Voorbeelden van grafiektypen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Kolom

Een kolomdiagram toont wijzigingen in de gegevens gedurende een bepaalde periode of illustreert vergelijkingen tussen gegevens. Categorieën worden horizontaal ingedeeld en waarden verticaal, zodat de nadruk ligt op de variatie in de tijd.

Kolomdiagram

Gestapelde kolomdiagrammen tonen de verhouding van afzonderlijke gegevens tot het geheel.

3D-kolomdiagram met perspectief

In een 3D-kolomdiagram met perspectief worden gegevenspunten langs twee assen met elkaar vergeleken. In dit 3D-diagram worden de verkoopresultaten van vier kwartalen in Europa vergeleken met de resultaten van twee andere divisies.

Cilinder-, kegel- en piramide

Met gegevensmarkeringen in de vorm van een kegel, cilinder of piramide kunt u driedimensionale kolom- en staafdiagrammen een speciaal effect geven.

3-d bar chart with cylinder data markers

3-d column chart with pyramid data markers

Balk

Een staafdiagram worden vergelijkingen tussen afzonderlijke gegevens geïllustreerd. Categorieën worden verticaal ingedeeld en waarden horizontaal. Zo komt er meer nadruk te liggen op vergelijkingen van waarden dan op de tijd.

Staafdiagram

Gestapelde staafdiagrammen tonen de verhouding van afzonderlijke gegevens tot het geheel.

Gestapelde-staafdiagram

Lijn

Een lijndiagram laat trends in gegevens zien met gelijke intervals.

connection line

Categorie

In een vlakdiagram wordt de grootte van wijzigingen in de loop der tijd benadrukt. In een vlakdiagram wordt de som van de uitgezette waarden weergegeven, waardoor tevens de verhouding van de delen tot het geheel zichtbaar wordt.

Vlakdiagram

In dit voorbeeld wordt met het vlakdiagram de toename van de verkoopcijfers in de Benelux toegelicht. Tevens wordt geïllustreerd welke bijdrage elk land aan de totale verkoop heeft geleverd.

Spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram geeft de relaties weer tussen de numerieke waarden in diverse gegevensreeksen of geeft twee groepen getallen weer als een reeks xy-coördinaten. Het diagram toont de ongelijke intervallen (of clusters) van gegevens en wordt meestal gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

U rangschikt gegevens door de x-waarden in één rij of kolom te plaatsen en vervolgens de bijbehorende y-waarden in de aangrenzende rijen of kolommen in te voeren.

data to be charted

Spreidingsdiagram

Bellendiagram

Een bellendiagram is een soort spreidingsdiagram. De grootte van de gegevensmarkering geeft de waarde van een derde variabele aan.

U rangschikt de gegevens door de x-waarden in één rij of kolom te plaatsen en vervolgens de bijbehorende y-waarden en belgrootten in te voeren in de aangrenzende rijen of kolommen.

Gegevens voor een diagram

Bellendiagram

Het diagram in dit voorbeeld laat zien dat bedrijf A de meeste producten en het grootste marktaandeel heeft, maar niet de hoogste verkoopcijfers.

Cirkel

Een cirkeldiagram toont de relatie of verhouding tussen de delen van een geheel. Een cirkeldiagram bevat altijd één gegevensreeks. Dit diagram is handig om een belangrijk onderdeel te benadrukken.

Cirkeldiagram

U kunt kleine segmenten beter zichtbaar maken door ze te groeperen tot één onderdeel van een cirkeldiagram. Vervolgens splitst u dit onderdeel uit in een kleiner cirkel- of staafdiagram naast het hoofddiagram.

Cirkeldiagram met kleiner cirkeldiagram

Ringdiagram

Net als een cirkeldiagram toont een ringdiagram de verhouding tussen delen van een geheel. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten. Elke ring in een ringdiagram vertegenwoordigt een gegevensreeks.

Ringdiagram

Voorraad

Een hoog/laag/slot-diagram wordt vaak gebruikt ter illustratie van aandelenkoersen. U kunt dit diagram ook gebruiken voor wetenschappelijke gegevens, bijvoorbeeld temperatuurschommelingen. Voor hoog/laag/slot-diagrammen moet u de gegevens in de juiste volgorde zetten.

Hoog/laag/slot-diagram

Een hoog-laag-slot-diagram waarin een volume wordt gemeten heeft twee waardeassen: een voor de kolommen waarmee het volume wordt aangegeven en een voor de aandelenprijzen. U kunt volumes opnemen in een hoog-laag-slot-diagram of een open-hoog-laag-slot-diagram.

Hoog/laag/slot-diagram met twee waardeassen

Surface

Met een oppervlakdiagram kunt u optimale combinaties tussen twee gegevensverzamelingen zoeken. Net als op een topografische kaart geven kleuren en partronen gebieden aan die binnen hetzelfde gegevensbereik liggen.

3D-oppervlakdiagram

In dit diagram worden de verschillende combinaties van temperatuur en tijd weergegeven die dezelfde spankracht als resultaat geven.

Radardiagram

In een radardiagram heeft elke categorie een eigen waardeas vanuit het middelpunt. De waarden in dezelfde reeks worden door lijnen met elkaar verbonden.

radar chart

In een radardiagram worden de verzamelwaarden van een aantal gegevensreeksen vergeleken. In dit diagram geeft de gegevensreeks die het grootste gebied in beslag neemt, merk A, het merk met het hoogste vitaminegehalte weer.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×