Video: de sjabloon Webdatabase voor activa gebruiken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In deze video ziet u hoe u een nieuw veld kunt toevoegen aan een Access 2010-sjabloon en vervolgens dit veld kunt toevoegen aan een formulier en een gegevensblad. Hier wordt ook getoond hoe u een sjabloon kunt publiceren naar Access Services en hoe u rechtstreeks een database op SharePoint-server kunt maken zonder Access te gebruiken.

In de video

Een nieuw activum toevoegen

Activa weergeven en bewerken

De items in een vervolgkeuzelijst bewerken

Bestanden koppelen aan een record

Een rapport bekijken en afdrukken

De Webdatabase voor activa publiceren naar Access Services

Het juiste valutasymbool voor uw land weergeven

De valutanotatie instellen voor het veld Huidige waarde in de tabel Activa

De valutanotatie instellen voor het veld Huidige waarde op formulieren en rapporten

Een nieuw activum toevoegen

 1. Klik op het tabblad Huidige activa.

 2. Klik op Nieuw activum.

 3. Vul in het formulier ActivumGegevens de beschikbare gegevens in.

 4. Als u een ander activum wilt toevoegen, klikt u op Opslaan en nieuw en herhaalt u stap 3. Zo niet, dan klikt u op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Activa weergeven en bewerken

 1. Klik op het tabblad Huidige activa.

 2. Dubbelklik in de kolom Item van het gegevensblad op de naam van het activum dat u wilt weergeven of bewerken.

 3. Bewerk de gegevens desgewenst en klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

Naar boven

De items in een vervolgkeuzelijst bewerken

Veel vervolgkeuzelijsten in de Webdatabase voor activa kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Gebruik de volgende procedure om dit te doen:

 1. Klik op de pijl-omlaag om de lijst weer te geven.

  Als de lijst kan worden bewerkt, wordt de knop Lijstitems bewerken weergegeven onder de lijst.

 2. Klik op de knop Lijstitems bewerken.

 3. Typ in het dialoogvenster Lijstitems bewerken een voor een de gewenste lijstitems.

 4. Eventueel kunt u een standaardwaarde selecteren in de lijst Standaardwaarde.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Bestanden koppelen aan een record

Als een formulier of een gegevensblad het veld Bijlagen bevat, kunt u dat veld gebruiken om afbeeldingen, documenten of andere bestanden aan een record te koppelen. Gebruik de volgende procedure om dit te doen:

 1. Dubbelklik op het veld Bijlagen.

 2. Klik in het dialoogvenster Bijlagen op Toevoegen.

 3. Ga naar het gewenste bestand en klik vervolgens op Openen.

 4. Klik in het dialoogvenster Bijlagen op OK.

Naar boven

Een rapport bekijken en afdrukken

De sjabloon Webdatabase voor activa bevat drie rapporten. Als u een rapport wilt bekijken, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op het tabblad Rapportcentrum en klik vervolgens onder Een rapport selecteren op het rapport dat u wilt weergeven.

  In Access wordt het rapport in het voorbeeldvenster weergegeven. Als u het rapport wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op Openen in nieuw tabblad, klik vervolgens op het tabblad Bestand op Afdrukken en selecteer de gewenste afdrukoptie.

Naar boven

De Webdatabase voor activa publiceren naar Access Services

Als u toegang hebt op een SharePoint-server waarop Access Services wordt uitgevoerd, kunt u de Webdatabase voor activa publiceren naar de server en deze vervolgens met uw team delen. Gebruik de volgende procedure om dit te doen:

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Publiceren naar Access Services.

 2. Typ in het vak URL van server de URL van de SharePoint-server die u wilt gebruiken.

 3. Typ in het vak Sitenaam de gewenste naam voor de database. Dit wordt onderdeel van de URL.

Klik op Publiceren naar Access Services.

De database wordt door Access naar de server gepubliceerd. Als alles goed gaat, wordt in Access een melding weergegeven met een koppeling naar de nieuwe webdatabase.

Naar boven

Het juiste valutasymbool voor uw land weergeven

Als u deze sjabloon gebruikt in een ander land dan de Verenigde Staten, moet u waarschijnlijk enkele instellingen wijzigen om het juiste valutasymbool weer te geven in het veld Huidige waarde. Gebruik de volgende procedure om dit te doen:

De valutanotatie instellen voor het veld Huidige waarde in de tabel Activa

 1. Sluit alle geopende formulieren of rapporten.

 2. Als het navigatiedeelvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F11 te drukken.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel Activa.

 4. Klik in het veld Huidige waarde om dit te selecteren.

 5. Ga naar het tabblad Velden en stel in de groep Opmaak de eigenschap Notatie in op Valuta.

  In het veld moet nu het valutasymbool worden weergegeven dat overeenkomt met de instellingen van de locatie van de computer.

 6. Sla de tabel op en sluit de tabel.

De valutanotatie instellen voor het veld Huidige waarde op formulieren en rapporten

Deze procedure moet worden uitgevoerd op elk formulier of rapport waarop het veld Huidige waarde wordt weergegeven. Hieronder vallen de volgende formulieren:

 • ActivumGegevens

 • HuidigeActiva

 • ActivaGB

 • AfgeschrevenActiva

 • AfgeschrevenActivaGB

Daarnaast moet u de procedure uitvoeren voor de volgende rapporten:

 • ActivaLijst

 • ActivaPerCategorie

 • AfgeschrevenActiva

Gebruik deze procedure om de valutanotatie in te stellen voor elk object:

 1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op het formulier of rapport en klik vervolgens op Indelingsweergave.

  Opmerking:  De indelingsweergave is niet beschikbaar voor gegevensbladen. Voor gegevensbladen (zoals ActivaGB of AfgeschrevenActivaGB) dubbelklikt u op het gegevensblad om het te openen.

 2. Klik in het tekstvak Huidige waarde.

 3. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 4. Selecteer op het tabblad Indeling van het eigenschappenvenster de optie Valuta in het vak van de eigenschap Notatie.

 5. Als u een rapport aanpast, herhaalt u de eigenschapsinstelling voor alle tekstvakken met valuta die worden gebruikt voor het berekenen van totaalbedragen.

 6. Sla het formulier of rapport op en sluit het.

Nadat alle objecten zijn aangepast, dubbelklikt u in het navigatiedeelvenster op het formulier Hoofd en sluit u vervolgens het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×