regel , wordt weer gegeven en u kunt het veld niet verlaten, tenzij u een waarde invoert die als waar wordt geëvalueerd.

Een expressie toevoegen aan een besturings element

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het formulier dat u wilt wijzigen en klik op ontwerp weergave in het snelmenu.

 2. Klik met de rechter muisknop op een besturings element dat afhankelijk is van een datum/tijd-veld en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.

  Het eigenschappen venster voor het besturings element wordt weer gegeven.

 3. Klik op het tabblad gegevens of het tabblad Alles op het veld naast validatie regel en typ de volgende expressie:

  > = #01/01/2000 #

  Opmerking: De Amerikaanse datum notatie hoeft niet te worden gebruikt. U kunt de datum notatie voor uw land/regio of land instellingen gebruiken. U moet echter de datum waarde met hekjes (#) tussen (#) tussen aanhalings tekens weer geven.

 4. Klik op de kolom naast validatie tekst en typ deze tekst reeks:

  De datum moet groter zijn dan 1 januari 2000.

 5. Sla de wijzigingen op en ga terug naar de formulier weergave. Klik hiervoor met de rechter muisknop op het document tabblad voor het formulier en klik op formulier weergave in het snelmenu.

Een expressie toevoegen aan een query

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de query die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Klik op een lege cel in de rij veld van het ontwerp raster en typ de volgende expressie:

  = IIf ([Veld naam] < = #04/01/2018 #, [veld naam], "datum later dan 1 april 2018")

  Wanneer u de expressie typt, moet u ervoor zorgen dat u beide exemplaren van veld naam vervangt door de naam van het datum/tijd-veld. Als de tabel geen datums bevat die ouder zijn dan 1 april 2018, wijzigt u de datums in de expressie om met uw gegevens te werken.

 3. Sla de wijzigingen op en klik vervolgens op uitvoeren om de resultaten weer te geven.

De expressie werkt als volgt: het eerste argument (= IIf ([veld naam] < = #04-01-2018 #) geeft de voor waarde aan waaraan de gegevens moeten voldoen, de datum moet op of vóór 1 april 2018 zijn. Het tweede argument ([veld naam]) geeft aan welke gebruikers zien wanneer de voor waarde waar is, de datums in het veld. Het derde argument ("datum later dan 1 April 2018")) bevat het bericht dat gebruikers zien wanneer de gegevens niet aan de voor waarde voldoen.

Houd er rekening mee dat niet alle voorwaardelijke expressies de functie IIf gebruiken. Houd er ook rekening mee dat de functie IIf het deel van de expressie is dat de argumenten vereist, en niet de expressie zelf.

Zie het artikel een expressie makenvoor meer informatie over expressies en de manieren waarop u deze kunt gebruiken.

Naar boven

Voor beelden van voorwaardelijke expressies

In de expressies in de volgende tabel ziet u een aantal manieren om de waarden waar en ONWAAR te berekenen. In deze expressies wordt de functie IIf (direct als) gebruikt om te bepalen of een voor waarde waar of onwaar is, en retourneert u één waarde als de voor waarde waar is en een andere waarde als de voor waarde ONWAAR is.

Zie het artikel IIf, functie voor meer informatie.

Expressie

Beschrijving

= IIf ([bevestigd] = "ja", "Order bevestigd", "order niet bevestigd")

Het bericht ' Order bevestigd ' wordt weer gegeven als de waarde van het veld bevestigd Ja is; anders wordt het bericht ' order not confirmed ' weer gegeven.

= IIf (IsNull ([land/regio]); "", [land/regio])

Er wordt een lege teken reeks weer gegeven als de waarde van het veld land/regio null is; anders wordt de waarde van het veld land/regio weer gegeven.

= IIf (IsNull ([regio]); [plaats] & "" & [post code]; [plaats] & "" & [regio] & "" & [post code])

Hiermee worden de waarden van de velden plaats en post code weer gegeven als de waarde van het veld regio null is. anders worden de waarden van de velden plaats, provincie en post code weer gegeven.

= IIf (IsNull ([verval datum]-[Lever datum]); "Controleer of er een datum ontbreekt"; [verval datum]-[Lever datum])

Hiermee wordt het bericht ' controleren op ontbrekende datum ' weer gegeven als het resultaat van het aftrekken van de waarde van het veld Lever datum in het veld verval datum Null is. anders wordt het verschil tussen de waarden van de velden verval datum en lever datum weer gegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×