Vertakkingslogica toevoegen aan een enquête

Vertakkingslogica toevoegen aan een enquête

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een vertakkingslogica toevoegen aan een enquête, zodat de enquête wordt aangepast aan de antwoorden op specifieke vragen. In een vertakkende enquête worden vragen alleen weergegeven als deze van toepassing zijn op iemands situatie. Als de vraag niet van toepassing is, kan de persoon een andere reeks vragen beantwoorden of deze reeks vragen overslaan.

Zie voor meer informatie over het maken van enquêtes maken een enquête. Om te zien hoe bestaande antwoordgegevens verwijderen zonder te verwijderen van de enquête, raadpleegt u alle gegevens van een bestaande enquête verwijderen.

10 mei 2017 bijgewerkt met behulp van feedbackvan klanten.

Vertakkingslogica toevoegen aan een vraag in een enquête

Voordat u vertakkingslogica gaat toevoegen, maakt u uw enquête en voert u alle gewenste vragen in.

 1. Als de enquête nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de werkbalk Snel starten.

  Als de naam van de enquête niet wordt weergegeven, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klikt u daarna op Site-inhoud weergeven.

  Als de naam van de enquête niet wordt weergegeven, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens klikt u op Site-inhoud, of klik op Siteacties, Menu Siteacties Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van de enquête.  

 2. Zoek de enquête, wijs deze aan en klik op de titel van de enquête.

 3. Klik in het menu Instellingen op Instellingen van enquête.

  Instellingen van enquête

 4. Klik onder Vragen op de vraag waaraan u vertakkingslogica wilt toevoegen.

 5. Selecteer onder Vertakkingslogica voor elk mogelijk antwoord op de vraag, de vraag waar u naartoe wilt vertakken.

  Als iemand bijvoorbeeld Ja antwoord op een vraag over huizenbezit, kunt u vertakken naar de volgende vraag die gaat over het bezitten van een huis. Als iemand Nee antwoord op de vraag, kunt u verdergaan met een vraag die komt na de vragen over huizenbezit. Sommige soorten vragen hebben één optie voor Ga naar, wat betekent dat de gebruiker, ongeacht het antwoord, naar de opgegeven vraag gaat. Met vraagtypen zoals Keuze en Ja/Nee kunnen gebruikers een vertakkingsoptie aangeven voor elk mogelijk antwoord.

 6. Klik op OK.

 7. Herhaal de stappen 3 tot en met 5 als u meer vertakkingen wilt toevoegen aan de enquête.

  Notities: 

  • U kunt geen vertakkingsoptie opgeven voor elk mogelijk antwoord voor vragen van het type Keuze met de weergaveoptie Selectievakjes (meerdere selecties toestaan). Voor dit type vraag kunt u slecht één optie voor Ga naar kiezen.

  • Als u de volgorde van de vragen in de enquête wilt wijzigen, dient u eerst eventuele gevolgen voor de vertakking te evalueren. Als u de volgorde van een enquête wijzigt, waardoor de vraag die volgde op de vertakkingslogica zich nu bevindt vóór de vraag met de vertakkingslogica, wordt de vertakkingslogica verwijderd. Een vraag kan alleen vertakken naar vragen die erop volgen.

SharePoint enquêtes toestaan niet dat u een enquête vóór de laatste vraag beëindigen. Als u een definitief vraag, zoals de deelnemer bedanken en aanbod van een opmerkingenveld, maakt maken u echter vervolgens een tak aan een vraag in de uiteindelijke uit de vragen waar u de enquête afsluiten.

Wanneer u vertakkingslogica toevoegt aan een enquête, kunt u ervoor zorgen dta alleen de relevante vragen worden weergegeven aan de juiste respondenten.

Standaard wordt elke vraag in een enquête weergegeven in numerieke volgorde, maar u kunt instellen dat vragen worden overgeslagen als deze niet van toepassing zijn of verschillende reeksen vragen weergeven op basis van het antwoord op een vertakkende vraag.

Zo wilt u vragen over verbouwingen en reparaties aan een huis mogelijk alleen stellen aan personen die al een huis bezitten. U kunt mensen vragen of ze een huis bezitten en als het antwoord Ja is, de vragen weergeven over schilderwerk, vloeren en dergelijk. Als het antwoord Nee is, kan de enquête verdergaan met de volgende reeks vragen.

Vertakkingslogica van enquête

U kunt meerdere reeksen vragen bieden en complexere vertakkingen gebruiken om personen door de enquête te leiden. U kunt bijvoorbeeld vragen weergeven over hypotheken voor mensen die al een huis bezitten en vragen over huren voor mensen die geen huis bezitten. De volgende afbeelding toont de logica voor meerdere vertakkingen.

Vertakkingslogica voor enquêtes

U kunt een enquête naar een andere vraag laten springen, ongeacht het antwoord. Hiermee keren personen vanuit een vertakking van een enquête terug naar het hoofdgedeelte van de enquête als de enquête uit meerdere vertakking bestaat. In de volgende afbeelding ziet u hoe u de logica voor meerdere vertakkingen implementeert.

Implementatie van enquêtelogica

Als u een enquête wilt maken, bepaalt u eerst de logica die u wilt gebruiken voor de vertakkingen. Mogelijk wilt u bepaalde vragen alleen weergeven als iemand een specifiek antwoord op een vraag kiest, of wilt u twee of meer reeksen vragen bieden op basis van het antwoord.

Als de enquête groot of complex is, zou u eerst een overzicht kunnen maken van de vragen en hun logica. Daarna maakt u de enquête, voegt u vragen toe en geeft u aan waar en hoe de enquête vertakt.

Als u een enquête wilt laten vertakken, kunt u een vertakkingsvraag gebruiken. De vertakkingsvraag bepaalt welke aanvullende vragen worden weergegeven, op basis van het antwoord van de persoon op de vertakkingsvraag. Wanneer u vertakkingslogica toevoegt aan een vraag, wordt automatisch een pagina-einde ingevoegd tussen de vertakkingsvraag en de overige vragen.

Opmerking: Als u de volgorde van de vragen in de enquête wilt wijzigen, dient u eerst eventuele gevolgen voor de vertakking te evalueren. Als u de volgorde van een enquête wijzigt, waardoor de vraag die volgde op de vertakkingslogica zich nu bevindt voor de vraag met de vertakkingslogica, wordt de vertakkingslogica verwijderd. Een vraag kan alleen vertakken naar vragen die erop volgen.

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Wees zo specifiek mogelijk, vermeld bijvoorbeeld de versie van SharePoint, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren, problemen op te lossen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×