Video, audio of afbeeldingen toevoegen aan een klassieke pagina

Video, audio of afbeeldingen toevoegen aan een klassieke pagina

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt media (zoals video, audio of een afbeelding) toevoegen aan een pagina klassieke SharePoint . Het mediabestand kan afkomstig zijn uit uw computer, van SharePoint of vanaf een andere locatie, zoals een bestandsshare. U kunt een video van een website zoals YouTube, Vimeo of Hulu delen van video insluiten.

Waarschuwing: Als u een audiobestand in uploaden de. WAV-indeling, ziet u mogelijk een bericht dat is onjuist voor de meeste browsers. De Staten bericht "Het webonderdeel Media Player kan bestanden in deze indeling afgespeeld." Dit is onjuist voor alle ondersteunde browsers behalve Chrome. Het bericht negeren en doorgaan om uw bestand te uploaden.

Belangrijk: Voor de volgende procedure moet u machtigingen hebben om pagina's te bewerken.

Video invoegen in een klassieke SharePoint Online, 2016 of 2013 pagina

 1. Ga naar de pagina waaraan u media wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Pagina en klik op het lint op Bewerken.

 3. Klik in een bewerkbaar gebied op de pagina.

 4. Kies het tabblad Invoegen en klik in de groep Media op het lint op Video en Audio.

  Video of audio knop invoegen in het lint voor bewerken

 5. U ziet de volgende opties:

  • Van Computer

  • Insluiten

  • Vanuit SharePoint

  • Van adres

  Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie over de wijze waarop u media kunt invoegen met een van deze opties.

Voer de volgende stappen uit om een bestand vanaf uw computer te uploaden.

 1. Klik op Van computer.

 2. Blader naar de locatie van het gewenste bestand, selecteer het en klik op Openen.

 3. Geef een doelbibliotheek waarnaar u het bestand wilt opslaan.
  Het is raadzaam dat u een activabibliotheek als de bestemming opgeven. Een activabibliotheek is ontworpen met name voor media en automatisch bevat functies zoals voorbeeldweergave van afbeelding en miniaturen voor video's. Deze functies kunnen u eenvoudiger kunt werken met uw mediabestanden.
  Informatie over het instellen van een activabibliotheek voor media-bestanden, Zie een activabibliotheek voor de opslag van afbeeldings-, audio of video-bestanden instellen.

 4. Klik op OK.

Naar een video insluiten van een website voor het delen van video's, zoals YouTube, Vimeo, Hulu of soortgelijke sites, volgt u deze basisstappen.

Klik op de Video-site Ga als volgt:

 1. Geef de video die u wilt gebruiken.

 2. Zoek en klik op delen voor de video.

 3. U moet mogelijk tot Klik op een koppeling insluiten of rechtstreeks kan het zijn afhankelijk van de site. Klik op de ingesloten code en druk opCtrl+Com te kopiëren, of klik met de rechtermuisknop en klikt u op kopiëren in het contextmenu.

Opmerking over de beveiliging:  Om beveiligingsredenen wordt door SharePoint alleen invoegcode met een <iframe>-code ondersteund.

Op uw SharePoint-site Ga als volgt:

 1. Klik op Insluiten.

 2. Plak de invoegcode in het dialoogvenster.

  Schermopname van <iframe> insluitcode voor een video die is gekopieerd vanaf een site voor het delen van video's. De insluitcode is fictief.

  Tip:  Normaal gesproken is het eenvoudig om de invoegcode te vinden voor een video op populaire sites voor het delen van video's. Zoek de optie Insluiten of Delen en voer de vervolgens instructies op het scherm uit voor het weergeven van de invoegcode. Als de invoegcode wordt weergegeven, kopieert u deze en plakt u de code vervolgens zoals wordt weergegeven in de voorafgaande afbeelding.

 3. Klik op Invoegen.

Als u een video van een locatie op een SharePoint-site wilt toevoegen, voert u de volgende stappen uit.

 1. Klik op van SharePoint. Hiermee opent u de kiezer activa, waarin u kunt zoeken naar de map of de bibliotheek die u wilt.

 2. Blader naar een locatie op de site, zoals een activabibliotheek, waarop video- en audiobestanden zijn opgeslagen.

 3. Klik op het gewenste bestand en klik op Invoegen.

Voer de volgende stappen uit om toe te voegen een video vanaf een andere locatie op het web.

 1. Klik op Van adres.

 2. Typ de URL voor het bestand dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK. De URL moet verwijzen rechtstreeks naar een videobestand opnemen. Bijvoorbeeld: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

Wanneer u video of audio aan een pagina toevoegen, ingevoegd SharePoint een Media-webonderdeel. Nadat u de media hebt toegevoegd, kunt u het webonderdeel kunt aanpassen. U wilt bijvoorbeeld de grootte of de locatie wijzigen, de titel bewerken of een catalogus-logo toevoegen.

Wanneer u een video aan een pagina toevoegt, moet u bijschriften en audiobeschrijvingen van de inhoud opnemen. Bijschriften bieden slechthorende gebruikers meer informatie over de inhoud en ook voor niet-moedertaalsprekers die de video bekijken, kunnen bijschriften nuttig zijn.

Voer de volgende stappen uit als u het Media-webonderdeel op een pagina wilt wijzigen:

 1. Ga naar de pagina met de video.

 2. Klik op het tabblad Pagina en klik op Bewerken.

 3. Wanneer de video op de pagina wordt weergegeven, klikt u op een willekeurige plaats in het videobeeld om het Media-tabblad en bijbehorende lint te openen.

  Tabblad Media op het lint voor bewerken

 4. Wijs Afbeelding wijzigen in de groep Voorbeeld aan op het lint en selecteer het afbeeldingsbestand dat u als voorbeeld wilt weergeven voor het audio- of videobestand. Als u de voorbeeldafbeelding niet bijwerkt, wordt de standaardafbeelding voor het bestandstype weergegeven.

 5. In de groep Eigenschappen kunt u de titel die wordt weergegeven typen of wijzigen. U kunt ook opgeven of het bestand automatisch moet worden afgespeeld wanneer de pagina wordt geladen of instellen dat het bestand moet worden herhaald totdat het wordt gestopt.

 6. Wijs Stijlen aan in de groep Mediaspelerstijlen op het lint en selecteer de stijl van uw voorkeur voor de speler.

 7. In de groep Grootte op het lint kunt u desgewenst wijzigingen opgeven die u wilt aanbrengen in de horizontale en verticale grootte van de speler.

 8. De Media-webonderdeel bewerken, plaats de muisaanwijzer op de titel van de media en klik vervolgens op de pijl die wordt weergegeven als u wilt openen van het Menu webonderdeel Media.

  Menu Webonderdeel voor selectie van Webonderdeel bewerken

 9. Kies Webonderdeel bewerken om het bewerkingsvenster langs de rand van het scherm te openen.

 10. In het webonderdeel bewerkingsvenster, kiest u de eigenschappen die u wilt wijzigen. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op toepassen.

  Schermopname van het bewerkingsvenster van het Media-webonderdeel met enkele eigenschappen die u kunt configureren

 11. Klik op OK om het bewerkingsvenster te sluiten en terug te keren naar de pagina.

 12. Selecteer het tabblad Pagina en klik op Opslaan als u klaar bent met het wijzigen van de pagina. Als de pagina door u is uitgecheckt, ziet u een waarschuwing met een koppeling waarmee u de pagina kunt inchecken.

Hier volgt informatie over een balk met veel kleinere, beperkte besturingselementen in een webpagina plaatsen. Deze balk geschikt voor audiobestanden, zoals podcasts, waarin de volledige media-webonderdeel te groot is is.

 1. Upload het audiobestand en het transcriptiebestand in de map Siteactiva.

  1. Als u wilt openen het menu Instellingen in de rechterbovenhoek, selecteer Instellingen .

  2. Selecteer de koppeling Site-inhoud.

  3. Ga naar de map Siteactiva.

  4. De audio- en transcriptie-bestand naar de map slepen.

  5. Haal de URL's voor de bestanden op. Selecteer het beletselteken naast de bestandsnaam om het menu voor bestandsacties te openen. Kopieer en plak de koppeling van het actiemenu naar een ander bestand. U hebt deze koppeling later nodig in de code voor het insluiten van audio.

 2. Selecteer op de pagina waarop u de video wilt afspelen de koppeling Bewerken om het lint Bewerken te openen en de modus Bewerken te activeren.

 3. Plaats de focus op de positie waarop u de video wilt weergeven.

 4. U opent het dialoogvenster Insluiten door op het tabblad Invoegen de groep Video en audio te openen en Insluiten te selecteren.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Insluiten in SharePoint Online om script te plakken of code in te sluiten voor video- of audiobestanden en om vervolgens de code in te voegen.
 5. Plak de invoegcode in het veld, met de URL van uw audiobestand na “src=” en tussen de aanhalingstekens.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Met deze code wordt de balk met mediabesturingselementen op de pagina geplaatst. Met deze balk kunnen gebruikers het afspelen starten en beëindigen.

  Tip: Als de invoegcode niet juist is ingedeeld of verwijst naar een bestandslocatie die niet bestaat, wordt de knop Invoegen niet actief.

 6. Wanneer u klaar bent, selecteert u Invoegen om te zetten op de pagina uw audio-besturingselement. Het audiobesturingselement wordt ingesloten ziet er zo uit:

  Schermafbeelding van SharePoint Online met de audiobesturingsbalk van het fragment waarop de totale duur van een audiobestand weergegeven. Hier vindt u ook een besturingselement waarmee u het afspelen van het bestand kunt starten en stoppen.
 7. Plaats de focus aan het einde van het audiobesturingsfragment en druk op Enter om naar de volgende regel te gaan.

 8. Voeg een koppeling naar uw audiotranscriptiebestand in.

  1. U opent het dialoogvenster Een activum selecteren door op het tabblad Invoegen eerst Koppelen en vervolgens Van SharePoint te selecteren.

  2. Selecteer uw audiotranscriptiebestand en klik op Invoegen. Hiermee voegt u een hyperlink met de naam van het bestand als de tekst van de koppeling in.

  3. Plaats de focus in de koppeling, vlak voor het laatste teken van de bestandsnaam. Gebruik Backspace om alle andere tekens dan het eerste en laatste teken in de bestandsnaam te verwijderen.

   Tip: Op deze manier houdt u de koppeling intact en blijft de cursor op de juiste positie om de tekst van de koppeling te kunnen wijzigen.

  4. Typ de gewenste tekst voor de koppeling. Voor een audiotranscriptie kunt u bijvoorbeeld Bekijk de audiotranscriptie typen.

  5. Verwijder de overige tekens van de bestandsnaam.

 9. Wanneer u klaar bent, kunt u al uw wijzigingen opslaan door boven aan de pagina op Opslaan te klikken.

Als u SharePoint Online klassieke gebruikt, kunt u Office 365 Video of Microsoft Stream toevoegen aan uw pagina. Zie een video van Office 365 Video insluiten of Gebruik het webonderdeel Stream.

Wanneer u met foto's, afbeeldingen, illustraties of geluid, bent u bent verantwoordelijk voor het respecteren copyright.

 1. Selecteer op de pagina die u wilt bewerken de koppeling Bewerken om het lint Bewerken te openen en de modus Bewerken te activeren.

 2. Plaats de focus op de positie waarop u de afbeelding wilt weergeven.

 3. Open het dialoogvenster Afbeelding uploaden door op het tabblad Invoegen de groep Afbeelding te openen en Van computer te selecteren.

  Schermafbeelding van het lint van SharePoint Online. Selecteer het tabblad Invoegen en vervolgens Afbeelding om te kiezen of u een bestand wilt uploaden vanaf uw computer, een webadres of een SharePoint-locatie.

  Tip: Als u wilt een afbeelding invoegen vanaf Internet door ze te plakken in een afbeeldings-URL, selecteer Van adres. Als u wilt invoegen een afbeelding vanaf uw site SharePoint , selecteer Van SharePoint.

 4. Kies uw bestand, een doelmap selecteren in de site van uw SharePoint (de standaardinstelling is de map Siteactiva ) en eventuele notities over de andere afbeeldingsversie opnemen.

 5. Als u uw afbeelding invoegen en het tabblad afbeelding activeren, selecteert u OK.

  Schermafbeelding van een sectie van het SharePoint Online-lint waarop het tabblad Afbeelding is geselecteerd en de selecties die beschikbaar zijn in de groepen Selecteren, Eigenschappen, Stijlen, Schikken, Grootte en Afstand.

  Tip: Het tabblad Afbeelding is alleen beschikbaar als een afbeelding is geselecteerd.

 6. Ga naar het vak Alt-tekst op het tabblad Afbeelding en geef de alternatieve tekst voor de afbeelding op.

 7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Tips voor toegankelijkheid   

 • Alternatieve tekst moet kort, maar beschrijvend zijn.

 • Goede alternatieve tekst maakt de luisteraar duidelijk waarom de afbeelding belangrijk is.

Bezoek voor meer informatie over alternatieve tekst, inclusief voorbeelden en koppelingen naar meer informatie, de pagina WebAIM Alternative Text (Engelstalig).

De Media-webonderdeel toevoegen aan een pagina

U kunt het webonderdeel Media afspelen van audio- of videoclips op een pagina. Zie voor informatie over het specifieke video en audio-indelingen die zijn worden ondersteund door de Media-webonderdeel, Media-indelingen ondersteund en protocollen in Silverlight.

Voor de volgende procedure moet u machtigingen hebben om pagina's te bewerken.

 1. Ga naar de pagina die u wilt bijwerken.

 2. Klik op het tabblad pagina van het lint op bewerken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een wiki-pagina of een publicatiepagina bewerken nog, klikt u op een bewerkbaar locatie op de pagina waar u het Media-webonderdeel toevoegen, klikt u op het tabblad Invoegen onder Bewerkingsprogramma's op het lint en klik vervolgens op Video en Audio.

  • Als u een pagina met webonderdelen bewerken nog, klik op een webonderdeel toevoegen in de kolom of zone u waar u wilt insluiten media. Klik onder categorieënop Media en inhoud. Klik onder Webonderdelenop Media-webonderdeelen klik vervolgens op toevoegen.

 4. Wanneer het Media-webonderdeel wordt weergegeven op de pagina, klikt u op de tekst waarin wordt aangegeven Klik hier om te configureren.
  Nieuw ingevoegd Media-webonderdeel

 5. Klik op het tabblad Media-opties op het lint.

 6. Configureren de Media-webonderdeel om weer te geven van een specifieke audio- of FLV-bestand, wijst u Media wijzigenen selecteer een van de volgende opties:

  • Als u wilt een bestand vanaf uw computer uploaden, klikt u op Van Computer, blader naar de locatie van het gewenste bestand, en klik vervolgens op OK.

  • Als u wilt insluiten in een video die al is opgeslagen op een SharePoint-site, klikt u op Van SharePoint, en kiest u vervolgens en bladert u naar een locatie op uw site, zoals een Activabibliotheek, waarop video en audio-bestanden worden opgeslagen. Selecteer het gewenste bestand en klik vervolgens op OK.

  • Als u wilt een video van een website voor het delen van video's insluiten, klikt u op Van adres, en typ vervolgens de URL voor het bestand dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

   Het webonderdeel Media ondersteunt bestanden afkomstig van URL-adressen die wijst u rechtstreeks naar een videobestand afspelen. Bijvoorbeeld: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Als u ingesloten code of koppelingen voor pagina's die als video host deelt, deze werken niet. Voor informatie over het insluiten van video's met ingesloten code, raadpleegt u een video over het gebruik van een pagina insluiten ingesloten code.

 7. Wanneer u het gewenste bestand hebt geselecteerd, klikt u op OK.

 8. Wijs Afbeelding wijzigenin de groep voorbeeld en selecteer het afbeeldingsbestand dat u wilt weergeven als een voorbeeld voor het bestand audio- of videogesprek. Als u de voorbeeldafbeelding niet worden bijgewerkt, wordt de standaardafbeelding voor het bestandstype worden weergegeven.

 9. Geef in de groep Eigenschappen op de titel die u voor het webonderdeel wilt weergeven. U kunt ook opgeven of u wilt dat het bestand automatisch afspelen wanneer de pagina wordt geladen, of dat moet worden herhaald totdat gestopt.

 10. Wijs stijlen aan en selecteer de stijl die u voor de speler liever in de groep Mediaspelerstijlen op het lint.

 11. In de groep grootte op het lint, kunt u desgewenst wijzigingen die u wilt aanbrengen in de horizontale en verticale grootte van de speler opgeven.

U kunt het webonderdeel Inhoudsquery een dynamische weergave van bestanden van video of audio toevoegen aan een pagina. Dit is handig als u wilt een sectie toevoegen aan de pagina die functies "Best beoordeeld" video- of alle video's met een metagegevenstag specifieke.

Voorbeeld van een webonderdeel Inhoudsquery

Wanneer u een webonderdeel Inhoudsquery aan een pagina toevoegt, kunt u deze kunt configureren op query voor alle inhoud items op een site die aan bepaalde criteria voldoen. Vervolgens wordt de resultaten van de query op de pagina. Als nieuwe inhoud wordt toegevoegd aan de site en deze voldoet aan de criteria voor de query, wordt dit ook worden weergegeven in het webonderdeel. Het webonderdeel Inhoudsquery kan inhoud retourneren vanuit een afzonderlijke lijst of bibliotheek of meerdere lijsten en bibliotheken in een siteverzameling.

Voor de volgende procedure moet u machtigingen hebben om pagina's te bewerken.

Deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u wilt weergeven van video's, maar werkt ook voor Audio-of afbeeldingsbestanden.

 1. Ga naar de pagina die u wilt bijwerken.

 2. Klik op het paginatabblad van het lint op bewerken. Voer een van de volgende opties:

  • Als u een wiki-pagina of een publicatiepagina bewerken nog, klikt u op een bewerkbaar gebied van de pagina waar u het webonderdeel Inhoudsquery toevoegen. Klik op het tabblad Invoegen van het lint Hulpmiddelen voor het bewerken en klik vervolgens op Webonderdeel. Klik onder categorieën, klikt u op Inhoud samenvatten. Klik onder WebonderdelenInhoudsqueryop en klik vervolgens op toevoegen.

  • Als u een pagina met webonderdelen bewerken nog, klik op een webonderdeel toevoegen in de kolom of zone u waar u het webonderdeel Inhoudsquery toevoegen. Klik onder categorieën, klikt u op Inhoud samenvatten. Klik onder WebonderdelenInhoudsqueryop en klik vervolgens op toevoegen.

 3. Klik op de pijl in het webonderdeel Inhoudsquery, en klik vervolgens op Webonderdeel bewerken.

 4. Klik op de koppeling open het taakvenster .

 5. Klik in het taakvenster Inhoudsquery op Query.

 6. Geef onder bron, de locatie voor de items die u wilt weergeven. Klik zo nodig, blader naar de locatie van de specifieke site, subsite of lijst.

 7. Als u binnen bereik van uw query toevoegen aan de site, geeft u onder Type lijst, het type lijst waaruit u wilt weergeven van items. Als u een specifieke lijst of bibliotheek hebt geselecteerd in stap 6, klikt u vervolgens dit veld wordt worden automatisch ingevuld voor u.

 8. Selecteer onder Inhoudstypeonder items van dit inhoudstype groep weergevenInhoudstypen voor digitale activa.

 9. Selecteer Videoonder items van dit inhoudstype weergeven. Als uw organisatie heeft gemaakt van aangepaste versies van de digitale activa inhoudstypen, kunt u ook het selectievakje Inclusief onderliggende inhoudstypen .

 10. (Optioneel) onder Doelgroep, u kunt ervoor kiezen om toe te passen publiek filteren, die bepaalde items worden weergegeven op een bepaalde doelgroep richten, afhankelijk van hoe doelgroepen is geconfigureerd voor uw site.

 11. U kunt itemmetagegevens onder Aanvullende Filtersgebruiken om te filteren wordt weergegeven. Bijvoorbeeld als u weergeven van video's die gelabeld zijn met een bepaald trefwoord wilt, selecteert u Ondernemingstrefwoorden met de operator bevat een van deen typ vervolgens de gewenste waarden.

 12. Als u meer filters toevoegen wilt, klikt u op en of of en geef meer filters.

 13. Presentatieuitvouwen, breng eventuele aanpassingen die u wilt gebruiken onder groeperen en sorteren, stijlenen velden om weer te geven. Klik onder stijlenis het handig om ervoor te zorgen dat het selectievakje afspelen van mediakoppelingen in de browser is geselecteerd als u wilt dat bezoekers van de site moeten kunnen mediaclips afspelen rechtstreeks in de browser.

  Als u het webonderdeel Inhoudsquery aanvankelijk configureert, kan u niet weet hoe u wilt configureren van de items onder de presentatie. Handig het kan zijn voor het eerst een voorbeeld van de query in het webonderdeel bekijken en klik vervolgens bewerken deze opnieuw ter het uiterlijk van de gegevens aanpassingen kunt aanbrengen.

  Als u niet een van de instellingen onder presentatieaanpassen, mogelijk bijvoorbeeld video's met een grote voorbeeldafbeelding, niet met het ontwerp van de pagina werken mogelijk weergegeven. In dat geval u wilt mogelijk Vaste afbeeldingsgrootte onder stijlen selecteren | Item stijl zodat bezoekers kleine voorbeeldafbeeldingen zij hierop klikken kunnen om te kunnen afspelen van video's. Het volgende voorbeeld ziet u een webonderdeel Inhoudsquery dat drie video's over wordt getoond. Het is geconfigureerd met een vaste Afbeeldingsgrootte.
  Webonderdeel Inhoudsquery dat is geconfigureerd met een vaste afbeeldingsgrootte

 14. Klik op OK.

 15. Sla uw wijzigingen op de pagina.

Zie voor meer informatie over het webonderdeel Inhoudsquery, weergave een dynamische weergave van inhoud op een pagina met het toevoegen van het webonderdeel Inhoudsquery.

Als u de invoegcode van een website voor het delen van video's van derden gebruiken een video toevoegen aan een pagina wilt, kunt u dit doen door de ingesloten code toe te voegen aan het webonderdeel Inhoudseditor.

U moet de machtiging ontwerper naar de volgende procedure.

 1. Zoek de video die u insluiten op de pagina wilt en de invoegcode kopiëren.

 2. Ga naar de pagina die u wilt bijwerken.

 3. Klik op het tabblad pagina van het lint op bewerken. Voer een van de volgende opties:

  • Als u een wikipagina bewerken nog, klikt u op een locatie op de pagina waar u het webonderdeel Inhoudseditor toevoegen, klikt u op het tabblad Invoegen van het lint Hulpmiddelen voor het bewerken en klik vervolgens op Webonderdeel. Klik onder categorieënop Media en inhoud. Klik onder WebonderdelenInhoudseditorop en klik vervolgens op toevoegen.

  • Als u een pagina met webonderdelen bewerken nog, klik op een webonderdeel toevoegen in de kolom of zone u waar u wilt insluiten media. Klik onder categorieënop Media en inhoud. Klik onder WebonderdelenInhoudseditorop en klik vervolgens op toevoegen.

 4. In het webonderdeel Inhoudseditor, wijst u de pijl en klik op Webonderdeel bewerken.

 5. Typ in het webonderdeel Inhoudseditor alle tekst die u wilt weergeven als u wilt voorstellen van de video.

 6. Klik op het tabblad Tekst opmaken van het lint Hulpmiddelen voor het bewerken , klikt u in de groep markeringen op HTMLen klik vervolgens op HTML-bron bewerken.
  Opdracht HTML-bron bewerken

 7. Plak de invoegcode in het dialoogvenster HTML-bron en klik vervolgens op OK.
  HTML-broneditor voor het webonderdeel Inhoudseditor met insluitcode voor een video

 8. Sla de pagina (of opslaan en inchecken als uitchecken vereist voor pagina's op de site is).

 9. Klik op de knop afspelen in de ingesloten videospeler naar de video afspelen.

Afbeeldingen met alternatieve tekst toevoegen

Als u de inhoud die toegankelijk zijn voor alle gebruikers, volg deze richtlijnen.

Wanneer u met foto's, afbeeldingen, illustraties of geluid, bent u bent verantwoordelijk voor het respecteren copyright.

 1. Selecteer op de pagina die u wilt bewerken de koppeling Bewerken om het lint Bewerken te openen en de modus Bewerken te activeren.

 2. Plaats de focus op de positie waarop u de afbeelding wilt weergeven.

 3. Een foto toevoegen vanuit het tabblad Invoegen , opent u de groep afbeelding en selecteer Van Computer.

  Klik op de afbeeldingsknop op het lint en selecteer in de computer, adres of SharePoint.

  Tip: Als u wilt een afbeelding invoegen vanaf Internet door ze te plakken in een afbeeldings-URL, selecteer Van adres. Als u wilt invoegen een afbeelding vanaf uw site SharePoint , selecteer Van SharePoint.

 4. Kies uw bestand, een doelmap selecteren in de site van uw SharePoint (de standaardinstelling is de map Siteactiva ) en eventuele notities over de andere afbeeldingsversie opnemen.

 5. Als u uw afbeelding invoegen en activeren van het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen , selecteert u OK.

  De hulpmiddelen voor afbeeldingen, tabblad kunt u grootte, stijl, positie en alternatieve tekst in afbeeldingen instellen.

  Tip: Het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen is alleen zichtbaar als een afbeelding is geselecteerd.

 6. Ga naar het vak Alt-tekst op het tabblad Afbeelding en geef de alternatieve tekst voor de afbeelding op.

 7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Tips voor toegankelijkheid   

 • Alternatieve tekst moet kort, maar beschrijvend zijn.

 • Goede alternatieve tekst maakt de luisteraar duidelijk waarom de afbeelding belangrijk is.

Bezoek voor meer informatie over alternatieve tekst, inclusief voorbeelden en koppelingen naar meer informatie, de pagina WebAIM Alternative Text (Engelstalig).

Ondersteunde Video-indelingen

Het webonderdeel Media wordt gebruikt HTML5 video en ondersteunt .asf, .avi, .mpg, MP3, .mp4, .ogg, .ogv, .webm, .wma en WMV-video-indelingen.

De klassieke Silverlight Media-webonderdeel ondersteunt .asf, MP3 of .mp4, .wma of .wmv.

Notitie: Terwijl de bovenstaande indelingen worden ondersteund, zijn niet allemaal toegankelijke afmelden bij het vak (bijvoorbeeld .wmv). Gebruik de .mp4-indeling voor de meest toegankelijke oplossing.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×