Office
Aanmelden

Verwijzing: IdFix-transactielogboek voor Office 365

Hier krijgt u een voorbeeld en een beschrijving van de naamconventie en het standaardlogboekniveau van het IdFix-transactielogboek voor Office 365.

Locatie van het IdFix-transactielogboek

Telkens wanneer u wijzigingen toepast op de Active Directory-forest (dus elke keer als u in IdFix op Toepassen klikt), maakt het IdFix-transactielogboek voor Office 365 een nieuw transactielogboek Het transactielogboek wordt opgeslagen in dezelfde map waarin u IdFix hebt geïnstalleerd. Standaard is dit C:\Deployment Tools\IDFix. De naam van het transactielogboekbestand bevat een datum- en tijdstempel, bijvoorbeeld Uitgebreid 6-1-2014 6-17-22 PM. Dit betekent dat er een bestand is gegenereerd op 1 juni 2014 om 18:17:22 uur. 'Uitgebreid' geeft het niveau aan van de logboekregistratie.

Niveau van de logboekregistratie van het IdFix-transactielogboek

Het woord 'uitgebreid' in de bestandsnaam voor het transactielogboek geeft het niveau aan waarmee het logboek in het bestand is geregistreerd. 'Uitgebreid' betekent dat in het logboek de maximale hoeveelheid informatie is vastgelegd. Dit is het standaardniveau voor registratie. Op dat moment kan het registratieniveau niet meer worden gewijzigd.

Indeling van het IdFix-transactielogboek

IdFix schrijft de resultaten van elke UPDATE naar een transactielogboek, zoals weergegeven in het volgende voorbeeld.

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×