Voorkomen dat e-mail wordt gemarkeerd als spam in EOP en Office 365

Beheerders van Exchange Online of Exchange Online Protection (EOP) die de juiste toegangsreferenties hebben, kunnen er met deze stappen voor zorgen dat een e-mailbericht dat via de service wordt verzonden, niet wordt gemarkeerd als ongewenste e-mail.

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het kan frustrerend zijn als er echte, goede e-mail in quarantaine wordt geplaatst of wordt geblokkeerd als spam en in een quarantainemap terechtkomt. U kunt een lijst met veilige afzenders of een e-mailstroomregel gebruiken om spamfilters te omzeilen en te voorkomen dat goede e-mailberichten worden gemarkeerd als ongewenste e-mail. Wanneer een bericht door het spamfilter onjuist wordt gemarkeerd als spam, wordt dit een fout-positief genoemd. Het Office 365-spamfilter bevat ook een paar opties die eindgebruikers kunnen aanpassen om fout-positieven te voorkomen.

Als u hulp zoekt bij fout-negatieven (een spambericht dat niet wordt tegengehouden) raadpleegt u de tips in E-mailspam blokkeren met het spamfilter van Office 365 om problemen met fout-negatieven te voorkomen.

Klanten met alleen EOP: adreslijstsynchronisatie gebruiken

EOP is een cloud-e-mailfilterservice waarmee uw organisatie wordt beschermd tegen spam en malware. Als u postvakken in Office 365 hebt, worden deze automatisch beveiligd door EOP omdat dit deel uitmaakt van de service.

Als u een alleen EOP-klant bent, dat wil zeggen u zich hebt geabonneerd de EOP-service voor gebruik met uw lokale Exchange-Server, moet u gebruikersinstellingen met de service synchroniseren via adreslijstsynchronisatie. Dit zorgt ervoor dat uw veilige afzenders lijsten worden nageleefd door EOP. Voor meer informatie raadpleegt u "Adreslijstsynchronisatie gebruiken voor het beheren van e-mailgebruikers" in E-mailgebruikers beheren in EOP.

Fout-positieve e-mail voorkomen met de lijst met gepermitteerde IP-adressen van het verbindingsfilter

Als u merkt dat de e-mail van een bepaalde afzender altijd in de map Ongewenste e-mail van uw organisatie wordt geplaatst, kunt u het IP-adres van deze afzender toevoegen aan de lijst met gepermitteerde IP-adressen van het verbindingsfilter. Normaal gesproken voorkomt u hiermee fout-positieve reacties voor deze afzender voor alle geadresseerden binnen uw organisatie. Er geldt alleen een uitzondering wanneer een gebruiker de optie 'Alleen veilige lijsten: alleen berichten van personen of domeinen in de lijst met veilige afzenders of veilige geadresseerden worden bezorgd in het Postvak IN' inschakelt in Outlook en deze afzender niet toevoegt aan de lijst met veilige afzenders. Voor meer informatie over het uitschakelen van deze optie raadpleegt u Problemen oplossen: een bericht wordt in de map Ongewenste e-mail geplaatst, ook al is het bericht in EOP gemarkeerd als niet-spam.

Als u wilt toevoegen van een IP-adres naar de verbinding van het filter IP lijst toestaan

  1. De koptekst verkrijgen door een e-mail verzonden door de afzender die u wilt toestaan. U kunt dit doen vanuit de e-mailclient zoals Outlook of Outlook op het Web, zoals wordt beschreven in Bericht koptekst Analyzer.

  2. Zoek handmatig naar het IP-adres na het CIP-label in de kop X-Forefront-Antispam-Report of via het tabblad Berichtkopanalyse van de Remote Connectivity Analyzer.

  3. De IP toevoegen adres op het IP-adres toestaan lijst volgens de stappen in 'Gebruik het EAC het standaardbeleid voor filter bewerken' in het beleid van de filter verbinding configureren.

Fout-positieve e-mail voorkomen door spamfilterbeleid te configureren

U kunt domeinen of afzonderlijke e-mailadressen toevoegen aan een lijst door de stappen in uw beleidsregels voor het filteren van ongewenste e-mail configureren.

Het geavanceerde spamfilterbeleid controleren

Als u speciale beperkingen instellen in een filter spambeleid, bijvoorbeeld als u een heel domein hebt geblokkeerd, moet u deze om te controleren als ze onrechte mogelijk veroorzaakt controleren. Zie uw beleidsregels voor het filteren van ongewenste e-mail configurerenen aanvullende Geavanceerde opties voor spamfilters dat kan ertoe leiden dat berichten worden gemarkeerd als spam uitschakelen.

Uw eindgebruikers helpen met het maken van een lijst met veilige afzenders om te voorkomen dat goede e-mail wordt gemarkeerd als spam

Informeer uw gebruikers wilt toevoegen van adressen van afzenders die zij aan hun lijst met veilige afzenders in Outlook of in de webversie van Outlook vertrouwen. Als u wilt beginnen in de webversie van Outlook, kiest u Instellingen ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > Opties > blokkeren of toestaan. In het volgende diagram ziet u een voorbeeld van een ander nummer toevoegen aan een lijst met veilige afzenders.

Een veilige afzender in Outlook Web App toevoegen

In EOP wordt rekening gehouden met de veilige afzenders en geadresseerden van uw gebruikers, maar niet met de veilige domeinen. Dit geldt altijd, ongeacht of het domein wordt toegevoegd via de webversie van Outlook of wordt toegevoegd in Outlook en gesynchroniseerd via Directory-synchronisatie.

Problemen oplossen: een bericht wordt in de map Ongewenste e-mail geplaatst, ook al is het bericht in EOP gemarkeerd als niet-spam

Als uw gebruikers in Outlook de optie 'Alleen veilige lijsten: alleen berichten van personen of domeinen in de lijst met veilige afzenders of veilige geadresseerden worden bezorgd in het Postvak IN' hebben ingeschakeld, gaat alle e-mail naar de map met ongewenste e-mail voor een afzender, tenzij de afzender is opgenomen in de lijst met veilige afzenders van de geadresseerde. Dit gebeurt altijd, ongeacht of een bericht in EOP wordt gemarkeerd als niet-spam of u een regel in EOP hebt ingesteld om een bericht te markeren als niet-spam.

U kunt de optie Alleen veilige lijsten uitschakelen voor uw Outlook-gebruikers door de instructies te volgen in Outlook: Policy setting to disable the Junk e‑mail UI and filtering mechanism (Beleidsinstelling voor het uitschakelen van de UI voor ongewenste e-mail en het filtermechanisme).

Als u het bericht bekijkt in de webversie van Outlook, ziet u een gele veiligheidstip waarmee wordt aangegeven dat het bericht in de map Ongewenste e-mail is geplaatst omdat de afzender niet in de lijst met veilige afzenders van de geadresseerde staat.

Als u de koptekst van een bericht bekijkt, neemt de stempel SFV:SKN (IP-toestaan of ETR toestaan) of SFV:NSPM (niet-spam) mogelijk, maar het bericht nog steeds in de ongewenste gebruikersmap is geplaatst. Er is niets in de berichtkop waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker "alleen veilige lijsten heeft' ingeschakeld. Dit gebeurt omdat de optie 'Alleen veilige lijsten' door gebruikers in Outlook zijn ingesteld, de EOP-instelling wordt.

Om te controleren waarom een bericht van een veilige afzenders is gemarkeerd als niet-spam in de kop van het bericht, maar nog steeds uiteinden omhoog in de map Ongewenste E-mail van de gebruiker

  1. Als u wilt weten hoe u verbinding maken met Exchange Online PowerShell, Zie verbinding maken met Exchange Online PowerShell.

  2. Voer de volgende opdracht uit om de configuratie-instellingen voor ongewenste e-mail van de gebruiker te bekijken:

    Get-MailboxJunkEmailConfiguration example@contoso.com | fl TrustedListsOnly,ContactsTrusted,TrustedSendersAndDomains

    Als TrustedListsOnly is ingesteld op Waar, betekent dit dat deze instelling is ingeschakeld. Als ContactsTrusted is ingesteld op Waar, betekent dit dat de gebruiker zowel contactpersonen als veilige afzenders vertrouwt. De TrustedSendersAndDomains bevat de inhoud van de lijst met veilige afzenders van de gebruiker.

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Zie ook

Overzicht van het Filter voor ongewenste E-mail

Blokkeren of toestaan (instellingen voor ongewenste e-mail)

Blokkeer ongewenste e-mail met de Office 365-spamfilter om te voorkomen dat de fout-negatieve problemen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×