Vertrouwen tonen door een digitale handtekening toe te voegen

U kunt aangeven dat u meent dat een database veilig is en dat de inhoud ervan kan worden vertrouwd, door een digitale handtekening aan de database toe te voegen. Aan de hand daarvan kunnen mensen die de database gebruiken, besluiten deze database en de inhoud ervan te vertrouwen.

Welk proces u gebruikt om een database digitaal te ondertekenen, is afhankelijk van de vraag of een database een Microsoft Office Access 2007-bestandsindeling gebruikt, zoals een ACCDB-bestand, of een eerdere indeling, zoals een MDB-bestand. Voor beide processen moet u echter een beveiligingscertificaat gebruiken.

U kunt een commercieel beveiligingscertificaat gebruiken of uw eigen certificaat maken. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u uw eigen beveiligingscertificaat maakt.

In dit artikel

Voordat u begint

Een Office Access 2007-database inpakken, ondertekenen en distribueren

Een database van een oudere versie digitaal ondertekenen

Voordat u begint

Als u een digitale handtekening wilt toevoegen, moet u eerst een beveiligingscertificaat ophalen of maken. Een beveiligingscertificaat kunt u beschouwen als een pen waarmee u zaken digitaal kunt ondertekenen of als een waszegel dat alleen u kunt gebruiken.

Als u geen beveiligingscertificaat hebt, kunt u er een maken met behulp van het programma SelfCert (geleverd bij Microsoft Office).

Een niet-geverifieerd certificaat maken

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en wijs achtereenvolgens Alle programma's, Microsoft Office en Microsoft Office-hulpprogramma's aan. Klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.

  -of-

  Blader naar de map waarin zich uw Office Professional 2007-programmabestanden bevinden. De standaardmap is Station:\Program Files\Microsoft Office\Office12. Zoek in die map naar SelfCert.exe en dubbelklik op het bestand.

  Het dialoogvenster Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.

 2. Typ in het vak Naam van het certificaat een naam voor het nieuwe testcertificaat.

 3. Klik tweemaal op OK.

Opmerking: Als u de opdracht Digitaal Certificaat voor VBA-projecten niet ziet, of als u het bestand SelfCert.exe niet kunt vinden, moet u wellicht SelfCert installeren.

SelfCert.exe installeren

 1. Start de Office Professional 2007-installatie-cd-rom of ander installatiemateriaal.

 2. Klik in Installatie op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  Opmerking: Als u in een omgeving werkt waarin Office Professional 2007 door de IT-beheerders op afzonderlijke computers is geïnstalleerd in plaats van met een cd, volgt u deze stappen:

  1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik op Programma's toevoegen of verwijderen.

  3. Selecteer 2007 Microsoft Office-systeem en klik vervolgens op Wijzigen.

   De installatie wordt gestart.

  4. Klik op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  5. Ga door met de volgende stappen.

 3. Vouw de knooppunten Microsoft Office en Gedeelde onderdelen van Office uit door op de plustekens (+) naast de knooppunten te klikken.

 4. Klik op Digitaal Certificaat voor VBA-projecten.

 5. Klik op Uitvoeren vanaf Deze computer.

 6. Klik op Doorgaan om het onderdeel te installeren.

U kunt SelfCert alleen gebruiken om handtekeningen te maken die bestemd zijn om binnen uw eigen organisatie te worden gebruikt. Als u een database digitaal wilt ondertekenen en deze database vervolgens in de handel wilt brengen, moet u een commercieel beveiligingscertificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

Een Office Access 2007-database inpakken, ondertekenen en distribueren

U kunt met Office Access 2007 snel en eenvoudig databases ondertekenen en distribueren. Wanneer u een ACCDB-bestand of een ACCDE-bestand maakt, kunt u het bestand inpakken, van een digitale handtekening voorzien en vervolgens verspreiden onder andere gebruikers. Met het hulpprogramma Inpakken en ondertekenen wordt de database in een ACCDC-bestand (Access Deployment) geplaatst, van een handtekening voorzien en vervolgens op een door u bepaalde locatie geplaatst. Gebruikers kunnen het pakket dan uitpakken en rechtstreeks in de database werken (niet in het pakketbestand).

Onthoud het volgende als u verder gaat met het proces:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket is een manier om gegevens betrouwbaar te maken. Wanneer u een database inpakt en ondertekent, bevestigt u met uw digitale handtekening dat de database niet is gewijzigd nadat u het pakket hebt gemaakt.

 • Nadat de database is uitgepakt, is er geen verband meer tussen het ondertekende pakket en de geëxtraheerde database.

 • U kunt het hulpprogramma Inpakken en ondertekenen alleen gebruiken voor databases die zijn opgeslagen in een Office Access 2007-bestandsindeling. Access 2007 bevat ook hulpmiddelen voor het ondertekenen en distribueren van databases die in een oudere bestandsindeling zijn gemaakt. U moet het hulpmiddel voor digitale handtekeningen gebruiken dat geschikt is voor de databasebestandsindeling waar u mee werkt.

 • U kunt slechts één database aan een pakket toevoegen.

 • Met dit proces wordt een pakket voorzien van een digitale handtekening dat uw gehele database bevat, niet alleen macro's of modules.

 • Het pakketbestand wordt gecomprimeerd om kortere downloadtijden te bewerkstellingen.

 • U kunt database extraheren uit pakketbestanden die zich bevinden op Windows SharePoint Services 3.0-servers.

In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand maakt en hoe u de database uit een ondertekend pakketbestand kunt extraheren en gebruiken.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak , klik op Publiceren en klik op Inpakken en ondertekenen.

  Het dialoogvenster Certificaat selecteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer een digitaal certificaat en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Maak een ondertekend pakket van Microsoft Office Access wordt weergegeven.

 4. Selecteer in de lijst Opslaan in een locatie voor uw ondertekende databasepakket.

 5. Voer een naam in voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Maken.

  Access maakt het ACCDC-bestand en plaatst dit op de locatie die u kiest.

Een ondertekend pakket uitpakken en gebruiken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

  Het dialoogvenster Openen verschijnt.

 2. Selecteer Ondertekende pakketten van Microsoft Office Access (*.ACCDC) als het bestandstype.

 3. Zoek in de lijst Zoeken in de map op die uw ACCDC-bestand bevat, selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ervoor kiest het beveiligingscertificaat te vertrouwen dat is gebruikt om het distributiepakket te ondertekenen, wordt het dialoogvenster Database ophalen naar weergegeven. Ga naar stap 5.

  • Als er nog niet voor hebt gekozen het beveiligingscertificaat te vertrouwen, wordt het volgende bericht weergegeven.

   Bericht met advies

   Als u de database vertrouwt, klikt u op Openen. Als u elk certificaat van deze provider vertrouwt, klikt u op Alles van uitgever vertrouwen. Het dialoogvenster Database ophalen naar wordt weergegeven.

   Opmerking: Als u een niet-geverifieerd certificaat gebruikt om een databasepakket te ondertekenen en vervolgens op Alles van uitgever vertrouwen klikt wanneer u dat pakket opent, worden pakketten die zijn ondertekend met behulp van uw niet-geverifieerde certificaten altijd vertrouwd.

 5. U kunt eventueel in de lijst Opslaan in een locatie voor de uitgepakte database selecteren en in het vak Bestandsnaam een andere naam voor de uitgepakte database invoeren.

  Tip: Als u de database extraheert naar een vertrouwde locatie, wordt de inhoud ervan automatisch ingeschakeld wanneer u de database opent. Als u een niet-vertrouwde locatie kiest, kan bepaalde database-inhoud standaard worden uitgeschakeld.

 6. Klik op OK.

Als u niet zeker weet of u een certificaat kunt vertrouwen, raadpleegt u het artikel Bepalen of een digitale handtekening betrouwbaar is. Dit artikel bevat algemene informatie over het controleren van datums en andere items in een certificaat, zodat u kunt bepalen of het certificaat geldig is.

Naar boven

Een database van een oudere versie digitaal ondertekenen

Belangrijk: De stappen in deze sectie zijn niet van toepassing op databases in een van de nieuwe bestandsindelingen.

Voor databases ouder dan Office Access 2007 kunt u een digitale handtekeningop de onderdelen in de database zetten. Met een digitale handtekening wordt bevestigd dat eventuele macro's, codemodules en andere uitvoerbare onderdelen in de database afkomstig zijn van de ondertekenaar en dat niemand deze gegevens heeft gewijzigd sinds de ondertekening van de database.

Als u een handtekening wilt toepassen op uw database, hebt u eerst een digitaal certificaat nodig. Als u databases maakt voor commercieel gebruik, moet u een certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie. Certificeringsinstanties voeren achtergrondcontroles uit om te verifiëren of degenen die de inhoud hebben verzorgd (van bijvoorbeeld databases) betrouwbaar zijn.

Voor meer informatie over certificeringsinstanties die diensten voor Microsoft-producten aanbieden, raadpleegt u de sectie Zie ook.

Als u een database wilt gebruiken voor persoonlijke of beperkte werkgroepscenario's, biedt Microsoft Office Professional 2007 een programma voor het maken van een niet-geverifieerd certificaat. Aan de hand van de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een hulpprogramma met de naam SelfCert.exe kunt installeren en gebruiken om een niet-geverifieerd certificaat te maken.

Een database ondertekend coderen

Opmerking: Houdt u er rekening mee dat deze stappen alleen van toepassing zijn wanneer u databases gebruikt in Office Access 2007 die een van de oudere databasebestandsindelingen gebruiken, zoals een MDB-bestand. Zie de sectie Een Office Access 2007-database inpakken, ondertekenen en distribueren om nieuwere databases te ondertekenen.

 1. Open de database die u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Databasehulpmiddelen, in de groep Macro, op Visual Basic om Visual Basic Editor te starten.

  Sneltoets  Druk op ALT+F11.

 3. Selecteer in het venster Projectverkenner de database of het VBA-project (Visual Basic for Applications) dat u wilt ondertekenen.

 4. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

  Het dialoogvenster Digitale handtekening verschijnt.

 5. Klik op Kiezen om uw testcertificaat te selecteren.

  Het dialoogvenster Certificaat selecteren wordt weergegeven.

 6. Selecteer het certificaat dat u wilt toepassen.

  Als u de stappen in de vorige sectie hebt doorlopen, selecteert u het certificaat dat u hebt gemaakt met behulp van SelfCert.

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Certificaat selecteren te sluiten en klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Digitale handtekening te sluiten.

Tips voor het ondertekenen van databases van oudere versies

 • Als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing per ongeluk het VBA-project wijzigen en daardoor de handtekening ongeldig maken, vergrendelt u het VBA-project voordat u de handtekening zet.

  Opmerking: Als u het VBA-project vergrendelt, kunnen andere gebruikers de digitale handtekening eenvoudigweg vervangen door een andere handtekening. Beheerders binnen een bedrijf kunnen sjabloon en invoegtoepassing opnieuw ondertekenen, zodat ze precies kunnen bepalen wat voor programma's gebruikers op hun computer kunnen uitvoeren.

 • Wanneer u een VBA-project digitaal ondertekent, kunt u overwegen een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat anderen uw handtekening kunnen verifiëren, zelfs nadat het certificaat dat is gebruikt voor de handtekening, is verlopen. Zie Microsoft Office Online voor meer informatie over VBA-beveiliging en over tijdstempels.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×