Video: uw gegevens draaien in Access

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Naast weergaven zoals de gegevensblad- en formulierweergave vindt u in Access draaitabel- en draaigrafiekweergaven die u kunnen helpen met het samenvatten en visualiseren van uw gegevens. In deze video maken we draaiweergaven voor een nieuwe query, voegen we de draaigrafiekweergave toe aan een formulier en voegen we dat formulier toe aan een navigatieformulier zodat gebruikers van de database de draaigrafiek gemakkelijk kunnen weergeven.

Opmerking:  Draaitabel- en draaigrafiekweergaven zijn niet beschikbaar in Access-webdatabases. Zie het artikel Access-databases maken om via het web te delen voor meer informatie over databases.

In de video

Overzicht

Draaitabel- en draaigrafiekweergaven inschakelen op een formulier

Een draaitabelweergave maken

De draaigrafiekweergave weergeven en aanpassen

De standaardweergave voor een object instellen

Een draaiweergave op een formulier of rapport weergeven

Een formulier of rapport aan een navigatieformulier toevoegen

Overzicht

U kunt draaitabel- en draaigrafiekweergaven maken voor tabellen, formulieren en query's. De gegevens die beschikbaar zijn voor weergaven in een draaitabel- of draaigrafiekweergave, hangen af van het object waarvoor u de weergave maakt.

 • Wanneer u een draaiweergave voor een formulier maakt, kunnen in de weergave alleen gegevens worden weergegeven uit de recordbron van het formulier.

 • Wanneer u een draaiweergave voor een tabel maakt, kunnen in de weergave alleen gegevens worden weergegeven uit de tabel.

 • Draaiweergaven maken voor query's biedt u de meeste flexibiliteit omdat query's zelf zeer flexibel zijn en gegevens uit meerdere tabellen kunnen bevatten.

Draaitabel- en draaigrafiekweergaven inschakelen op een formulier

Standaard zijn draaitabel- en draaigrafiekweergaven niet ingeschakeld voor formulieren. U schakelt ze als volgt in:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Als het Eigenschappenvenster niet al wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Stel op het tabblad Indeling van het eigenschappenvenster de eigenschappen Draaigrafiekweergave toestaan en Draaitabelweergave toestaan in op Ja.

Naar boven

Een draaitabelweergave maken

In deze video maken we een query en maken we vervolgens draaitabel- en draaigrafiekweergaven voor die query. Het proces is echter hetzelfde, ongeacht of u de weergaven voor een query, een formulier of een tabel maakt. De weergaven kunnen in willekeurige volgorde worden gemaakt, maar in deze video beginnen we met de draaitabel.

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op het object waarvoor u de draaiweergaven wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start op Weergave en klik vervolgens op Draaitabelweergave.

 3. Als de lijst met draaitabelvelden nog niet wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Ontwerpen in de groepWeergeven/verbergen op Lijst met velden.

 4. Bepaal welk veld of welke velden u als rijkoppen in de draaitabel wilt gebruiken en sleep ze van de lijst met draaitabelvelden naar het neerzetgebied Rijvelden hier neerzetten.

 5. Bepaal welk veld of welke velden u als kolomkoppen in de draaitabel wilt gebruiken en sleep ze van de lijst met draaitabelvelden naar het neerzetgebied Kolomvelden hier neerzetten.

 6. Als u gegevens van bepaalde velden wilt kunnen filteren, sleept u die velden van de lijst met draaitabelvelden naar het neerzetgebied Filtervelden hier neerzetten.

 7. Bepaal ten slotte het veld waarvoor u de detail- of overzichtsgegevens wilt zien en sleep het naar het neerzetgebied Totalen of detailvelden hier neerzetten.

In Access worden standaard detailrecords weergegeven, tenzij u totalen maakt. U maakt als volgt totaalrijen en -kolommen:

 1. Klik in de draaitabel op een van de detailwaarden.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op AutoBerekenen en selecteer het gewenste totaaltype.

De detailcellen verbergen en alleen de totalen weergeven:

 1. Klik op een kolomkop voor het detailveld. Als de detailcellen bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het veld Bedrag, klikt u op de kolomkop Bedrag.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Details verbergen.

Een veld uit de draaitabel verwijderen:

 • Klik op de kolom- of rijkop van het veld en klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Actief veld op Veld verwijderen.

De draaigrafiekweergave weergeven en aanpassen

Wanneer u een draaitabelweergave maakt, wordt ook op de achtergrond een draaigrafiekweergave gemaakt. U moet mogelijk echter de draaigrafiekweergave aanpassen om deze de gegevens op zodanige manier te laten weergeven dat ze gemakkelijk te lezen zijn. De draaigrafiek weergeven:

 • Klik op het tabblad Start op Weergave en klik vervolgens op Draaigrafiekweergave.

Pas de grafiek aan met de hulpmiddelen op het tabblad Ontwerpen. In deze video doen we het volgende:

 • De rij- en kolomkoppen omwisselen    Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Actief veld op Rijen/kolommen omdraaien.

 • Het grafiektype wijzigen    Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type op Grafiektype wijzigen. Selecteer het gewenste grafiektype en sluit vervolgens het dialoogvenster Eigenschappen.

 • De legenda weergeven   Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Legenda.

 • De neerzetgebieden verbergen   Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Neerzetgebieden.

 • Grafiekelementen opmaken    Grafiekelementen bevatten bijvoorbeeld de achtergrondkleur en de astitels. Selecteer het grafiekelement dat u wilt wijzigen en klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Eigenschappenvenster. Breng de gewenste wijzigingen aan en sluit het dialoogvenster Eigenschappen.

Naar boven

De standaardweergave voor een object instellen

Nadat u de draaiweergaven voor een object hebt gemaakt, kunt u de eigenschap Standaardweergave instellen zodat een van de draaiweergaven wordt weergegeven wanneer u het object opent. Zo zorgt u ervoor dat de draaiweergave wordt weergegeven wanneer u het object aan een formulier of rapport toevoegt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object in het navigatiedeelvenster en klik op Ontwerpweergave.

 2. Als het Eigenschappenvenster niet al wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Als u met een query werkt, klikt u op een leeg gedeelte van de opbouwfunctie voor query's zodat Queryeigenschappen in het Eigenschappenvenster wordt weergegeven.

 4. Stel de eigenschap Standaardweergave in op Draaitabel of Draaigrafiek, afhankelijk van de gewenste weergave.

Naar boven

Een draaiweergave op een formulier of rapport weergeven

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waaraan u de draaiweergave wilt toevoegen en klik vervolgens op Indelingsweergave.

 2. Sleep het object dat de draaiweergave bevat van het navigatiedeelvenster naar het formulier of rapport.

Opmerking:  Als de draaiweergave niet wordt weergegeven, zorgt u ervoor dat deze is ingesteld als de standaardweergave voor het object (zie de vorige sectie).

 1. Wijzig de grootte van de draaiweergave totdat deze naar uw wens is.

 2. Sla het formulier of rapport op en sluit het.

Naar boven

Een formulier of rapport aan een navigatieformulier toevoegen

In deze video hebben we een draaigrafiekweergave toegevoegd aan een formulier en vervolgens dat formulier toegevoegd aan een navigatieformulier dat we eerder hadden gemaakt. Raadpleeg het artikel Een navigatieformulier maken of de video Een navigatieformulier maken voor meer informatie over het maken van een navigatieformulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×