Visio-visuele elementen toevoegen aan Power BI-rapporten

Met Visio kunt u illustratieve diagrammen maken, zoals onderling verbonden werkstromen en actuele indelingen, om informatie duidelijker over te brengen. Met Power BI kunt u intuïtieve dashboards maken van verschillende visualisaties, zoals grafieken en kaarten, om complexe gegevenssets, KPI-maateenheden en bijgehouden doelen te begrijpen, allemaal om bedrijfsinformatie te bereiken.

Wanneer u Visio voor het web en Power BI samen gebruikt, kunt u de gegevens op één plek illustreren en vergelijken met diagrammen en visualisaties, zodat u de grote afbeelding en het bedrijfsinformatie kunt vinden.

Wilt u eens een aantal voorbeelden proberen? Bekijk het volgende voor beeld van Power bi-visuele elementen van Visio en klik vervolgens op de verschillende Visio-shapes of Power BI-gegevens diagrammen om de interactie te zien.

Belangrijk    Als uw bedrijf een beleidsregels voor voorwaardelijke toegang van Azure Active Directory (Aad) heeft geconfigureerd voor de Power bi-desktop-app, wordt u mogelijk gevraagd om een browser extensie te installeren wanneer u Visio Visual gebruikt om u aan te melden en het Visio-bestand te laden. Visio Visual biedt geen ondersteuning voor dit scenario.

Wat wilt u doen?
Visio-visuele elementen toevoegen aan rapporten op Power bi Web
Met Power bi publiceren op Internet
Aanmeldingsproblemen
De pagina laadtijd verbeteren en complexe diagrammen ondersteunen
, Automatisch inzoomen in-of uitschakelen
Hoe krijg ik Visio Visual?
Belangrijke extra notities

Visio-visuele elementen toevoegen aan rapporten in Power BI Web

Hier volgen de fasen en stappen voor deze procedure om dit specifieke voor beeld van Power bi-visuele elementen (voorbeeld 3) te verkrijgen.

Fase 1: Vereiste software en voorbeeldbestanden downloaden

Voordat u begint, controleert u of u de vereiste software hebt.

Fase 2: Power BI-gegevens modelleren en Visio-diagram maken

 1. Maak een set Power BI-gegevens en zorg ervoor dat één kolom unieke aanduidingen bevat voor elke rij. Deze kolom wordt gebruikt voor de toewijzingen aan de shapes in het Visio-diagram.

  U kunt extra gegevenskolommen toevoegen voor de shapegegevens. In het bestand Lead Management Flow Data.xlsx dat u eerder hebt gedownload, bevat de kolom ID de unieke aanduidingen van elke rij. U kunt ook de waarden in de kolommen Doelen, Werkelijke waarden en Verschil weergeven als gegevensafbeeldingsvelden die aan elke shape zijn gekoppeld.

  Excel-voorbeeldgegevens
 2. Zorg ervoor dat de Visio-shapes die u wilt koppelen aan Power BI-gegevens in het diagram, unieke tekst bevatten of shapegegevens waarmee Power BI-gegevens kunnen worden toegewezen aan de shapes in uw diagram.

  Visio-voorbeelddiagram

  Het toewijzingsproces: gegevens op het werkblad worden toegewezen aan elke shape en de bijbehorende shapegegevens

  U kunt de toewijzing ook in Visio-visuele elementen toevoegen en bewerken.

  Een overzicht van toewijzingen

  Tip: Als u de witruimte van het tekenpapier van het diagram wilt verwijderen, selecteert u ontwerp > formaat > aanpassen aan tekening.

Fase 3: Uw Power BI-rapport maken

 1. Als u een Power BI-rapport wilt maken, gaat u naar https://www.powerbi.com/ of start u Power BI Desktop en klikt u vervolgens op de knop Gegevens ophalen linksonder in het Power BI-venster.

 2. Klik in het scherm Gegevens ophalen in het gedeelte Gegevens importeren of verbinding maken met gegevens op Ophalen onder Bestanden.

 3. Selecteer Lead Management Flow Data.xlsx als gegevensbron. Gegevensbronnen kunnen lokale bestanden en bestanden in OneDrive of op SharePoint-sites zijn of andere gegevensbronnen die worden ondersteund door Power BI.

 4. Wanneer de gegevens zijn geïmporteerd, klikt u op Gegevenssets en klikt u op Rapport maken om een nieuw Power BI-rapport te maken.

Fase 4: Visio-visuele elementen in uw Power BI-rapport importeren

 1. Klik in het Power BI-rapport op de knop met het beletselteken (...) in het deelvenster visualisaties in Power bi en selecteer importeren uit Marketplace.

 2. Zoek het Visio-element en klik op toevoegen.

  Het nieuwe aangepaste visuele Visio-element wordt weergegeven als een pictogram in het visualisatievenster.

  Het nieuwe pictogram voor aangepaste visuele elementen

Fase 5: Uw Visio-diagram invoegen in het Power BI-rapport

 1. Als u het visuele element wilt toevoegen aan het rapport canvas, klikt u op het pictogram van Visio-visuele element.

 2. Selecteer in het deelvenster velden het Power bi-veld waarmee de Visio-shapes uniek worden aangeduid en voeg dit toe aan het gedeelte id .

 3. Voer op het tekenpapier de invoeg-URL naar het Visio-diagram in.

  Als u niet zeker weet welke URL u moet gebruiken, opent u een nieuw tabblad van de browser, gaat u naar de documentbibliotheek waar de Visio-tekening is opgeslagen en klikt u erop om deze te openen in Visio voor het web. U opent het dialoogvenster insluiten , kopieert de ingesloten URL van de tekening en plak deze vervolgens in het tekstvak bestands-URL invoeren om Visio-diagram op te openen op het Power bi-rapport papier. Als u het diagram bewerkt, opent u het dialoogvenster insluiten door bestand > delen > insluitente selecteren. Als u het diagram bekijkt, opent u het dialoogvenster insluiten door meer opdrachten weergeven (...) > insluitente selecteren.

 4. Klik op Verbinding maken.

  Het Visio-diagram wordt weergegeven in het Visio-visuele element en is gekoppeld aan Power BI-gegevens.

 5. Als u het diagram wilt weergeven in de focus modus, klikt u op de knop met het beletselteken (...) in het Visio-visuele element en selecteert u bewerken.

  Focusmodus activeren

Fase 6: Power BI-gegevens aan uw Visio-diagram koppelen

 1. Het toewijzingsvenster uitvouwen aan de rechterkant van Visio-visuele elementen. In Visio visuele elementen worden de diagrameigenschappen of shapegegevens gelezen en worden deze automatisch gekoppeld aan de gegevens via de toegewezen Power BI ID-rijen. Er worden standaardkleuren toegepast, maar u kunt deze kleuren wijzigen met de aanpassingsopties.

  Andere gegevens koppelen

  U kunt extra diagrameigenschappen koppelen door te klikken op de Visio-shapes die niet zijn gekoppeld en vervolgens te klikken op de Power BI-rij.

 2. Als u andere Power BI-kolommen als kleuren of waarden in het diagram wilt toevoegen, selecteert u de Power BI-kolommen en plaatst u deze onder de sectie waarden in Visio-visuele elementen.

  Velden aan kleuren koppelen
 3. Als u de focusmodus wilt sluiten, klikt u op Terug naar rapport.

  resultaten van aangepaste visuele Visio-elementen

U kunt dit rapport nu vastmaken aan een dashboard en het dashboard delen met uw team.

Visio visuele ondersteuning biedt ondersteuning voor twee richtingen wanneer u filtert in Power BI. Klik op een visuele Power BI-element, zoals de balk in het staafdiagram, om automatisch in te zoomen op een toegewezen shape in de Visio-visuele elementen.

Naar boven

Publiceren op Internet vanuit Power BI

Met Power BI publiceren op Internetkunt u interactieve Power bi-visualisaties online insluiten, blogberichten, websites, e-mailberichten of sociale media. Visio visuele ondersteuning biedt ondersteuning voor publiceren op Internet vanuit Power bi -functionaliteit. Hiervoor moet het Visio-bestand dat is ingesloten, toegang hebben tot gast, zodat webgebruikers zonder dat ze zich hoeven te verifiëren. Kopieer de URL voor het delen van anonieme delen of gasttoegang voor het Visio-bestand door naar OneDrive voor bedrijven of SharePoint Online te navigeren en op delen te klikken voor het Visio-bestand. Plak deze URL nu in het tekstvak Voer de URL van het Visio-diagram in om het Power BI-rapport papier te openen (Zie fase 5: uw Visio-diagram invoegen in het Power bi-rapport) en volg de rest van de stappen.

Naar boven

Aanmeldingsproblemen

U dient rekening te houden met de volgende aanmeldingsproblemen:

 • Visio Visual in Power BI ingesloten rapporten   Een Power BI-rapport kan worden ingesloten in apps zoals Microsoft teams of apps van derden. In deze apps kunnen pop-ups worden geblokkeerd, zoals een aanmeldingsprompt. In dit geval heeft het Visio visuele bestand de machtiging gasttoegang nodig in SharePoint Online en OneDrive voor bedrijven. Anders wordt er in Visio visuele weergegeven dat u zich hoeft aan te melden, maar de App blokkeert de pop-up. 

 • Verificatie voor eenmalige aanmelding    Visio Visual in Power BI heeft toegang nodig tot het Visio-diagram waarmee u werkt, wat betekent dat u mogelijk een aanmeldingsprompt ziet. In situaties waarin gebruikers zich niet kunnen aanmelden via eenmalige aanmelding kunnen gebruikers in het Power BI-rapport mogelijk een aanmeldingsprompt raadplegen om zichzelf te verifiëren met de Visio-visuele elementen.

 • Internet beveiligingszones    Als u nog steeds problemen ondervindt met de verificatie wanneer u werkt met een Visio-visuele element met Internet Explorer, hebt u mogelijk Power BI en SharePoint in verschillende Internet beveiligingszones. U kunt zowel het Power BI-domein als het SharePoint-domein toevoegen aan dezelfde beveiligingszone in uw Internet opties en dan kunt u vervolgens opnieuw werken met het Visio-visuele element. Zie Beveiligings- en privacyinstellingen voor Internet Explorer 11 wijzigen voor meer informatie.

Naar boven

De pagina laadtijd verbeteren en complexe diagrammen ondersteunen

Het aantal vormen (meer dan 1000) in uw Visio-diagrammen en de complexiteit van deze vormen (geometrie, arcering, enzovoort) beïnvloedt de laadtijd van Visio-diagrammen in Power BI. Als u de prestaties van de pagina belasting wilt verbeteren, verwijdert u de gewenste vormen uit uw Visio-diagram of voegt u deze toe aan een laag die begint met het teken # in de onderstaande detail. U kunt ook instellen dat de Thema's zijn toegepast op geen thema op het tabblad ontwerp .

Shapes toevoegen waarvoor de Power BI-gegevenstoewijzing aan # lagen in grote Visio-bestanden is vereist

Een andere effectieve manier om de laadtijd van pagina's te verbeteren is het toevoegen van shapes die nodig zijn om te worden toegewezen aan Power BI-gegevens aan een laag met de naam # of een laag die begint met het teken # in uw grote Visio-bestand. Als het diagram een #-laag bevat, kunnen alleen shapes op de #-laag aan Power BI-gegevens worden toegewezen. De minder shapes die u hebt op de# lagen, de betere laadtijd voor pagina's.

Schermafbeelding van dialoogvenster Lagen in Visio

De benadering met #-lagen heeft nog enkele andere voordelen:

 1. Ondersteuning voor complexe diagrammen : als het diagram meer dan 1000 vormen bevat, kan dit worden ondersteund als shapes die zijn toegewezen aan Power BI-gegevens, worden verplaatst naar# lagen en het totale aantal vormen op# lagen kleiner is dan 1000.

 2. Volledige beeldkwaliteit : bepaalde kleurovergangen en lijnpatronen worden niet in het visuele element van Visio weergegeven. Als aan deze vormen geen toewijzing voor Power BI-gegevens is vereist, kunnen ze de# lagen verlaten of verwijderen. In Visio visuele weergave van alles dan de shapes op de # lagen in de PNG-indeling kunt u de laadtijd verbeteren.

Naar boven

Automatisch inzoomen in- of uitschakelen

U kunt instellingen wijzigen voor automatisch inzoomen op selectie van vormen of tijdens interacties met andere visuele elementen door automatisch in -of uitschakelen te schakelen op het tabblad instellingen van het deelvenster visualisaties.

Deelvenster visualisaties in Power BI

Naar boven

Hoe krijg ik Visio Visual?

U zult geen tijd nodig hebben om te bepalen hoe uw bedrijf optimaal kan profiteren van de integratie van Visio met Power BI. Daarom geven we Office 365-abonnees vijf gratis proefversies van Visio Visual. Deze proefversies zijn volledig bewerkbaar en blijven voor onbepaaldelijk, zelfs nadat de oorspronkelijke maker hun vijf exemplaren heeft gebruikt. Daarnaast is het niet mogelijk om de proefversie van Visio te installeren in Power BI voor alle gebruikers van Office 365. Nadat gebruikers met een proefversie alle proefversies hebben gebruikt, kunnen gebruikers zonder licentie de bestandskoppelingen visuele elementen en ingesloten bestanden nog steeds weergeven en ook een Visio-abonnement kopen. Let erop dat we deze gratis proefversies niet kunnen bieden aan bedrijven die een soevereine omgeving voeren.

Voor het bewerken van een Visio-element in Power BI is een Visio-abonnement 1-of Visio-abonnement 2 licentie vereist. U kunt naar ons abonnement vergelijken om te bepalen welke optie het beste bij u past. Als u niet zeker weet welk abonnement geschikt is voor u, kunt u ze gedurende 30 dagen gratis uitproberen (abonnement 1-proefabonnement, abonnement 2). Deze proefversies zijn los van de visuele proefversie van Visio, en u kunt u registreren voor beide zonder dat dit van invloed is op de andere.

Naar boven

Belangrijke extra notities

 • Visio Visual wordt niet ondersteund in de Power bi-rapport server.

 • Gegevensafbeeldingen die zijn toegepast op Visio-diagrammen vanuit de bureaubladversie van Visio, worden verwijderd, zodat Power BI de afbeeldingen kan toepassen.

 • U merkt mogelijk een aantal visuele verschillen tussen diagrammen die worden weergegeven in de bureaubladversie van Visio en in Power BI. Dit kan gebeuren wanneer het diagram complexe stijlen, thema's of opvulpatronen bevat.

 • Als u nieuwe vormen toevoegt of shapes verwijdert die zijn toegewezen aan de Power BI-gegevens en het resultaatrapport niet goed wordt weergegeven, kunt u Visio Visual opnieuw invoegen en de vormen opnieuw toewijzen.

 • Als u het veldwaarden instelt op ' niet samenvatten ' en vervolgens op een Power BI-visuele element klikken, krijgt u geen wijzigingen in Visio-visuele elementen weer.

 • Als u Visio-visuele elementen binnen de Power BI Windows-app wilt weergeven, moet u uw apparaat bijwerken naar de meest recente update van Windows Creator.

 • Visio-visuele elementen kunnen slechts één SharePoint Online-server gebruiken als Visio-bestanden worden opgeslagen in de mobiele Power BI-apps.

 • Voor Visio Visual moeten in de gebruikte browser cookies van derden worden toegestaan voor *.sharepoint.com en *.powerbi.com (of respectievelijk SharePoint- en Power BI-domeinen).

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×