Versies van een bestand in een SharePoint-bibliotheek bijhouden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

U kunt versies bijhouden van een bestand dat u uitcheckt bij een documentbibliotheek op een Windows SharePoint Services 3.0-site of een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site, als versiebeheer is ingeschakeld voor de bibliotheek.

Opmerking: Hoewel u de meeste van deze procedures kunt uitvoeren vanuit uw SharePoint-bibliotheek, is dit artikel gericht op wat u kunt doen vanuit uw 2007 Microsoft Office-systeem-programma. Raadpleeg de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het uitvoeren van deze procedures vanuit uw SharePoint-bibliotheek.

In dit artikel

Werken met primaire en secundaire versies

Versiebeheer inschakelen in een bibliotheek

Een bestand opslaan als een primaire of secundaire versie

De eigenschappen van een vorige versie van een bestand weergeven

Een vorige versie van een bestand weergeven

Een vorige versie van een bestand herstellen

Werken met primaire en secundaire versies

Wanneer versiebeheer is ingeschakeld in een SharePoint-bibliotheek, worden vorige versies van een bestand opgeslagen in de bibliotheek zodat u informatie over vorige versies kunt weergeven, vorige versies kunt bekijken en zelfs een huidige versie kunt vervangen door een oudere, en dat allemaal zonder uw Office 2007-versie-programma te verlaten. Als u de versies van uw bestand bijhoudt in een SharePoint-bibliotheek, kunt u inhoud beter beheren tijdens het bewerken hiervan. Versiebeheer is bijzonder nuttig wanneer verscheidene mensen samen een bestand maken, en in situaties waarin het bestand via verscheidene ontwikkelings- en beoordelingsstadia wordt verwerkt omdat u hierdoor de wijzigingen tussen verschillende versies kunt vergelijken.

Als u wilt werken met versies van een bestand dat is opgeslagen in een SharePoint-bibliotheek, moet u het bestand eerst openen vanuit een SharePoint-bibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld. Nadat u het bestand hebt geopend vanuit de bibliotheek, worden er extra serveropties weergegeven, waaronder versiebeheeropties, onder de Microsoft Office-knop.

Een bibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld, kan zo worden ingesteld dat alleen primaire versies van bestanden worden bijgehouden. U kunt deze echter ook zo instellen dat zowel primaire als secundaire versies worden bijgehouden.

Dit zijn de grootste voordelen van het bijhouden van zowel primaire als secundaire versies:

 • Mensen kunnen eenvoudig zien wanneer er significante wijzigingen zijn aangebracht in een bestand.

 • Uw bibliotheek kan zo worden ingesteld dat aleen bepaalde mensen secundaire versies kunnen weergeven, zodat u aan een concept kunt werken zonder dat alle gebruikers van de bibliotheek het kunnen weergeven.

Naar boven

Versiebeheer inschakelen in een bibliotheek

Als u vorige versies van bestanden wilt bewaren, moet u eerst versiebeheer inschakelen vanuit uw SharePoint-bibliotheek.

Opmerking: Als u versiebeheer wilt inschakelen, moet u gemachtigd zijn om een lijst of bibliotheek te ontwerpen.

 1. Open op uw SharePoint-site de bibliotheek waarvoor u versiebeheer wilt inschakelen.

  1. Klik in het menu Instellingen Settings menu op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor versies.

 3. Selecteer onder Documentversiegeschiedenis het gewenste type versiebeheer:

  • Als u alleen primaire versies wilt bijhouden, klikt u op Primaire versies maken.

  • Als u zowel primaire als secundaire versies wilt bijhouden, klikt u op Primaire en secundaire (concept)versies maken.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een bestand opslaan als een primaire of secundaire versie

De volgende procedure begint met het uitchecken van het bestand bij een bibliotheek, omdat u ervoor kunt kiezen of u een bestand wilt opslaan als een primaire of secundaire versie op het moment dat u het incheckt in een bibliotheek. Als uw bibliotheek primaire en secundaire versies bijhoudt en u wijzigingen aanbrengt in een bestand zonder het uit te checken bij de bibliotheek, wordt het bestand automatisch opgeslagen als een secundaire versie wanneer u het opslaat. Als u het bestand eerst uitcheckt, krijgt u de kans om te kiezen als welk type versie u het bestand wilt opslaan en kunt u opmerkingen toevoegen over de versie.

 1. Klik in de bibliotheek op de naam van het document om het te openen in uw Office 2007-versie-programma.

 2. Als u het bestand wilt uitchecken, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Server en klikt u op Uitchecken.

  Word-documenten worden vaak standaard geopend in de weergave Volledig scherm. Als dit ook het geval is voor uw document, moet u klikken op Sluiten om over te schakelen op de weergave Afdrukweergave voordat u deze stap kunt voltooien.

 3. Bewerk uw bestand.

 4. Als u het bestand wilt inchecken, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Server en klikt u op Inchecken.

 5. Als u wordt gevraagd om een primaire of secundaire versie in te checken, klikt u op Secundaire versie als u een kleine wijziging hebt aangebracht, of op Primaire versie als u een grote wijziging hebt doorgevoerd.

  • Een primaire versie, die u kunt zien als een gepubliceerd bestand, is zichtbaar voor iedereen die is gemachtigd voor het lezen van het bestand.

  • Een secundaire versie, die u kunt zien als een concept, is mogelijk alleen zichtbaar voor mensen die zijn gemachtigd voor het bewerken van het bestand.

   Opmerking: Wie er concepten kan weergeven, is afhankelijk van de instellingen in het gedeelte Conceptitembeveiliging van de Instellingen voor versiebeheer in de Instellingen van documentbibliotheek van uw bibliotheek.

 6. Voeg indien gewenst versieopmerkingen toe en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als uw bibliotheek zo is ingesteld dat goedkeuring vereist is voordat een versie mag worden gepubliceerd, kunnen andere gebruikers van de bibliotheek het bestand pas weergeven als het is goedgekeurd. Mogelijk wordt er ook een werkstroomformulier weergegeven nadat u hebt geselecteerd hoe u uw bestand wilt inchecken. Raadpleeg de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over wie concepten kan weergeven en over werkstroomformulieren.

Naar boven

De eigenschappen van een vorige versie van een bestand weergeven

Terwijl u een bestand weergeeft of bewerkt in uw Office 2007-versie-programma, kunt u de eigenschappen (metagegevens) weergeven van vorige versies van het bestand. De eigenschappen bieden informatie over het tijdstip waarop het bestand is gewijzigd en wie de wijziging heeft aangebracht. In bibliotheken kan de versiegeschiedenis ook opmerkingen bevatten die mensen hebben gemaakt over hun wijzigingen.

Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing op bestanden die zich bevinden in bibliotheken waarvoor versiebeheer is ingeschakeld.

 1. Open het bestand in uw Office 2007-versie-programma, klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Server en klik vervolgens op Versiegeschiedenis weergeven.

  In het dialoogvenster Versies opgeslagen voor bestandsnaam wordt een lijst weergegeven met alle vorige versies van het bestand, alsook informatie over versienummers, wanneer elke versie is aangepast, wie de wijzigingen heeft aangebracht en eventuele opmerkingen.

  Als u een volledige opmerking wilt weergeven, klikt u in de kolom Opmerkingen op de opmerking om het dialoogvenster Opmerkingen bij inchecken te openen.

  Opmerking: Als uw bibliotheek zo is ingesteld dat primaire en secundaire versies zijn toegestaan, wordt in de kolom Nr. in het dialoogvenster Versies opgeslagen voor bestandsnaam nummers om aan te geven wat primaire en wat secundaire versies zijn. Primaire versies worden aangeduid met hele getallen en secundaire versies met decimalen.

U kunt de versiegeschiedenis ook weergeven vanuit uw bibliotheek. Raadpleeg de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Een vorige versie van een bestand weergeven

Terwijl u een bestand weergeeft of bewerkt in uw Office 2007-versie-programma, kunt u een vorige versie van het bestand weergeven zonder de huidige versie te overschrijven. Voor ASPX-bestanden kunt u alleen details weergeven over de wijzigingen die zijn aangebracht in de bestanden, en niet de pagina's zelf die door de bestanden worden gemaakt.

Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing op bestanden die zich bevinden in bibliotheken waarvoor versiebeheer is ingeschakeld.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Server en klik vervolgens op Versiegeschiedenis weergeven.

 2. Klik in het dialoogvenster Versies opgeslagen voor bestandsnaam op de vorige versie die u wilt weergeven en klik vervolgens op Openen.

U kunt een vorige versie ook weergeven vanuit uw bibliotheek. Raadpleeg de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Een vorige versie van een bestand herstellen

Hebt u een fout gemaakt in een huidige versie? Of wilt u misschien een deel van een bestand dat u hebt verwijderd, herstellen? Terwijl u een bestand weergeeft of bewerkt in uw Office 2007-versie-programma, kunt u de huidige versie eenvoudig vervangen door een vorige versie. De huidige versie maakt hierna deel uit van de versiegeschiedenis.

Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing op bestanden die zich bevinden in bibliotheken waarvoor versiebeheer is ingeschakeld.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Server en klik vervolgens op Versiegeschiedenis weergeven.

 2. Klik in het dialoogvenster Versies opgeslagen voor bestandsnaam op de vorige versie die u wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen.

U kunt een huidig bestand ook vanuit uw bibliotheek vervangen door een vorige versie. Raadpleeg de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×