Relaties gebruiken

Een-op-eenrelaties maken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Wat is een een-op-een-relatie?

Een-op-een-relaties worden vaak gebruikt om belangrijke relaties aan te geven, zodat u over de essentiële gegevens voor uw bedrijf beschikt.

Een een-op-een-relatie is een koppeling tussen de informatie in twee tabellen, waarbij elke record in elke tabel slechts één keer wordt weergegeven. Er kan bijvoorbeeld een een-op-een-relatie bestaan tussen werknemers en de auto waarin ze rijden. Elke werknemer wordt slechts één keer weergegeven in de tabel Werknemers en elke auto wordt slechts één keer weergegeven in de tabel Bedrijfsauto's.

U kunt een-op-een-relaties gebruiken als u een tabel met een lijst met items hebt, maar de specifieke informatie die u hierover wilt vastleggen, per type verschilt. U hebt bijvoorbeeld een tabel met contactpersonen waarin bepaalde personen werknemers zijn en andere personen toeleveranciers. Voor de werknemers wilt u het werknemersnummer, het toestelnummer en andere belangrijke informatie weten. Voor de toeleveranciers wilt u onder andere de bedrijfsnaam, het telefoonnummer en de tarieven weten. In dit geval maakt u drie verschillende tabellen: Contactpersonen, Werknemers en Toeleveranciers. Vervolgens maakt u een een-op-een-relatie tussen de tabellen Contactpersonen en Werknemers en een een-op-een-relatie tussen de tabellen Contactpersonen en Toeleveranciers.

Overzicht van het maken van een-op-een-relaties

U maakt een-op-een-relaties door de index (meestal de primaire sleutel) in een tabel te koppelen aan een index in een andere tabel die dezelfde waarde deelt. Bijvoorbeeld:

Schermfragment van twee tabellen met dezelfde id
Auto-id komt voor in beide tabellen, maar wordt slechts één keer weergegeven in elke tabel.

Vaak is de beste manier om deze relatie te maken door een waarde uit de eerste tabel op te zoeken vanuit de secundaire tabel. Maak bijvoorbeeld het veld Auto-id in de tabel Werknemers een opzoekveld waarmee wordt gezocht naar een waarde in de Auto-id-index van de tabel Bedrijfsauto's. Op deze manier voegt u nooit per ongeluk de id van een niet-bestaande auto toe.

Belangrijk: Wanneer u een een-op-een-relatie maakt, moet u zorgvuldig afwegen of u referentiële integriteit wilt afdwingen voor de relatie.

Via referentiële gegevensintegriteit zorgt u ervoor dat uw gegevens worden opgeschoond door gerelateerde records te verwijderen. Als u bijvoorbeeld een werknemer uit de tabel Werknemers verwijdert, worden ook de vergoedingenrecords voor deze werknemer uit de tabel Vergoedingen verwijderd. Maar voor bepaalde relaties, zoals in dit voorbeeld, is referentiële integriteit niet handig: als u een werknemer verwijdert, wilt u niet dat de auto wordt verwijderd uit de tabel Bedrijfsauto's omdat de auto nog steeds van het bedrijf is en aan iemand anders wordt toegewezen.

Stappen voor het maken van een een-op-een-relatie

Maak de een-op-een-relatie door een opzoekveld toe te voegen aan een tabel. (Zie Tabellen maken en gegevenstypen instellen voor meer informatie hierover.) Als u bijvoorbeeld wilt aangeven welke auto aan een specifieke werknemer is toegewezen, kunt u auto-ID toevoegen aan de tabel Werknemers. Gebruik vervolgens de wizard Opzoeken om de relatie tussen de twee velden te maken:

  1. Open een tabel.

  2. Voeg in de ontwerpweergave een nieuw veld toe, selecteer de waarde Gegevenstype en selecteer vervolgens Wizard Opzoeken.

  3. Standaard worden in de wizard waarden uit een andere tabel opgezocht. Selecteer daarom Volgende.

  4. Selecteer de tabel met de sleutel (meestal een primaire sleutel) die u wilt opnemen in deze tabel en selecteer Volgende. In ons voorbeeld selecteert u de tabel Bedrijfsauto's.

  5. Voeg in de lijst Geselecteerde velden het veld toe met de sleutel die u wilt gebruiken. Selecteer Volgende.

    Schermfragment van de wizard Opzoeken
  6. Stel een sorteervolgorde in en wijzig desgewenst de breedte van het veld.

  7. Schakel in het laatste scherm het selectievakje Gegevensintegriteit inschakelen uit en selecteer Voltooien.

Wilt u meer zien?

Aan de slag met tabelrelaties

Een relatie maken, bewerken of verwijderen

In een relationele database is een een-op-een-relatie aanwezig als één record in de ene tabel is gerelateerd aan slechts één record in een andere tabel.

Hoewel dit type relatie niet zo vaak wordt gebruikt als de een-op-veel- of veel-op-veel-relaties, is het toch handig om te weten hoe u deze moet maken.

We nemen de stappen voor het maken van deze relatie door.

In dit voorbeeld ziet u een databasetabel voor het wagenpark met bedrijfsauto's en een andere tabel voor de werknemers die erin rijden.

U ziet dat het bedrijf gebruikmaakt van één type auto. Aan de hand van het veld Kenteken kunnen we bepalen wie in welke auto rijdt.

Voor deze demo gaan we ervan uit dat elke werknemer één auto toegewezen heeft gekregen. Maar voordat we beginnen, gaan we eerst een nieuwe term bespreken: 'index'.

Met Access worden de velden in uw databases geïndexeerd en gebruikt, net zoals u de index van boeken gebruikt om snel informatie te vinden.

Indexen zijn standaard ingeschakeld, maar u kunt het gedrag ervan wijzigen of ze uitschakelen.

Dat is belangrijk, omdat u een een-op-een-relatie maakt door eerst een een-op-veel-relatie te maken en vervolgens de indexen voor de sleutelvelden in beide tabellen te wijzigen.

Laten we beginnen met het maken van de relatie met de wizard Opzoeken.

We halen waarden op uit een andere tabel: de tabel Bedrijfsauto's.

We willen het veld Kenteken gebruiken, maar we gebruiken geen sorteervolgorde, omdat we een klein aantal waarden gebruiken.

Laten we de sleutelkolom verbergen en het veld Bedrijfsauto noemen.

In dit geval schakelen we referentiële integriteit NIET in. Waarschijnlijk is dit de enige keer dat we dat niet doen. Hierdoor verwijderen we niet per ongeluk een auto als we een werknemer verwijderen.

Selecteer Voltooien. We hebben nu een refererende sleutel en kunnen eenvoudig kentekens kiezen.

Controleer vervolgens of het veld is geselecteerd. Selecteer daarna Velden, Geïndexeerd en Uniek.

Ga nu naar de tabel Bedrijfsauto's en controleer of de primaire sleutel is geselecteerd. U ziet dat deze ook is geïndexeerd en uniek is, omdat het een AutoNummering-veld is. We zijn dus klaar.

Als de ontwerpweergave is geopend, ziet u hierin de geïndexeerde eigenschap in het deelvenster Veldeigenschappen.

Als u de lijst voor de eigenschap opent, ziet u drie waarden. U kunt twee van deze waarden gebruiken in een-op-een-relatie, namelijk Nee of Ja (geen duplicaten).

U hebt nu een een-op-een-relatie gemaakt in de database.

Als we het deelvenster Relaties bekijken, ziet u dat de relatie wordt weergegeven als gewone lijn zonder de 1 of het oneindigheidsteken, die de een-op-veel- of veel-op-veel-relaties aangeven.

U ziet dat deze database nu alle drie de typen relaties heeft.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×