VERT.ZOEKEN, functie

Gebruik VERT. zoeken als u items in een tabel of bereik per rij wilt zoeken. U kunt bijvoorbeeld een prijs opzoeken voor een automobiel onderdeel op basis van het onderdeelnummer of de naam van een werknemer zoeken op basis van hun werknemer-ID.

Tip: Bekijk deze YouTube-Video's van de experts van de Excel-Community voor meer hulp bij Vert. zoeken.

In zijn eenvoudigste vorm ziet de functie VERT.ZOEKEN er als volgt uit:

= Vert. zoeken (wat u wilt opzoeken, waarnaar u wilt zoeken, het kolomnummer in het bereik dat de te retourneren waarde heeft, geeft als resultaat een niet-geheel exacte overeenkomst, aangegeven als 1/waar, of 0/ONWAAR).

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tip: Het geheim voor Vert. zoeken is om de gegevens te organiseren, zodat de waarde die u opneemt (fruit) links van de retourwaarde (bedrag) waarnaar u wilt zoeken.

Gebruik de functie VERT.ZOEKEN om een waarde in een tabel op te zoeken.

Syntaxis

VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;[benaderen])

Bijvoorbeeld:

  • = VERT. ZOEKEN (A2; A10: C20; 2; WAAR)

  • =VERT.ZOEKEN("Spel",B2:E7,2,ONWAAR)

Naam argument

Beschrijving

zoekwaarde    (vereist)

De waarde die u wilt opzoeken. De waarde die u wilt opzoeken moet zich in de eerste kolom van het cellenbereik bevinden die u hebt opgegeven in het argument tabelmatrix .

Als tabel-matrix bijvoorbeeld de cellen B2: D7 beslaat, moet de zoekwaarde zich in kolom B bevinden.

Zoekwaarde kan een waarde zijn of een verwijzing naar een cel.

Tabelmatrix    (vereist)

Het celbereik waarin met VERT.ZOEKEN wordt gezocht naar de zoekwaarde en de retourwaarde.

De eerste kolom in het celbereik moet de zoekwaardebevatten. Het celbereik moet ook de retourwaarde bevatten die u wilt zoeken.

Meer informatie over het selecteren van bereiken in een werkblad.

kolomindex_getal    (vereist)

Het kolomnummer (beginnend met 1 voor de meest linkse kolom van tabelmatrix) die de retourwaarde bevat.

benaderen    (optioneel)

Een logische waarde die aangeeft of VERT.ZOEKEN exacte of niet-geheel exacte overeenkomsten moet zoeken:

  • Niet -geheel exacte overeenkomst-1/waar ervan wordt uitgegaan dat de eerste kolom in de tabel numeriek of alfabetisch is gesorteerd, en zoek vervolgens naar de dichtstbijzijnde waarde. Dit is de standaardmethode als u deze niet opgeeft. Bijvoorbeeld = Vert. zoeken (90, a1: B100, 2, waar).

  • Met exact gelijk aan-0/ONWAAR zoekt u naar de exacte waarde in de eerste kolom. Bijvoorbeeld = Vert. zoeken ("Smit", a1: B100, 2, onwaar).

Aan de slag

Er zijn vier onderdelen die u nodig hebt om de syntaxis van VERT.ZOEKEN te bouwen:

  1. De waarde die u wilt opzoeken, ook wel de opzoekwaarde genoemd.

  2. Het bereik waarin de opzoekwaarde zich bevindt. Houd er rekening mee dat de opzoekwaarde altijd in de eerste kolom in het bereik van VERT.ZOEKEN moet staan om deze correct te laten werken. Als de opzoekwaarde zich bijvoorbeeld in cel C2 bevindt, dan moet uw bereik beginnen met C.

  3. Het kolomnummer in het bereik waarin de retourwaarde zich bevindt. Als u bijvoorbeeld B2: D11 als het bereik opgeeft, moet u eerst de waarde B tellen als eerste kolom, C als tweede, enzovoort.

  4. Desgewenst kunt u WAAR opgeven als u een niet-geheel exacte overeenkomst van de retourwaarde wilt of WAAR voor een exacte overeenkomst. Als u niets opgeeft, is de standaardwaarde altijd WAAR (niet-geheel exacte overeenkomst).

Stel dan nu alles hierboven als volgt samen:

= Vert. zoeken (opzoekwaarde, bereik waarin de opzoekwaarde zich bevindt, het kolomnummer in het bereik dat de retourwaarde bevat, niet-geheel gelijk aan (waar) of exacte overeenkomst (ONWAAR)).

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden van Vert. zoeken:

Voorbeeld 1

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 1

Voorbeeld 2

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 2

Voorbeeld 3

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 3

Voorbeeld 4

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 4

Voorbeeld 5

VERT.ZOEKEN: voorbeeld 5

Probleem

Wat is er fout gegaan

Verkeerde waarde wordt geretourneerd

Als benaderen WAAR is of wordt weggelaten, moet de eerste kolom worden gesorteerd op alfabetische of numerieke volgorde. Als de eerste kolom niet wordt gesorteerd, kan de retourwaarde een onverwacht resultaat opleveren. Sorteer de eerste kolom of gebruik ONWAAR voor een exacte overeenkomst.

#N/B in cel

  • Als benaderen WAAR is, krijgt u de foutwaarde #N/B als de waarde in de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste kolom van de tabelmatrix.

  • Als benaderen ONWAAR is, geeft de foutwaarde #N/B aan dat het precieze aantal niet kan worden gevonden.

Zie Een fout #N/B corrigeren in de functie VERT.ZOEKEN voor meer informatie over het oplossen van #N/B-fouten in VERT.ZOEKEN.

#REF! in cel

Als col_index_num groter is dan het aantal kolommen in tabelmatrix, krijgt u het #REF! als resultaat.

Voor meer informatie over het oplossen van #REF. fouten in VERT. zoeken, Zie een #REF!-fout corrigeren.

#WAARDE! in cel

Als de tabelmatrix kleiner is dan 1, krijgt u de #VALUE! als resultaat.

Voor meer informatie over het oplossen van #VALUE. fouten in VERT. zoeken, Zie een #VALUE!-fout corrigeren in de functie VERT. zoeken.

#NAAM? in cel

De foutwaarde #NAAM? betekent meestal dat er aanhalingstekens ontbreken aan de formule. Als u de naam van een persoon wilt opzoeken, zorg er dan voor dat u aanhalingstekens gebruikt rond de naam in de formule. Voer bijvoorbeeld de naam "Spel" in in VERT.ZOEKEN("Spel",B2:E7,2,ONWAAR).

Zie De fout #NAAM! corrigeren.

#SPILL! in cel

Dit bepaalde #SPILL!-fout Dit betekent meestal dat de formule gebruikmaakt van impliciet snijpunt voor de opzoekwaarde en dat een hele kolom wordt gebruikt als verwijzing. Bijvoorbeeld = Vert. zoeken (A:A, A:C, 2, onwaar). U kunt het probleem oplossen door de opzoekverwijzing te verankeren met de operator @ als volgt: = Vert. zoeken (@ A:A, A:C, 2, onwaar). U kunt ook de traditionele functie VERT. zoeken gebruiken om te verwijzen naar één cel in plaats van een hele kolom: = Vert. zoeken (a2; A:C; 2; onwaar).

Werkwijze

Waarom

Gebruik absolute verwijzingen voor benaderen

Als u absolute verwijzingen gebruikt, kunt u een formule naar omlaag doorvoeren zodat er altijd hetzelfde bereik wordt gebruikt.

Informatie over het gebruik van absolute celverwijzingen.

Sla getallen of datums niet als tekst op.

Wanneer u naar getal- of datumwaarden zoekt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens in de eerste kolom van tabelmatrix niet worden opgeslagen als tekstwaarden. Anders kan met VERT.ZOEKEN een onjuist of onverwacht resultaat worden geretourneerd.

De eerste kolom sorteren

Sorteer de eerste kolom van de tabelmatrix voordat u de functie VERT.ZOEKEN gebruikt als benaderen WAAR is.

Jokertekens gebruiken

Als benaderen onwaar is en zoekwaarde de tekst is, kunt u de jokertekens (het vraagteken (?) en een sterretje (*)) in zoekwaardegebruiken. Een vraagteken staat voor een willekeurig teken. Een sterretje staat voor een willekeurige reeks tekens. Als u echt een vraagteken of een sterretje zoekt, typt u een tilde (~) vóór het vraagteken of sterretje.

Met = VERT. zoeken ("SPE?", B2: E7, 2, FALSE) wordt bijvoorbeeld gezocht naar alle exemplaren van spel waarvan de laatste letter kan variëren.

Zorg ervoor dat uw gegevens geen foutieve tekens bevatten.

Wanneer u in de eerste kolom naar tekstwaarden zoekt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens in de eerste kolom geen voorloop- of volgspaties en geen niet-afdrukbare tekens bevatten, en dat rechte en gekrulde aanhalingstekens (enkel en dubbel) op consistente wijze worden gebruikt. Anders kan VERT.ZOEKEN een onverwacht resultaat opleveren.

Voor nauwkeurige resultaten gebruikt u de functie WISSEN of SPATIES.WISSEN om volgspaties na de tabelwaarden in een cel te verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Snelzoekkaart:
geheugensteun voor Vert. zoeken: tips
voor hetoplossen van problemen metVert. zoeken:Video's van de Excel-community-experts
Alles wat u moet weten over Vert
Een #VALUE!-fout corrigeren in de functie VERT. zoeken
Een #N/a-fout in de functie
Vert. zoeken in eenoverzicht van formules in Excel
voorkomen
voor het opsporen vanfouten in formules
inExcel-functies (alfabetisch)
Excel-functies (per categorie)
VERT. zoeken (gratis preview)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×