Vertrouwde documenten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Laatst bijgewerkt: 8 januari 2019

Wat wilt u doen?

Vertrouwde documenten maken

Documenten in een netwerk vertrouwen

Instellingen voor vertrouwde documenten weergeven of wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Toelichting op instellingen voor vertrouwde documenten

Wat zijn vertrouwde documenten?

Vertrouwde documenten maken

Wanneer u een nieuw bestand opent dat actieve inhoud bevat (gegevens verbindingen, macro's, enzovoort), wordt de berichten balk weer gegeven omdat actieve inhoud mogelijk virussen bevat en andere beveiligings Risico's zijn die uw computer of het netwerk van uw organisatie kunnen beschadigen.

Berichtenbalk met beveiligingsbericht voor macro's

Als u de bron van het bestand echter vertrouwt of weet dat de actieve inhoud is beveiligd (bijvoorbeeld omdat de macro is ondertekend door een vertrouwde uitgever), kunt u de actieve inhoud van het bestand inschakelen door de knop inhoud inschakelen te selecteren. Hierdoor is het een vertrouwd document. Wanneer u het bestand opnieuw opent, wordt de berichten balk niet weer gegeven.

Sommige bestanden kunnen niet worden vertrouwd

Er zijn situaties waarin het niet mogelijk is om een bestand een vertrouwd document te maken. Een of meer typen actieve inhoud zijn bijvoorbeeld uitgeschakeld wanneer u het bestand probeert te openen. Actieve inhoud kan worden uitgeschakeld in de volgende gevallen:

 • De systeem beheerder heeft beveiligings beleid ingesteld om een bepaald type actieve inhoud voor uw organisatie uit te scha kelen (bijvoorbeeld alle macro's uitschakelen zonder melding ). Als u in dit geval een bestand met macro's en gegevens verbindingen opent, kan het bestand niet worden vertrouwd omdat de macro's zijn uitgeschakeld wanneer het bestand wordt geopend.

 • U hebt de instellingen van uw Vertrouwenscentrum gewijzigd voor een of meer typen actieve inhoud.

Als u uw beveiligingsinstellingen wilt weergeven, klikt u op het tabblad Bestand. Klik achtereenvolgens op Opties, op Vertrouwenscentrum en op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum. U kunt ook meer informatie vinden in Mijn opties en instellingen weergeven in het Vertrouwenscentrum.

Meer redenen dat u van bestanden geen vertrouwde documenten kunt maken

 • Het bestand wordt geopend vanaf een onveilige locatie, zoals de map met tijdelijke internetbestanden of de map Temp

 • Als de functie is uitgeschakeld door de systeembeheerder voor netwerklocaties of voor alle locaties

 • Als het bestand dat u wilt vertrouwen een sjabloon is, zoals bestanden met de extensie .dot, .dotx of .dotm

Klik voor deze bestanden op Alle inhoud inschakelen om de actieve inhoud voor die sessie uit te voeren. Zodoende kan de inhoud slechts eenmaal worden uitgevoerd. De berichtenbalk wordt weergegeven wanneer u het bestand opnieuw opent.

Het volgende voorbeeld is een beeld van het gebied Beveiligingswaarschuwing wanneer een bestand niet kan worden vertrouwd.

Gebied Beveiligingswaarschuwing wanneer een bestand niet kan worden vertrouwd

Naar boven

Documenten in een netwerk vertrouwen

Wees voorzichtig voordat u documenten in een netwerk vertrouwt, want anderen kunnen netwerkbestanden manipuleren en de actieve inhoud in deze bestanden wijzigen. Als u beveiligingsrisico's wilt verlagen, kunt u het beste alleen bestanden vertrouwen op een netwerklocatie waarvan de toegang wordt beheerd of die is gemaakt door de systeembeheerder.

Een dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven wanneer u een bestand op een netwerklocatie vertrouwt. U kunt in het dialoogvenster op Dit bericht niet meer weergeven klikken zodat het dialoogvenster niet meer wordt weergegeven. Bovendien kunt u de functie uitschakelen door in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing op Nee te klikken.

De functie Vertrouwde documenten uitschakelen voor netwerklocaties

U kunt de functie Vertrouwde documenten voor netwerklocaties uitschakelen in het Vertrouwenscentrum.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik op Vertrouwde documenten.

 5. Schakel het selectievakje Toestaan dat documenten in een netwerk worden vertrouwd uit.

Gedeelde Vertrouwde documenten van het Vertrouwenscentrum

Naar boven

Instellingen voor vertrouwde documenten weergeven of wijzigen in het Vertrouwenscentrum

U kunt instellingen voor vertrouwde documenten weergeven of wijzigen in het Vertrouwenscentrum. Als u wijzigingen aanbrengt, schakelt u de mogelijkheid in of uit om vertrouwde documenten te maken waarmee de computer en het netwerk van de organisatie worden beschermd tegen mogelijk schadelijke code in actieve inhoud.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik op Vertrouwde documenten.

 5. Selecteer de gewenste opties voor vertrouwde documenten.

Naar boven

Toelichting op instellingen voor vertrouwde documenten

 • Toestaan dat documenten in een netwerk worden vertrouwd     Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt niet langer weergegeven voor bestanden op netwerklocaties.

 • Vertrouwde documenten uitschakelen     Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt telkens weergegeven voor bestanden wanneer u deze opent.

 • Alle vertrouwde documenten wissen zodat ze niet meer worden vertrouwd     Klik op Wissen om de lijst met eerder vertrouwde documenten te wissen. De berichtenbalk wordt opnieuw weergegeven voor de documenten die u eerder hebt vertrouwd.

Naar boven

Wat zijn vertrouwde documenten?

Vertrouwde documenten zijn bestanden met actieve inhoud (zoals macro's, ActiveX-besturingselementen en gegevensverbindingen) en worden geopend zonder de berichtenbalk nadat u de actieve inhoud in deze documenten hebt ingeschakeld. Bij een vertrouwd document verschijnt geen vraag wanneer u het bestand opent, zelfs niet als nieuwe inhoud is toegevoegd of de bestaande actieve inhoud is gewijzigd. De vraag wordt echter wel weergegeven als het bestand is verplaatst sinds u het bestand voor het laatst hebt vertrouwd. Zodra u een document vertrouwt, wordt het niet geopend in de beveiligde weergave. Daarom moet u vertrouwde documenten alleen vertrouwen als u de bron van het bestand vertrouwt.

Opmerking: Als een bestand zonder actieve inhoud wordt geopend in de beveiligde weergave en u bewerking hebt ingeschakeld, is het bestand vertrouwd en wordt dit niet langer geopend in de beveiligde weergave. Als het bestand echter actieve inhoud bevat, wordt een berichtenbalk weergegeven voor de uitgeschakelde actieve inhoud totdat u de inhoud inschakelt. Actieve inhoud wordt niet automatisch ingeschakeld wanneer u de beveiligde weergave sluit.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×