Beter toegankelijke Excel-werkmappen maken

Beter toegankelijke tabellen maken in Excel

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Door tabellen een duidelijke naam en opmaak te geven, zijn de gegevens toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen, inclusief mensen met een leesbeperking of visuele handicap.

Gegevens in een tabel omzetten

 1. Voer de gegevens in die deel gaan uitmaken van de tabel.

 2. Selecteer een willekeurige cel in de gegevens en kies Invoegen > Tabel.

 3. Controleer de juistheid van de gemarkeerde cellen of de verwijzing naar het celbereik.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken met daarin de verwijzing naar het celbereik voor de tabel die wordt gemaakt.
 4. Zorg dat het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

Een beschrijvende tabelnaam toevoegen

 1. Klik in de tabel.

 2. Vervang de naam in Ontwerpen > Tabelnaam door een beschrijvende naam.

Een toegankelijk ontwerp toepassen

 1. Klik in de tabel en ga naar Ontwerpen.

 2. Selecteer de gewenste ontwerpfuncties, zoals Veldnamenrij, Stroken op oneven rijen en Eerste kolom.

 3. Selecteer Meer om alle beschikbare tabelstijlen weer te geven.

  Schermafbeelding van de eerste zes tabelstijlen en de knop Meer om alle tabelstijlen weer te geven.
 4. Selecteer in de categorie Gemiddeld een stijl met sterk contrasterende kleuren.

De tekengrootte vergroten

 1. Selecteer de hele tabel.

 2. Ga naar Start > Tekengrootte en selecteer een tekengrootte van 12 punten of groter.

Ruimte tussen rijen vergroten

 1. Selecteer de hele tabel.

 2. Selecteer Start > Opmaak > Rijhoogte.

 3. Vergroot de rijhoogte tot bijvoorbeeld 30 of 40 en selecteer vervolgens OK.

De kolombreedte aanpassen aan de tekst

 1. 1. Selecteer de hele tabel.

 2. 2. Selecteer Start > Opmaak > Kolombreedte AutoAanpassen.
  De breedte van de geselecteerde kolommen wordt aangepast aan de langste tekst in elke kolom.

Tekst links uitlijnen

 1. Selecteer de cellen, kolommen of rijen die u wilt uitlijnen.

 2. Selecteer Start > Links Pictogram Links uitlijnen .

Wilt u meer?

Een nieuw Office-bestand maken op basis van een sjabloon

Een bestand opslaan

Training voor Excel

Training voor Word

Training voor PowerPoint

Met tabellen kunt u een set gegevens aan de hand van de naam identificeren of een effectievere opmaak toepassen die ervoor zorgt dat de gegevens opvallen.

Door aandacht te besteden aan de naamgeving en opmaak van uw tabel, zorgt u ervoor dat iedereen, inclusief mensen met een leesbeperking of visuele handicap, uw gegevens kunnen begrijpen.

Mijn gegevens zijn al gerangschikt in de gewenste rijen en kolommen. Nu wil ik ze omzetten in een tabel.

Ik selecteer een willekeurige cel in mijn set gegevens,...

…klik op Invoegen en kies vervolgens Tabel.

De cellen die deel gaan uitmaken van de tabel worden weergegeven in het gemarkeerde vak.

Als ik de selectie wil aanpassen, versleep ik het gemarkeerde vak om het celbereik te wijzigen.

Ik selecteer Mijn tabel bevat kopteksten. Dit is belangrijk voor toegankelijkheid omdat tabelkopteksten door schermlezers worden gebruikt om te navigeren.

Nu wil ik mijn tabel een beschrijvende naam geven.

Ik klik in de tabel en selecteer Ontwerpen.

Ik vervang de algemene naam onder Tabelnaam door een beschrijvende naam.

Door de opdracht Ga naar of het naamvak te gebruiken kan ik nu snel met de beschrijvende naam naar de tabel gaan. Ik kan ook eenvoudig naar de tabel verwijzen in formules.

Een beschrijvende naam zoals 'Werknemerslijst' is nuttiger dan de algemene aanduiding 'Tabel1' of een verwijzingscode van de tabel, zoals $A$3:$D$16.

INSTRUCTIE VOOR VO: (Spreek uit als "Dollar A dollar drie dubbele punt dollar D dollar zestien".)

Nu ik een tabel heb, wil ik het ontwerp voor toegankelijkheid optimaliseren.

Bepaalde tabelopmaak kan lastig zijn voor mensen met een leesbeperking of visuele handicap...

...en daarom wil ik een opmaak kiezen met het juiste contrast en een goede leesbaarheid.

Ik klik in de tabel en selecteer het tabblad Ontwerpen.

Ik zie dat Veldnamenrij al is geselecteerd. In Excel worden kopteksten standaard toegevoegd, omdat ze zo belangrijk zijn voor toegankelijkheid.

Maar ik wil dat de klantnamen in de eerste kolom opvallen, dus selecteer ik Eerste kolom.

Vervolgens selecteer ik Stroken op oneven rijen. Hierdoor wordt de scheiding tussen de rijen beter zichtbaar.

Ik kies nu een tabelstijl die geschikt is voor slechtzienden en mensen met een leesbeperking.

Ik heb de keuze uit een groot aantal tabelstijlen.

Lichter gekleurde tabellen met een LAAG contrast zijn lastig leesbaar voor iedereen, maar nog lastiger voor mensen met een leesbeperking of visuele handicap.

Stijlen die afwisselend een witte en een donkere kleur gebruiken, zoals zwart, donkergrijs of donkerblauw, bieden daarentegen een hoog contrast die een tabel beter toegankelijk maakt.

Om ervoor te zorgen dat de tekst IN mijn tabel goed leesbaar is, kan ik het lettertype en de rij- en kolomgrootte aanpassen.

Ik selecteer de tabel, klik op Start en kies vervolgens Tekengrootte.

Ik verhoog de tekengrootte van 11 naar 14. De kolombreedte pas ik straks aan.

Ook wil ik zorgen dat er voldoende ruimte ROND de tekst is om te voorkomen dat de tekst er opeengepakt uitziet. Met name voor gebruikers met dyslexie is opeengepakte tekst moeilijk leesbaar.

Ik selecteer Rijhoogte onder Opmaak en verhoog deze naar 30. Hierdoor worden de rijen iets hoger.

Maar de tekst is nog steeds te groot voor de cellen. Daarom selecteer ik de kolommen,...

...kies ik opnieuw Opmaak en klik ik vervolgens op Kolombreedte AutoAanpassen. Dat is beter.

Maar ik voeg handmatig nog wat extra witruimte toe omdat ik nog niet helemaal tevreden ben.

Nu kan ik deze extra ruimte gaan benutten. In de groep Uitlijning selecteer ik Links uitlijnen. Zo maak ik de afstand tussen de kolommen groter.

Ik vergroot de tekengrootte en maak de titel van de tabel vet.

Nog een ding: Zorg ervoor dat u geen cellen samenvoegt of splitst. Hierdoor kan de schermlezer in de war raken.

Dat is alles! De nieuwe tabel is klaar en geschikt voor ELKE lezer.

Voor meer informatie over toegankelijkheid gaat u naar aka.ms/OfficeAccessibility

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×