Vertraging door herverdeling (velden)

Het veld Vertraging door effenen bevat de tijd waarmee een taak of toewijzing vanaf de eerdere begindatum wordt vertraagd door het herverdeling van resources. Vertraging van taken door effenen wordt uitgedrukt in verstreken duureenheden, terwijl vertraging van toewijzingen door effenen wordt uitgedrukt in normale duureenheden. Er worden geen werkelijke gegevens in het resourceveld Vertraging door effenen weergegeven; het maakt alleen de informatie in het bijbehorende toewijzingsveld Vertraging door effenen beschikbaar.

De velden Vertraging door effenen zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Vertraging door effenen (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer met Microsoft Office Project resources worden geëffend waardoor taken moeten worden verschoven, wordt een vertragingswaarde ingevoerd in het veld Vertraging door effenen om deze verschuiving te weerspiegelen.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Vertraging door effenen toe aan een taakweergave als u de vertragingen voor taken wilt bekijken die worden veroorzaakt door het effenen van resources.

Voorbeeld    Twee resources in uw planning waren overbezet. U hebt daarom het effenen van resources op het project toegepast. Analyseer de effecten van het effenen door het veld Vertraging door effenen aan de weergave Taakblad toe te voegen.

Opmerkingen    U kunt de Gantt-weergave Effenen gebruiken om de vertraging te bekijken die wordt weergegeven met Gantt-balken.

In eerdere versies van Project was het veld Vertraging door effenen van een taak het veld Vertraging. Als u een planning bijwerkt die is gemaakt in een vorige versie, worden alle gegevens in het veld Vertraging van een taak nu weergegeven in het veld Vertraging door effenen van de taak.

Vertraging door effenen (resourceveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik    Voeg het resourceveld Vertraging door effenen toe aan de weergave Resourcegebruik als u de vertraging door effenen wilt bekijken of hierop wilt filteren voor de afzonderlijke toewijzingen van de resources.

Voorbeeld    Twee resources in uw planning waren overbezet. U hebt daarom het effenen van resources op het project toegepast. Als u de effecten van het effenen wilt analyseren, voegt u het veld Vertraging door effenen toe aan het bladgedeelte van de weergave Resourcegebruik. Er wordt geen informatie weergegeven in het veld Vertraging door effenen naast de namen van de resources. De waarden voor de toewijzingen worden echter weergegeven in de toewijzingsrijen Vertraging door effenen onder elke resourcenaam.

Vertraging door effenen (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Vertraging van toewijzingen door effenen wordt uitgedrukt in normale duureenheden, terwijl vertraging van taken door effenen wordt uitgedrukt in verstreken duureenheden.

Berekeningswijze    Wanneer met Microsoft Office Project resources worden geëffend waardoor taken of toewijzingen moeten worden verschoven, wordt een vertragingswaarde ingevoerd in het veld Vertraging door effenen om deze verschuiving te weerspiegelen.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Vertraging door effenen toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u toewijzingsvertragingen wilt bekijken die zijn veroorzaakt door het effenen van resources.

Voorbeeld    Twee resources in uw planning waren overbezet. U hebt daarom het effenen van resources op het project toegepast. Als u de effecten van het effenen wilt analyseren, voegt u het veld Vertraging door effenen toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×