Video: De fout 'Dubbelzinnige outer joins' verhelpen

Video:

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In de video

Het bericht 'Dubbelzinnige outer joins' wordt weergegeven wanneer Access constateert dat uw query verschillende resultaten kan opleveren afhankelijk van welke join eerst wordt verwerkt. U moet bepaalde wijzigingen aanbrengen om een dergelijke query uit te voeren. De beste oplossing is het opsplitsen van de query. Dat houdt in dat u deze zo instelt dat minimaal een van de joins wordt afgehandeld in een kleinere onderliggende query, die u vervolgens samenvoegt met andere tabellen of query's in een bovenliggende query. Access voert dan eerst de joins in de onderliggende query (of query's) uit en daarna de joins in de bovenliggende query. Hierdoor wordt de dubbelzinnigheid opgeheven.

Afhankelijk van het aantal tabellen in de query moet u misschien verschillende onderliggende query's maken om dubbelzinnige outer joins te vermijden. In deze video ziet u een eenvoudig voorbeeld van drie tabellen. Twee equi-joined tabellen worden gescheiden in een onderliggende query, en de outer join wordt in een derde tabel geplaatst die in de bovenliggende query wordt afgehandeld. Hier volgen de basisstappen. We gaan ervan uit dat u redelijk vertrouwd bent met het maken van query's:

  1. Maak een nieuwe onderliggende query die de tabellen bevat die u eerst gekoppeld wilt hebben (in de video zijn dit de tabellen Companies en People).

  2. Dubbelklik in de onderliggende query op de uitvoervelden die u nodig hebt, zodat ze in het queryraster worden weergegeven.

Belangrijk:  Zorg ervoor dat u het koppelingsveld uit de oorspronkelijke query opneemt. In het videovoorbeeld wordt Companies aan Regions gekoppeld met het veld RegionID. Daarom nemen we RegionID op in het queryraster van de onderliggende query.

  1. Sla de onderliggende query op en sluit deze. Open vervolgens de oorspronkelijke query in de ontwerpweergave. Dit wordt de bovenliggende query.

  2. Verwijder de tabellen die u aan de onderliggende query hebt toegevoegd, en voeg daarna de onderliggende query toe (Ontwerp > Tabel weergeven > Query's of sleep de onderliggende query van het navigatiedeelvenster naar de bovenliggende query).

  3. Breng in de bovenliggende query de koppeling tot stand zoals deze daarvoor was, maar nu met de onderliggende query.

  4. Voeg de uitvoervelden van de onderliggende query aan het queryraster toe.

  5. Sla de bovenliggende query op en voer deze uit.

Vuistregel voor dubbelzinnige outer joins

Dubbelzinnige outer joins doen zich voor wanneer een query twee of meer joins heeft en een daarvan een outer join is die naar een equi-join wijst, of als twee outer joins naar elkaar wijzen. De volgende twee join-configuraties bijvoorbeeld zijn dubbelzinnig en moeten in afzonderlijke query's worden gesplitst:

Tabel1 --> Tabel2 --- Tabel3

Tabel1 --> Tabel2 <-- Tabel3

Outer joins die in dezelfde richting wijzen of die van andere outer joins of equi-joins af wijzen, zijn in orde:

Tabel1 --> Tabel2 --> Tabel3

Tabel1 <-- Tabel2 --> Tabel3

Tabel1 <-- Tabel2 --- Tabel3

Zie Inleiding tot query's of Een selectiequery maken voor meer informatie over het samenstellen van query's.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×