Verwijderde items herstellen in het postvak van een gebruiker - Help voor beheerders

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Wilt u verwijderde items terugzetten in uw eigen postvak?

Outlook 2013 of 2016 probeert | Outlook WebApp | In de webversie van Outlook | Outlook.com

Heeft een gebruiker items definitief uit het postvak van Outlook verwijderd? De gebruiker wil deze terug, maar kan ze niet terugzetten. U kunt de gewiste items mogelijk terugzetten als deze niet definitief uit het postvak van de gebruiker zijn verwijderd. Gebruik het hulpprogramma In-Place eDiscovery in Exchange Online om verwijderde e-mail en andere items (zoals contactpersonen, agenda-afspraken en taken) in het postvak van een gebruiker te zoeken. Als u de verwijderde items hebt gevonden, kunt u deze exporteren naar een PST-bestand (ook wel een Outlook-gegevensbestand genoemd), dat de gebruiker vervolgens kan gebruiken om de items in het postvak terug te zetten.

Hier volgen de stappen voor het herstellen van verwijderde items in postvak van een gebruiker. Hoe lang deze duurt? De eerste keer kan duren 20 of 30 minuten duren alle de stappen uit, afhankelijk van hoeveel items u probeert te herstellen.

Opmerking: U moet een Exchange-beheerder of globale beheerder zijn in Office 365 of lid zijn van de rollengroep Organisatiebeheer in Exchange Online om de stappen in dit artikel te kunnen uitvoeren. Zie Informatie over beheerdersrollen in Office 365 voor meer informatie.

In de eerste stap wijst u zichzelf de benodigde machtigingen in Exchange Online toe, zodat u het hulpprogramma In-Place eDiscovery kunt gebruiken om het postvak van een gebruiker te doorzoeken. U hoeft dit slechts één keer te doen. Als u in de toekomst een ander postvak moet doorzoeken, kunt u deze stap overslaan.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer de app startprogramma voor apps pictogram Het pictogram van het startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en klik op beheerder.

 3. Vouw in het linkernavigatievenster in het Office 365-beheercentrum Beheercentrums uit en klik op Exchange.

  Beheercentrumlijst
 4. Klik in Exchange-beheercentrum op Machtigingen en vervolgens op Beheerdersrollen.

 5. Selecteer Discovery-beheer in de lijstweergave en klik op Bewerken Pictogram Bewerken .

  Uzelf toevoegen aan de rollengroep Discovery-beheer in het Exchange-beheercentrum
 6. In Rollengroep, onder Leden, klikt u op Toevoegen Pictogram Toevoegen .

 7. Selecteer uzelf in Leden selecteren in de lijst met namen. Klik op Toevoegen en klik op OK.

  Opmerking: U kunt ook een groep toevoegen waarvan u lid bent, zoals Organisatiebeheer of Tenantbeheerders. Als u een groep toevoegt, worden aan andere leden van de groep de benodigde machtigingen toegewezen voor het uitvoeren van het hulpprogramma In-Place eDiscovery.

 8. Klik in Rollengroep op Opslaan.

 9. Meld u af bij Office 365.

  U dient zich af te melden voordat u aan de volgende stap begint, opdat de nieuwe machtigingen van kracht zijn geworden.

Let op: Leden van de rollengroep Discovery-beheer hebben toegang tot gevoelige berichtinhoud. Dit houdt onder meer in het doorzoeken van alle postvakken in uw organisatie, de zoekresultaten (en andere items in het postvak) bekijken, het kopiëren van de resultaten naar een discovery-postvak en het exporteren van de zoekresultaten naar een PST-bestand.

Terug naar boven

Als u een zoekopdracht uitvoert met In-Place eDiscovery, wordt de map Herstelbare items in het postvak dat u doorzoekt, automatisch meegenomen in de zoekopdracht. In de map Herstelbare items worden definitief verwijderde items opgeslagen totdat deze worden opgeschoond (en dus definitief uit het postvak verwijderd). Als een item niet is opgeschoond, kunt u dit dus vinden met het hulpprogramma In-Place eDiscovery.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer de app startprogramma voor apps pictogram Het pictogram van het startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en klik op beheerder.

 3. Vouw in het linkernavigatievenster in het Office 365-beheercentrum Beheerder uit en klik op Exchange.

 4. Klik in het Exchange-beheercentrum achtereenvolgens op Compliancebeheer, In-place eDiscovery en bewaring en Nieuw Pictogram Toevoegen .

  Klik in het Exchange-beheercentrum op de pagina Compliancebeheer op In-place eDiscovery en bewaring
 5. Typ op de pagina Naam en beschrijving een naam voor de zoekopdracht (bijvoorbeeld de naam van de gebruiker voor wie u e-mail terugzet) en een optionele beschrijving. Klik vervolgens op Volgende.

 6. Klik op de pagina Postvakken op Postvakken opgeven om in te zoeken en klik vervolgens op Toevoegen Pictogram Toevoegen .

  Klik op Postvakken opgeven om een specifiek postvak te zoeken
 7. Selecteer de naam van de gebruiker waarvoor u verwijderde e-mail terugzet, klik op Toevoegen en vervolgens op OK.

 8. Klik op Volgende.

  De pagina Zoekquery wordt weergegeven. Hier definieert u de zoekcriteria waarmee u de ontbrekende items in het postvak van de gebruiker kunt vinden.

 9. Vul op de pagina Zoekquery de volgende velden in:

  • Alle inhoud opnemen    Selecteer deze optie om alle inhoud in het postvak van de gebruiker in de zoekresultaten op te nemen. Als u deze optie selecteert, kunt u geen aanvullende zoekcriteria opgeven.

  • Filteren op basis van criteria    Selecteer deze optie om de zoekcriteria op te geven, inclusief trefwoorden, begin- en einddatums, adressen van afzenders en ontvangers, en berichttypen.

   Een zoekopdracht maken op basis van criteria zoals trefwoorden, datumbereik, geadresseerden en berichttypen

   Veld

   Doel

   Het cijfer één in een roze cirkel.

   Geef trefwoorden, datumbereik, ontvangers en berichttypen op.

   Het cijfer twee in een roze cirkel.

   Zoek op berichten met trefwoorden of zinsdelen en gebruik logische operatoren, zoals AND of OR.

   Het cijfer drie in een roze cirkel.

   Zoek op berichten die binnen een bepaald datumbereik zijn verzonden of ontvangen.

   Het cijfer vier in een roze cirkel.

   Zoek op berichten die naar bepaalde personen zijn verzonden of van bepaalde personen zijn ontvangen.

   Het cijfer vijf in een roze cirkel.

   Zoek op alle berichttypen of selecteer bepaalde berichttypen.

   Tips: Hier volgen een paar tips voor het maken van een zoekquery om naar ontbrekende items te zoeken. Probeer zo veel mogelijk informatie van de gebruiker te krijgen voor de zoekquery, zodat u kunt vinden wat u zoekt.

   • Als u niet weet hoe u een ontbrekend bericht kunt zoeken, kunt u de optie Alle inhoud opnemen gebruiken. In de zoekresultaten zijn alle items uit de map Herstelbare items opgenomen, inclusief de verborgen map (de map Verwijderd), die items bevat die door de gebruiker zijn opgeschoond. Ga vervolgens naar stap 3, kopieer de resultaten naar een discovery-postvak en bekijk het bericht in de verborgen map.

   • Als u ongeveer weet wanneer het ontbrekende bericht oorspronkelijk door de gebruiker is verzonden of ontvangen, gebruikt u de opties Geef de begindatum op en Geef de einddatum op om een datumbereik op te geven. Hierdoor worden alle berichten teruggehaald die binnen dit datumbereik door de gebruiker zijn verzonden of ontvangen. Het opgeven van een datumbereik is een uitstekende manier om de zoekresultaten te verfijnen.

   • Als u weet wie de ontbrekende e-mail heeft verzonden, kunt u de afzender in het vak Van opgeven.

   • Als u de zoekresultaten wilt verfijnen door middel van verschillende typen postvakitems, klikt u op Berichttypen selecteren, vervolgens op Selecteer de berichttypes die u wilt zoeken en kiest u een bepaald berichttype waarop u wilt zoeken. U kunt bijvoorbeeld specifiek zoeken op agenda-items of contactpersonen. Hier ziet u een schermafbeelding van de verschillende berichttypen waarop u kunt zoeken. Standaard wordt op alle berichttypen gezocht.

    Zoeken naar specifieke berichttypen

  Klik op Volgende als u klaar bent met de pagina Zoekquery.

 10. Klik op de pagina Instellingen voor In-place bewaring op Voltooien om de zoekopdracht te starten. Als u verwijderde e-mail wilt terugzetten, hoeft u het postvak van de gebruiker niet te vergrendelen.

  Na het starten van de zoekopdracht wordt een schatting weergegeven van de totale grootte die en het aantal items dat door de zoekopdracht wordt geretourneerd op basis van de door u opgegeven criteria.

 11. Selecteer de zoekopdracht die u zojuist hebt gemaakt en klik op Vernieuwen vernieuwen om de in het detailvenster getoonde informatie bij te werken. De status Schatten geslaagd geeft aan dat de zoekopdracht is voltooid. Er wordt ook een schatting weergegeven van het totale aantal items (met hun grootte) dat door de zoekopdracht is gevonden op basis van de zoekcriteria die in stap 9 zijn opgegeven.

 12. Klik in het detailvenster op Voorbeeld van zoekresultaten om de gevonden items te bekijken. Op die manier kunt u de items identificeren waarnaar u op zoek bent. Als u de items die u wilt terugzetten, hebt gevonden, gaat u naar stap 4 om de zoekresultaten naar een PST-bestand te exporteren.

  Klik op Voorbeeld van zoekresultaten om het item dat u wilt herstellen, weer te geven
 13. Als u niet hebt gevonden wat u zoekt, kunt u de zoekcriteria aanpassen door de zoekopdracht te selecteren, op Bewerken Pictogram Bewerken te klikken en vervolgens op Zoekquery te klikken. Wijzig de zoekcriteria en voer de zoekopdracht opnieuw uit.

Terug naar boven

Als u een of meer items niet in de zoekresultaten kunt vinden of als u wilt zien welke items zich in de map Herstelbare items bevinden, kunt u de zoekresultaten naar een speciaal postvak (het zogenaamde discovery-postvak) kopiëren. Vervolgens opent u dit postvak in Outlook op het web om de feitelijke items te bekijken. Het kopiëren van de zoekresultaten is de beste reden om de items in de map Herstelbare items van de gebruiker te bekijken. Het item dat u wilt terugzetten, bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in de submap Verwijderd.

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Compliancebeheer > In-place eDiscovery en bewaring.

 2. Selecteer in de lijst met zoekopdrachten de opdracht die u in stap 2 hebt gemaakt.

 3. Klik op Zoeken zoeken en klik in de vervolgkeuzelijst op Zoekresultaten kopiëren.

  Klik op Zoeken en klik vervolgens op Zoekresultaten kopiëren
 4. Klik op de pagina Zoekresultaten kopiëren op Bladeren.

  Schakel de selectievakjes niet in wanneer u verwijderde items herstelt
 5. Klik onder Weergavenaam op Discovery Search Mailbox en klik vervolgens op OK.

  Kopieer de zoekresultaten naar de standaard Discovery Search Mailbox

  Opmerking: Discovery Search Mailbox is een standaarddiscovery-postvak dat automatisch in uw Office 365-organisatie wordt gemaakt.

 6. Weer op de pagina Zoekresultaten kopiëren klikt u op Kopiëren om het proces te starten waarmee de zoekresultaten naar Discovery Search Mailbox worden gekopieerd.

  Klik op Kopiëren om de zoekresultaten te kopiëren naar de Discovery Search Mailbox
 7. Klik op Vernieuwen vernieuwen om de informatie over de kopieerstatus bij te werken die in het detailvenster wordt weergegeven.

 8. Als het kopiëren is voltooid, klikt u op Openen om Discovery Search Mailbox te openen en u de zoekresultaten kunt bekijken.

  Klik op Openen om naar de Discovery Search Mailbox te gaan om de zoekresultaten weer te geven

  De naar Discovery Search Mailbox gekopieerde zoekresultaten worden in een map geplaatst die dezelfde naam heeft als de In-Place eDiscovery-zoekopdracht. Klik op een map als u de items in deze map wilt weergeven.

  Zoekresultaten in de Discovery Search Mailbox; items in de map Verwijderd kunnen alleen worden hersteld door een beheerder

  Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, wordt ook gezocht in de map Herstelbare items van de gebruiker. Dus als er zich items in de map Herstelbare items bevinden die voldoen aan de zoekcriteria, worden deze items opgenomen in de zoekresultaten. Items in de map Verwijderingen zijn items die de gebruiker definitief heeft verwijderd (door een item te verwijderen uit de map Verwijderde items of door het item te selecteren en op Shift+Delete te drukken. Een gebruiker kan het hulpprogramma Verwijderde items herstellen in Outlook of in de webversie van Outlook gebruiken om items in de map Verwijderingen terug te zetten. Items in de map Verwijderd zijn items die de gebruiker heeft gewist met het hulpprogramma Verwijderde items herstellen of items die automatisch zijn gewist als gevolg van een op het postvak toegepast beleid. In beide gevallen kan alleen een beheerder de items in de map Verwijderd terugzetten.

  Tip: Als een gebruiker een verwijderd item niet kan vinden met het hulpprogramma Herstelbare items maar het item wel kan worden teruggezet (omdat het niet definitief uit het postvak is verwijderd), bevindt het zich hoogstwaarschijnlijk in de map Verwijderd. Controleer dus in elk geval de map Verwijderd om te zien of het verwijderde item dat u wilt terugzetten, zich hierin bevindt.

Terug naar boven

Nadat u het item hebt gevonden dat u wilt terugzetten, exporteert u in de volgende stap de resultaten van de zoekopdracht (stap 2) naar een PST-bestand. De gebruiker kan met behulp van dit PST-bestand in de volgende stap het verwijderde item in zijn of haar postvak terugzetten.

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Compliancebeheer > In-place eDiscovery en bewaring.

 2. Selecteer in de lijst met zoekopdrachten de opdracht die u in stap 2 hebt gemaakt.

 3. Klik op Exporteren naar een PST-bestand.

  Klik op Exporteren naar een PST-bestand.
 4. Als u wordt gevraagd het hulpprogramma eDiscovery-export te installeren, klikt u op Uitvoeren.

 5. Klik in het eDiscovery-hulpprogramma voor het exporteren naar een PST-bestand op Bladeren om de locatie op te geven waarin u het PST-bestand wilt downloaden.

  Het eDiscovery-hulpmiddel voor het exporteren naar een PST-bestand

  U kunt de opties voor ontdubbeling en het opnemen van niet-doorzoekbaar items negeren.

 6. Klik op Starten om het PST-bestand naar uw computer te downloaden.

  In het eDiscovery-hulpprogramma voor het exporteren naar een PST-bestand wordt statusinformatie over het exportproces weergegeven. Als het exporteren is voltooid, kunt u het bestand openen op de locatie waarop het is gedownload.

Terug naar boven

In de laatste stap gebruikt u het PST-bestand dat in stap 4 is geëxporteerd, om de teruggevonden items terug te zetten in het postvak van de gebruiker. Nadat u het PST-bestand naar de gebruiker hebt verzonden, wordt de rest van deze stap door de gebruiker uitgevoerd. Deze opent het PST-bestand en verplaatst de teruggevonden items naar een andere map van het postvak. Voor stapsgewijze instructies kunt u de gebruiker ook een koppeling sturen naar dit onderwerp: Outlook-gegevensbestanden (.pst) openen U kunt de gebruiker ook een koppeling sturen naar de sectie Verwijderde items terugzetten naar een postvak met behulp van een PST-bestand hieronder en hem of haar vragen deze stappen uit te voeren.

Het PST-bestanden naar de gebruiker verzenden

De laatste stap die u moet uitvoeren, bestaat uit het verzenden van het in stap 4 geëxporteerde PST-bestand naar de gebruiker. U kunt dit op een paar manieren doen:

 • Voeg het PST-bestand als een bijlage aan een e-mailbericht toe. Als Outlook is geconfigureerd om PST-bestanden te blokkeren, maakt u een ZIP-bestand van het bestand en voegt u dit toe aan het bericht. Dit doet u als volgt:

  1. Blader in Windows Verkenner of Verkenner naar het PST-bestand.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Verzenden naar > Gecomprimeerde (gezipte) map. Er wordt een nieuw .zip-bestand gemaakt met dezelfde naam als het PST-bestand.

  3. Voeg het gecomprimeerde PST-bestand toe aan een e-mailbericht en verzend het naar de gebruiker. Deze kan het bestand vervolgens decomprimeren door erop te klikken.

 • Kopieer het PST-bestand naar een gedeelde map waar de gebruiker het bestand uit kan halen.

De stappen in de volgende sectie worden uitgevoerd door de gebruiker om de verwijderde items in het postvak terug te zetten.

Verwijderde items terugzetten naar een postvak met behulp van een PST-bestand

U moet de Outlook-desktop-app gebruiken om een verwijderd item terug te zetten met behulp van een PST-bestand. U kunt niet Outlook Web App of Outlook op het web gebruiken om een PST-bestand te openen.

 1. Klik in Outlook 2013 of Outlook 2016 op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Openen en vervolgens op Outlook-gegevensbestand openen.

 3. Blader naar de locatie waarop u het PST-bestand hebt opgeslagen dat u van de beheerder hebt ontvangen.

 4. Selecteer het PST-bestand en klik vervolgens op Openen.

  Het PST-bestand wordt weergegeven in de linkernavigatiebalk in Outlook.

  Het PST-bestand wordt weergegeven in de linkernavigatiebalk in Outlook
 5. Klik op de pijlen om het PST-bestand en de onderliggende mappen uit te vouwen om het item te zoeken dat u wilt terugzetten.

  Zoek in de map met verwijderde items naar het item dat u wilt terugzetten

  Tip: Zoek in de map Verwijderd naar het item dat u wilt terugzetten Dit is een verborgen map waarnaar gewiste items worden verplaatst. Waarschijnlijk bevindt het door de beheerder teruggevonden item zich in deze map.

 6. Klik met de rechtermuisknop op het item dat u wilt terugzetten en klik vervolgens op Verplaatsen > Andere map.

  Klik op Verplaatsen en selecteer vervolgens Andere map
 7. Als u het item naar uw postvak IN wilt verplaatsen, klikt u op Postvak IN en vervolgens op OK.

  Tip: als u een ander type item wilt herstellen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een agenda-item wilt herstellen, klikt u hierop met de rechtermuisknop en klikt u op Verplaatsen > Andere map > Agenda.

  • Als u een contactpersoon wilt herstellen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Verplaatsen > Andere map > Contactpersonen.

  • Als u een taak wilt herstellen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Verplaatsen > Andere map > Taken.

  Selecteer een map voor het verplaatsen van andere soorten items

  Agenda-items, contactpersonen en taken bevinden zich in de map Verwijderd en niet in een submap Agenda, Contactpersonen, respectievelijk Taken. U kunt echter sorteren op Type om soortgelijke typen items te groeperen.

 8. Als u klaar bent met het terugzetten van de verwijderde items, klikt u met de rechtermuisknop op het PST-bestand in de linkernavigatiebalk en selecteert u 'Naam van PST-bestand' sluiten.

Terug naar boven

Meer informatie

Terug naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×