Volumeversies van Office activeren

Er zijn twee soorten activeringsmethoden voor volumeversies van Microsoft Office: MAK (Multiple Activation Key) en KMS (Key Management Service). Als u een systeembeheerder hebt, kan deze u vertellen welk type activering u moet gebruiken. Als u geen systeembeheerder hebt, moet u waarschijnlijk de activeringsmethode MAK gebruiken.

Als u de activeringsmethode MAK moet gebruiken, moet u een MAK-sleutel downloaden of ontvangen van de beheerder.

Als u de activeringsmethode KMS moet gebruiken, moet u de beheerder om hulp vragen met de KMS-host of uw computer.

Mijn productcode werkt niet

Activeren met behulp van MAK (Multiple Activation Key)

 1. Klik in Office 2019, 2016 of 2013 op Bestand > Account > Productcode wijzigen.

  Klik in Office 2010 op Bestand > Help > Productcode wijzigen.

 2. Voer een MAK-code in.

 3. Als u het selectievakje Proberen mijn product automatisch te activeren via internet inschakelt, moet u de stappen voor het invoeren van de productcode voltooien.

 4. Start het Office-programma opnieuw op.

 5. Klik in Office 2019, 2016 of 2013 op Bestand > Account.

  Klik in Office 2010 op Bestand > Help. U ziet de tekst Product met licentie als het product is geactiveerd.

 6. Als u het selectievakje voor automatische activering niet inschakelt, wordt u de volgende keer dat u een Office-programma opent, gevraagd het programma te activeren.

Telefonisch of via internet activeren

Wanneer u uw geldige productcode invoert, wordt automatisch de wizard Activering gestart en hebt u twee opties om door te gaan:

 • Activeren via Internet     De Wizard Activering neemt automatisch contact op met de activatieservers van Microsoft via uw internetverbinding. Als u een geldige productsleutel gebruikt die nog niet voor het toegestane aantal installaties is gebruikt, wordt uw product onmiddellijk geactiveerd. Wanneer u via internet activeert, worden uw product-ID, afgeleid van de productcode van de installatie en hardwaregegevens verzonden naar Microsoft, maar deze informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen. U kunt de privacyverklaring raadplegen voor meer informatie. Een antwoord, de bevestigings-ID, wordt verzonden naar uw computer om het product te activeren. Als u ervoor kiest om uw product via internet te activeren en u bent nog niet verbonden, waarschuwt de wizard u dat er geen verbinding is.

 • Activeren via de telefoon     U kunt een activeringscentrum opbellen en uw product activeren met behulp van een medewerker van de klantenservice.

  Belangrijk: In dit artikel staan geen telefoonnummers van activeringscentra, omdat er zeer veel telefoonnummers zijn en het van een aantal factoren afhangt welk nummer voor u het juiste is. Microsoft-software kan onder verschillende soorten licenties worden verkregen, waaronder particuliere licenties, OEM-licenties (Original Equipment Manufacturer) en volumelicenties. Telefoonnummers verschillen per licentie en land. In stap 2 van de wizard Activering wordt het telefoonnummer van het Microsoft-activeringscentrum vermeld dat u kunt bellen. Activering via de telefoon duurt mogelijk langer dan via internet. Wanneer u belt, moet u zich bij uw computer bevinden en moet u de softwareproductcode bij de hand hebben.

  1. Selecteer in de wizard Activering het land of de regio waar u woont en waar u het product wilt gaan gebruiken. In de wizard staan een of meer telefoonnummers vermeld.

   Als u het bericht Telefonische activering wordt niet meer ondersteund voor uw product ziet, kunt u de fout negeren en de nummers voor uw specifieke land/regio bellen die in dit artikel worden vermeld.

  2. Bel het activeringscentrum. De medewerker van de klantenservice vraagt u om uw installatie-id (deze wordt op het scherm weergegeven) en andere relevante informatie. Nadat uw installatie-id is geverifieerd, ontvangt u een bevestigings-id.

  3. Typ de bevestigings-id onder aan het scherm in de wizard Activering en druk vervolgens op Enter.

   Opmerking: De diensten van Microsoft Text Telephone (TT/TTY) zijn beschikbaar voor doven en slechthorenden. Als u in de Verenigde Staten woont en een TT/TTY-modem hebt, belt u (800) 718-1599. Woont u buiten de Verenigde Staten en hebt u een TT/TTY-modem, dan belt u (+1) (716) 871-6859. De TT/TTY-dienst is alleen beschikbaar in het Engels.

Naar boven

Activeren met behulp van KMS (Key Management Service)

Als u KMS-activering (Key Management Service) gebruikt, vraagt u de systeembeheerder om hulp. KMS-activering vindt plaats op de achtergrond. U hoeft niets te doen om de activering uit te voeren. De foutcode in het dialoogvenster duidt mogelijk op een oorzaak waarom Office niet is geactiveerd.

Naar boven

Hoe kan ik zien of de software al is geactiveerd?

 • Klik in Office 2019, 2016 en 2013 op Bestand > Account > Account beheren.

 • Klik in Office 2010 op Bestand > Help. U ziet de tekst Product met licentie als het programma is geactiveerd.

Naar boven

Wat is MAK (Multiple Activation Key)?

Elke organisatie krijgt een unieke MAK-code (Multiple Activation Key) voor elke volumeversie van Microsoft Office. Elke computer moet eenmaal worden geactiveerd met de activeringsservers die worden gehost door Microsoft. Voor elke code wordt bijgehouden hoeveel activeringen er worden uitgevoerd. Met een MAK-code voor een Microsoft Office-product met 100 activeringen kan de organisatie dezelfde code bijvoorbeeld installeren op 100 of meer computers en deze in totaal maximaal 100 activeringen gebruiken.

MAK is geschikt voor organisaties met computers die gedurende lange perioden niet zijn aangesloten op het bedrijfsnetwerk, zoals draagbare computers. Dit werkt alleen als een MAK-code wordt geïnstalleerd in plaats van de standaard-KMS-clientcode die wordt gebruikt voor volumelicentieversies van Microsoft Office.

Bij MAK-activering hoeft de activering niet periodiek te worden vernieuwd. U moet wel opnieuw een activering uitvoeren als er significante hardwarewijzigingen worden gedetecteerd. Bovendien moet u meer activeringen aanvragen zodra het aantal activeringen de vooraf bepaalde limiet heeft bereikt. U moet de installatie van MAK's en de mogelijke noodzaak om systemen handmatig te activeren telefonisch beheren wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is.

Er is echter geen sprake van functionaliteitsverlies, zelfs niet als de licenties voor MAK-clients niet kunnen worden vernieuwd. Na een succesvolle activering ontvangen gebruikers geen meldingen meer.

Naar boven

Wat is KMS (Key Management Service)?

Met KMS (Key Management Service) kunt u productactiveringen uitvoeren op het lokale netwerk. Computers hoeven dus niet afzonderlijk verbinding te maken met Microsoft voor productactivering. Eén computer moet worden geconfigureerd als KMS-host. De beheerder moet een sleutel voor de KMS-host invoeren. De KMS-hostcode) moet worden geactiveerd en er wordt eenmaal verbinding gemaakt met door Microsoft gehoste servers om de activering uit te voeren.

Standaard is de KMS-clientsleutel al geïnstalleerd in volume-edities van Microsoft Office-programma's. Computers met volumedities van Microsoft Office met een KMS-clientsleutel worden KMS-clients genoemd en maken verbinding met de KMS-host van een organisatie om activering aan te vragen. Er is geen actie vereist van de eindgebruiker en u hoeft geen productsleutel in te voeren voor KMS-clients. De systeembeheerder moet de KMS-host met Microsoft activeren en de KMS-host configureren. De KMS-client kan ook worden geconfigureerd voor variabele lengten van activerings- en verlengingsperioden.

Als een KMS-client niet kan worden geactiveerd, ziet de eindgebruiker 25 dagen na de installatie van Microsoft Office een dialoogvenster. Als een KMS-client na een geslaagde activering langer dan 180 dagen niet aanwezig is op het systeem, ziet de gebruiker meldingen over ontbrekende licenties en een rode titelbalk wanneer Microsoft Office wordt gestart. Er is echter geen sprake van functionaliteitsverlies, zelfs niet als de licenties voor KMS-clients niet kunnen worden vernieuwd. Na een geslaagde activering ontvangen gebruikers geen meldingen meer.

De KMS-clients voor Microsoft Office kunnen worden geactiveerd door verbinding te maken met een KMS-host die is gebaseerd op een client-servertopologie. KMS-clients kunnen KMS-hosts zoeken met behulp van DNS (Domain Name System) of door de naam van de KMS-host in te stellen in het register. KMS-clients nemen contact op met de host via een RPC (Remote Procedure Call). Het activeringsproces is onzichtbaar voor de eindgebruiker en deze hoeft ook geen actie te ondernemen.

Naar boven

Mijn productcode werkt niet

Neem contact op met de verkoper en vraag om een restitutie als uw Office-productcode niet – of niet meer – werkt. Als u een productcode los van de software hebt gekocht, is het heel goed mogelijk dat de productcode gestolen is of anderszins onrechtmatig is verkregen. De productcode wordt dan geblokkeerd voor gebruik. Er zijn helaas veel louche verkopers die gestolen, gekraakte of anderszins niet-geautoriseerde Microsoft-productcodes te koop aanbieden. Soms worden deze productcodes afgedrukt op illegale labels en kaarten met een downloadkoppeling naar Microsoft-software, en soms worden ze gedistribueerd bij softwaremedia die niet bestemd is voor wederverkoop, zoals media voor promotiedoeleinden, OEM-installatiemedia of andere programmaspecifieke media van Microsoft.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×