Voetnoten en eindnoten toevoegen in Word voor Mac en iOS

Voetnoten en eindnoten zijn bedoeld als uitleg, opmerkingen of verwijzingen voor tekst in een document. Voetnoten staan onder aan de pagina en eindnoten staan bij elkaar op een pagina aan het einde van het document. Een voetnoot of een eindnoot bestaat uit twee delen: de nootmarkering en de tekst van de betreffende noot. Voetnoten en eindnoten verschillen van bronvermeldingen, waar verwijzingen tussen haakjes in de tekst worden geplaatst. De brongegevens die zijn opgeslagen in de functie Bronvermeldingen of Bronbeheer, kunnen worden gebruikt om bronvermeldingen, een lijst met geciteerde werken of een bibliografie te maken. U kunt de informatie in de functie Bronvermeldingen of Bronbeheer niet gebruiken om voetnoten of eindnoten te maken, en u kunt voetnoten of eindnoten niet gebruiken om een lijst met geciteerde werken of een bibliografie te maken.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Een voet- of eindnoot toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik in het document op de plaats waar u de nootmarkering wilt invoegen.

 3. Klik in het menu Invoegen op Voetnoot.

 4. Klik onder Locatie op Voetnoten of Eindnoten en klik vervolgens in het snelmenu Voetnoten of Eindnoten op de gewenste locatie.

 5. Selecteer onder Opmaak de gewenste nummeringsopties en klik vervolgens op Invoegen.

  In Word wordt het nootnummer ingevoegd en de cursor naast het nootnummer in de voetnoot of de eindnoot geplaatst.

 6. Typ de tekst van de voet- of eindnoot.

  Tips: 

  • Als u een voetnoot of eindnoot met kruisverwijzing toevoegt, verwijdert of verplaatst, moet u het kruisverwijzingsnummer bijwerken. Houd Control ingedrukt, klik op het kruisverwijzingsnummer en klik in het snelmenu op Veld bijwerken. In Word worden de kruisverwijzingen automatisch bijgewerkt tijdens het afdrukken.

  • Als u snel een voetnoot of eindnoot wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Documentelementen onder Bronvermeldingen op Voetnoot of Eindnoot.

De tekst in een voetnoot of eindnoot bewerken

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Dubbelklik op de nootmarkering in het document.

  U gaat automatisch naar de voetnoot of eindnoot.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

  Tip: Als u een voetnoot of eindnoot met kruisverwijzing toevoegt, verwijdert of verplaatst, moet u het kruisverwijzingsnummer bijwerken. Houd Control ingedrukt, klik op het kruisverwijzingsnummer en klik in het snelmenu op Veld bijwerken. In Word worden de kruisverwijzingen automatisch bijgewerkt tijdens het afdrukken.

De nummering van voetnoten of eindnoten opnieuw laten beginnen

U kunt de nummering van voetnoten of eindnoten op elke pagina of in elke sectie opnieuw bij 1 laten beginnen.

 1. Klik in het menu Invoegen op Voetnoot.

 2. Voer onder Opmaak in het vak Beginnen bij een 1 in.

 3. Klik in het snelmenu Nummering op de gewenste optie en klik vervolgens op Toepassen.

De getalopmaak van nootmarkeringen wijzigen

 1. Klik in het menu Invoegen op Voetnoot.

 2. Klik onder Opmaak in het snelmenu Nummering op de gewenste optie en klik vervolgens op Toepassen.

  Tips: 

  • U kunt de grootte of het lettertype van de nootmarkering, de voetnoot of de eindnoot op precies dezelfde manier wijzigen als elke andere tekst. Selecteer de nootmarkering, voetnoot of eindnoot en pas vervolgens op het tabblad Start onder Lettertype de gewenste opmaakwijzigingen toe.

  • Als u een voetnoot of eindnoot met kruisverwijzing toevoegt, verwijdert of verplaatst, moet u het kruisverwijzingsnummer bijwerken. Houd Control ingedrukt, klik op het kruisverwijzingsnummer en klik in het snelmenu op Veld bijwerken. In Word worden de kruisverwijzingen automatisch bijgewerkt tijdens het afdrukken.

Een voetnoot of een eindnoot verplaatsen

Als u een noot wilt verplaatsen of kopiëren, werkt u met de nootmarkering in het documentvenster, niet met de tekst van de noot.

 1. Selecteer de nootmarkering.

 2. Sleep de markering naar de nieuwe locatie.

Een voet- of eindnoot kopiëren

 1. Selecteer de nootmarkering.

 2. Houd Option ingedrukt en sleep de markering naar de nieuwe locatie.

Eén voetnoot of eindnoot wijzigen

Als u een voetnoot of eindnoot wilt verwijderen, moet u de nootmarkering in het documentvenster verwijderen, niet de tekst van de noot.

 • Selecteer in het document de markering van de noot die u wilt verwijderen en druk op Delete.

  Notities: 

  • Als u een automatisch genummerde nootmarkering verwijdert, worden de resterende noten opnieuw genummerd.

  • Als u een voetnoot verwijdert waarnaar u een kruisverwijzing hebt gemaakt, moet u de kruisverwijzing handmatig verwijderen.

Alle automatisch genummerde voetnoten of eindnoten verwijderen

 1. Wijs in het menu Bewerken de optie Zoeken aan en klik vervolgens op Geavanceerd zoeken en vervangen.

 2. Klik op het tabblad Vervangen en zorg ervoor dat het vak Vervangen door leeg is.

 3. Klik onder Zoeken in het snelmenu Speciaal op Eindnootmarkering of Voetnootmarkering en klik vervolgens op Alles vervangen.

  Opmerking: Als het snelmenu Speciaal niet wordt weergegeven, klikt u op de pijl Pijlknop .

Zie ook

Voetnoten naar eindnoten converteren

Meerdere verwijzingen naar dezelfde voetnoot of eindnoot

Bronnen, bronvermeldingen en bibliografieën toevoegen of wijzigen

Een kruisverwijzing maken of bijwerken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×