Visio-visuele elementen toevoegen aan Power bi-rapporten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Visio kunt u schematische diagrammen maken, zoals verbonden werk stromen en echte indelingen, om de operationele informatie te verharden. Met Power bi kunt u intuïtieve Dash boards maken op verschillende visualisaties, zoals grafieken en kaarten, om complexe gegevens sets, KPI-maat eenheden en bijgehouden doelen te begrijpen, allemaal om bedrijfs informatie te realiseren.

Als u Visio online en Power bi samen gebruikt, kunt u gegevens als diagrammen en visualisaties op één locatie illustreren en vergelijken om de grote afbeelding en de bedrijfs informatie te verzamelen.

Wilt u verschillende voor beelden uitproberen? Zie de volgende Visio Power bi-visuele elementen en klik vervolgens op de verschillende Visio-shapes of Power BI-gegevens diagrammen om de interactie te zien.

Belang rijk    Als uw onderneming een beleid voor voorwaardelijke toegang voor een Azure Active Directory-app (Aad) heeft geconfigureerd voor een Power bi desktop-app, wordt u mogelijk gevraagd om een browser extensie te installeren wanneer u Visio Visual gebruikt om u aan te melden en het Visio-bestand te laden. Dit scenario wordt niet ondersteund in Visio Visual.

Wat wilt u doen?
Visio-visuele elementen toevoegen aan rapporten in Power bi Web
, Met Power bi publiceren op Internet
( Aanmeldings problemen
) — Het verbeteren van de pagina laad tijd en het ondersteunen van complexe diagrammen
: automatisch in-en uitzoomen in-of uitschakelen
Hoe kom ik aan Visio Visual?
Belang rijke aanvullende notities

Visio-visuele elementen toevoegen aan rapporten in Power bi Web

Hier volgen de fasen en stappen voor deze procedure om dit specifieke voor beeld te krijgen van Power bi-visuele elementen van Visio (voor beeld 3).

Fase 1: Vereiste software en voorbeeldbestanden downloaden

Voordat u begint, moet u controleren of u de vereiste software hebt.

Fase 2: Power BI-gegevens modelleren en Visio-diagram maken

 1. Maak een set Power BI-gegevens en zorg ervoor dat één kolom unieke aanduidingen bevat voor elke rij. Deze kolom wordt gebruikt voor de toewijzingen aan de shapes in het Visio-diagram.

  U kunt extra gegevenskolommen toevoegen voor de shapegegevens. In het bestand Lead Management Flow Data.xlsx dat u eerder hebt gedownload, bevat de kolom ID de unieke aanduidingen van elke rij. U kunt ook de waarden in de kolommen Doelen, Werkelijke waarden en Verschil weergeven als gegevensafbeeldingsvelden die aan elke shape zijn gekoppeld.

  Excel-voorbeeldgegevens
 2. Zorg ervoor dat de Visio-shapes die u wilt koppelen aan Power BI-gegevens in het diagram, unieke tekst bevatten of shapegegevens waarmee Power BI-gegevens kunnen worden toegewezen aan de shapes in uw diagram.

  Visio-voorbeelddiagram

  Het toewijzingsproces: gegevens op het werkblad worden toegewezen aan elke shape en de bijbehorende shapegegevens

  U kunt de toewijzing ook later in Visio Visual toevoegen en bewerken.

  Een overzicht van toewijzingen

  Tip: Als u de witruimte van het canvas wilt verwijderen uit het diagram, selecteert u ontwerp > grootte > aanpassen aan tekening.

Fase 3: Uw Power BI-rapport maken

 1. Als u een Power BI-rapport wilt maken, gaat u naar https://www.powerbi.com/ of start u Power BI Desktop en klikt u vervolgens op de knop Gegevens ophalen linksonder in het Power BI-venster.

 2. Klik in het scherm Gegevens ophalen in het gedeelte Gegevens importeren of verbinding maken met gegevens op Ophalen onder Bestanden.

 3. Selecteer Lead Management Flow Data.xlsx als gegevensbron. Gegevensbronnen kunnen lokale bestanden en bestanden in OneDrive of op SharePoint-sites zijn of andere gegevensbronnen die worden ondersteund door Power BI.

 4. Wanneer de gegevens zijn geïmporteerd, klikt u op Gegevenssets en klikt u op Rapport maken om een nieuw Power BI-rapport te maken.

Fase 4: Visio-visuele elementen importeren in een Power bi-rapport

 1. Klik in het Power bi-rapport op de knop met het beletsel teken (...) in het deel venster visualisaties in Power bi en selecteer vervolgens importeren uit Marketplace.

 2. Zoek naar ' Visio ', kijk naar Visio Visual en klik op toevoegen.

  Het nieuwe aangepaste visuele Visio-visuele element wordt weer gegeven als een pictogram in het deel venster visualisaties.

  Het nieuwe pictogram voor aangepaste visuele elementen

Fase 5: Uw Visio-diagram invoegen in het Power BI-rapport

 1. Als u het visuele element wilt toevoegen aan het rapport papier, klikt u op het pictogram Visio-pictogram.

 2. Selecteer in het deel venster velden het veld Power bi dat een unieke aanduiding vormt van Visio-shapes en voeg deze toe aan de sectie id.

 3. Voer op het rapport papier de URL in die u wilt insluiten naar uw Visio-diagram.

  Als u niet zeker weet welke URL u moet gebruiken, opent u een nieuw browser tabblad, gaat u naar de document bibliotheek waarin de Visio-tekening is opgeslagen, en klikt u erop om deze te openen in Visio online. Open het dialoog venster insluiten, kopieer de URL van de Inge sloten tekst van de tekening en plak deze in de bestands-URL voor het Visio-diagram op het Power bi-rapport doek. Als u het Visio online-diagram bewerkt, opent u het dialoog venster insluiten door bestand > delen > insluiten te selecteren. Als u het Visio online-diagram bekijkt, opent u het dialoog venster insluiten door meer opdrachten weer geven (...) > insluiten te selecteren.

 4. Klik op Verbinding maken.

  Het Visio-diagram wordt weer gegeven in Visio Visual en gekoppeld aan Power BI-gegevens.

 5. Als u het diagram wilt weer geven in de focus modus, klikt u op de knop met het beletsel teken (...) in Visio Visual en selecteert u bewerken.

  Focusmodus activeren

Fase 6: Power BI-gegevens aan uw Visio-diagram koppelen

 1. Het toewijzings venster uitvouwen aan de rechter kant van Visio Visual. Visio Visual leest de diagram eigenschappen of shapegegevens en maakt automatisch een koppeling naar de gegevens met behulp van de gekoppelde Power bi-id-rijen. Standaard kleuren worden toegepast, maar u kunt de aanpassings opties gebruiken om kleuren te wijzigen.

  Andere gegevens koppelen

  U kunt extra diagrameigenschappen koppelen door te klikken op de Visio-shapes die niet zijn gekoppeld en vervolgens te klikken op de Power BI-rij.

 2. Als u andere Power bi-kolommen als kleuren of waarden in het diagram wilt toevoegen, selecteert u de kolommen in Power bi en plaatst u deze onder de sectie waarden van Visio Visual.

  Velden aan kleuren koppelen
 3. Als u de focusmodus wilt sluiten, klikt u op Terug naar rapport.

  resultaten van aangepaste visuele Visio-elementen

U kunt dit rapport nu vastmaken aan een dash board en het dash board met uw team delen.

Visio Visual ondersteunt interactiviteit in twee richtingen bij het filteren in Power bi. Klik op een visueel Power bi-element, zoals de balk in het staaf diagram, om automatisch in te zoomen op een toegewezen shape in de Visio-visuele elementen.

Naar boven

De webfunctie publiceren naar Web van Power bi gebruiken

Met Power bi publiceren op Internetkunt u interactieve Power bi-visualisaties online insluiten, in blog berichten, websites, e-mail berichten of sociale media. Visio Visual ondersteunt de functies publiceren op het web vanuit Power bi . Hiervoor moet het Visio-bestand dat wordt Inge sloten, gast toegang hebben, waardoor webgebruikers zonder dat ze zelf moeten worden geverifieerd. Kopieer de anonieme share point-of Guest Access-URL voor het Visio-bestand door naar OneDrive voor bedrijven of share point online te gaan en klik op delen voor het Visio-bestand. Plak deze URL nu in de bestands-URL invoeren om het tekstvak van Visio-diagram te openen op het Power bi-rapport papier (Zie fase 5: uw Visio-diagram invoegen in het Power bi-rapport) en de rest van de stappen volgen.

Naar boven

Aanmeldingsproblemen

U moet rekening houden met de volgende aanmeldings problemen:

 • Visio Visual in Power bi embedded-rapporten    Een Power bi-rapport kan worden inge sloten in apps zoals micro soft teams of apps van derden. Deze apps kunnen pop-ups blok keren, zoals een aanmeldings prompt. In dit geval heeft het visuele Visio-bestand een machtiging voor gast toegang nodig in share point online en OneDrive voor bedrijven. Anders wordt u gevraagd om u aan te melden, maar de App blokkeert de pop-up van het aanmelden.

 • Verificatie via eenmalige aanmelding    In Visio Visual in Power bi moet u toegang hebben tot het Visio-diagram waarmee u werkt, wat betekent dat u een aanmeldings prompt kunt zien. Als gebruikers zich niet kunnen aanmelden via eenmalige aanmelding, kunnen gebruikers van het Power bi-rapport een aanmeldings prompt zien om zichzelf te verifiëren met de Visio-Visual.

 • Internet beveiligings zones    Als u nog steeds problemen hebt met verificatie terwijl u werkt met Visio Visual met Internet Explorer, hebt u mogelijk Power bi en share point in verschillende Internet beveiligings zones. Voeg zowel het Power bi-domein als het share point-domein toe aan dezelfde beveiligings zone in uw Internet opties en probeer vervolgens opnieuw te werken met de Visio-Visual. Zie beveiliging en privacy-instellingen wijzigen voor Internet Explorer 11voor meer informatie.

Naar boven

De pagina laad tijd en complexere diagrammen verbeteren

Het aantal vormen (meer dan 1000) in uw Visio-diagrammen en de complexiteit van deze shapes (geometrie, arcering enzovoort) zijn van invloed op de laad tijd van Visio-diagrammen in Power bi. Als u de prestaties van de pagina belasting wilt verbeteren, verwijdert u alle shapes die u niet nodig hebt uit uw Visio-diagram of voegt u deze toe aan een laag die begint met # symbool, zoals hieronder wordt beschreven. U kunt de Thema's die zijn toegepast op geen thema ook instellen op het tabblad ontwerpen.

Vormen toevoegen die vereist zijn voor Power BI-gegevens toewijzing aan #-lagen in grote Visio-bestanden

Een andere effectieve manier om de werk tijd van de pagina te verg Roten is door shapes toe te voegen die moeten worden toegewezen aan Power BI-gegevens aan een laag genaamd # of een wille keurige laag die begint met het teken # in uw grote Visio-bestand. Als het diagram een # Layer heeft, kunnen alleen shapes op de # Layer worden toegewezen aan Power BI-gegevens. De minder shapes die u hebt op de# lagen, de beste tijd voor het laden van pagina's.

Schermafbeelding van dialoogvenster Lagen in Visio

De benadering met #-lagen heeft nog enkele andere voordelen:

 1. Ondersteuning voor complexe diagrammen : als het diagram meer dan 1000 shapes bevat, kan dit worden ondersteund als shapes die zijn toegewezen aan Power BI-gegevens worden verplaatst naar# layers en het totale aantal shapes op# lagen kleiner is dan 1000.

 2. Volledige weergave kwaliteit : sommige kleur overgangen en lijn patronen kunnen niet worden weer gegeven in de Visio-visuele elementen zoals verwacht. Als deze shapes niet moeten worden toegewezen aan Power BI-gegevens, kunnen ze worden wegge laten of worden verwijderd uit de# lagen. In Visio visuele weer gave alles anders dan de shapes op de # lagen in de PNG-indeling verbetert de laad tijd.

Naar boven

Automatisch inzoomen in- of uitschakelen

U kunt de instellingen voor het automatisch inzoomen op de selectie van vormen of tijdens interacties met andere visuele elementen wijzigen door automatisch in-of uitschakelen op het tabblad instellingen van het deel venster visualisaties te scha kelen.

Deelvenster visualisaties in Power BI

Naar boven

Hoe kom ik aan Visio Visual?

U hoeft niet zeker te weten hoe uw bedrijf het beste kan profiteren van de integratie van Visio met Power bi. Daarom geven we Office 365-abonnees vijf gratis proef exemplaren van Visio Visual. Deze proef exemplaren zijn volledig bewerkbaar en blijven, zelfs nadat de oorspronkelijke maker de vijf exemplaren heeft gebruikt. Bovendien is het niet mogelijk om de proef versie van Visio Visual trial in Power bi te installeren voor alle Office 365-gebruikers. Nadat gebruikers alle proef exemplaren hebben gebruikt, kunnen ze nog steeds visuele elementen bekijken en bestands koppelingen insluiten of, om volledige bewerkings rechten te behouden, een Visio online-abonnement kopen. Deze gratis proef versies kunnen momenteel niet worden geleverd aan bedrijven die een soevereine omgeving uitvoeren.

Voor het bewerken van een Visio-visuele element in Power bi hebt u een Visio Online-licentie nodig, plan 1 of abonnement 2. U kunt naar onze plannings vergelijking gaan om te beslissen welke optie het meest geschikt is voor u. Als u niet zeker weet welk abonnement geschikt is voor u, kunt u ze 30 dagen gratis (abonnement1 proefabonnement, abonnement 2 proef versie) gratis uitproberen. Deze proef versies zijn gescheiden van de visuele proef versie van Visio en u kunt zich voor beide handelingen registreren zonder dat dit van invloed is op de andere.

Naar boven

Belang rijke aanvullende notities

 • Visio Visual wordt niet ondersteund in de Power bi-rapport server.

 • Gegevens afbeeldingen die zijn toegepast op Visio-diagrammen van de bureaublad versie van Visio, worden verwijderd, zodat deze eigen afbeeldingen kunnen worden toegepast in Power bi.

 • Mogelijk ziet u enkele visuele verschillen tussen diagrammen die worden weer gegeven in Visio-bureau blad en in Power bi. Dit kan gebeuren wanneer het diagram complexe stijlen, Thema's en opvul patronen bevat.

 • Als u nieuwe shapes toevoegt of shapes verwijdert die zijn toegewezen aan uw Power BI-gegevens en het resulterende rapport niet goed wordt weer gegeven, kunt u Visio Visual opnieuw invoegen en de shapes opnieuw toewijzen.

 • Als u het veld values instelt op ' niet samenvatten ' en vervolgens op een Power bi-visuele element klikt, wordt er geen wijziging doorgevoerd in Visio Visual.

 • Als u Visio-visuele elementen in de Windows-app Power bi wilt zien, moet u uw apparaat upgraden naar de meest recente update van Windows Creator.

 • In Visio-visuele elementen kan slechts één share point online-server worden gebruikt als Visio-bestanden worden opgeslagen in mobiele apps van Power bi.

 • Voor Visio Visual moeten in de gebruikte browser cookies van derden worden toegestaan voor *.sharepoint.com en *.powerbi.com (of respectievelijk SharePoint- en Power BI-domeinen).

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×