Verteller gebruiken voor basistaken in Word Mobile

Verteller gebruiken voor basistaken in Word Mobile

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, voor het uitvoeren van basistaken zoals het maken, bewerken en afdrukken van documenten.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in Word voor Windows Phone 10 naar Werken met een touchscreen in Word Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een nieuw document maken

Wanneer u Word Mobile start, wordt er een lijst met onlangs gebruikte documenten weergegeven. U kunt als volgt een nieuw document maken:

 1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuw. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om de lijst met sjablonen te openen.

 2. Als u een nieuw leeg document wilt maken, hoeft u alleen op het scherm te dubbeltikken nadat u 'Leeg document, 1 van 24' hebt gehoord. Als u een document wilt maken op basis van een sjabloon, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de sjabloon die u wilt gebruiken en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een bestaand document openen

Wanneer u Word Mobile start, wordt er een lijst met onlangs gebruikte documenten weergegeven. Als u een van deze documenten wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de naam van het gewenste document hoort, gevolgd door de opslaglocatie. Dubbeltik op het scherm om het document te openen.

Tip : Bewaar al uw Word-documenten in dezelfde map. U kunt ze dan altijd snel terugvinden.

Als het document dat u zoekt niet in de lijst met onlangs geopende documenten staat, kunt u ernaar zoeken op uw apparaat of in OneDrive.

Een document openen in OneDrive

 1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Bladeren. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Kies een app te openen.

 2. Swipe naar rechts om door de items te bladeren totdat u 'Dit apparaat' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van een map hoort, gevolgd door het aantal mappen (bijvoorbeeld '1 van 6'). Blijf naar rechts swipen totdat u de naam van de gewenste map hoort, zoals 'Documenten'. Dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 4. U hoort de naam van het eerste item in de map, gevolgd door het totale aantal items (bijvoorbeeld '1 van 2'). Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste document hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit document te openen.

Een document openen op uw apparaat

 1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Bladeren. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Kies een app te openen.

 2. Swipe naar rechts om door de items te bladeren totdat u 'Dit apparaat' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van een map hoort, gevolgd door het aantal mappen (bijvoorbeeld '1 van 6'). Blijf naar rechts swipen totdat u de naam van de gewenste map hoort, zoals 'Documenten'. Dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 4. U hoort de naam van het eerste item in de map, gevolgd door het totale aantal items (bijvoorbeeld '1 van 2'). Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste document hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit document te openen.

Tekst toevoegen, bewerken of opmaken

U kunt niet alleen tekst schrijven met Word Mobile, maar ook opmaken, bijvoorbeeld door een lijst met opsommingstekens toe te voegen. Ongeacht of u tekst toevoegt of opmaakt, kunt u door omhoog of omlaag te swipen de weergavemodus van Verteller wijzigen van items (de standaardmodus) in woorden, alinea's of regels. Als u in deze modi naar rechts of links swipet, wordt de geselecteerde hoeveelheid tekst opgelezen door Verteller.

Schrijven in een document

Voordat u gaat schrijven, moet u de juiste plaats in het document vinden:

 1. Swipe in een geopend document naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' U weet nu dat u zich in het schrijfgebied bevindt. Dubbeltik op het scherm om tekst te gaan toevoegen.

  • Als u een nieuw document begint, kunt u gewoon gaan schrijven met behulp van het toetsenbord of de dicteerfunctie.

  • Als het document of de sjabloon al tekst bevat, gebruikt u de opdrachten van de schermlezer voor het lezen van een alinea, regel of woord om de plaats te vinden waar u wilt gaan typen. Vervolgens kunt u schrijven met behulp van het toetsenbord of de dicteerfunctie.

Tip : Als u de dicteerfunctie gebruikt, stopt u even om een leesteken toe te voegen aan uw tekst.

Tekst opmaken

U kunt uiteraard tekst zonder opmaak toevoegen, maar er zijn ook verschillende manieren om tekst op te maken:

 1. Ga in het schrijfgebied met behulp van de opdrachten van de schermlezer naar het woord, de alinea of de regel die u wilt opmaken en tik driemaal op het scherm om de selectiemodus te activeren. Swipe naar links of rechts om de tekst te selecteren die u wilt opmaken en tik vervolgens driemaal op het scherm om de selectie te voltooien.

 2. U kunt de opmaakopties weergeven door omhoog of omlaag te swipen totdat u zich in de weergavemodus Items van Verteller bevindt. Swipe vervolgens naar rechts totdat u de naam hoort van de opmaakoptie die u wilt gebruiken, zoals Vet, Cursief, Onderstrepen, Opsommingstekens of Nummering. Dubbeltik op het scherm om de optie in of uit te schakelen voor de geselecteerde tekst.

Tip : Als u alleen opsommingstekens of nummering wilt toevoegen aan een alinea, hoeft u niet alle tekst te selecteren. Het is dan voldoende om de focus van Verteller in die alinea te plaatsen en dan de opmaak toe te passen.

Stoppen met het bewerken van een document

Ga als volgt te werk om te stoppen met het toevoegen of opmaken van tekst:

 1. Swipe omhoog om de weergavemodus Oriëntatiepunten en containers van Verteller te activeren en swipe vervolgens naar rechts totdat u 'App-balk' hoort.

 2. Swipe één keer omlaag en swipe dan naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Terug, samengevouwen. Dubbeltik om te activeren, tik driemaal om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm om terug te keren naar de hoofdweergave in Word Mobile.

Uw document opslaan

Uw werk wordt automatisch opgeslagen in Word Mobile, maar u kunt desgewenst de locatie en de bestandsnaam aanpassen.

Een kopie van een document opslaan

Wanneer u een document wilt wijzigen, maar een kopie van het origineel wilt behouden, kunt u het document opslaan onder een andere naam.

 1. Swipe in het schrijfgebied in de weergavemodus 'Items' naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Bestand. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opslaan. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Opslaan te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Een kopie van dit bestand opslaan. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort nu: 'Kies een app. Dit apparaat.' Als u de kopie wilt opslaan in OneDrive, swipet u naar rechts totdat u 'OneDrive' hoort. Nadat u de opslaglocatie hebt geselecteerd, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Sleep uw vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u de naam van een map hoort. Swipe vervolgens naar rechts of links om door de items te bladeren totdat u de naam van de gewenste map hoort, zoals 'Documenten' of 'Map: Documenten.' Dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende op app-balk. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Sleep uw vinger over de bovenkant van het scherm totdat u 'Bestandsnaam, bewerkbare tekst' hoort, gevolgd door de naam van het huidige bestand. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het toetsenbord of de dicteerfunctie om een nieuwe naam in te voeren voor het bestand.

 8. Swipe omhoog om de weergavemodus Oriëntatiepunten en containers van Verteller te activeren en swipe vervolgens naar rechts totdat u 'App-balk' hoort. Swipe één keer omlaag en swipe vervolgens naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Opslaan als kopie op app-balk. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm om de kopie op te slaan.

U werkt nu met de kopie van het document die u net hebt opgeslagen, niet met het oorspronkelijke document.

De naam van een document wijzigen

U kunt de naam van een bestand altijd achteraf wijzigen.

 1. Swipe in het schrijfgebied in de weergavemodus 'Items' naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Bestand. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opslaan. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Opslaan te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop De naam van dit bestand wijzigen. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 4. Gebruik het toetsenbord of de dicteerfunctie om een nieuwe naam in te voeren voor het bestand. Voltooi de nieuwe naam door omhoog te swipen om de weergavemodus van Verteller te wijzigen in Oriëntatiepunten en containers. Swipe vervolgens naar rechts en dan omlaag om de modus 'Items' weer te activeren. Swipe naar links totdat u 'Enter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Terug, samengevouwen. Dubbeltik om te activeren, tik driemaal om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm om terug te keren naar het document.

Uw document afdrukken

Het kan zijn dat u het document wilt afdrukken, bijvoorbeeld om het aan anderen te laten zien.

 1. Swipe in het schrijfgebied in de weergavemodus 'Items' naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Bestand. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Afdrukken. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 3. Als u wilt controleren of de juiste printer is geselecteerd, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Printer, keuzelijst met invoervak. Dubbeltik om uit te vouwen, samengevouwen.' Wanneer u dubbeltikt op het scherm, hoort u de naam van de geselecteerde printer en het aantal beschikbare opties (bijvoorbeeld '1 van 5'). Selecteer een printer door naar rechts of links te swipen totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het document wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Afdrukken. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm om het document naar de printer te versturen.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×