Voorbeelden van veelgebruikte formules

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De volgende tabel bevat koppelingen naar artikelen en video's waarin u kunt hoe zien u formules maakt van de gegevens in het werkblad. In de voorbeelden in de artikelen bevatten voorbeeldgegevens naar u aan de slag en richtlijnen voor u onverwachte resultaten krijgen.

Type formule

Voorbeeld

Voorwaardelijke functies

Voorwaardelijke formules maken

Nulwaarden weergeven of verbergen

Foutwaarden en foutindicatoren in een cel verbergen

Opzoeken

Waarden opzoeken in een lijst met gegevens

Datum en tijd

Datums bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken

Tijd optellen of aftrekken

Datums weergeven als dagen van de week

De huidige datum en tijd invoegen in een cel

Juliaanse datums invoeren

Financieel

Een voorlopig saldo berekenen

De samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) berekenen

Statistische functies

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

De mediaan van een groep getallen berekenen

MODUS, functie

Wiskunde

Getallen optellen

Getallen aftrekken

Getallen vermenigvuldigen en delen

Percentages berekenen

Getallen afronden

MACHT, functie

Het kleinste of grootste getal in een bereik berekenen

De faculteit of de permutatie van een getal berekenen

Vermenigvuldigingstabellen maken

Optelfuncties

Het aantal niet-lege cellen tellen

Tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt

Unieke waarden in een bereik met dubbele waarden tellen

Het aantal getallen tellen dat groter of kleiner is dan een getal

Een voorlopig totaal berekenen

Conversie

Tijden converteren

Als tekst opgeslagen datums converteren naar datums

Als tekst opgeslagen getallen converteren naar getallen

Maateenheden converteren

Getallen converteren naar andere systemen voor getalnotatie

Tekst

Het hoofdlettergebruik van tekst wijzigen

Controleren of een cel tekst bevat (geen onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters)

Controleren of een cel tekst bevat (en onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters

Tekst en getallen samenvoegen

Tekst combineren met een datum of tijd

Twee of meerdere kolommen combineren met gebruik van een functie

Tekens in een cel herhalen

Alleen de laatste vier cijfers van identificatienummers weergeven

De naam, het pad of het werkblad van het actieve Excel-bestand invoegen in een cel

Namen splitsen met de wizard Tekst naar kolommen

Tekst over kolommen verdelen met behulp van functies

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×