Visio-visualisaties toevoegen aan Power BI-rapporten

Met Visio kunt u illustratieve diagrammen maken, zoals onderling verbonden werkstromen en actuele indelingen, om informatie duidelijker over te brengen. Met Power BI kunt u intuïtieve dashboards maken op basis van diverse visualisaties, zoals grafieken en kaarten, om inzicht te krijgen in complexe gegevenssets en KPI-maateenheden en doelstellingen bij te houden ter bevordering van de business intelligence.

Als u Visio en Power BI samen gebruikt, kunt u gegevens op één plek illustreren en vergelijken als diagrammen en als visualisaties om het totaalplaatje te zien en business intelligence te leveren.

Wilt u eens een aantal voorbeelden proberen? Bekijk deze voorbeelden van Power BI-visualisaties in Visio en klik vervolgens op de verschillende Visio-shapes of Power BI-gegevensgrafieken om de interactie te bekijken.

Visio-visualisaties toevoegen aan rapporten in Power BI Web

Hier volgen de fasen en stappen voor de procedure om dit specifieke voorbeeld van een Power BI-visualisatie in Visio op te halen.

Fase 1: Vereiste software en voorbeeldbestanden downloaden

Voordat u begint, controleert u of u over de vereiste software beschikt. Daarnaast raden we u aan de volgende voorbeeldbestanden te gebruiken voor de stapsgewijze procedure in de volgende secties.

Fase 2: Power BI-gegevens modelleren en Visio-diagram maken

 1. Maak een set Power BI-gegevens en zorg ervoor dat één kolom unieke aanduidingen bevat voor elke rij. Deze kolom wordt gebruikt voor de toewijzingen aan de shapes in het Visio-diagram.

  U kunt extra gegevenskolommen toevoegen voor de shapegegevens. In het bestand Lead Management Flow Data.xlsx dat u eerder hebt gedownload, bevat de kolom ID de unieke aanduidingen van elke rij. U kunt ook de waarden in de kolommen Doelen, Werkelijke waarden en Verschil weergeven als gegevensafbeeldingsvelden die aan elke shape zijn gekoppeld.

  Excel-voorbeeldgegevens
 2. Zorg ervoor dat de Visio-shapes die u wilt koppelen aan Power BI-gegevens in het diagram, unieke tekst bevatten of shapegegevens waarmee Power BI-gegevens kunnen worden toegewezen aan de shapes in uw diagram.

  Visio-voorbeelddiagram

  Het toewijzingsproces: gegevens op het werkblad worden toegewezen aan elke shape en de bijbehorende shapegegevens

  U kunt de toewijzing ook later toevoegen en bewerken vanuit het aangepaste visuele element.

  Tip : Verwijder witruimte uit diagram door naar het tabblad Ontwerpen | Grootte | Aanpassen aan tekening, te gaan.

Een overzicht van toewijzingen

Fase 3: Uw Power BI-rapport maken

 1. Als u een Power BI-rapport wilt maken, gaat u naar https://www.powerbi.com/ of start u Power BI Desktop en klikt u vervolgens op de knop Gegevens ophalen linksonder in het Power BI-venster.

 2. Klik in het scherm Gegevens ophalen in het gedeelte Gegevens importeren of verbinding maken met gegevens op Ophalen onder Bestanden.

 3. Selecteer Lead Management Flow Data.xlsx als gegevensbron. Gegevensbronnen kunnen lokale bestanden en bestanden in OneDrive of op SharePoint-sites zijn of andere gegevensbronnen die worden ondersteund door Power BI.

 4. Wanneer de gegevens zijn geïmporteerd, klikt u op Gegevenssets en klikt u op Rapport maken om een nieuw Power BI-rapport te maken.

Fase 4: Het aangepaste visuele Visio-element in het Power BI-rapport importeren

 1. Klik in het Power BI-rapport op de knop met het beletselteken (...) in het visualisatievenster in Power BI en selecteer Importeren uit store in het menu.

 2. Zoek naar Visio en klik op Toevoegen.

  Het nieuwe aangepaste visuele Visio-element wordt weergegeven als een pictogram in het visualisatievenster.

  Het nieuwe pictogram voor aangepaste visuele elementen

Fase 5: Uw Visio-diagram invoegen in het Power BI-rapport

 1. Klik op het aangepaste visuele Visio-element om dit toe te voegen aan het rapportcanvas.

 2. Selecteer in het deelvenster Velden het Power BI-veld waarmee de Visio-shapes uniek worden aangeduid en voeg dit toe aan het gedeelte ID.

 3. Voer in het rapportcanvas de URL naar het Visio-diagram in.

  Als u niet zeker weet welke URL u moet gebruiken, opent u een nieuw browsertabblad, gaat u naar het diagram dat u hebt opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online, kopieert u de URL en plakt u deze in het tekstvak Bestands-URL invoeren om Visio-diagram te openen op het Power BI-rapportcanvas.

  Opmerking : De URL-tekenreeks voor uw Visio-diagram moet de parameter WopiFrame.aspx bevatten.

 4. Klik op Verbinding maken.

  Uw Visio-diagram wordt weergegeven in het aangepaste visuele Visio-element en is gekoppeld aan de Power BI-gegevens.

 5. Als u het diagram wilt bekijken in de focusmodus, klikt u op de knop met het beletselteken (...) in het aangepaste visuele Visio-element en selecteert u Bewerken in het menu.

  Focusmodus activeren

Fase 6: Power BI-gegevens aan uw Visio-diagram koppelen

 1. Vouw het toewijzingsvenster rechts van het aangepaste visuele Visio-element uit. Het aangepaste visuele Visio-element leest de diagrameigenschappen of shapegegevens, waarna automatisch een koppeling naar de gegevens wordt gemaakt op basis van de toegewezen id-rijen in Power BI. Er worden standaardkleuren toegepast, maar u kunt deze kleuren wijzigen met de aanpassingsopties.

  Andere gegevens koppelen

  U kunt extra diagrameigenschappen koppelen door te klikken op de Visio-shapes die niet zijn gekoppeld en vervolgens te klikken op de Power BI-rij.

 2. Als u andere Power BI-kolommen aan het diagram wilt toevoegen als kleuren of waarden, selecteert u de Power BI-kolommen en plaatst u deze onder het gedeelte Waarden van het aangepaste visuele Visio-element.

  Velden aan kleuren koppelen
 3. Als u de focusmodus wilt sluiten, klikt u op Terug naar rapport.

resultaten van aangepaste visuele Visio-elementen

U kunt dit rapport nu vastmaken aan een dashboard en het dashboard delen met uw team.

Een aangepast visueel Visio-element ondersteunt interactiviteit in twee richtingen wanneer u filtert in Power BI. Klik op een visueel Power BI-element, zoals de staaf in het staafdiagram, om automatische in te zoomen op het aangepaste visuele Visio-element.

Publiceren op internet vanuit Power BI

Met Publiceren op internet vanuit Power BI kunt u eenvoudig interactieve Power BI-visualisaties online insluiten, bijvoorbeeld in weblogberichten, op websites, via e-mailberichten of zelfs via sociale media. Bij Visio-visualisaties wordt de functionaliteit Publiceren op internet vanuit Power BI van Power BI ondersteund. Hiervoor kopieert u de URL voor anoniem delen van het Visio-bestand door naar OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online te gaan en bij het Visio-bestand te klikken op Delen. De URL-tekenreeks bevat de parameters '/guestaccess.aspx?docid=' en 'authkey='. Plak nu deze URL in het tekstvak Typ de URL van het bestand om het Visio-diagram te openen in het Power BI-rapportcanvas (fase 5 hierboven) en volg de rest van de stappen.

De paginalaadtijd van Visio-visualisaties verbeteren

Het aantal shapes in uw Visio-diagrammen en de complexiteit van de shapes (geometrie, arcering, enzovoort) hebben invloed op de laadtijd van Visio-diagrammen in Power BI. Ter verbetering van de paginalaadtijd verwijdert u alle shapes in uw Visio-diagram die u niet nodig hebt. U kunt de toegepaste thema’s ook instellen op Geen thema op het tabblad Ontwerp.

Belangrijke opmerkingen voor deze preview

 • Het aangepaste visuele Visio-element in Power BI moet toegang hebben tot het Visio-diagram waarmee u werkt. Dit betekent dat er mogelijk een aanmeldingsprompt wordt weergegeven. Als de aanmeldingsgegevens van de Power BI-gebruiker niet toegankelijk zijn via verificatie met eenmalige aanmelding, zien gebruikers die uw Power BI-rapport willen bekijken, mogelijk een aanmeldingsprompt om zich te verifiëren voor het werken aan het aangepaste visuele Visio-element.

 • Als u tijdens het werken aan het aangepaste visuele Visio-element via Internet Explorer nog steeds verificatieproblemen hebt, bevinden Power BI en SharePoint zich mogelijk in verschillende internetbeveiligingszones. Voeg het Power BI-domein en het SharePoint-domein toe aan dezelfde beveiligingszone in uw Internetopties en ga weer aan de slag met het aangepaste visuele Visio-element. Zie Beveiligings- en privacyinstellingen voor Internet Explorer 11 wijzigen voor meer informatie.

 • Gegevensafbeeldingen die zijn toegepast op Visio-diagrammen vanuit Visio-desktoptoepassingen, worden verwijderd zodat de eigen afbeeldingen van Power BI kunnen worden toegepast.

 • U ziet mogelijk visuele verschillen tussen de diagrammen in Visio-desktoptoepassingen en in Power BI. Dit kan gebeuren wanneer het diagram complexe stijlen, thema's of opvulpatronen bevat.

 • Grote diagrammen met meer dan 1000 shapes worden niet ondersteund.

 • Als u nieuwe shapes toevoegt of shapes verwijdert die zijn toegewezen aan uw Power BI-gegevens en het resulterende rapport niet goed wordt weergegeven, voegt u het aangepaste visuele Visio-element opnieuw in en wijst u de shapes opnieuw toe.

 • Aangepaste visual van Visio wordt niet ondersteund in Power BI-rapportserver.

 • Als u het waardeveld om samen te vatten niet instelt, geeft klikken op de Power BI-visuele elementen geen eventuele wijzigingen in Visio-visuele elementen weer.

 • Upgrade uw apparaat naar de meest recente update van Windows Creator om Aangepaste visual van Visio binnen de app Power BI Windows te bekijken.

 • Aangepaste visual van Visio werkt op slechts één SharePoint Online-server waar de Visio-bestanden worden opgeslagen in de mobiele Power BI-apps.

Wilt u meer informatie?

Video's    De integratie van aangepaste visuele Visio-elementen met Power BI is besproken in de toespraak tijdens de Microsoft Data Insights Summit en wordt ook genoemd in de Intelligent Process Modeling and Monitoring with Visio and Power BI Session (intelligente procesmodellering en -bewaking met Visio en Power BI) tijdens dit evenement. U kunt deze video's bekijken om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor uw eigen werk.

Voorbeelden   Een Office-blogaankondiging, Gain complete insights with the Visio visualizations in Power BI Preview (Engelstalig), bevat diverse handige voorbeelden.

Hebt u feedback of een probleem?

Wij horen graag van u! Ga naar onze site UserVoice om uw suggesties voor verbetering van de integratie van Visio en Power BI op te sturen. U kunt ons ook via e-mail bereiken op tellvisio@microsoft.com.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×