Versies van een Word-document in een documentbibliotheek vergelijken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt met Microsoft Office Word 2007 twee versies van een document vergelijken die in een documentbibliotheek zijn opgeslagen en weergeven wat er tussen de versies is gewijzigd. Hiertoe moet voor de documentbibliotheek versiebeheer zijn ingeschakeld en de documentbibliotheek moet zich bevinden op een server waarop Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd.

Belangrijk: De mogelijkheid om te vergelijken van versies van een serverdocument in Office Word 2007 is alleen beschikbaar in Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 en Microsoft Office Ultimate 2007, en in de zelfstandige versie van Office Word 2007.

In dit artikel

Overzicht

Het huidige document vergelijken met de laatste primaire versie

Het huidige document vergelijken met de laatste versie

Het huidige document vergelijken met een vorige versie

Overzicht

Wanneer versiebeheer in een documentbibliotheek is ingeschakeld, worden vorige versies van documenten opgeslagen in de documentbibliotheek. U kunt op deze wijze de inhoud beter beheren wanneer deze wordt gewijzigd. Versiebeheer is bijzonder nuttig wanneer verscheidene mensen samen aan projecten werken en in situaties waarin informatie via verscheidene ontwikkelings- en beoordelingsstadia wordt verwerkt omdat u hierdoor de wijzigingen tussen verschillende versies kunt vergelijken.

U kunt gebruikmaken van de integratie tussen Windows SharePoint Services 3.0 of Office SharePoint Server 2007 en Office Word 2007 als u een document met vorige versies van het desbetreffende document wilt vergelijken. Deze integratie voorziet in de volgende opties:

 • Primaire versie     U kunt deze optie gebruiken als u het huidige document wilt vergelijken met de laatste primaire versie van het document.

 • Laatste versie     U kunt deze optie gebruiken als u het huidige document wilt vergelijken met de vorige versie van het document. Als de vorige versie een secundaire versie is, vergelijkt u de huidige versie met deze secundaire versie. Als de vorige versie een primaire versie is, vergelijkt u het huidige document met deze primaire versie.

 • Specifieke versie     U kunt deze optie gebruiken als u het huidige document wilt vergelijken met een andere versie van het document. Wanneer u deze optie kiest, kunt u tevens de instellingen wijzigen die in Office Word 2007 worden gebruikt voor het vergelijken van documenten. U kunt bijvoorbeeld kiezen of u commentaren of de opmaak wilt vergelijken.

In de volgende afbeelding worden deze opties van de knop Vergelijken op het lint weergegeven. Dit onderdeel maakt deel uit van Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer u een document opent in een documentbibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld

Opties van de knop Vergelijken

Wanneer u versies vergelijkt, worden er in Office Word 2007 standaard twee brondocumenten weergegeven, het oorspronkelijke document en de versie waarmee dit wordt vergeleken. De brondocumenten worden rechts in het venster in aparte deelvensters weergegeven. Deze documenten verschuiven gelijktijdig met het vergelijkingsdocument, zodat u de wijzigingen in hun context kunt zien. De brondocumenten die u vergelijkt, worden op geen enkele wijze gewijzigd. U kunt de brondocumenten in deze deelvensters tijdens het vergelijken niet bewerken. U kunt deze documenten verbergen door op Brondocumenten weergeven op het tabblad Controleren te klikken. Het vergelijkingsdocument wordt weergegeven in een derde deelvenster. Hierin worden de verschillen tussen het oorspronkelijke document en het gewijzigde document weergegeven. U kunt deze wijzigingen accepteren of negeren en u kunt het vergelijkingsdocument op de gebruikelijke wijze bewerken.

Wanneer u klaar bent met wijzigingen in het document worden vergeleken accepteren of negeren, kunt u het vergeleken document opslaan als een nieuw document. OpslaanAls op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak klikt, kunt u de nieuwe, worden vergeleken document opslaan naar de documentbibliotheek. Als u het document worden vergeleken naar de documentbibliotheek opslaat, houd er rekening mee dat het zojuist geüploade document begint met een vers versiegeschiedenis, die niet is voorzien van de versiegeschiedenis van een van de brondocumenten.

Naar boven

Het huidige document vergelijken met de laatste primaire versie

Het document waarbij u een versievergelijking wilt uitvoeren, moet deel uitmaken van een documentbibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld. Daarnaast moet het document beschikken over een versiegeschiedenis die ten minste één primaire vorige versie omvat. Koppelingen naar meer informatie over versiebeheer vindt u in de sectie Zie ook.

Het huidige document vergelijken met de laatste primaire versie:

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet op de werkbalk Snel starten wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Alle site-inhoud weergeven en op de naam van de bibliotheek.

 2. Klik op de naam van het bestand dat u wilt openen. Het document wordt geopend in Office Word 2007.

  Opmerking: U hoeft het bestand niet uit te checken

 3. Klik in Office Word 2007 in de groep Vergelijken op het tabblad Controleren op Vergelijken.

 4. Klik op Primaire versie.

  Office Word 2007 opent vervolgens de laatste primaire versie en vergelijkt daarna de versies in een apart document.

Naar boven

Het huidige document vergelijken met de laatste versie

Het document waarbij u een versievergelijking wilt uitvoeren, moet deel uitmaken van een documentbibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld. Daarnaast moet het document beschikken over een versiegeschiedenis die ten minste één vorige versie omvat. Koppelingen naar meer informatie over versiebeheer vindt u in de sectie Zie ook.

Het huidige document vergelijken met de laatste versie, ongeacht of de laatste versie een primaire of een secundaire versie is:

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet op de werkbalk Snel starten wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Alle site-inhoud weergeven en op de naam van de bibliotheek.

 2. Klik op de naam van het bestand dat u wilt openen. Het document wordt geopend in Office Word 2007.

  Opmerking: U hoeft het bestand niet uit te checken

 3. Klik in Office Word 2007 in de groep Vergelijken op het tabblad Controleren op Vergelijken.

 4. Klik op Laatste versie.

  Office Word 2007 opent vervolgens de laatste versie en vergelijkt daarna de versies in een apart document.

Naar boven

Het huidige document vergelijken met een vorige versie

Het document waarbij u een versievergelijking wilt uitvoeren, moet deel uitmaken van een documentbibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld. Daarnaast moet het document beschikken over een versiegeschiedenis die ten minste één vorige versie omvat. Koppelingen naar meer informatie over versiebeheer vindt u in de sectie Zie ook.

Het huidige document met een specifieke versie vergelijken:

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet op de werkbalk Snel starten wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Alle site-inhoud weergeven en op de naam van de bibliotheek.

 2. Klik op de naam van het bestand dat u wilt openen. Het document wordt geopend in Office Word 2007.

  Opmerking: U hoeft het bestand niet uit te checken

 3. Klik in Office Word 2007 in de groep Vergelijken op het tabblad Controleren op Vergelijken.

 4. Klik op Specifieke versie.

 5. Klik op de versie die u wilt vergelijken met het huidige document in het dialoogvenster versies opgeslagen en klik vervolgens op vergelijken.

  Office Word 2007 opent vervolgens de geselecteerde versie en vergelijkt daarna de versies in een apart document.

De instellingen voor vergelijken wijzigen

Het dialoogvenster Opgeslagen versie bevat onder meer de knop Meer. Als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster uitgebreid, zodat de beschikbare instellingen voor vergelijken worden weergegeven. Deze instellingen bepalen welke elementen van de documenten er worden vergeleken. Alle instellingen voor vergelijken zijn standaard ingeschakeld. Als u wijzigingen aanbrengt, worden deze instellingen gebruikt als de toekomstige standaardinstellingen voor vergelijkingen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×