Kop- en voetteksten invoegen

Alles over paginanummers

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Het toevoegen van paginanummers aan een werkblad is een van de meest voorkomende toepassingen van kop- en voetteksten. Bekijk de volgende video om te zien hoe u te werk moet gaan.

De kop- of voettekst wijzigen in de weergave voor pagina-indeling

Klik op het werkblad waaraan u kop- of voetteksten wilt toevoegen of waarvan u kop- of voetteksten wilt wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep tekst op kop-& voet tekst.

  De optie Koptekst en voettekst op het tabblad Invoegen

  Het werk blad wordt weer gegeven in de weer gave pagina-indeling. U kunt ook in de weer gave pagina-indeling Bijschrift 4 op de status balk klikken om deze weer gave weer te geven.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een kop- of voettekst wilt toevoegen, klikt u op het linker, middelste of rechter tekstvak voor kop- of voetteksten boven of onder aan de werkbladpagina (onder Koptekst of boven Voettekst).

  • Als u een kop- of voettekst wilt wijzigen, klikt u op het tekstvak voor kop- of voetteksten boven of onder aan de werkbladpagina en selecteert u de tekst die u wilt wijzigen.

 3. Typ de nieuwe koptekst of voettekst.

  Notities: 

  • Druk op Enter als u in een tekstvak voor kop- en voetteksten een nieuwe regel wilt beginnen.

  • Als u een deel van een kop-of voet tekst wilt verwijderen, selecteert u het gedeelte dat u wilt verwijderen in het tekstvak voor de kop-of voet tekst en drukt u vervolgens op DELETE of BACKSPACE.

   U kunt ook op de tekst klikken en vervolgens op BACKSPACE drukken om de vorige tekens te verwijderen.

  • Als u een enkel-teken (&) wilt opnemen in de tekst van een kop-of voet tekst, gebruikt u twee ampersands. Als u bijvoorbeeld ' subcontractant &-Services ' in een koptekst wilt opnemen, typt u ' subcontractant &&-Services '.

  • U sluit de kop- of voetteksten door op een willekeurige plaats in het werkblad te klikken. Als u de kop- of voetteksten wilt afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan, drukt u op Esc.

Kop- of voetteksten toevoegen of wijzigen in de weergave voor pagina-indeling

 1. Klik op het werkblad of de werkbladen, het grafiekblad of de ingesloten grafiek waaraan u kop- of voetteksten wilt toevoegen of waarvan u kop- of voetteksten wilt wijzigen.

  Hoe kan ik meerdere werk bladen selecteren?

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén blad

  Klik op de tab van het blad.

  Klik op de tab Blad

  Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

  Klik op de tabschuifpijlen

  Twee of meer aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de tab van het laatste blad dat u wilt selecteren.

  Twee of meer niet-aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens CTRL ingedrukt en klik op de tabbladen van de andere bladen die u wilt selecteren.

  Alle bladen in een werkmap

  Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

  Wanneer er meerdere werk bladen zijn geselecteerd, wordt de groep weer gegeven in de titel balk boven aan het werk blad. Als u een selectie van meerdere werk bladen in een werkmap wilt opheffen, klikt u op een niet-geselecteerd werk blad. Als er geen niet-geselecteerd werk blad zichtbaar is, klikt u met de rechter muisknop op het tabblad van een geselecteerd werk blad en klikt u vervolgens op groeps bladen opheffen.

 2. Klik op het tabblad pagina-indeling in de groep pagina-instelling op het start pictogram voor het dialoog venster Bijschrift 4 .

  Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van de groep Pagina-instelling

  Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt weergegeven.

  Als u een grafiek blad of Inge sloten grafiek selecteert, wordt het dialoog venster pagina-instelling ook weer gegeven als u in de groep tekst op het tabblad Invoegen op kop-& voet tekst klikt.

 3. Klik op het tabblad Koptekst/voettekst op Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst.

 4. Klik op het linker gedeelte, het middelste gedeelte of het vak met de rechter sectie en klik vervolgens op de knoppen om de gewenste kop-of voet tekst gegevens in die sectie in te voegen.

 5. Als u de kop-of voet tekst wilt toevoegen of wijzigen, typt u aanvullende tekst of bewerkt u de bestaande tekst in het vak linkersectie, Midden of rechts.

  Notities: 

  • Druk op Enter als u binnen een sectievak een nieuwe regel wilt beginnen.

  • Als u een deel van een kop- of voettekst wilt verwijderen, selecteert u het deel dat u wilt verwijderen in het desbetreffende vak en drukt u op Backspace of Delete. U kunt ook in de tekst klikken en op Backspace drukken om de vorige tekens te verwijderen.

  • Als u een enkel-teken (&) wilt opnemen in de tekst van een kop-of voet tekst, gebruikt u twee ampersands. Als u bijvoorbeeld ' subcontractant &-Services ' in een koptekst wilt opnemen, typt u ' subcontractant &&-Services '.

  • Als u een aangepaste kop- of voettekst wilt baseren op een bestaande kop- of voettekst, klikt u op de kop- of voettekst in het vak Koptekst of Voettekst.

Een ingebouwde kop- of voettekst toevoegen

 • Excel bevat een groot aantal ingebouwde kop-en voet teksten die u kunt gebruiken. Voor werk bladen kunt u met kop-en voet teksten werken in de weer gave pagina-indeling. Voor andere werkblad typen, zoals grafiek bladen of Inge sloten grafieken, kunt u met de kop-en voet teksten werken in het dialoog venster pagina-instelling.

Een ingebouwde koptekst of voettekst toevoegen aan een werkblad in de weergave voor pagina-indeling

 1. Klik op het werkblad waaraan u een vooraf gedefinieerde koptekst of voettekst wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep tekst op kop-& voet tekst.

  De optie Koptekst en voettekst op het tabblad Invoegen

  Het werk blad wordt weer gegeven in de weer gave pagina-indeling. U kunt ook in de weer gave pagina-indeling Bijschrift 4 op de status balk klikken om deze weer gave weer te geven.

 3. Klik op het linker, middelste of rechter tekstvak voor kop- of voetteksten boven- of onderaan op de werkbladpagina.

  Als u op een tekstvak klikt, wordt de kop-of voet tekst geselecteerd en worden de hulp middelen voor KOPTEKST en voet tekst weer gegeven en wordt het tabblad ontwerpen toegevoegd.

 4. Klik op het tabblad ontwerpen in de groep kop-& voet tekst op koptekst of voet tekst en klik vervolgens op de vooraf gedefinieerde kop-of voet tekst die u wilt hebben.

Een ingebouwde kop- of voettekst aan een grafiek toevoegen

 1. Klik op het grafiek blad of de Inge sloten grafiek waaraan u een vooraf gedefinieerde kop-of voet tekst wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep tekst op kop-& voet tekst.

  De optie Koptekst en voettekst op het tabblad Invoegen

  Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt weergegeven.

 3. Klik op de vooraf gedefinieerde koptekst of voettekst die u wilt gebruiken in het vak Koptekst of Voettekst.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×