VERTROUWELIJKHEID.NORM, functie

Berekent het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie, met een normale verdeling.

Beschrijving

Het betrouwbaarheidsinterval is een bereik van waarden. Uw steekproefgemiddelde, x, bevindt zich in het midden van dit bereik en het bereik is x ± VERTROUWELIJKHEID.NORM. Als x bijvoorbeeld het steekproefgemiddelde is van leveringstijden van producten die per post zijn besteld, is x ± VERTROUWELIJKHEID.NORM een bereik van populatiegemiddelden. Voor een populatiegemiddelde, μ0, in dit bereik, is de kans dat een steekproefgemiddelde verder van μ0 dan x wordt verkregen, groter dan alfa. Voor een populatiegemiddelde, μ0, niet in dit bereik, is de kans dat een steekproefgemiddelde verder van μ0 dan x wordt verkregen, kleiner dan alfa. Met andere woorden, stel dat we x, standaarddev en grootte gebruiken om een tweezijdige toets samen te stellen met significantieniveau alfa van de hypothese dat het populatiegemiddelde μ0 is. Dan verwerpen we deze hypothese niet als μ0 zich in het betrouwbaarheidsinterval bevindt, en verwerpen we deze hypothese als μ0 zich niet in het betrouwbaarheidsinterval bevindt. Het betrouwbaarheidsinterval staat niet toe te concluderen dat er een kans 1 – alfa is dat het volgende pakje een leveringstijd heeft die zich in het betrouwbaarheidsinterval bevindt.

Syntaxis

VERTROUWELIJKHEID.NORM(alfa;standaarddev;grootte)

De syntaxis van de functie VERTROUWELIJKHEID.NORM heeft de volgende argumenten:

 • alfa     Vereist. Het significantieniveau op basis waarvan het niveau van betrouwbaarheid wordt berekend. Het betrouwbaarheidsniveau is gelijk aan 100*(1 - alfa)%. Als alfa 0,05 bedraagt, is het betrouwbaarheidsniveau dus 95%.

 • standaarddev     Vereist. De standaarddeviatie voor het gegevensbereik binnen de populatie. Deze wordt verondersteld bekend te zijn.

 • grootte     Vereist. De grootte van de steekproef.

Opmerkingen

 • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als alfa = 0 of alfa = 1, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als standaarddev = 0, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als grootte geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.

 • Als grootte < 1, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als we ervan uitgaan dat alfa gelijk is aan 0,05, moeten we het gebied onder de standaardnormale kromme berekenen dat gelijk is aan (1 - alfa) of 95%. Deze waarde is ± 1,96. Het betrouwbaarheidsinterval is daarom:

  Vergelijking

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

0,05

Significantieniveau

2,5

Standaarddeviatie van de populatie

50

De grootte van de steekproef

Formule

Beschrijving

Resultaat

=VERTROUWELIJKHEID.NORM(A2;A3;A4)

Het betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde van een populatie. Met andere woorden, het betrouwbaarheidsinterval voor het onderliggende populatiegemiddelde voor reistijd naar het werk is gelijk aan 30 ± 0,692952 minuten, of 29,3 tot 30,7 minuten.

0,692952

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×