Tabellen toevoegen en opmaken

Gegevens in een tabel filteren

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Met behulp van filters kunt u snel zoeken naar en werken met een subset gegevens in een bereik of tabel. Wanneer u een lijst filtert, verbergt u sommige gegevens tijdelijk, zodat u zich kunt richten op de gegevens die u nodig hebt.

Gegevens filteren

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

  Opmerking: Voordat u begint met filteren, zorgt u dat uw gegevens geen lege rijen of kolommen bevatten.

 2. Selecteer Start > Sorteren en filteren > Filter.
  U kunt ook Gegevens > Filter selecteren.

 3. Selecteer de pijl van de vervolgkeuzelijst van de kolom waarop u wilt filteren.
  VervolgkeuzelijstFilter

 4. Schakel Alles selecteren uit en selecteer de gewenste filters.
  AllesSelecteren

 5. Selecteer OK. De pijl van de vervolgkeuzelijst verandert in een filter Filter om aan te geven dat de kolom is gefilterd. De blauwe rijnummers geven aan welke rijen zijn opgenomen in de gefilterde gegevens.

 6. Selecteer Wissen om het filter te verwijderen. Alle gegevens worden weergegeven.
  Wissen

  Opmerking: Als u filters wilt toepassen op meerdere kolommen selecteert u de eerste kolom en past u het filter toe. Selecteer vervolgens de volgende kolom en pas weer een filter toe.

Een aangepast filter toepassen

 1. Selecteer de pijl van de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens:

  • Tekstfilters: deze optie is beschikbaar wanneer de kolom tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat: Is gelijk aan, Is niet gelijk aan, Begintmet, Eindigtmet of Bevat.

  • Getalfilters: deze optie is beschikbaar wanneer de kolom alleen getallen bevat: Is gelijk aan, Is niet gelijk aan, Groter dan, Kleinerdan of Tussen.

  • Datumfilters: deze optie is beschikbaar wanneer de kolom alleen datums bevat: Vorige week, Volgende maand, Deze maand en Vorige maand.

  • Filter uit ‘kolom’ wissen: deze optie is beschikbaar wanneer de kolom al is gefilterd. Selecteer deze optie om het filter te wissen.

  • Selecteer En als beide voorwaarden waar moeten zijn.

  • Selecteer Of als slechts een van de voorwaarden waar moet zijn.

 2. Geef de filtervoorwaarden op.

 3. Als u bijvoorbeeld alleen de getallen wilt weergeven die groter zijn dan een specifiek getal, selecteert u Getalfilters > Is groter dan of gelijk aan en geeft u het specifieke getal op.
  AangepastAutofilter

 4. Als u wilt filteren op twee voorwaarden, voert u filtervoorwaarden in beide vakken in.

 5. Als u de volgorde van de gefilterde resultaten wilt wijzigen, selecteert u de filtervervolgkeuzelijst en selecteert u Sorteren van hoog naar laag of Sorteren van laag naar hoog.

Wilt u meer weten?

Gegevens filteren in een bereik of tabel

Gegevens in een draaitabel filteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×