Vijf handige hulpmiddelen voor het maken van brainstormdiagrammen in Visio

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Inleiding

Voordat u begint: uw gedachten diagramweergave en de pagina's vergroten

Met behulp van de werkbalk Brainstormen

Gebruik het menu Brainstormen

Via het snelmenu

Gebruik het overzichtsvenster

Werken met de Brainstormshapes

Introductie

U bent in een vergadering aan het brainstormen. U hebt heel veel ideeën. Leden van uw team hebben een nog grotere inbreng. Hoe kunt u snel deze ideeën vastleggen in een record die u later kunt analyseren, bewerken en gebruiken?

Wanneer u tijdens het vergaderen of brainstormen een diagram maakt in Microsoft Office Visio, maakt u een visueel archief van uw ideeën, zoals de tekening in de onderstaande afbeelding. Het diagram kan u helpen om thema's en hiërarchieën snel te herkennen en te ordenen. Hierdoor kunt u in een oogwenk een actieplan destilleren uit de ongeordende ideeën die tijdens een sessie worden gespuid.

brainstormdiagram

In dit artikel worden vijf verschillende manieren beschreven om een brainstormdiagram te maken in Visio. Elke methode heeft zijn voordelen, afhankelijk van uw manier van werken. In de volgende tabel kunt u zien welke methode het meest geschikt voor u is.

Gebruik deze functie

Als u het volgende wilt doen

Werkbalk Brainstormen of snelmenu

Snel onderwerpen toevoegen of ordenen op de tekenpagina.

Brainstormen

Een uitgebreide lijst met brainstormopdrachten weergeven.

Overzichtsvenster

Onderwerpen maken en indelen op meerdere pagina's vanaf een centrale locatie.

Brainstormshapes

Sleep onderwerp- en subonderwerpshapes naar de tekenpagina en typ er tekst in.

Naar boven

Voordat u begint: uw ideeën in een diagram verwerken en de pagina's vergroten

Voordat u het diagram maakt, moet u rekening houden met twee zaken. In de eerste plaats is dit de manier waarop het diagram tot stand komt. In de tweede plaats hoe u ervoor zorgt dat het diagram past op de tekenpagina, zodat het leesbaar blijft wanneer u meer onderwerpen toevoegt. U kunt zich het beste vooraf vertrouwd maken met de beschreven methoden, zodat u tijdens de brainstormsessie vlot het diagram kunt maken.

Een brainstormdiagram maken

Er zijn in hoofdzaak twee methoden om een brainstormdiagram te maken:

 • De eerste methode begint met een hoofdidee, waaraan verwante onderwerpen en subonderwerpen in een hiërarchisch verband worden toegevoegd om zo te komen tot een groot aantal mogelijke benaderingen.

 • De tweede methode is om alle ideeën vast te leggen op het moment dat ze naar voren worden gebracht en ze later in een hiërarchisch diagram te ordenen. Vervolgens kunt u de resultaten herzien, verfijnen en delen met de leden van de groep. Deze methode is het handigst als tijdens een brainstormvergadering snel het ene na het andere idee wordt voorgesteld. In deze situatie is de hiërarchie niet altijd duidelijk en moet u de ideeën toch snel vastleggen.

De tekenpagina aanpassen aan het brainstormdiagram

Als het brainstormdiagram niet volledig op de tekenpagina past, kunt u de pagina eenvoudig vergroten, zodat u de onderwerpen niet hoeft te verplaatsen naar een andere pagina. U kunt het formaat van de pagina op twee manieren aanpassen: door de randen van de pagina handmatig te slepen of via het dialoogvenster Pagina-instelling.

Het formaat van de tekenpagina aanpassen door de randen handmatig te slepen

 1. Wijs in het menu Beeld de opdracht In- en uitzoomen aan en klik op Hele pagina. In deze weergave zijn de randen van de tekenpagina zichtbaar.

 2. Plaats de aanwijzer op de rand van de tekenpagina die u wilt vergroten en druk op CTRL. Wanneer de aanwijzer verandert in een dubbele pijl, sleept u de aanwijzer om het formaat van de pagina te wijzigen.

De tekenpagina handmatig vergroten door de randen te slepen

Het formaat van de tekenpagina wijzigen via het dialoogvenster Pagina-instelling

 1. Klik op Pagina-instelling in het menu Bestand.

 2. Klik op het tabblad Paginaformaat.

 3. Typ onder Aangepast formaat het gewenste paginaformaat en klik op OK.

Dialoogvenster Pagina-instelling

Opmerking : Het gewijzigde formaat van de tekenpagina geldt alleen voor de pagina die momenteel wordt weergegeven. Let er bovendien op dat u de juiste maateenheid (inches of millimeters) opgeeft in de vakken Aangepast formaat wanneer u het formaat van de pagina typt.

Naar boven

Werken met de werkbalk Brainstormen

De meest voorkomende taken bij het maken van een brainstormdiagram, zoals het toevoegen van een hoofdonderwerp of het ordenen van onderwerpen op de pagina, kunt u uitvoeren door te klikken op knoppen van de werkbalk Brainstormen. Deze knoppen zijn gemakkelijk toegankelijk zonder dat u de aanwijzer van de tekenpagina hoeft te slepen. Als u bijvoorbeeld een Tablet PC gebruikt, tikt u eenmaal op de werkbalk Brainstormen om onderwerpen op de tekenpagina te plaatsen.

Werkbalk Brainstormen

Tip : Als de werkbalk Brainstormen niet wordt weergegeven, wijst u in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klikt u op Brainstormen.

Een diagram maken met de werkbalk Brainstormen

 1. Klik op Hoofdonderwerp toevoegen op de werkbalk Brainstormen.

 2. Terwijl de shape is geselecteerd, typt u de tekst die aanduidt wat het hoofdidee is.

 3. Terwijl de shape Hoofdonderwerp is geselecteerd, klikt u op Subonderwerp toevoegen.

  Een subonderwerp is verbonden met en ondergeschikt aan het hoofdonderwerp.

 4. Typ de titel van het subonderwerp.

Meer onderwerpen toevoegen met de werkbalk Brainstormen

U kunt meer onderwerpen aan het diagram toevoegen met een van de volgende methoden:

Subreeksen toevoegen

 1. Selecteer het onderwerp waaraan u onderliggende subonderwerpen wilt toevoegen en klik vervolgens op de werkbalk Brainstormen op Subreeks toevoegen.

 2. Typ in het dialoogvenster de tekst voor elk nieuw onderwerp en druk na elk onderwerp op ENTER. Klik nadat u het laatste onderwerp hebt toegevoegd op OK.

Het dialoogvenster Subreeks toevoegen

Een gelijkwaardig onderwerp toevoegen

 1. Selecteer het onderwerp waaraan u een gelijkwaardig onderwerp wilt toevoegen en klik vervolgens op de werkbalk Brainstormen op Gelijkwaardig onderwerp toevoegen.

 2. Typ de titel van het onderwerp.

Eén onderwerp tegelijk toevoegen

 1. Selecteer het onderwerp waaraan u een gelijkwaardig onderwerp of subonderwerp wilt toevoegen en klik vervolgens op de werkbalk Brainstormen op Gelijkwaardig onderwerp toevoegen of op Subonderwerp toevoegen.

 2. Typ de titel van het onderwerp.

Onderwerpen schikken

U kunt als volgt het uiterlijk van het diagram verfraaien en zoveel mogelijk ruimte op de tekenpagina houden:

 • Klik op de werkbalk Brainstormen op Onderwerpen automatisch schikken.

Tip : U kunt onderwerpen handmatig ordenen door de onderwerpen die u wilt verplaatsen, te selecteren en ze vervolgens naar een andere locatie op de pagina te slepen. Wanneer u een onderwerp verplaatst, worden de verbindingslijnen van het onderwerp automatisch hersteld en worden ook de bijbehorende subonderwerpen automatisch verplaatst.

Naar boven

Werken met het menu Brainstormen

Via het menu Brainstormen hebt u toegang tot alle hulpmiddelen die speciaal voor de sjabloon Brainstormen zijn ontwikkeld. Naast het toevoegen of schikken van onderwerpen kunt u met de opdrachten in dit menu diverse acties uitvoeren, zoals het type van een bestaand onderwerp wijzigen of een onderwerp verplaatsen naar een nieuwe pagina.

Hoofdmenu Brainstormen

Naar boven

Werken met het snelmenu

In een Microsoft Office-toepassing is het snelmenu (dat u met de rechtermuisknop opent) een handig hulpmiddel wanneer u snel een actie wilt uitvoeren zonder de aanwijzer te verplaatsen van de pagina. Het snelmenu heeft ook standaardopdrachten voor de Visio-tekenpagina waarmee u taken kunt uitvoeren zoals het kopiëren en plakken van shapes.

De meeste ervaren gebruikers werken met het snelmenu vanwege de toegankelijkheid van dit menu. In Visio kunt u gemakkelijk een diagram maken met deze methode.

Snelmenu voor brainstormen over onderwerpshape

Een diagram maken met het snelmenu

 1. Klik met de rechtermuisknop op de tekenpagina en klik op Hoofdonderwerp toevoegen.

 2. Terwijl de shape is geselecteerd, typt u de tekst die aanduidt wat het hoofdidee is.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de shape Hoofdonderwerp en klik vervolgens op Subonderwerp toevoegen.

 4. Typ de titel van het subonderwerp.

Onderwerpen toevoegen met het snelmenu

U kunt op verschillende manieren onderwerpen toevoegen aan uw diagram:

Subreeksen toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het onderwerp waaraan u subreeksen wilt toevoegen en klik vervolgens op Subreeksen toevoegen.

  Nieuwe onderwerpshape geselecteerd terwijl het snelmenu wordt weergegeven

 2. Typ in het dialoogvenster de tekst voor elk nieuw onderwerp en druk na elk onderwerp op ENTER. Klik nadat u het laatste onderwerp hebt toegevoegd op OK.

Een gelijkwaardig onderwerp toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het onderwerp waaraan u een gelijkwaardig onderwerp wilt toevoegen en klik op Gelijkwaardig onderwerp toevoegen.

 2. Typ de tekst voor het nieuwe onderwerp.

Eén onderwerp tegelijk toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het onderwerp waaraan u een gelijkwaardig onderwerp of subonderwerp wilt toevoegen en klik op Gelijkwaardig onderwerp toevoegen of op Subonderwerp toevoegen.

 2. Typ de titel van het onderwerp.

Onderwerpen schikken

U kunt als volgt het uiterlijk van het diagram verfraaien en zoveel mogelijk ruimte op de tekenpagina houden:

 • Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op de pagina en klik vervolgens op Shapes automatisch schikken.

Tip : U kunt onderwerpen handmatig schikken door de onderwerpen die u wilt verplaatsen, te selecteren en ze vervolgens naar een andere locatie op de pagina te slepen. Wanneer u een onderwerp verplaatst, worden de verbindingslijnen van het onderwerp automatisch hersteld en worden ook de bijbehorende subonderwerpen automatisch verplaatst.

Naar boven

Werken met het Overzichtsvenster

Het Overzichtsvenster geeft een boomstructuur van het brainstormdiagram weer, waarin de hiërarchische relaties van de onderwerpen zijn vastgelegd. Hierdoor is alle informatie die over meerdere shapes en pagina's is verspreid, op één centrale plek verzameld. Gebruik deze functie wanneer u ideeën in een lineaire vorm wilt ordenen zonder dat dit invloed heeft op het uiterlijk van het diagram en zonder dat u steeds hoeft te navigeren tussen shapes en pagina's.

Overzichtsvenster

Een diagram maken met het Overzichtsvenster

 1. Klik in het Overzichtsvenster met de rechtermuisknop op "Tekening1" of op de naam van het opgeslagen tekeningbestand en klik vervolgens op Hoofdonderwerp toevoegen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op Hoofdonderwerp en selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ de tekst die aanduidt wat het hoofdidee is.

 4. Als u een subonderwerp wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het Hoofdonderwerp (of een ander onderwerp) en klikt u vervolgens op Subonderwerp toevoegen. Wijzig de naam van het subonderwerp op dezelfde manier als de naam van het hoofdonderwerp.

Tip : Als u een onderwerp wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op dit onderwerp en klikt u vervolgens op Onderwerp verwijderen. Wanneer u een onderwerp verwijdert dat subonderwerpen heeft, worden alle overeenkomende subonderwerpen ook verwijderd. U kunt een onderwerp ook verwijderen door het onderwerp dat u wilt verwijderen, te selecteren en vervolgens op DELETE te drukken.

Meer onderwerpen aan het diagram toevoegen met het Overzichtsvenster

Als u meer onderwerpen in het Overzichtsvenster wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het onderwerp waaraan u meer onderwerpen wilt toevoegen en klikt u vervolgens op Subreeksen toevoegen. Typ in het dialoogvenster Subreeksen toevoegen de namen van de onderwerpen en klik vervolgens op OK.

Subreeksen toevoegen met het Overzichtsvenster

Een onderwerp wijzigen in een subonderwerp

Aangezien onderwerpen in het Overzichtsvenster lineair worden weergegeven, kunt u in dit venster de hiërarchische structuur van uw onderwerpen beheren. In het Overzichtsvenster kunt u een onderwerp wijzigen in een subonderwerp door de naam van het onderwerp naar een ander niveau te slepen.

Als u een subonderwerp naar een hoger (of lager) niveau in de hiërarchie wilt verplaatsen, sleept u de naam van het subonderwerp boven op het onderwerp van het hogere (of lagere) niveau. Als het subonderwerp dat u verplaatst, overeenkomende subonderwerpen heeft, worden deze met het onderwerp mee verplaatst. De wijzigingen zijn meteen zichtbaar in het diagram

Een subonderwerp verplaatsen naar een hoger niveau

Opmerking : Wanneer u het niveau van een onderwerp in de hiërarchie verhoogt of verlaagt met het Overzichtsvenster, wordt de structuur van het diagram automatisch gewijzigd.

Een onderwerp omhoog of omlaag verplaatsen in het Overzichtsvenster

U kunt onderwerpen in het Overzichtsvenster organiseren of ze prioriteit geven zonder de structuur van het diagram te wijzigen. Bijvoorbeeld: als u onderwerpen prioriteit wilt geven, kunt u de onderwerpen met een hogere prioriteit verplaatsen naar het bovenste gedeelte van het Overzichtsvenster. De schikking van shapes op de pagina blijft hierbij ongewijzigd.

 • Klik met de rechtermuisknop op het onderwerp dat u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor het Overzichtsvenster. De positie van het onderwerp in het diagram blijft ongewijzigd.

Naar boven

Werken met de brainstormshapes

Wanneer u shapes sleept vanuit het stencil Brainstormshapes kunt u de positie van de onderwerpen op de tekenpagina en het verbindingstype het nauwkeurigst bepalen.

Opmerking : Aangezien u met deze methode niet profiteert van de geautomatiseerde functies van de sjabloon Brainstormen, krijgt u met de opdracht Automatisch schikken en het Overzichtsvenster niet altijd de resultaten die u verwacht.

Brainstormshapes

Een diagram maken door shapes naar de tekenpagina te slepen

 1. Sleep de shape Hoofdonderwerp vanuit het stencil Brainstormshapes naar de tekenpagina.

 2. Typ de tekst die aanduidt wat het hoofdonderwerp is.

 3. Als u een subonderwerp wilt toevoegen, sleept u de shape Onderwerp naar de pagina. Terwijl de shape Onderwerp is geselecteerd, typt u de naam van het onderwerp.

 4. U kunt meerdere onderwerpen en subonderwerpen toevoegen door de shape Meervoudig onderwerp naar de pagina te slepen. Typ in het dialoogvenster de naam van de onderwerpen en klik vervolgens op OK.

Voordat u shapes verbindt: informatie over verbindingstypen

Onderwerpen worden niet automatisch verbonden wanneer u ze vanaf het stencil Brainstormshapes sleept. Daarom is het handig als u begrijpt hoe verbindingslijnen in Visio functioneren.

Visio heeft twee methoden om onderwerpen in het diagram te verbinden: shape-naar-shape en punt-naar-punt. Elke methode is bedoeld voor specifieke situaties en welke methode u kiest, hangt af van de vraag hoe vast de feitelijke verbindingspunten moeten zijn.

Shape-naar-shape

Als u shapes verplaatst die shape-naar-shape met elkaar zijn verbonden, worden de verbindingslijnen aangepast om de verbinding zo kort mogelijk te houden. Als u een shape-naar-shape-verbinding wenst, sleept u de uiteinden van de verbindingslijn naar het midden van de shape totdat de onderwerpshape door een rood kader wordt omgeven.

Shape-naar-shape-verbinding

Punt-naar-punt

Bij verbindingen van het type punt-naar-punt worden de uiteinden van een verbindingslijn op bepaalde punten van elke shape vastgelijmd. Als u een punt-naar-punt-verbinding wenst, sleept u de uiteinden van de verbindingslijn naar een punt op de shape totdat een rode X wordt weergegeven. Als u de shapes verplaatst, blijven de verbindingslijnen vastgelijmd op deze oorspronkelijke punten.

punt-naar-punt-verbinding

Het verbindingstype bepalen

Als u wilt controleren of een verbindingslijn shape-naar-shape of punt-naar-punt is, klikt u op de verbindingslijn om deze te selecteren.

Het verschil in uiterlijk tussen shape-naar-shape-verbindingen en punt-naar-punt-verbindingen

Wanneer de uiteinden van de verbindingslijn als grote rode vierkanten zijn te zien, is de verbinding shape-naar-shape. Wanneer de uiteinden worden weergegeven als kleine rode vierkantjes met symbolen (x of +), is de verbinding punt-naar-punt.

Het type verbinding wijzigen

Als u een verbinding van het type shape-naar-shape wilt veranderen in een verbinding van het type punt-naar-punt, sleept u het uiteinde van de verbindingslijn weg van de shape. Sleep het uiteinde vervolgens weer terug naar het verbindingspunt dat met een blauwe x is gemarkeerd, om de lijn op dat punt van de shape vast te lijmen.

Als u een verbinding van het type punt-naar-punt wilt veranderen in een verbinding van het type shape-naar-shape, sleept u het uiteinde van de verbindingslijn over de shape van de processtap zodat een rood vak wordt weergegeven om de shape.

Een punt-naar-punt-verbinding wijzigen in een shape-naar-shape-verbinding

Onderwerpen verbinden

 1. Sleep de Dynamische verbindingslijn van het stencil Brainstormshapes naar een leeg gebied van de pagina.

 2. Sleep één uiteinde van de verbindingslijn naar het midden van de eerste shape die u wilt verbinden totdat de onderwerpshape wordt omgeven door een rood kader.

 3. Sleep het andere uiteinde van de verbindingslijn naar het midden van de tweede shape die u wilt verbinden totdat ook deze wordt omgeven door een rood kader.

Onderwerpen verbinden door eindpunten naar het midden van de shape te slepen.

Wanneer u de muisknop loslaat en de verbindingslijn selecteert, verandert elk eindpunt in een rood opgevuld vierkantje. Dit geeft aan dat de shapes goed zijn verbonden.

shapes zijn goed verbonden wanneer de eindpunten worden weergegeven als een rood opgevuld vierkantje.

Relaties tussen onderwerpen zichtbaar maken

U kunt een speciale relatie tussen twee onderwerpen in het brainstormdiagram zichtbaar maken met een Associatielijn. Dit is een stippellijn tussen twee gerelateerde onderwerpen. In tegenstelling tot de Dynamische verbindingslijn, die de hoofdstructuur van uw diagram definieert, verbindt de Associatielijn onderwerpen in verschillende takken op hetzelfde (hiërarchische) niveau.

De Associatielijn is alleen een grafische aanduiding en is geen onderdeel van de hiërarchie van het diagram. In het Overzichtsvenster wordt de associatie tussen de onderwerpen niet weergegeven.

U kunt onderwerpen verbinden met de shape Associatielijn op dezelfde wijze als bij de Dynamische verbindingslijn. Wanneer u onderwerpen verbindt met de Associatielijn, verhuist deze met de onderwerpen mee wanneer u deze verplaatst.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×