Verwerking van rapporten en abonnementen plannen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt rapport- en abonnementsverwerking plannen voor rapporten die worden uitgevoerd op een Reporting Services-rapportserver. Aangepaste planningen kunnen worden gedefinieerd voor exclusief gebruik met een bepaald rapport of abonnement. U kunt ook een gedeelde planning maken die eenmaal kan worden gedefinieerd en waarnaar u vervolgens kunt verwijzen in meerdere rapporten en abonnementen. U kunt op elk gewenst moment een planning maken of wijzigen. Als de uitvoering van een planning echter wordt gestart voordat u klaar bent met uw wijzigingen, wordt de eerdere versie van de planning uitgevoerd. De gewijzigde planning wordt pas van kracht als u deze opslaat.

Verwerking van planningen is gebaseerd op de lokale tijd van de rapportservercomputer.

Over geplande bewerkingen op een rapportserver

Geplande bewerkingen voor rapportserverinhoud worden beheerd door de rapportserver, met SQL Server Agent als planningsengine. De SharePoint-timerservice wordt niet gebruikt. SQL Server Agent moet actief zijn als u een geplande bewerking wilt maken. De rapportserver is standaard geconfigureerd om bewerkingen voor planning en levering te ondersteunen. Als deze functionaliteit is uitgeschakeld, gebruikt u het hulpprogramma SQL Server Surface Area Configuration om planning en levering in te schakelen.

Planningen worden opgeslagen in de report server-database. De rapportserver controleert de report server-database met regelmatige tussenpozen om te bepalen of er nieuwe planningen om uit te voeren. De rapportserver Rhe wordt gemaakt van een taak in SQL Server-Agent die wordt uitgevoerd op de planning die u opgeeft. De taak uitvoert, wordt de gebeurtenis die wordt gebruikt voor het starten van rapport of een abonnement verwerking gemaakt. Tijdelijke momentopnamen worden gemaakt voor interne gebruik ter ondersteuning van de verwerking van abonnement, zodat de onderliggende rapportdefinitie kan worden bijgewerkt zonder dat dit gevolgen heeft een abonnement dat wordt uitgevoerd. Zie planning en bezorging Processor op MSDN voor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Een rapport voor onbeheerde verwerking configureren

Gegevensverwerking voor een rapport plannen

Een abonnement plannen

Een gedeelde planning maken

Een gedeelde planning onderbreken of hervatten

Een gedeelde planning verwijderen

Een rapport voor onbeheerde verwerking configureren

Voordat u gegevens- of abonnementsverwerking voor een rapport kunt plannen, moet u de rapportgegevensbron configureren om opgeslagen referenties of het account voor onbeheerde rapportverwerking te kunnen gebruiken. Als u opgeslagen referenties gebruikt, kunt u slechts één set referenties opslaan. Deze worden dan gebruikt door alle gebruikers die het rapport uitvoeren. De referenties kunnen een Windows-gebruikersaccount of een databasegebruikersaccount zijn.

Het account voor onbeheerde rapportverwerking is een speciaal account dat op de rapportserver is geconfigureerd. Het wordt gebruikt door de rapportserver om verbinding te maken met externe computers wanneer voor een geplande bewerking een extern bestand moet worden opgehaald of een verwerking is vereist. Als het account is geconfigureerd, kunt u dat gebruiken om verbinding te maken met externe gegevensbronnen die gegevens voor een rapport leveren.

Wanneer u opgeslagen referenties of het account voor onbeheerde rapportverwerking wilt opgeven, bewerkt u de gegevensbroneigenschappen van het rapport. Als het rapport gebruikmaakt van een gedeelde gegevensbron, bewerkt u in plaats daarvan de gedeelde gegevensbron.

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam onder de werkbalk Snel starten. Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs het rapport aan. Een rapport heeft het volgende pictogram: rapportpictogram .

 3. Klik op de pijl-omlaag en selecteer Gegevensbronnen beheren.

 4. Klik op de naam van de gegevensbron.

 5. Klik op Opgeslagen in Verificatie-instellingen.

 6. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.

 7. Als de gebruikersnaam en het wachtwoord voor een Windows-account zijn, selecteert u Als Windows-referenties gebruiken.

 8. Klik op OK.

Naar boven

Gegevensverwerking voor een rapport plannen

U kunt plannen gegevensverwerking gegevens voor een rapport van bepaalde datums en tijden worden opgehaald. Een geplande proces Hiermee maakt u een momentopname van de gegevens die vervolgens worden opgeslagen in de report server-database. Gebruikers die selecteert u een rapport met een momentopname van de gegevens zijn meestal niet op de hoogte die vooraf verwerkte gegevens in het rapport worden gebruikt. Er is geen visuele indicator dat het rapport geen van live gegevens gebruikmaakt. Rapporten kunt hetzij gegevens op een planning of het op aanvraag ophalen. U kunt een rapport uitvoeren van beide manieren niet configureren.

Naar boven

Een abonnement plannen

U kunt een abonnement maken om een rapport te distribueren. Voor het activeren van een abonnement plant de gebruiker die het abonnement definieert, wanneer en hoe de distributie plaatsvindt. Hoewel abonnementsverwerking wordt uitgevoerd op een rapportserver, worden de meldingsfuncties van SharePoint gebruikt voor toegang tot de abonnementspagina's die bepalen hoe en wanneer een abonnement wordt verwerkt. U kunt alleen abonnementen op rapporten definiëren. U kunt u niet abonneren op rapportmodellen of bronbestanden die ook worden opgeslagen op de SharePoint-site.

Naar boven

Een gedeelde planning maken

Gedeelde planningen zijn planningen voor meerdere toepassingen die gebruiksklare planningsinformatie doorgeven aan een willekeurig aantal rapporten of abonnementen. U maakt een gedeelde planning eenmaal, en verwijst hier vervolgens naar in een abonnement of eigenschappenpagina wanneer u informatie over planning moet opgeven. Gedeelde planningen kunnen centraal worden beheerd, onderbroken en hervat. Een aangepaste planning daarentegen moet u handmatig bewerken om te voorkomen dat een rapport of een abonnement wordt uitgevoerd.

Gedeelde planningen worden gemaakt op toepassingspagina's op een SharePoint-site. U kunt een specifieke planning herkennen aan de beschrijvende naam. Als er geen naam is opgegeven, kunt u een planning herkennen aan de informatie over de planning, zoals het terugkeerpatroon of de datums en tijden waarop deze wordt uitgevoerd.

U moet een sitebeheerder zijn om gedeelde planningen op een SharePoint-site te kunnen maken, wijzigen of verwijderen. Aangepaste planningen daarentegen kunnen worden gemaakt door afzonderlijke gebruikers met machtigingen voor het beheren van een rapport of het maken van abonnementen.

 1. Klik op Siteacties.

 2. Klik op Site-instellingen.

 3. Klik op Alle site-instellingen wijzigen.

 4. Klik in de sectie Reporting Services op Gedeelde planningen beheren.

 5. Klik op Planning toevoegen om de pagina Planningseigenschappen te openen.

 6. Voer een beschrijvende naam in voor de planning. Op de toepassingspagina's die worden gebruikt om te werken met Reporting Services-rapporten, wordt deze naam weergegeven in de vervolgkeuzelijsten op de planningsdefinitiepagina’s op de site. Vermijd lange namen die moeilijk te lezen zijn. Volg een naamgevingsconventie waarbij de meest beschrijvende informatie aan het begin van de naam wordt geplaatst.

 7. Kies een frequentie. Afhankelijk van de frequentie die u kiest, is het mogelijk dat de planningsopties die worden weergegeven op de pagina, veranderen om die frequentie te ondersteunen (als u bijvoorbeeld Maand kiest, verschijnt de naam van elke maand op de pagina).

 8. Definieer de planning. Niet alle planningscombinaties kunnen worden ondersteund in een enkele planning.

 9. Geef een begin- en einddatum op.

 10. Klik op OK.

Naar boven

Een gedeelde planning onderbreken of hervatten

U kunt een gedeelde planning die in gebruik is, onderbreken of hervatten. Een gedeelde planning onderbreken is een manier om een planning die wordt gebruikt voor het activeren van de rapportverwerking en abonnementen, tijdelijk te blokkeren. Alleen gedeelde planningen kunnen worden onderbroken en hervat. U kunt rapportspecifieke planningen niet onderbreken.

Een rapportverwerking die wordt uitgevoerd, kunt u niet onderbreken en hervatten. U kunt alleen planningen onderbreken en hervatten die in de planningswachtrij van SQL Server Agent-service staan. Een taak die wordt uitgevoerd, valt buiten het bereik van de planningsengine.

Terwijl een gedeelde planning is onderbroken, mogen bewerkingen die zouden hebben plaatsgevonden, verstrijken. Wanneer u een gedeelde planning hervat, vindt rapport- en abonnementsverwerking plaats op het volgende geplande tijdstip, volgens de lokale tijd van de server. De rapportserver haalt geen geplande bewerkingen in die zouden zijn uitgevoerd als de planning niet was onderbroken.

 1. Klik op Siteacties.

 2. Klik op Site-instellingen.

 3. Klik op Alle site-instellingen wijzigen.

 4. Klik in de sectie Reporting Services op Gedeelde planningen beheren.

 5. Selecteer de planning en klik op Onderbreken (of Hervatten als de planning al is onderbroken).

Naar boven

Een gedeelde planning verwijderen

Een gedeelde planning moet handmatig worden verwijderd. Als u een gedeelde planning die in gebruik is, verwijdert, worden alle verwijzingen hiernaar vervangen door niet-gespecificeerde aangepaste planningen (dat wil zeggen, een aangepaste planning zonder informatie over datum of tijd).

Het verwijderen van een planning en een planning laten verlopen, zijn twee verschillende zaken. Een verloopdatum wordt gebruikt om een planning stop te zetten. De planning wordt echter niet verwijderd. Aangezien planningen worden gebruikt om rapportserverbewerkingen te automatiseren, worden deze nooit automatisch verwijderd. Verlopen planningen vormen bewijs voor rapportserverbeheerders over de reden waarom een geautomatiseerd proces plotseling is gestopt. Zonder de aanwezigheid van de verlopen planning, zou een rapportserverbeheerder een verkeerde diagnose stellen van het probleem of onnodige tijd besteden aan het oplossen van een proces dat feitelijk volledig functioneert.

Een verlopen gedeelde planning blijft in de lijst Gedeelde planningen staan. In het veld Status wordt aangegeven of de planning is verlopen. U kunt de planning herstellen door de einddatum te verleggen of u kunt de verwijzing naar de planning verwijderen als u deze niet meer nodig hebt.

 1. Klik op Siteacties.

 2. Klik op Site-instellingen.

 3. Klik op Alle site-instellingen wijzigen.

 4. Klik in de sectie Reporting Services op Gedeelde planningen beheren.

 5. Selecteer de planning en klik op Verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×