Vertrouwde documenten

Laatst bijgewerkt: 24-7-2015

Wat wilt u doen?

Vertrouwde documenten maken

Documenten in een netwerk vertrouwen

Instellingen voor vertrouwde documenten weergeven of wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Toelichting op instellingen voor vertrouwde documenten

Wat zijn vertrouwde documenten?

Vertrouwde documenten maken

Wanneer u een nieuw bestand met actieve inhoud opent (zoals gegevensverbindingen en macro's), wordt de berichtenbalk weergegeven omdat actieve inhoud virussen en andere beveiligingsrisico's kan bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de computer of het netwerk van de organisatie. Als u de bron van het bestand echter vertrouwt of weet dat de actieve inhoud veilig is (de macro is bijvoorbeeld ondertekend door een vertrouwde uitgever), kunt u de actieve inhoud van het bestand inschakelen. Hierdoor wordt het een vertrouwd document. Wanneer u het bestand opnieuw opent, wordt de berichtenbalk niet weergegeven. Voer de volgende aanwijzingen uit als u het bestand een vertrouwd document wilt maken.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de berichtenbalk wanneer het bestand macro's bevat.

Berichtenbalk met beveiligingsbericht voor macro's

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Info.

 3. Klik in de sectie Beveiligingswaarschuwing op Inhoud inschakelen.

  Gebied Beveiligingswaarschuwing, altijd inschakelen

 4. Er worden twee opties weergegeven: Alle inhoud inschakelen en Geavanceerde opties.

  • Alle inhoud inschakelen     Hiermee maakt u het bestand een vertrouwd document zodat actieve inhoud kan worden uitgevoerd.

  • Geavanceerde opties     Hiermee selecteert u welke actieve inhoud mag worden uitgevoerd voor deze sessie. Zodoende kan de inhoud slechts eenmaal worden uitgevoerd. De berichtenbalk wordt weergegeven wanneer u het bestand opnieuw opent.

Opmerking: Als u weet dat het bestand afkomstig is van een betrouwbare bron, kunt u op de berichtenbalk op Inhoud inschakelen klikken. Het bestand wordt een vertrouwd document en wordt niet meer geopend met de berichtenbalk. Zie het laatste gedeelte voor meer informatie over vertrouwde documenten.

Sommige bestanden kunnen geen vertrouwd document worden gemaakt

Er zijn situaties wanneer u van een bestand geen vertrouwd document kunt maken. Er is bijvoorbeeld een van de verschillende typen actieve inhoud uitgeschakeld wanneer u het bestand probeert te openen. Actieve inhoud kan worden uitgeschakeld als:

 • De systeembeheerder heeft een beveiligingsbeleid ingesteld om een bepaald type actieve inhoud voor uw organisatie uit te schakelen (bijvoorbeeld Alle macro's uitschakelen, zonder melding). Als u in dit geval een bestand opent met macro's en gegevensverbindingen, kan het bestand niet worden vertrouwd omdat de macro's worden uitgeschakeld zodra het bestand wordt geopend.

 • U hebt de instellingen van uw Vertrouwenscentrum gewijzigd voor een of meer typen actieve inhoud.

Als u uw beveiligingsinstellingen wilt weergeven, klikt u op het tabblad Bestand. Klik achtereenvolgens op Opties, op Vertrouwenscentrum en op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum. U kunt ook meer informatie vinden in Mijn opties en instellingen weergeven in het Vertrouwenscentrum.

Meer redenen dat u van bestanden geen vertrouwde documenten kunt maken

 • Het bestand wordt geopend vanaf een onveilige locatie, zoals de map met tijdelijke internetbestanden of de map Temp

 • Als de functie is uitgeschakeld door de systeembeheerder voor netwerklocaties of voor alle locaties

 • Als het bestand dat u wilt vertrouwen een sjabloon is, zoals bestanden met de extensie .dot, .dotx of .dotm

Klik voor deze bestanden op Alle inhoud inschakelen om de actieve inhoud voor die sessie uit te voeren. Zodoende kan de inhoud slechts eenmaal worden uitgevoerd. De berichtenbalk wordt weergegeven wanneer u het bestand opnieuw opent.

Het volgende voorbeeld is een beeld van het gebied Beveiligingswaarschuwing wanneer een bestand niet kan worden vertrouwd.

Gebied Beveiligingswaarschuwing wanneer een bestand niet kan worden vertrouwd

Naar boven

Documenten in een netwerk vertrouwen

Wees voorzichtig voordat u documenten in een netwerk vertrouwt, want anderen kunnen netwerkbestanden manipuleren en de actieve inhoud in deze bestanden wijzigen. Als u beveiligingsrisico's wilt verlagen, kunt u het beste alleen bestanden vertrouwen op een netwerklocatie waarvan de toegang wordt beheerd of die is gemaakt door de systeembeheerder.

Een dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven wanneer u een bestand op een netwerklocatie vertrouwt. U kunt in het dialoogvenster op Dit bericht niet meer weergeven klikken zodat het dialoogvenster niet meer wordt weergegeven. Bovendien kunt u de functie uitschakelen door in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing op Nee te klikken.

De functie Vertrouwde documenten uitschakelen voor netwerklocaties

U kunt de functie Vertrouwde documenten voor netwerklocaties uitschakelen in het Vertrouwenscentrum.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik op Vertrouwde documenten.

 5. Schakel het selectievakje Toestaan dat documenten in een netwerk worden vertrouwd uit.

Gedeelde Vertrouwde documenten van het Vertrouwenscentrum

Naar boven

Instellingen voor vertrouwde documenten weergeven of wijzigen in het Vertrouwenscentrum

U kunt instellingen voor vertrouwde documenten weergeven of wijzigen in het Vertrouwenscentrum. Als u wijzigingen aanbrengt, schakelt u de mogelijkheid in of uit om vertrouwde documenten te maken waarmee de computer en het netwerk van de organisatie worden beschermd tegen mogelijk schadelijke code in actieve inhoud.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik op Vertrouwde documenten.

 5. Selecteer de gewenste opties voor vertrouwde documenten.

Naar boven

Toelichting op instellingen voor vertrouwde documenten

 • Toestaan dat documenten in een netwerk worden vertrouwd     Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt niet langer weergegeven voor bestanden op netwerklocaties.

 • Vertrouwde documenten uitschakelen     Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt telkens weergegeven voor bestanden wanneer u deze opent.

 • Alle vertrouwde documenten wissen zodat ze niet meer worden vertrouwd     Klik op Wissen om de lijst met eerder vertrouwde documenten te wissen. De berichtenbalk wordt opnieuw weergegeven voor de documenten die u eerder hebt vertrouwd.

Naar boven

Wat zijn vertrouwde documenten?

Vertrouwde documenten zijn bestanden met actieve inhoud (zoals macro's, ActiveX-besturingselementen en gegevensverbindingen) en worden geopend zonder de berichtenbalk nadat u de actieve inhoud in deze documenten hebt ingeschakeld. Bij een vertrouwd document verschijnt geen vraag wanneer u het bestand opent, zelfs niet als nieuwe inhoud is toegevoegd of de bestaande actieve inhoud is gewijzigd. De vraag wordt echter wel weergegeven als het bestand is verplaatst sinds u het bestand voor het laatst hebt vertrouwd. Zodra u een document vertrouwt, wordt het niet geopend in de beveiligde weergave. Daarom moet u vertrouwde documenten alleen vertrouwen als u de bron van het bestand vertrouwt.

Opmerking: Als een bestand zonder actieve inhoud wordt geopend in de beveiligde weergave en u bewerking hebt ingeschakeld, is het bestand vertrouwd en wordt dit niet langer geopend in de beveiligde weergave. Als het bestand echter actieve inhoud bevat, wordt een berichtenbalk weergegeven voor de uitgeschakelde actieve inhoud totdat u de inhoud inschakelt. Actieve inhoud wordt niet automatisch ingeschakeld wanneer u de beveiligde weergave sluit.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×