Visible (zichtbaar), eigenschap

Van toepassing op

Application-object

DataAccessPage-object

ObjectFrame-object

Rapportobject

BoundObjectFrame-object

Formulierobject

OptionButton-object

Section-object

CheckBox-object

Image-object

OptionGroup-object

SubForm-object

ComboBox-object

Label-object

Page-object

TabControl-verzameling

CommandButton-object

Line-object

PageBreak-object

TextBox-object

CustomControl-object

ListBox-object

Rectangle-object

ToggleButton-object

Bij gebruik met het object Application, wordt aangegeven of ingesteld of een Microsoft Office Access 2007-toepassing is geminimaliseerd. U kunt ook de eigenschap Visible gebruiken om een formulier, rapport, formulier of rapport sectie, Data Access-pagina of besturingselement weer te geven of te verbergen . Dit kan van pas komen als u toegang tot informatie op een formulier wilt behouden zonder dat die zichtbaar is. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een besturingselement in een verborgen formulier gebruiken als het criterium voor een query. Lezen/schrijven Boolean; Waar als zichtbaar/geminimaliseerd Onwaar als niet geminimaliseerd/onzichtbaar.

expressie.Visible

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

Voor het object Application:

  • U kunt de eigenschap Visible van het object Application alleen instellen door Visual Basic for Applications (VBA)-code te gebruiken.

  • Wanneer een toepassing wordt gestart door de gebruiker worden de eigenschappen Visible en UserControl van het object Application beide ingesteld op Waar. Wanneer de eigenschap UserControl is ingesteld op Waar, is het niet mogelijk om de eigenschap Visible van het object in te stellen op Onwaar.

  • Wanneer een object Application wordt gemaakt met automatisering (voorheen OLE-automatisering) worden de eigenschappen Visible en UserControl van het object ingesteld op Onwaar.

Voor alle andere objecten:

  • U kunt deze eigenschap instellen met behulp van eigenschappenvenster van het object (voor de secties en alle besturingselementen, met uitzondering van pagina-einden) een macro, of Visual Basic.

  • Voor formulieren, rapporten en Data Access-pagina's, moet u deze eigenschap instellen met behulp van een macro of VBA.

  • Voor besturingselementen kunt u de standaardwaarde voor deze eigenschap instellen met de standaardstijl van besturingselement of de eigenschap DefaultControl in VBA.

  • De eigenschap Visible heeft geen effect op een kolom in gegevensbladweergave. Als u wilt opgeven of een kolom in de Gegevensbladweergave zichtbaar is, gebruikt u de eigenschap ColumnHidden.

  • U kunt een object verbergen tijdens het afdrukken met de eigenschap DisplayWhen.

  • U kunt de eigenschap zichtbaar gebruiken om een besturingselement in een formulier of rapport te verbergen door de eigenschap op te nemen in een macro of gebeurtenisprocedure die wordt uitgevoerd wanneer de Huidige gebeurtenis zich voordoet. U kunt bijvoorbeeld een felicitatie weergeven of verbergen naast de maandelijkse verkoopcijfers van een verkoper in een rapport, afhankelijk van de totale verkoop.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×