Video: Inleiding tot formulier- en rapportindelingen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Indelingen zijn hulpmiddelen waarmee u de grootte en uitlijning van besturingselementen op formulieren en rapporten kunt aanpassen. In Access 2010 zijn indelingen nodig voor formulieren en rapporten die u op het web publiceert. Maar ook als u niet publiceert, zijn indelingen handige hulpmiddelen om een nette, professioneel uitziende toepassing te maken. Bekijk deze video om te zien hoe u eenvoudige taken kunt uitvoeren voor het indelen van uw formulieren en rapporten.

In de video

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

De hoogte of breedte van rijen of kolommen wijzigen

Een besturingselement uit een indeling verwijderen

Een rij of kolom uit een indeling verwijderen

Een besturingselement verplaatsen in een indeling

Cellen samenvoegen

Cellen splitsen

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Wanneer u in Access een formulier of rapport maakt of wijzigt, worden besturingselementen standaard in indelingen geplaatst. Dit gebeurt ook in de volgende gevallen:

 • U maakt een nieuw formulier of rapport met behulp van de opdrachten op het tabblad Maken.

 • U maakt een leeg formulier of rapport en voegt vervolgens velden toe uit het veldenlijstvenster of voegt besturingselementen toe uit het tabblad Ontwerp.

Als u echter een formulier of rapport hebt dat in eerdere versies van Access is gemaakt (of als u besturingselementen hebt verwijderd uit een indeling), kunt u deze procedure gebruiken om een indeling te maken en de besturingselementen eraan toe te voegen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waaraan u de indeling wilt toevoegen en klik vervolgens op Indelingsweergave.

 2. Selecteer de besturingselementen die u aan de indeling wilt toevoegen. Houd Shift of Ctrl ingedrukt als u meerdere besturingselementen wilt selecteren.

 3. Klik op het tabblad Schikken, in de groep Tabel, op Gestapeld (wordt vaak gebruikt voor formulieren) of Tabelvorm (wordt vaak gebruikt voor rapporten).

Access maakt de indeling en voegt de besturingselementen eraan toe. Gebruik de opdrachten op het tabblad Schikken om de indeling verder aan te passen.

De hoogte of breedte van rijen of kolommen wijzigen

 1. Selecteer een cel in de rij of kolom waarvan u de hoogte of breedte wilt aanpassen. Als u meerdere rijen of kolommen tegelijk wilt aanpassen, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u een cel in elke rij of kolom.

 2. Houd de aanwijzer boven de rand van een van de geselecteerde cellen en klik en sleep de rand vervolgens, tot de cel de gewenste grootte heeft.

Een besturingselement uit een indeling verwijderen

 • Selecteer het besturingselement dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op Delete.

Access verwijdert het besturingselement. Als er een label bij het besturingselement hoort, wordt dit label ook verwijderd.

Opmerking:  Als u een besturingselement uit een indeling verwijdert, wordt de onderliggende rij of kolom niet uit de indeling verwijderd.

Een rij of kolom uit een indeling verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op een cel in de rij of kolom die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Rij verwijderen of Kolom verwijderen in het snelmenu.

Access verwijdert de rij of kolom, inclusief alle besturingselementen die in de rij of kolom staan.

Een besturingselement verplaatsen in een indeling

 • Als u een besturingselement wilt verplaatsen, sleept u het gewoon naar de nieuwe plek in de indeling. Access voegt automatisch nieuwe kolommen of rijen toe, afhankelijk van waar u het besturingselement heen sleept.

 • Als u meerdere besturingselementen tegelijk wilt verplaatsen, houdt u Shift of Ctrl ingedrukt terwijl u de besturingselementen selecteert en sleept u ze naar de nieuwe plek.

Opmerking:  Als u een besturingselement verplaatst zonder ook het bijbehorende label te verplaatsen (of andersom), horen het besturingselement en het label niet meer bij elkaar.

Cellen samenvoegen

Als u een grotere ruimte wilt maken voor een besturingselement, kunt u een willekeurig aantal aaneengesloten lege cellen samenvoegen. U kunt ook een cel die een besturingselement bevat, samenvoegen met aaneengesloten lege cellen. U kunt echter niet twee cellen samenvoegen die al besturingselementen bevatten.

 1. Selecteer de gewenste cellen door Shift of Ctrl ingedrukt te houden terwijl u op elke cel klikt.

 2. Klik op het tabblad Schikken, in de groep Samenvoegen/splitsen, op Samenvoegen.

Cellen splitsen

Elke cel in een indeling kan in horizontale of verticale richting wordt opgesplitst in twee kleinere cellen. Als de cel die u wilt splitsen, een besturingselement bevat, wordt dat besturingselement naar de linkercel verplaatst (als de splitsing horizontaal is) of naar de bovenste cel (als de splitsing verticaal is) van de twee resulterende cellen.

 1. Selecteer de cel die u wilt splitsen. U kunt slechts één cel tegelijk splitsen.

 2. Klik op het tabblad Schikken, in de groep Samenvoegen/splitsen, op Verticaal splitsen of Horizontaal splitsen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×