Vooraf inrichten van OneDrive voor gebruikers in uw organisatie

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Standaard de eerste keer is dat een gebruiker naar hun OneDrive navigeert deze wordt automatisch deze is ingericht voor hen. In sommige gevallen, zoals de volgende opties, wilt u misschien uw gebruikers OneDrive locaties klaar vooraf, of vooraf deze is ingericht:

 • Uw organisatie heeft een aangepaste proces voor het toevoegen van nieuwe werknemers en u wilt maken van een OneDrive wanneer u een nieuwe werknemer toevoegen.

 • Uw organisatie van plan om te migreren vanuit SharePoint Server on-premises naar Office 365.

 • Uw organisatie van plan voor het migreren van een andere online-opslag-service.

In dit artikel wordt beschreven hoe OneDrive voor uw gebruikers vooraf inrichten met behulp van PowerShell.

Opmerking: U kunt ook vooraf inrichten OneDrive voor uw gebruikers met behulp van de REST API of CSOM. Zie voor meer informatie, zodat u deze wilt via programmacode inrichten persoonlijke Sites (OneDrive voor bedrijven) in Office 365 en de sectie 'met de methode ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk kunt inrichten persoonlijke sites en OneDrive voor Bedrijven voor meerdere gebruikers "in Wat is nieuw voor ontwikkelaars in sociale en functies voor samenwerking in SharePoint.

Vooraf inrichten van OneDrive voor gebruikers

 1. Download de nieuwste SharePoint Online Management Shell.

 2. Download en installeer de SharePoint Online Client Components SDK.

 3. Maak verbinding met SharePoint Online als een globale beheerder of als een SharePoint-beheerder in Office 365. Raadpleeg Getting started with SharePoint Online Management Shell (Aan de slag met SharePoint Online Management Shell) voor meer informatie.

  Opmerking: Als er een foutbericht over niet kunnen uitvoeren van scripts, moet u mogelijk wijzigen van uw beleid worden uitgevoerd. Zie voor informatie Over het beleid voor worden uitgevoerd.

 4. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor zoals Kladblok:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  U ziet dat de opmerkingen worden opgenomen in de code om het script te beschrijven, samen met de parameters die erin worden gebruikt. Deze hebben geen gevolgen voor het uitvoeren van het PowerShell-script.

 5. Sla het tekstbestand en wijzig de bestandsextensie in .ps1. In dit voorbeeld gebruiken we de naam BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. In een teksteditor zoals Kladblok, moet u een bestand met de Office 365 gebruikersaccounts waarvoor u voor het inrichten van OneDrivewilt maken. Elke gebruikersaccount moet zich op een aparte regel.

  Sla het bestand op met de naam UserInput.txt.

  Opmerking: Elke invoer-bestand is beperkt tot 200 gebruikers. Als u nodig hebt voor het inrichten van OneDrive voor meer dan 200 gebruikers, maakt u meerdere invoer bestanden (bijvoorbeeld UserInput1.txt, UserInput2.txt, enzovoort).

 7. Wijzig in de SharePoint Online Management Shell in de map waar u het BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell script hebt opgeslagen.

 8. Voer de volgende opdracht uit:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Bijvoorbeeld:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Door het script uit te voeren wordt u gevraagd naar de Office 365-referenties, die u vervolgens moet invoeren.

  Als het script is voltooid, wordt in het PowerShell-deelvenster de status Voltooid weergegeven.

 9. Als er meer bestanden voor gebruikersinvoer zijn, voert u het script opnieuw uit en wijzigt u de parameter -InputfilePath in de locatie van het andere invoerbestand.

Om te bevestigen dat OneDrive is gemaakt voor uw gebruikers, Zie hoe u wilt weergeven van een lijst met OneDrive voor bedrijven-siteverzamelingen.

Opmerking: Als u OneDrive voor veel gebruikers vooraf zijn geïnstalleerd, houd er rekening mee dat het duurt enige tijd voor de locaties OneDrive moet worden gemaakt.

Verwante onderwerpen

Hybride versie van OneDrive voor Bedrijven plannen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×