Vertrouwen tonen door een digitale handtekening toe te voegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt zien dat u denkt dat een Data Base veilig is en dat de inhoud ervan kan worden vertrouwd door een digitale handtekening toe te voegen aan de data base. Dit helpt mensen die de Data Base gebruiken, beslissen om deze te vertrouwen en de inhoud ervan te vertrouwen.

Het proces dat u gebruikt om een Data Base digitaal te ondertekenen, is afhankelijk van het feit of de Data Base een nieuwere bestands indeling gebruikt, zoals een ACCDB-bestand of een eerdere indeling, zoals een. mdb-bestand. Beide processen vereisen echter dat u een beveiligings certificaat gebruikt.

U kunt een commercieel beveiligings certificaat gebruiken of u kunt uw eigen certificaat maken. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u uw eigen beveiligings certificaat maakt.

In dit artikel

Voordat u begint

Een Access-Data Base inPakken, ondertekenen en distribueren

Een Data Base van een eerdere versie digitaal ondertekenen

Voordat u begint

Als u een digitale hand tekening wilt toevoegen, moet u eerst een beveiligings certificaat verkrijgen of maken. U kunt een beveiligings certificaat beschouwen als een pen die u gebruikt om zaken digitaal te ondertekenen, of een verzegeling van een wax die alleen u kunt Toep assen.

Als u geen beveiligings certificaat hebt, kunt u er een maken met behulp van het hulp programma SelfCert (opgenomen in micro soft Office).

Een zelfondertekend certificaat maken

 1. Klik in micro soft Windows op de knop Start, wijs alle Program ma's aan, wijs micro soft Office aan, wijs micro soft Office-hulpprogram ma's aan en klik vervolgens op digitaal certificaat voor VBA-projecten.

  -of-

  Blader naar de map die de micro soft Office-programma bestanden bevat.

  U moet het uitvoer bare bestand, SelfCert. exe, zoeken en de locatie kan variëren, afhankelijk van verschillende voor waarden, bijvoorbeeld als u een 32-of 64-bits Windows-besturings systeem gebruikt of als u een abonnements versie van Office 365 gebruikt.

  Als u Office 2019 of Office 2016 gebruikt, probeert u een van de volgende locaties:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office16

  Als u Office 365 gebruikt, probeert u een van de volgende locaties:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Als u Office 2013 gebruikt, zoekt u de map Office15 uit de bovenstaande opties. Als u Office 2010 gebruikt, zoekt u de map Office14. Als u Office 2007 gebruikt, zoekt u de map Office12.

  Zoek de juiste map en dubbel klik op SelfCert. exe.

  Het dialoogvenster Digitaal certificaat maken wordt geopend.

 2. Typ een naam voor het nieuwe testcertificaat in het vak De naam van het certificaat.

 3. Klik tweemaal op OK.

Opmerking: Als u de opdracht Digitaal certificaat voor VBA-projecten niet ziet, of als u het bestand SelfCert.exe niet kunt vinden, moet u wellicht SelfCert installeren.

SelfCert.exe installeren

 1. Start de installatie-CD of een ander installatie medium voor micro soft Office.

 2. Klik in het installatievenster op Functies toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  Opmerking: Als u in een omgeving werkt waarin Microsoft Office door IT-beheerders op afzonderlijke computers is geïnstalleerd in plaats van met een cd, volgt u deze stappen:

  1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Dubbel klik op Software.

  3. Selecteer uw micro soft Office-versie en klik vervolgens op wijzigen.

   De installatie wordt gestart.

  4. Klik op Functies toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  5. Ga verder met de volgende stappen.

 3. Vouw de onderdelen Microsoft Office en Gedeelde onderdelen van Office uit door te klikken op het plusteken (+) ernaast.

 4. Klik op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.

 5. Klik op Uitvoeren vanaf mijn computer.

 6. Klik op Doorgaan om het onderdeel te installeren.

U moet alleen SelfCert gebruiken om hand tekeningen te maken voor gebruik binnen uw eigen organisatie. Als u een Data Base digitaal wilt ondertekenen en deze data base vervolgens commercieel wilt verspreiden, moet u een commercieel beveiligings certificaat aanvragen bij een commerciële certificerings instantie (CA).

Een Access-data base inpakken, ondertekenen en distribueren

met Access kunt u eenvoudig en snel een Data Base ondertekenen en verspreiden. Wanneer u een ACCDB-bestand of een ACCDE-bestand maakt, kunt u het bestand inpakken, een digitale hand tekening Toep assen op het pakket en vervolgens het ondertekende pakket distribueren naar andere gebruikers. Het hulp middel inPakken en ondertekenen plaatst de data base in een Access-implementatie bestand (. ACCDC), ondertekent het bestand en plaatst het ondertekende pakket op een locatie die u hebt bepaald. Gebruikers kunnen de data base vervolgens uit het pakket ophalen en rechtstreeks in de data base werken (niet in het pakket bestand).

Let hierbij op het volgende:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket is een manier om gegevens betrouwbaar te maken. Wanneer u een database inpakt en ondertekent, bevestigt u met uw digitale handtekening dat de database niet is gewijzigd nadat u het pakket hebt gemaakt.

 • Nadat de database is opgehaald uit het pakket, is er geen verband meer tussen het ondertekende pakket en de opgehaalde database.

 • U kunt het hulp middel inPakken en ondertekenen alleen gebruiken voor data bases die zijn opgeslagen in een nieuwere bestands indeling (. ACCDB,. ACCDE-,...). Access biedt ook hulp middelen voor het ondertekenen en distribueren van data bases met een eerdere bestands indeling. U moet de hulp middelen voor digitale hand tekeningen gebruiken die geschikt zijn voor de bestands indeling van de data base die u gebruikt.

 • U kunt slechts één database toevoegen aan een pakket.

 • Het pakket dat digitaal wordt ondertekend met dit proces, bevat uw gehele database, niet alleen macro's of modules.

 • Het pakketbestand wordt gecomprimeerd om de downloadtijd te verkorten.

 • U kunt data bases ophalen uit pakket bestanden die zich bevinden op servers waarop Windows SharePoint Services 3.0 of hoger wordt uitgevoerd.

In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand maakt en hoe u de database uit een ondertekend pakketbestand kunt ophalen en gebruiken.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op bestand > Opslaan als > inpakken en ondertekenen. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de micro soft Office-knop > publiceren > Inpakken en ondertekenen.

  Het dialoogvenster Certificaat selecteren verschijnt.

 3. Selecteer een digitaal certificaat en klik op OK.

  Het dialoog venster micro soft Access-ondertekend pakket maken wordt weer gegeven.

 4. Selecteer een locatie voor het ondertekende databasepakket in de lijst Opslaan in.

 5. Typ een naam voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik op Maken.

  Het .accdc-bestand wordt door Access gemaakt en op de door u gekozen locatie geplaatst.

Een ondertekend pakket ophalen en gebruiken

 1. Klik op bestand > openen > Bladeren. Het dialoog venster openen wordt weer gegeven. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de micro soft Office-knop > openen.

 2. Selecteer micro soft Access-ondertekende pakketten (*. ACCDC) als het bestands type.

 3. Zoek de map met het. ACCDC-bestand, selecteer het bestand en klik op openen.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u ervoor kiest het beveiligingscertificaat te vertrouwen dat is gebruikt om het implementatiepakket te ondertekenen, wordt het dialoogvenster Database ophalen naar weergegeven. Ga naar de volgende stap.

  • Als u er nog niet voor hebt gekozen het beveiligingscertificaat te vertrouwen, wordt het volgende bericht weergegeven.

   Bericht met advies

   Als u de data base vertrouwt, klikt u op openen. Als u een certificaat van deze provider vertrouwt, klikt u op alles vertrouwen in Uitgever. Het dialoog venster Data Base ophalen in wordt weer gegeven.

   Opmerking: Als u een zelfondertekend certificaat gebruikt om een databasepakket te ondertekenen en vervolgens op Alles van uitgever vertrouwen klikt wanneer u dat pakket opent, worden pakketten die zijn ondertekend met behulp van uw zelfondertekende certificaten altijd vertrouwd.

 5. Selecteer desgewenst een locatie voor de opgehaalde database in de lijst Opslaan in en typ vervolgens een andere naam voor de opgehaalde database in het vak Bestandsnaam.

  Tip: Als u de database ophaalt naar een vertrouwde locatie, wordt de inhoud ervan automatisch ingeschakeld wanneer u de database opent. Als u een niet-vertrouwde locatie kiest, kan bepaalde database-inhoud standaard worden uitgeschakeld.

 6. Klik op OK.

Als u niet zeker weet of u een certificaat kunt vertrouwen, raadpleegt u het artikel Hoe kunt u zien of een digitale handtekening betrouwbaar is, dat algemene informatie bevat over het controleren van de datums en andere items in een certificaat om de geldigheid te bepalen.

Naar boven

Een Data Base van een eerdere versie digitaal ondertekenen

Belangrijk: De stappen in deze sectie zijn niet van toepassing op data bases met een van de nieuwe bestands indelingen.

Voor data bases met de bestands indelingen. mdb of. mde kunt u een digitale handtekening Toep assen op de onderdelen in de data base. EEN digitale hand tekening bevestigt dat alle macro's, code modules en andere uitvoer bare onderdelen in de data base afkomstig zijn van de ondertekenaar en dat niemand deze heeft gewijzigd nadat de data base is ondertekend.

Als u een handtekening wilt toepassen op uw database, hebt u eerst een digitaal certificaat nodig. Als u databases maakt voor commercieel gebruik, moet u een certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie. Certificeringsinstanties voeren achtergrondcontroles uit om te verifiëren of degenen die de inhoud hebben verzorgd (van bijvoorbeeld databases) betrouwbaar zijn.

Als u een Data Base wilt gebruiken voor persoonlijke of beperkte scenario's voor werk groepen, biedt Access een hulp programma voor het maken van een zelfondertekend certificaat. In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een hulp programma SelfCert. exe installeert en gebruikt om een zelfondertekend certificaat te maken.

Een database ondertekenen

Opmerking: Houd er rekening mee dat deze stappen alleen van toepassing zijn wanneer u data bases gebruikt die een van de oudere database bestands indelingen gebruiken, zoals een. mdb-bestand. Als u nieuwere data bases wilt ondertekenen, raadpleegt u het sectie pakket, het ondertekenen en de distributie van een Access-Data Base.

 1. Open de database die u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Macro, op Visual Basic om Visual Basic Editor te starten.

  Sneltoets Druk op ALT + F11.

 3. Selecteer in het venster Projectverkenner de database of het VBA-project (Visual Basic for Applications) dat u wilt ondertekenen.

 4. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

  Het dialoogvenster Digitale handtekening wordt weergegeven.

 5. Klik op Kiezen om het testcertificaat te selecteren.

  Het dialoogvenster Certificaat selecteren verschijnt.

 6. Selecteer het certificaat dat u wilt toepassen.

  Als u de stappen in de vorige sectie hebt doorlopen, selecteert u het certificaat dat u hebt gemaakt met behulp van SelfCert.

 7. Klik op OK om het dialoog venster certificaat selecteren te sluiten en klik nogmaals op OK om het dialoog venster digitale hand tekening te sluiten.

Tips voor het ondertekenen van databases van eerdere versies

 • Als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing per ongeluk het VBA-project wijzigen en daardoor de handtekening ongeldig maken, vergrendelt u het VBA-project voordat u de handtekening zet.

  Opmerking: Als u het VBA-project vergrendelt, kunnen andere gebruikers de digitale handtekening eenvoudigweg vervangen door een andere handtekening. Beheerders binnen een bedrijf kunnen sjablonen en invoegtoepassingen opnieuw ondertekenen, zodat ze precies kunnen bepalen welk soort programma's gebruikers op hun computer kunnen uitvoeren.

 • Wanneer u een VBA-project digitaal ondertekent, kunt u overwegen om een tijds tempel te verkrijgen, zodat anderen uw hand tekening kunnen verifiëren, zelfs nadat het certificaat dat voor de hand tekening is gebruikt, is verlopen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×