Tabellen toevoegen

Tabellen ontwerpen met de tabelontwerpfunctie

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Wanneer u een tabel maakt met Tabelontwerp, kunt u meer weloverwogen uw database ontwerpen, veldtypen instellen, een opzoeklijst maken en een refererende sleutel maken die u aan de primaire sleutel kunt koppelen.

Een tabel maken met Tabelontwerp

 1. Selecteer Maken > Tabelontwerp.

  Opdracht op Access-lint voor Maken > Tabelontwerp
 2. Voer in de nieuwe tabel een veldnaam en een gegevenstype voor het eerste veld in.

  Eerste veldnaam en gegevenstype van een nieuwe Access-tabel
 3. Als u de primaire sleutel voor de tabel wilt instellen, selecteert u de cel Veldnaam voor het desbetreffende veld en selecteert u vervolgens Primaire sleutel.

  Een primair sleutelveld selecteren in een nieuwe Access-tabel

  De indicator Primaire sleutel verschijnt links van de veldnaam. U kunt de primaire sleutel altijd wijzigen, maar een tabel kan slechts één primaire sleutel hebben.

 4. Selecteer Bestand > Opslaan en de naam van de tabel.

U hebt veel meer opties als u tabellen maakt en wijzigt met Tabelontwerp.

De tabelontwerpfunctie schakelen tussen de gegevensbladweergave en de ontwerpweergave
 • Schakelen tussen Ontwerpweergave en Gegevensbladweergave voor opgeslagen tabellen.

 • Een veld aanwijzen als primaire sleutel van de tabel.

 • Opbouwfunctie gebruiken voor het maken van een expressie of invoermasker.

 • Validatieregels testen.

 • Rijen invoegen en verwijderen.

 • Opzoeklijsten maken.

 • Gegevensmacro's maken, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • Relaties en objectafhankelijkheden definiëren.

Wilt u meer zien?

Training voor Excel

Training voor Outlook

U kunt een tabel maken in Gegevensbladweergave of in de weergave Tabelontwerp. Werken in Gegevensbladweergave is eenvoudig, net zoals het invoeren van gegevens in een spreadsheet. Aan de andere kant, wanneer u in de weergave Tabelontwerp werkt,kunt u meer weloverwogen uw database ontwerpen en veldtypen instellen. U kunt ook een opzoeklijst maken en een refererende sleutel die u aan de primaire sleutel kunt koppelen.

Selecteer op het lint de optie Maken en vervolgens Tabelontwerp. Als u sneltoetsen wilt gebruiken, houdt u de Alt-toets ingedrukt en drukt u op de letter naast de opdracht die u wilt gebruiken. In dit geval is dat C en vervolgens TD.

De ontwerpfunctie voor tabellen start en dit nieuwe tabblad verschijnt. Dit is een CONTEXTUEEL TABBLAD. Er zijn er meerdere in Access en ze verschijnen pas als u ze nodig hebt. Dit tabblad bevat opdrachten voor het invoegen of verwijderen van velden en een voor het instellen van een primaire sleutel.

In de kolom Veldnaam voeren we Telefoon-id in. In de lijst Gegevenstype selecteren we AutoNummering en vervolgens Primaire sleutel. We kunnen ook met de rechtermuisknop in de rij klikken, waarna we veel van dezelfde opdrachten zien. Druk opnieuw op Alt plus de letter naast de opdracht die u wilt gebruiken.

Voor het volgende veld voeren we Telefoonnummer in en selecteren we het gegevenstype Korte tekst.

Daaronder voeren we Type in en maken we een opzoeklijst. Selecteer Wizard Opzoeken, typ de gewenste waarden en selecteer Volgende. Eén kolom is voldoende. In de eerste rij voeren we telefoonnummertypen voor de lijst in: werk, vervolgens mobiel, fax, noodgeval en thuis. Selecteer Volgende. Het veld heeft al de naam die we hebben ingevoerd, dus we selecteren Voltooien.

We hadden dit veld in een eigen, afzonderlijke tabel kunnen maken, maar dat hebben we niet gedaan omdat er slechts weinig gegevens zijn. In plaats daarvan hebben we een opzoeklijst gemaakt. Als we nu een naam invoeren, kiezen we de juiste waarde in de ingestelde lijst.

Ten slotte moeten we een refererende sleutel maken. Deze noemen we RS Klant-id. Klant-id is de naam van de primaire sleutel in de tabel Klanten. RS staat voor refererende sleutel. Met andere woorden: dit is een korte notatie om een refererende sleutel mee aan te geven. De primaire sleutel is het veld Klant-id in de tabel Klanten.

Vervolgens stellen we het gegevenstype in op Getal. Er is nu sprake van een ontwerpregel voor databases. De gegevenstypen voor de primaire sleutel en refererende sleutels moeten overeenkomen of compatibel zijn. In dit geval gebruiken we een compatibel gegevenstype, omdat de primaire sleutel in de tabel Klanten een veld is met gegevenstype AutoNummering.

De waarden in de AutoNummering-velden worden door Access gecontroleerd. Ze worden op volgorde gehouden terwijl u klantnamen invoert, en deze volgnummers kunnen nooit worden gedupliceerd. Omdat u de waarden in het veld met de refererende sleutel moet dupliceren als een klant meer dan één telefoonnummer heeft, gebruiken we hier niet het gegevenstype AutoNummering.

We hebben wel een compatibel gegevenstype nodig en dat is in dit geval Getal. Andere gegevenstypen, zoals Tekst, zijn ook compatibel met de sleutelvelden.

Sla de tabel op en noem deze Telefoonnummers.

Nu weet u hoe u een tabel maakt in de tabelontwerpweergave en tegelijk een lijst met waarden en een refererende sleutel maakt. Dat is alles.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×