Voetnoten en eindnoten toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik voetnoten en eindnoten als uitleg of commentaar bij de tekst in het document of om verwijzingen naar een document te geven. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Als u in de leesweergave bent, activeert u de bewerkingsweergave door te klikken op Document bewerken > bewerken in Word Web App.

Afbeelding van de opdracht Bewerken in Word Web App

Een voetnoot toevoegen

 1. Klik op de positie waar u de voetnoot wilt toevoegen.

 2. Klik op Invoegen > Voetnoot invoegen.

  voetnoot invoegen in Word Online

  Word wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de tekst en de voetnootmarkering wordt toegevoegd onder aan de pagina.

 3. Typ de tekst van de voetnoot.

Een eindnoot toevoegen

 1. Klik op de positie waar u de eindnoot wilt toevoegen.

 2. Klik op Invoegen > eindnoot invoegen.

  Knop Eindnoot invoegen in Word Online

  Er wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de tekst en de eindnootmarkering wordt aan het einde van het document toegevoegd.

 3. Typ de tekst voor de eindnoot.

Voetnoten en eindnoten aanpassen

Ga als volgt te werk als u een voet- of eindnoot wilt verwijderen:

 1. Klik op het referentienummer of in de hoofdtekst van de tekst of klik op markeren Invoegen > voetnoten weergeven(voor eindnoten, klikt u op Invoegen > eindnoten weergeven).

  Numerieke verwijzingen in een voetnoot of eindnoot in een document

  Knop Voetnoten in Word Online weergeven

 2. Klik in de weergave voor voet- en eindnoten op Voetnoten opmaken of Eindnoten opmaken om het dialoogvenster Opties voor opmaak weer te geven. Hier kunt u de grootte, het lettertype en de inspringing van alle voet- en eindnoten wijzigen.

  Knop Voetnoten opmaken in het gebied voor het bewerken van voetnoten in Word Online

Opmerking: Als u voetnoten omzetten in eindnoten of andersom wilt, gebruikt u de opdracht openen in Word en ze er converteren. Wanneer u het document in Word opslaat, wordt het opgeslagen waar u deze hebt geopend in Word Online.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×