Voorkomen dat thema's invloed hebben op een shape

Het kan voorkomen dat u een thema niet op iedere shape in een tekening wilt toepassen. Als er bijvoorbeeld een shape van een verkeersbord in een van uw tekeningen staat, wilt u niet dat de kleuren of het patroon van die shape worden gewijzigd wanneer u een thema toepast.

Om te voorkomen dat thema's op een specifieke shape worden toegepast kunt u instellen dat er geen thema's worden toegepast op die shape of kunt u de shape beveiligen tegen themakleuren of thema-effecten.

Geen thema's toestaan voor een shape

  • Klik met de rechtermuisknop op de shape, wijs Opmaak aan en schakel de opdracht Thema's toestaan uit.

Een shape beveiligen tegen themakleuren of thema-effecten

  1. Selecteer de shape.

  2. Klik op Beveiliging in het menu Opmaak.

  3. Schakel in het dialoogvenster Beveiliging het selectievakje Tegen themakleuren of Tegen thema-effecten in.

    Notities: 

    • Als u een tekst-, lijn- of vulkleur wilt gebruiken die niet mag veranderen wanneer er een thema wordt toegepast, klikt u op de pijl naast het hulpmiddel Tekstkleur, Lijnkleur of Vulkleur op de werkbalk Opmaak en selecteert u een van de kleuren onder Standaardkleuren.

    • Sommige ingebouwde shapes van Microsoft Office Visio zijn standaard ongevoelig voor thema's. Er kunnen onverwachte resultaten optreden als u instelt dat deze shapes wel kunnen worden beïnvloed door thema's.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders