Verwijderde items terugzetten vanuit de Prullenbak van de site verzameling

Verwijderde items terugzetten vanuit de Prullenbak van de site verzameling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u items (inclusief OneDrive voor bedrijven-bestanden) verwijdert van een SharePoint-site, worden deze verzonden naar de Prullenbak van de site (ook wel de Prullenbak voor het eerste stadium genoemd), waar u ze kunt terugzetten als dat nodig is. Wanneer u items uit de Prullenbak van een site verwijdert, worden deze verzonden naar de Prullenbak van de site verzameling (ook wel de Prullenbak voor het tweede stadium genoemd).

Een SharePoint-beheerder van een site verzameling kan verwijderde items van de Prullenbak van de site verzameling op hun oorspronkelijke locaties weer geven en herstellen. Als een item uit de Prullenbak van de site verzameling wordt verwijderd of de retentie tijd wordt overschreden, wordt het definitief verwijderd.

Belangrijk: De Prullenbak van SharePoint verschilt van de Prullenbak in Windows. Als u bestanden of mappen verwijdert die u synchroniseert, kunt u deze terugzetten vanuit de Prullenbak van Windows op uw PC. Zie de Prullenbak weer geven of verbergenals u de Prullenbak van Windows op het bureau blad wilt plaatsen.

Bijgewerkt: 2018, dankzij feedback van klanten.

Een item terugzetten vanuit de Prullenbak van de SharePoint Online-site verzameling

 1. Ga naar de site en kies in het linkerdeel venster de optie Prullenbak.

  Kies Prullenbak op de navigatiebalk aan de linkerkant.

  Als u de Prullenbak niet ziet, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik op instellingen Knop Instellingen van SharePoint Online en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Instellingen onder koptekst siteverzamelingsbeheer met Prullenbak gemarkeerd
 2. Klik onder aan de pagina Prullenbak op Prullenbak tweede stadium.

  Prullenbak van SharePoint Online met gemarkeerde koppeling voor tweede stadium

  Opmerking: U hebt machtigingen voor de beheerder of eigenaar nodig om de Prullenbak van de site verzameling te kunnen gebruiken. Als u dit niet ziet, is het mogelijk uitgeschakeld of bent u niet gemachtigd om het te openen.

 3. Wijs de items aan die u wilt herstellen, klik op het vinkje rechts van elke record en klik vervolgens op herstellen.

  Gemarkeerde knop Terugzetten in SharePoint Online

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u een globale beheerder of SharePoint-beheerder bent in Office 365, kunt u ook volledige site verzamelingen terugzetten vanuit de Prullenbak van de site verzameling. Zie een verwijderde site verzameling herstellenvoor informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

In SharePoint Online worden items gedurende 93 dagen bewaard, vanaf de tijd dat u ze van de oorspronkelijke locatie verwijdert. De bestanden blijven in de Prullenbak van de site staan, tenzij iemand deze uit de Prullenbak verwijdert of leegmaakt. In dat geval gaan de items naar de Prullenbak van de site verzameling, waar ze gedurende de rest van de 93-dagen blijven, tenzij:

 • de Prullenbak van de site verzameling overschrijdt het quotum en begint de oudste items te verwijderen

 • de items worden hand matig verwijderd uit de Prullenbak van de site verzameling (Zie items verwijderen uit de Prullenbak van de siteverzameling voor informatie over hoe u dit kunt doen)

De opslag ruimte voor de Prullenbak van de site ligt ten opzichte van het opslag quotum van de site verzameling en de drempel waarde voor lijst weergave. De hoeveelheid ruimte die is toegewezen aan de Prullenbak van de site verzameling is 200% van het quotum van de site verzameling. Deze waarden kunnen niet worden geconfigureerd.

In share point online blijven back-ups van alle inhoud voor 14 extra dagen na de werkelijke verwijdering behouden. Als inhoud niet kan worden hersteld via de Prullenbak of bestanden herstellen, kan een beheerder contact opnemen met de ondersteuning van micro soft om op elk moment in het 14-dagen venster een herstel aanvraag te doen.

Opmerking: Herstel bewerkingen van back-ups kunnen alleen worden voltooid voor site verzamelingen of subsites, niet voor specifieke bestanden, lijsten of bibliotheken. Als u een specifiek item wilt herstellen, zoekt u het in de Prullenbak, klikt u er met de rechter muisknop op en kiest u herstellen.

Een item terugzetten vanaf de share Point-servers pagina van 2019 en 2016 de Prullenbak van de site verzameling

 1. Kies in het linkervenster Snel starten op de pagina Site de optie Prullenbak.

  Kies Prullenbak op de navigatiebalk aan de linkerkant.

  Als u de Prullenbak niet ziet, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik achtereenvolgens op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Instellingen onder koptekst siteverzamelingsbeheer met Prullenbak gemarkeerd

  Belangrijk: U hebt machtigingen voor de beheerder of eigenaar nodig om de Prullenbak van de site verzameling te kunnen gebruiken. Als u dit niet ziet, is het mogelijk uitgeschakeld of bent u niet gemachtigd om het te openen. Als u de beheerder van SharePoint bent, raadpleegt u instellingen voor de Prullenbak van share point configureren. Zo niet, neem dan contact op met uw farm of Server beheerder.

 2. Klik onder aan de pagina Prullenbak op Prullenbak tweede stadium.

  Koppeling voor prullenbak tweede stadium van SharePoint 2016
 3. Klik op de cirkel naast het item dat u wilt terugzetten en vervolgens op Terugzetten.

  Prullenbak tweede stadium van SharePoint met gemarkeerde knop Terugzetten

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

 4. Klik op OK.

Een verwijderde site terugzetten

Verwijderde sites blijven behouden in de Prullenbak van de site verzameling. Daar kan een beheerder van een site verzameling ze terugzetten naar hun oorspronkelijke site verzameling.

Opmerking: Gebruikers van share Point server 2019 kunnen items herstellen die ze zelf hebben verwijderd, en ook items die andere gebruikers in de site hebben verwijderd. Gebruikers moeten de machtiging bewerken hebben voor de verwijderde items, zodat ze zichtbaar zijn in de Prullenbak van share point.

Houd rekening met het volgende voordat u items terugzet:

 • Inhouds typen die worden toegevoegd terwijl een site zich in de Prullenbak van de site verzameling bevindt, worden niet aan die site toegevoegd. Het is dus mogelijk dat veld definities niet up-to-date zijn.

 • Inhouds distributie is niet van invloed op een verwijderde site in de Prullenbak van de site verzameling. U kunt dit probleem oplossen door scoped Deployment uit te voeren voor de site nadat u deze hebt hersteld.

 • Wanneer update pakketten zijn geïnstalleerd, inclusief updates voor micro soft QFE (Quick Fix Engineering), worden de update pakketten niet toegepast op sites in de Prullenbak van de site verzameling. U kunt dit probleem oplossen door de site verzameling hand matig bij te werken met behulp van de cmdlet upgrade-SPContentDatabase in de inhouds database die die site verzameling bevat.

Opmerking: Als u de site die u wilt terugzetten niet ziet, is deze mogelijk al permanent verwijderd, hand matig of automatisch. Als u vragen hebt over de instellingen voor automatische verwijdering, neemt u contact op met uw farm of Server beheerder.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u een SharePoint-beheerder bent, kunt u een site verzameling herstellen met Power shell. Zie Restore-SPDeletedSitevoor meer informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

Er zijn twee prullen bakken, de Prullenbak van de Prullenbak (first-stage) en de Prullenbak van de site verzameling (tweede fase). De standaard Bewaar periode voor een item is 30 dagen. De Bewaar periode begint zodra het item is verwijderd en wordt niet gewijzigd, ook niet als het wordt verplaatst van de Prullenbak van de site naar de Prullenbak van de site verzameling. Deze periode kan worden verhoogd tot Maxi maal 10.000 dagen vanaf de datum waarop de oorspronkelijke verwijderings gebeurtenis plaatsvond. U kunt items in de Prullenbak ook zodanig configureren dat deze na een bepaalde tijds duur niet automatisch worden verwijderd. Items in het aantal Prullenbak van de site ten opzichte van het opslag quotum en de drempel waarde voor lijst weergave. De standaard beschik bare ruimte in de Prullenbak van de site verzameling is 50% van het site quotum, maar kan worden geconfigureerd voor Maxi maal 500% van het site quotum. Deze waarden kunnen worden geconfigureerd door de farm beheerder. Zie instellingen van de Prullenbak van share point configurerenvoor meer informatie.

Een item terugzetten vanaf de pagina Prullenbak van de SharePoint Server 2013-siteverzameling

 1. Kies in het linkervenster Snel starten op de pagina Site de optie Prullenbak.

  Als u de Prullenbak niet ziet, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik achtereenvolgens op Instellingen Knop Office 365-instellingen en Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Instellingen onder koptekst siteverzamelingsbeheer met Prullenbak gemarkeerd

  Belangrijk: U hebt machtigingen voor de beheerder of eigenaar nodig om de Prullenbak van de site verzameling te kunnen gebruiken. Als u dit niet ziet, is het mogelijk uitgeschakeld of bent u niet gemachtigd om het te openen. Als u de beheerder van SharePoint bent, raadpleegt u instellingen voor de Prullenbak van share point configureren. Zo niet, neem dan contact op met uw farm of Server beheerder.

 2. Klik in het dialoogvenster Prullenbak op Verwijderd uit Prullenbak van eindgebruiker.

  Prullenbak van SharePoint 2013 met Verwijderd uit prullenbak van gebruiker gemarkeerd
 3. Klik op de cirkel naast het item dat u wilt terugzetten en vervolgens op Terugzetten.

  Prullenbak tweede stadium van SharePoint 2013 met gemarkeerde knop Terugzetten

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

 4. Klik op OK.

Een verwijderde site terugzetten

Verwijderde sites blijven behouden in de Prullenbak van de site verzameling. Daar kan een beheerder van een site verzameling ze terugzetten naar hun oorspronkelijke site verzameling.

Houd rekening met het volgende voordat u items terugzet:

 • Inhouds typen die worden toegevoegd terwijl een site zich in de Prullenbak van de site verzameling bevindt, worden niet aan die site toegevoegd. Het is dus mogelijk dat veld definities niet up-to-date zijn.

 • Inhouds distributie is niet van invloed op een verwijderde site in de Prullenbak van de site verzameling. U kunt dit probleem oplossen door scoped Deployment uit te voeren voor de site nadat u deze hebt hersteld.

 • Wanneer update pakketten zijn geïnstalleerd, inclusief updates voor micro soft QFE (Quick Fix Engineering), worden de update pakketten niet toegepast op sites in de Prullenbak van de site verzameling. U kunt dit probleem oplossen door de site verzameling hand matig bij te werken met behulp van de cmdlet upgrade-SPContentDatabase in de inhouds database die die site verzameling bevat.

Opmerking: Als u de site die u wilt terugzetten niet ziet, is deze mogelijk al permanent verwijderd, hand matig of automatisch. Als u vragen hebt over de instellingen voor automatische verwijdering, neemt u contact op met uw farm of Server beheerder.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u een SharePoint-beheerder bent, kunt u een site verzameling herstellen met Power shell. Zie Restore-SPDeletedSitevoor meer informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

Er zijn twee prullen bakken, de Prullenbak van de Prullenbak (first-stage) en de Prullenbak van de site verzameling (tweede fase). De standaard Bewaar periode voor een item is 30 dagen. De Bewaar periode begint zodra het item is verwijderd en wordt niet gewijzigd, ook niet als het wordt verplaatst van de Prullenbak van de site naar de Prullenbak van de site verzameling. Deze periode kan worden verhoogd tot Maxi maal 10.000 dagen vanaf de datum waarop de oorspronkelijke verwijderings gebeurtenis plaatsvond. U kunt items in de Prullenbak ook zodanig configureren dat deze na een bepaalde tijds duur niet automatisch worden verwijderd. Items in het aantal Prullenbak van de site ten opzichte van het opslag quotum en de drempel waarde voor lijst weergave. De standaard beschik bare ruimte in de Prullenbak van de site verzameling is 50% van het site quotum, maar kan worden geconfigureerd voor Maxi maal 500% van het site quotum. Deze waarden kunnen worden geconfigureerd door de farm beheerder. Zie instellingen van de Prullenbak van share point configurerenvoor meer informatie.

Een item terugzetten vanaf de pagina Prullenbak van de SharePoint Server 2010-siteverzameling

 1. Kies in het linkervenster Snel starten op de pagina Site de optie Prullenbak.

  Koppeling voor Prullenbak van SharePoint 2010-site op werkbalk Snel starten
 2. Klik boven aan de pagina op Prullenbak van siteverzameling.

  Als u de Prullenbak niet ziet op de werk balk Snel starten, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik op Siteacties menu siteacties en vervolgens op Site-instellingen.

  2. Klik onder Beheer van de siteverzameling op Prullenbak.

   Beheersectie van SharePoint 2010-siteverzameling met Prullenbak gemarkeerd

  Belangrijk: U hebt machtigingen voor de beheerder of eigenaar nodig om de Prullenbak van de site verzameling te kunnen gebruiken. Als u dit niet ziet, is het mogelijk uitgeschakeld of bent u niet gemachtigd om het te openen. Als u de beheerder van SharePoint bent, raadpleegt u instellingen voor de Prullenbak van share point configureren. Zo niet, neem dan contact op met uw farm of Server beheerder.

 3. Klik op Verwijderd uit prullenbak van eindgebruiker aan de rechterkant van het scherm.

  Koppeling voor prullenbak tweede stadium van SharePoint 2010
 4. Klik op het selectievakje naast het item dat u wilt terugzetten en klik vervolgens op Selectie terugzetten.

  SharePoint 2010 met geselecteerde items en gemarkeerde knop Terugzetten
 5. Klik op OK.

  Als u een item terugzet dat oorspronkelijk in een map stond die later is verwijderd, wordt de map opnieuw gemaakt op de oorspronkelijke locatie en wordt het item teruggezet in deze map.

Opmerking: Als u een bestand of map terugzet met dezelfde naam als een bestaand bestand of een bestaande map op uw SharePoint Server-site, wordt de naam van dat bestaande bestand of die bestaande map gewijzigd, zodat het verwijderde item kan worden teruggezet.

Een verwijderde site terugzetten

Verwijderde sites blijven behouden in de Prullenbak van de site verzameling. Daar kan een beheerder van een site verzameling ze terugzetten naar hun oorspronkelijke site verzameling.

Houd rekening met het volgende voordat u items terugzet:

 • Inhouds typen die worden toegevoegd terwijl een site zich in de Prullenbak van de site verzameling bevindt, worden niet aan die site toegevoegd. Het is dus mogelijk dat veld definities niet up-to-date zijn.

 • Inhouds distributie is niet van invloed op een verwijderde site in de Prullenbak van de site verzameling. U kunt dit probleem oplossen door scoped Deployment uit te voeren voor de site nadat u deze hebt hersteld.

 • Wanneer update pakketten zijn geïnstalleerd, inclusief updates voor micro soft QFE (Quick Fix Engineering), worden de update pakketten niet toegepast op sites in de Prullenbak van de site verzameling. U kunt dit probleem oplossen door de site verzameling hand matig bij te werken met behulp van de cmdlet upgrade-SPContentDatabase in de inhouds database die die site verzameling bevat.

Opmerking: Als u de site die u wilt terugzetten niet ziet, is deze mogelijk al permanent verwijderd, hand matig of automatisch. Als u vragen hebt over de instellingen voor automatische verwijdering, neemt u contact op met uw farm of Server beheerder.

Een hele siteverzameling terugzetten

Als u een SharePoint-beheerder bent, kunt u een site verzameling herstellen met Power shell. Zie Restore-SPDeletedSitevoor meer informatie.

Hoe lang worden verwijderde items bewaard in de Prullenbak?

Er zijn twee prullen bakken, de Prullenbak van de Prullenbak (first-stage) en de Prullenbak van de site verzameling (tweede fase). De standaard Bewaar periode voor een item is 30 dagen. De Bewaar periode begint zodra het item is verwijderd en wordt niet gewijzigd, ook niet als het wordt verplaatst van de Prullenbak van de site naar de Prullenbak van de site verzameling. Deze periode kan worden verhoogd tot Maxi maal 10.000 dagen vanaf de datum waarop de oorspronkelijke verwijderings gebeurtenis plaatsvond. U kunt items in de Prullenbak ook zodanig configureren dat deze na een bepaalde tijds duur niet automatisch worden verwijderd. Items in het aantal Prullenbak van de site ten opzichte van het opslag quotum en de drempel waarde voor lijst weergave. De standaard beschik bare ruimte in de Prullenbak van de site verzameling is 50% van het site quotum, maar kan worden geconfigureerd voor Maxi maal 500% van het site quotum. Deze waarden kunnen worden geconfigureerd door de farm beheerder. Zie instellingen van de Prullenbak van share point configurerenvoor meer informatie.

Een paar basis beginselen over het terugzetten van de Prullenbak

 • Bij beveiligbare objecten wordt ook de inhoud ervan teruggezet    Wanneer u een beveiligbaar object terugzet (elk object met beheerbare toegang), wordt het teruggezet inclusief alle objecten die het object bevatte toen het werd verwijderd. Als u bijvoorbeeld een lijst, bibliotheek, map of documentenset terugzet, bevat de teruggezette versie alle documenten en andere items die erin voorkwamen op het moment van verwijderen. Als u een bestand of een ander item met meerdere versies terugzet, bevat het teruggezette bestand of item alle versies die het bevatte toen het werd verwijderd.

 • De meeste objecten kunnen niet worden teruggezet als er geen bijbehorende containerobjecten zijn    Als u een object verwijdert en vervolgens het object verwijdert dat erin voorkomt, moet u de container terugzetten voordat u het object kunt terugzetten. Als u bijvoorbeeld een bestand verwijdert en u vervolgens de bibliotheek verwijdert waarin het werd opgeslagen, moet u de bibliotheek terugzetten voordat u het bestand kunt terugzetten. Als u een eerdere versie van een bestand verwijdert en vervolgens de huidige versie van het bestand zelf verwijdert, moet u het bestand zelf terugzetten voordat u de eerdere versie kunt terugzetten.

 • Uitzondering: een object dat uit een map is verwijderd, kan worden teruggezet zonder eerst de map terug te zetten    De map wordt automatisch opnieuw gemaakt op de oude locatie, maar bevat nu alleen het object dat u hebt teruggezet. (U kunt ook de map handmatig terugzetten vanuit de Prullenbak. In dat geval wordt de map teruggezet, inclusief de items die de map bevatte toen deze werd verwijderd.)

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Als dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Laat ons weten wat er verwarrend is of ontbreekt. Als u hier terecht bent gekomen na een zoekactie en u niet de informatie hebt gevonden die u zocht, laat ons dan weten waarnaar u op zoek was. Vermeld de versie van SharePoint, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×