Vlag e-mailberichten voor opvolgen omhoog

Vlag e-mailberichten voor opvolgen omhoog

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Door te markeren e-mailberichten, kunt u antwoorden op berichten die u verzendt bijhouden. U kunt er ook voor zorgen dat u opvolgen berichten die u ontvangt. In beide gevallen kunt u een melding voor een herinnering opnemen.

Wanneer u een tijdig antwoord op een bericht hebt moet, gebruikt u een vlag voor de ontvangers.

Tip: Deze functie zorgvuldig gebruiken. Sommige geadresseerden mogelijk niet waarderen om herinneringen toegevoegd aan hun Outlook.

 1. Voordat u verzenden, klik op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgenen klik vervolgens op aangepast.

 2. Klik op markeren voor geadresseerden.

 3. Klik onder markeren voor geadresseerden, klikt u op een markering in de lijst markering .

 4. Standaard een herinnering wordt geleverd bij de taak. Als u wilt een vlag zonder melding voor een herinnering verzenden, schakelt u het selectievakje Herinnering .

  De tekst van de markering voor geadresseerden ontvangen wordt weergegeven in de Infobalk.

  Vlaggen en herinneringen voor geadresseerden worden weergegeven op de infobalk voor berichten.

Als u een bericht dat u opvolgen moet wilt verzenden, moet u een herinnering instellen voor uzelf.

 1. Voordat u op verzenden, klik op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgen.

 2. Klik op een markering voor wanneer u wilt dit bericht worden herinnerd.

  Standaard de volgende vlag begindatum, einddatum, en herinneringen zijn beschikbaar:

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum

Huidige datum

Huidige datum

U kunt ook klikt u op aangepast om u te maken van een begindatum en einddatum die niet wordt weergegeven in de lijst. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De tekst van de markering voor geadresseerden ontvangen wordt weergegeven in de infobalk.

Opmerking: Als u wilt aanpassen van de vlag door het opgeven van de begin - en einddatum datums of wijzigen wanneer de herinnering wordt weergegeven, volgt u de stappen in de sectie markeren moeten worden herinnerd u en geadresseerden dat moet worden opgevolgd . U kunt het selectievakje markeren voor geadresseerden om aan te passen vlaggen dat alleen u zien wissen.

Ga als volgt te werk om aan te geven in een nieuw bericht zowel voor u en de namen van geadresseerden:

 1. Klik op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgenen klik vervolgens op Herinnering toevoegen.

 2. Klik op markeren voor geadresseerden.

  Als u wilt een vlag zonder melding voor een herinnering verzenden, schakelt u het selectievakje Herinnering .

 3. Schakel het selectievakje markeren voor mijzelf en desgewenst kunt u het selectievakje Herinnering .

 4. U kunt een begindatum en einddatum van een opgeven voor het markeren voor mijzelf.

 5. Klik in de lijst markering op de tekst van de markering die u wilt weergeven. U kunt ook aangepaste tekst typen in het vak en druk op ENTER.

  Opmerking: U niet de markeringstekst wijzigen of de begindatum en einddatum instellen als u een IMAP-e-mailaccount gebruikt.

 6. Als u het selectievakje Herinnering voor markeren voor mijzelf of de markeren voor geadresseerden is geselecteerd, kunt u een tijd voor een herinnering opgeven.

 7. Klik op OK.

  De vlag tekst wordt weergegeven in de infobalk.

  Infobalk voor een bericht met herinneringen voor opvolgen

Nadat u een bericht met een vlag verzenden, kunt u zoeken naar antwoorden.

Opmerking: Verzonden berichten worden standaard opgeslagen in de map Verzonden Items . Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt en uw verzonden items naar een Outlook-gegevensbestand (.pst), handmatig of met AutoArchiveren verplaatst, is deze functie niet beschikbaar.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open het oorspronkelijke bericht in de map Verzonden Items .

  • Open het gemarkeerde bericht verzonden op de Takenbalk.

  • Elk bericht dat een antwoord op het oorspronkelijke bericht opent, klikt u op de infobalk en klik vervolgens op Oorspronkelijk gemarkeerd bericht openen.

 2. Klik op de infobalk en klik vervolgens op Verwante berichten zoeken.

  Het dialoogvenster Geavanceerd zoeken wordt weergegeven en start u een zoekactie voor berichten die een antwoord op het gemarkeerde bericht.

Wanneer u het bijhouden van een bericht is niet meer nodig, kunt u de berichtmarkering wissen.

Een als volgt:

 • U hebt een vlag toegevoegd aan een bericht dat u dit nog niet hebt verzonden, maar nu wil de markering verwijderen   

  1. Klik in de concept van het bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgen.

  2. Klik op Vlag wissen.

 • U een bericht met een vlag voor uzelf of aan anderen heeft gestuurd, maar nu wil de markering verwijderen   

  Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Het gemarkeerde bericht in de Takenbalk verwijderen.

   Hiermee verwijdert u ook het bericht in uw e -mailmappen.

  2. Met de rechtermuisknop op het bericht een willekeurige plaats dat deze wordt weergegeven in Outlook en klik vervolgens op Markeren als voltooid of Vlag wissen.

   Opmerking: Geadresseerden van het bericht nog steeds zien de vlag. Wanneer u een vlag verwijdert, dit geldt alleen voor wat u te zien.

 • Een herinnering wordt weergegeven en u wilt de markering verwijderen   

  1. Wanneer de herinnering wordt weergegeven, met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Markeren als voltooid of Vlag wissen.

   Ik wil graag weten hoe Markeren als voltooid en Vlag wissen verschillen

   Markeren als voltooid     Het item blijft gemarkeerd met een opvolgingsmarkering, maar deze wordt weergegeven met een doorhalen. Als de Takenbalk of taken om weer te geven van alle taken en taakitems ongeacht of ze voltooid of niet zijn is geconfigureerd, wordt het bericht weergegeven totdat u dit van uw e -mailmappen verwijderen.

   Vlag wissen     De markering van het bericht wordt verwijderd en er is geen record van het bericht ooit in weergaven zoals de Takenbalk en taken.

   Als u bewaren van voltooide items wilt, gebruikt u als volgt te Markeren als voltooid. Echter zodra u het bericht verwijderen verdwijnt het item volledig uit alle Outlook-weergaven.

 • Een antwoord op een gemarkeerd bericht binnenkomt en u wilt de markering verwijderen   

  1. In het leesvenster of in het geopende bericht, klikt u op de infobalk en klik vervolgens op Oorspronkelijk gemarkeerd bericht openen.

  2. Klik op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgen.

  3. Klik op Vlag wissen.

U kunt een bericht dat u ontvangt, vergeet opvolgen of later actie moeten ondernemen markeren. Als u wilt een ontvangen bericht markeren, voer een van de volgende:

 • Klik in de berichtenlijst op de kolom vlag naast het bericht.

  Tenzij u de standaardvlag hebt gewijzigd, wordt de datum van vandaag in de vlag gebruikt voor de begindatum en einddatum.

 • Klik in de berichtenlijst met de rechtermuisknop op de kolom vlag naast het bericht. Selecteer de einddatum voor de taak.

  Bijvoorbeeld als u op Volgende Week, is een begindatum van de volgende maandag en een einddatum van de volgende vrijdag ingesteld. Klik op aangepast om een begindatum en een einddatum die niet worden weergegeven in de lijst te gebruiken.

Nadat u op OKhebt geklikt, wordt de tekst van de vlag weergegeven in de infobalk.

Gemarkeerde berichten worden weergegeven in de Takenbalk, in taken en in de takenlijst Vandaag in agenda.

Standaard zijn de volgende vlag opties beschikbaar.

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum

Huidige datum

Huidige datum

Gemarkeerde e-mailberichten help u uw e-mail beter kunt beheren. Gemarkeerde berichten maken taakitems voor u alleen of voor u en de geadresseerden van het e-mailbericht. U kunt bijvoorbeeld een e-mailbericht waarin informatie die u nodig voor een bepaalde datum hebt markeren. Wanneer de geadresseerde het bericht ontvangt, een markering weergegeven bij het en een speciaal bericht wordt weergegeven op de infobalk in het leesvenster en aan de bovenkant van het bericht als geopend in Outlook.

Een bericht dat is gemarkeerd voor uzelf kunt u bijhouden wie heeft gereageerd op het bericht. In het vorige scenario, moet u een vlag e-mailbericht verzoek om informatie voor een bepaalde datum verzonden. Door ook het bericht markeren voor uzelf, wordt u herinnerd om antwoorden te controleren. Outlook kunt zelfs u automatisch antwoorden te vinden op het oorspronkelijke gemarkeerde bericht.

Gemarkeerde berichten worden weergegeven in de Takenbalk, in taken en in de takenlijst Vandaag in agenda.

Moet u antwoorden op een e-mailbericht dat u wilt verzenden. Om te herinneren de geadresseerden moeten reageren, kunt u een vlag aan een herinnering verzenden met het bericht.

Tip: Deze functie zorgvuldig gebruiken. Sommige geadresseerden mogelijk niet waarderen om herinneringen toegevoegd aan hun Microsoft Outlook.

 1. Klik in een nieuw e-mailbericht, klik op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Bijschrift 4 .

 2. Klik op markeren voor geadresseerden.

 3. Klik onder markeren voor geadresseerden, klikt u op het type vlag in de lijst markering .

 4. Een herinnering wordt standaard de taak worden meegestuurd. Als u wilt dat alleen de vlag zonder herinnering, schakelt u het selectievakje Herinnering .

  Wanneer u op OKhebt geklikt, wordt de infobalk de optie die u kiest.

  Infobalk van Outlook

Opmerking: Opbrengst gemarkeerde e-mailberichten worden niet automatisch toegevoegd aan taken, de Takenbalk of de takenlijst. Als een herinnering toegevoegd is, wordt de herinnering geactiveerd op het opgegeven tijdstip tenzij het item wordt geopend en de herinnering is uitgeschakeld.

Soms weet u dat u een antwoord op een e-mailbericht dat u moet wilt verzenden. Ga als volgt te werk om er zeker van te zijn dat u niet wilt controleren op de reactie van de geadresseerde:

 1. Klik in een nieuw e-mailbericht, klik op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Bijschrift 4 .

 2. Als u wilt dit bericht worden herinnerd aangeven.

  Standaard de volgende opties voor de begindatum, einddatum en herinneringen zijn beschikbaar.

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum

Huidige datum

Huidige datum

U kunt ook klikt u op aangepast om u te maken van een begindatum en einddatum die niet wordt weergegeven in de lijst. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De infobalk geeft de optie die u kiest.

Opmerking: Als u uw vlag verder aanpassen wilt door het opgeven van de begindatum en einddatum of wijzigen wanneer u een melding voor een herinnering wordt weergegeven, volgt u de stappen in de sectie markeren een bericht dat u verzendt moeten worden herinnerd ontvangers van opvolgen en dat u later controleren op antwoorden . U kunt altijd het selectievakje markeren voor geadresseerden vlaggen aanpassen voor uzelf wissen.

Ga als volgt te werk als u wilt markeren tegelijk een bericht voor uzelf en de namen van geadresseerden:

 1. Klik in een nieuw e-mailbericht, klik op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Bijschrift 4 .

 2. Klik op markeren voor geadresseerden.

  De markeren voor geadresseerden en de Herinnering voor geadresseerden selectievakjes worden geselecteerd. Als u wilt dat de geadresseerde voor het ontvangen van een vlag, maar geen herinnering, schakelt u het selectievakje Herinnering .

 3. Schakel het selectievakje markeren voor mijzelf en desgewenst kunt u het selectievakje Herinnering .

 4. U kunt een begindatum en einddatum van een opgeven voor het markeren voor mijzelf.

 5. Voor uzelf of voor de namen van geadresseerden, kunt u de tekst van de markering die u wilt weergeven. Als de lijst markering niet de tekst die u wilt bevat, typt u een nieuwe vermelding in het tekstvak en druk op ENTER.

 6. Als u het selectievakje Herinnering voor markeren voor mijzelf of de markeren voor geadresseerden is geselecteerd, kunt u een tijdstip voor een herinnering moet worden geactiveerd.

 7. Klik op OK.

  De infobalk geeft de opties die u kiest.

  Infobalk van Outlook

Opmerking: U niet kunt wijzigen van de tekst van de vlag of begindatums en einddatums instellen als u een IMAP-e-mailaccount gebruikt.

Deze functie is vereist dat u uw verzonden e-mailberichten opslaat. Verzonden berichten worden standaard opgeslagen in de map Verzonden Items . Als uw standaardlocatie voor berichtbezorging, de plaats waar inkomende e-mail is opgeslagen, is een server waarop Microsoft Exchange, zorg ervoor dat u volgt niet verplaatst, handmatig of via AutoArchiveren, verzonden items naar een bestand bestand met persoonlijke mappen (.pst) op uw computer. Hierdoor wordt de functie niet te werken.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open het oorspronkelijke bericht in de map Verzonden Items .

  • Open het gemarkeerde bericht verzonden op de Takenbalk.

  • Een e-mailbericht dat een antwoord op het oorspronkelijke bericht opent, klikt u op de infobalk en klik vervolgens op Oorspronkelijk gemarkeerd bericht openen.

 2. Klik op de infobalk en klik vervolgens op Verwante berichten zoeken.

  Het dialoogvenster Geavanceerd zoeken wordt geopend en te zoeken naar gerelateerde e-mailberichten.

U kunt een markering van een bericht op elk gewenst moment uitschakelen.

Een als volgt:

 • U hebt een e-mailbericht samengestelde en een markering geselecteerd, maar nu wil de markering verwijderen   

  1. Klik in de concept van het bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen. Bijschrift 4 .

  2. Klik op Vlag wissen.

 • U een e-mailbericht dat u gemarkeerd voor uzelf of aan anderen hebt verzonden, maar nu wil de markering verwijderen   

  Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Het oorspronkelijke gemarkeerde e-mailbericht verwijderen uit de Takenbalk.

   Hiermee verwijdert u het e-mailbericht van uw e-mailmappen.

  2. Met de rechtermuisknop op het bericht een willekeurige plaats dat deze wordt weergegeven en klik vervolgens op Markeren als voltooid of Vlag wissen.

   Opmerking: Geadresseerden van uw e-mailbericht ziet nog steeds de vlag. De vlag verwijderen geldt alleen voor wat u te zien.

 • Een herinnering wordt weergegeven en u wilt de markering verwijderen   

  1. Wanneer de herinnering wordt weergegeven, met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Markeren als voltooid of Vlag wissen.

   Klik hier voor meer informatie over hoe Markeren als voltooid en Vlag wissen verschillen

   Markeren als voltooid     Het item blijft gemarkeerd met een opvolgingsmarkering, maar wordt nu weergegeven met een doorhalen. Als de Takenbalk of taken is geconfigureerd als alle taken en taakitems ongeacht of ze voltooid of niet zijn wilt weergeven, ziet u nog steeds het bericht totdat u dit van uw e-mailmappen verwijderen.

   Vlag wissen     De markering van het e-mailbericht wordt verwijderd en er is geen record van het bericht ooit in weergaven zoals de Takenbalk en taken.

   Als u bewaren van voltooide items wilt, gebruikt u als volgt te Markeren als voltooid. Echter verdwijnt nadat u het e-mailbericht dat het item volledig wordt verwijderd uit alle Outlook-weergaven.

 • Een e-reactie op een gemarkeerd bericht binnenkomt en u wilt de markering verwijderen   

  1. In het leesvenster of in het geopende bericht, klikt u op de infobalk en klik vervolgens op Oorspronkelijk gemarkeerd bericht openen.

  2. Klik op het tabblad bericht in de groep bijhouden op Opvolgen. Bijschrift 4 .

  3. Klik op Vlag wissen.

U kunt een e-mailbericht dat u ontvangt, herinneren dat u moet opvolgen of om te reageren op een later tijdstip markeren. Als u wilt een ontvangen bericht markeren, voer een van de volgende:

 1. Klik in de kolom vlag naast het bericht om aan te geven dat het bericht met de standaardvlag in de berichtenlijst.

  Tenzij u de standaardvlag hebt gewijzigd, heeft dit zowel een begindatum en einddatum van vandaag.

 2. Klik in de berichtenlijst met de rechtermuisknop op de kolom vlag naast het bericht.

 3. Selecteer de einddatum voor de taak. Zo selecteren van Volgende Week geeft volgende maandag begindatum en einddatum van de volgende vrijdag. Klik op aangepast als u wilt maken van een begin- en een vervaldatum die worden niet weergegeven in de lijst.

  Wanneer u op OKhebt geklikt, wordt de infobalk de optie die u kiest.

  Het gemarkeerde bericht wordt weergegeven op de Takenbalk, in taken en in de takenlijst Vandaag in agenda.

  Standaard de volgende vlag begindatum, einddatum, en herinneringen zijn beschikbaar.

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum

Huidige datum

Huidige datum

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×