Vertrouwen tonen door een digitale handtekening toe te voegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt weergeven waarvan u denkt dat een database veilig is en dat de inhoud kan worden vertrouwd door een digitale handtekening toevoegen aan de database. Dit kan helpen personen die gebruikmaken van de database bepalen of u kunt deze en de inhoud te vertrouwen.

Het proces dat u gebruikt om een database digitaal te ondertekenen, is afhankelijk van of gebruikmaakt van een nieuwere bestandsindeling, zoals een ACCDB-bestand of de indeling van een eerdere, zoals een mdb-bestand in de database. Beide processen vereisen echter een beveiligingscertificaat te gebruiken.

U kunt een commerciële beveiligingscertificaat of u kunt uw eigen kleurenschema samenstellen. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u uw eigen beveiligingscertificaat maakt.

In dit artikel

Voordat u begint

Als pakket inpakken, ondertekenen en distribueren van een Access-database

De database van een eerdere versie digitaal ondertekenen

Voordat u begint

Als u wilt een digitale handtekening toevoegen, moet u eerst verkrijgen of maak een beveiligingscertificaat. Het ware een beveiligingscertificaat terwijl een pen waarmee u zaken digitaal te ondertekenen, of een was coderen dat alleen u kunt toepassen.

Als u een beveiligingscertificaat niet hebt, kunt u via het hulpprogramma SelfCert (inbegrepen in Microsoft Office).

Een zelfondertekend certificaat maken

 1. In Microsoft Windows, klikt u op de knop Start , wijs Alle programma's, wijs Microsoft Office, wijs Microsoft Office-hulpmiddelenen klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.

  -of-

  Blader naar de map met uw Microsoft Office-programmabestanden.

  U moet Zoek het uitvoerbare bestand SelfCert.exe, en de locatie kunt hangen af van verschillende voorwaarden die als wanneer u een 32-bits of 64-bits Windows-besturingssysteem gebruikt, of als u een versie van Office 365 abonnement gebruikt.

  Als u Office 2019 of Office 2016 gebruikt, kunt u een van deze locaties:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program bestanden (x86) \Microsoft Office\Office16

  Als u Office 365 gebruikt, kunt u een van deze locaties:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  Als u Office 2013 gebruikt, vindt u de map Office15 uit de bovenstaande opties. Als u Office 2010 gebruikt, vindt u de map Office14. Als u Office 2007 gebruikt, vindt u de map Office12.

  Ga naar de juiste map en dubbelklik op SelfCert.exe.

  Het dialoogvenster Digitaal certificaat maken wordt geopend.

 2. Typ een naam voor het nieuwe testcertificaat in het vak De naam van het certificaat.

 3. Klik tweemaal op OK.

Opmerking: Als u de opdracht Digitaal certificaat voor VBA-projecten niet ziet, of als u het bestand SelfCert.exe niet kunt vinden, moet u wellicht SelfCert installeren.

SelfCert.exe installeren

 1. Start de Microsoft Office-installatie-CD of ander installatiemedium.

 2. Klik in het installatievenster op Functies toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  Opmerking: Als u in een omgeving werkt waarin Microsoft Office door IT-beheerders op afzonderlijke computers is geïnstalleerd in plaats van met een cd, volgt u deze stappen:

  1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik op Software.

  3. Selecteer uw versie van Microsoft Office en klik vervolgens op wijzigen.

   De installatie wordt gestart.

  4. Klik op Functies toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  5. Ga verder met de volgende stappen.

 3. Vouw de onderdelen Microsoft Office en Gedeelde onderdelen van Office uit door te klikken op het plusteken (+) ernaast.

 4. Klik op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.

 5. Klik op Uitvoeren vanaf mijn computer.

 6. Klik op Doorgaan om het onderdeel te installeren.

U moet alleen SelfCert gebruiken om te maken van handtekeningen voor gebruik binnen uw organisatie. Als u wilt digitaal ondertekenen van een database en klik vervolgens commercieel distribueren die database, moet u een commerciële beveiligingscertificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie (CA).

Inpakken, ondertekenen en een Access -enddatabase distribueren

Access kunt u gemakkelijk en snel ondertekenen en distribueren van een database. Wanneer u een .accdb-bestand of een .accde-bestand maakt, kunt u het bestand inpakken, van een digitale handtekening voorzien en vervolgens verspreiden onder andere gebruikers. Met het hulpprogramma Inpakken en ondertekenen wordt de database in een .accdc-bestand (Access Deployment) geplaatst, van een handtekening voorzien en vervolgens op een door u gekozen locatie geplaatst. Andere gebruikers kunnen het pakket dan uitpakken en rechtstreeks in de database werken (niet in het pakketbestand).

Let hierbij op het volgende:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket is een manier om gegevens betrouwbaar te maken. Wanneer u een database inpakt en ondertekent, bevestigt u met uw digitale handtekening dat de database niet is gewijzigd nadat u het pakket hebt gemaakt.

 • Nadat de database is opgehaald uit het pakket, is er geen verband meer tussen het ondertekende pakket en de opgehaalde database.

 • Alleen voor gebruik met databases die zijn opgeslagen in een nieuwere bestandsindeling (.accdb, .accde,...) kunt u de functie Inpakken en ondertekenen. Access biedt ook hulpmiddelen voor het ondertekenen en distribueren databases met een eerdere bestandsindeling. U moet het hulpmiddel voor digitale handtekeningen gebruiken dat geschikt is voor de databasebestandsindeling waarmee u werkt.

 • U kunt slechts één database toevoegen aan een pakket.

 • Het pakket dat digitaal wordt ondertekend met dit proces, bevat uw gehele database, niet alleen macro's of modules.

 • Het pakketbestand wordt gecomprimeerd om de downloadtijd te verkorten.

 • U kunt databases ophalen uit pakketbestanden die zijn bevindt op servers met Windows SharePoint Services 3.0 of hoger.

In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand maakt en hoe u de database uit een ondertekend pakketbestand kunt ophalen en gebruiken.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op bestand > Opslaan als > Inpakken en ondertekenen

  Het dialoogvenster Certificaat selecteren verschijnt.

 3. Selecteer een digitaal certificaat en klik op OK.

  Het dialoogvenster Maken ondertekend pakket van Microsoft Access wordt weergegeven.

 4. Selecteer een locatie voor het ondertekende databasepakket in de lijst Opslaan in.

 5. Typ een naam voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik op Maken.

  Het .accdc-bestand wordt door Access gemaakt en op de door u gekozen locatie geplaatst.

Een ondertekend pakket ophalen en gebruiken

 1. Klik op Bestand > Openen > Bladeren. Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven. 

 2. Selecteer Microsoft Access-ondertekende pakketten (*.accdc) als het bestandstype.

 3. Zoek de map die uw .accdc-bestand bevat, schakelt u het bestand en klik vervolgens op openen.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u ervoor kiest het beveiligingscertificaat te vertrouwen dat is gebruikt om het implementatiepakket te ondertekenen, wordt het dialoogvenster Database ophalen naar weergegeven. Ga naar de volgende stap.

  • Als u er nog niet voor hebt gekozen het beveiligingscertificaat te vertrouwen, wordt het volgende bericht weergegeven.

   Bericht met advies

   Als u de database vertrouwt, klikt u op Openen. Als u alle certificaten van deze uitgever vertrouwt, klikt u op Alles van uitgever vertrouwen. Het dialoogvenster Database ophalen naar wordt geopend.

   Opmerking: Als u een zelfondertekend certificaat gebruikt om een databasepakket te ondertekenen en vervolgens op Alles van uitgever vertrouwen klikt wanneer u dat pakket opent, worden pakketten die zijn ondertekend met behulp van uw zelfondertekende certificaten altijd vertrouwd.

 5. Selecteer desgewenst een locatie voor de opgehaalde database in de lijst Opslaan in en typ vervolgens een andere naam voor de opgehaalde database in het vak Bestandsnaam.

  Tip: Als u de database ophaalt naar een vertrouwde locatie, wordt de inhoud ervan automatisch ingeschakeld wanneer u de database opent. Als u een niet-vertrouwde locatie kiest, kan bepaalde database-inhoud standaard worden uitgeschakeld.

 6. Klik op OK.

Als u niet zeker weet of u een certificaat kunt vertrouwen, raadpleegt u het artikel Hoe kunt u zien of een digitale handtekening betrouwbaar is, dat algemene informatie bevat over het controleren van de datums en andere items in een certificaat om de geldigheid te bepalen.

Naar boven

De database van een eerdere versie digitaal ondertekenen

Belangrijk: De stappen in deze sectie worden niet toegepast op databases met een van de nieuwe bestandsindelingen.

Voor gebruik van de bestandsindelingen mdb- of MDE-databases, kunt u een digitale handtekening toepassen op de onderdelen in de database. Met een digitale handtekening wordt bevestigd dat eventuele macro's, codemodules en andere uitvoerbare onderdelen in de database afkomstig zijn van de ondertekenaar en dat niemand deze gegevens heeft gewijzigd sinds de ondertekening van de database.

Als u een handtekening wilt toepassen op uw database, hebt u eerst een digitaal certificaat nodig. Als u databases maakt voor commercieel gebruik, moet u een certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie. Certificeringsinstanties voeren achtergrondcontroles uit om te verifiëren of degenen die de inhoud hebben verzorgd (van bijvoorbeeld databases) betrouwbaar zijn.

Als u een database gebruiken voor persoonlijke of beperkt werkgroep scenario's wilt, biedt Access een hulpmiddel voor het maken van een zelfondertekend certificaat. Aan de hand van de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een hulpprogramma met de naam SelfCert.exe kunt installeren en gebruiken om een zelfondertekend certificaat te maken.

Een database ondertekenen

Opmerking: Houd er rekening mee dat deze stappen gelden alleen wanneer u databases met een van de eerdere databasebestandsindelingen, zoals een mdb-bestand gebruikt. Als u wilt melden nieuwere databases, Zie het gedeelte inpakken, ondertekenen en distribueren van een Access-database.

 1. Open de database die u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Macro, op Visual Basic om Visual Basic Editor te starten.

  Sneltoets  Druk op Alt+F11.

 3. Selecteer in het venster Projectverkenner de database of het VBA-project (Visual Basic for Applications) dat u wilt ondertekenen.

 4. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

  Het dialoogvenster Digitale handtekening wordt weergegeven.

 5. Klik op Kiezen om het testcertificaat te selecteren.

  Het dialoogvenster Certificaat selecteren verschijnt.

 6. Selecteer het certificaat dat u wilt toepassen.

  Als u de stappen in de vorige sectie hebt doorlopen, selecteert u het certificaat dat u hebt gemaakt met behulp van SelfCert.

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Certificaat selecteren te sluiten en klik op OK om te sluiten in het dialoogvenster Digitalehandtekening .

Tips voor het ondertekenen van databases van eerdere versies

 • Als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing per ongeluk het VBA-project wijzigen en daardoor de handtekening ongeldig maken, vergrendelt u het VBA-project voordat u de handtekening zet.

  Opmerking: Als u het VBA-project vergrendelt, kunnen andere gebruikers de digitale handtekening eenvoudigweg vervangen door een andere handtekening. Beheerders binnen een bedrijf kunnen sjablonen en invoegtoepassingen opnieuw ondertekenen, zodat ze precies kunnen bepalen welk soort programma's gebruikers op hun computer kunnen uitvoeren.

 • Wanneer u een VBA-project digitaal ondertekent, kunt u overwegen een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat anderen uw handtekening kunnen verifiëren, zelfs nadat het certificaat dat is gebruikt voor de handtekening, is verlopen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×