Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Informatie bijhouden en beheren in de loop van de tijd met versie beheer in SharePoint-lijsten en-bibliotheken. Bekijk en herstel eerdere versies in de geschiedenis van het item.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden nieuwe versies toegevoegd aan de geschiedenis van een item nadat wijzigingen zijn opgeslagen. Het aantal opgeslagen versies en de zicht baarheid van concept-of secundaire versies kunnen worden gewijzigd voor elke lijst en bibliotheek.

Versiebeheer in een SharePoint Online-lijst of -bibliotheek inschakelen en configureren

 1. Ga naar de bibliotheek of lijst waarvoor u versiebeheer wilt inschakelen.

 2. Klik op Instellingen Tandwielvormige knop voor instellingen en vervolgens op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

  Menu Instellingen met Bibliotheekinstellingen geselecteerd of Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd

 3. Klik op de pagina Instellingen op Instellingen voor versies.

  Dialoogvenster Bibliotheekinstellingen met Versiebeheer geselecteerd.
 4. Op de pagina Versie-instellingen zijn de volgende instellingen beschikbaar:

  • Voor een documentbibliotheek

   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Een versie maken telkens wanneer u een bestand in deze document bibliotheek bewerkt met alleen primaire versies of primaire en secundaire versies.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten mag zien.

   • Stel het controleren van documenten verplicht voordat ze worden bewerkt.

  • Voor een lijst

   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Een versie maken telkens wanneer u een item in de lijst bewerkt.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten in de lijst mag zien.

 5. Klik op OK.

Als u een eerdere versie wilt bekijken of herstellen in een SharePoint Online-lijst of -bibliotheek of deze eruit wilt verwijderen

Als u een eerdere versie van een document wilt herstellen, volgt u deze stappen.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek met het item of het document waarvan u de versiegeschiedenis wilt weergeven.

 2. Klik op de drie puntjes (...) naast het item waarvan u de versiegeschiedenis wilt zien.

 3. Klik op Versiegeschiedenis.

  Snelmenu voor documentbibliotheek met versiegeschiedenis gemarkeerd

  Als Versiegeschiedenis niet wordt weergegeven, klikt u op Meer en vervolgens op Versiegeschiedenis.

 4. Beweeg in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de cursor boven de datumkoppeling van een eerdere versie en klik op de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Dialoogvensterknop van vervolgkeuzelijst Versie
 5. In het menu kunt u het volgende doen.

  Menu met versie-items
  • Het huidige document bekijken. Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waar u het document kunt bewerken, herstellen of verwijderen. U kunt er ook de huidige goedkeuringsstatus zien.

  • Het document herstellen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of het document het huidige goedgekeurde document moet worden. Dit document wordt als een nieuwe versie toegevoegd.

  • Het document verwijderen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt sturen.

  • Deze versie weigeren. Deze optie wordt in plaats van Verwijderen alleen weergegeven op goedgekeurde documenten.

 6. Klik op de X in de rechterbovenhoek als u klaar bent.

Versiebeheer in een SharePoint 2016- of 2013-lijst of -bibliotheek inschakelen en configureren

 1. Ga naar de bibliotheek of lijst waarvoor u versiebeheer wilt inschakelen.

 2. Klik op het lint op Bibliotheek of Lijst.

  Tabbladen Bibliotheek en Bladeren op het lint of Tabblad Lijst geselecteerd op lint

 3. Klik in de groep Instellingen op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

  Knoppen op het lint voor SharePoint-bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen op lint

 4. Klik op de pagina Instellingen op Instellingen voor versies.

  Dialoogvenster Bibliotheekinstellingen met Versiebeheer geselecteerd.
 5. Op de pagina Versie-instellingen zijn de volgende instellingen beschikbaar:

  • Voor een documentbibliotheek

   Dialoogvenster met opties voor versiebeheer
   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Maak een versie telkens als u een bestand bewerkt in deze documentbibliotheek. U gebruikt hiervoor alleen primaire versies of zowel primaire als secundaire versies.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten mag zien.

   • Stel het controleren van documenten verplicht voordat ze worden bewerkt.

  • Voor een lijst

   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Een versie maken telkens wanneer u een item in de lijst bewerkt.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten in de lijst mag zien.

 6. Klik op OK.

Versiebeheer in een SharePoint 2016- of 2013-lijst of -bibliotheek uitschakelen

Voer dezelfde stappen uit als voor het inschakelen, maar klik op de pagina Versie-instellingen op Geen versies bijhouden. U kunt ook het selectievakje Nee voor Goedkeuring van inhoud vereist inschakelen.

Een eerdere versie weergeven, herstellen of verwijderen

Als u een eerdere versie van een document wilt herstellen, volgt u deze stappen.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek met het item of het document waarvan u de versiegeschiedenis wilt weergeven.

 2. Klik op het lint op Bestanden of op Items. Klik op de drie puntjes (...) naast het item waarvan u de versiegeschiedenis wilt zien.

 3. Klik op Versiegeschiedenis.

  Het tabblad Bestand met Versiegeschiedenis gemarkeerd

  Als Versiegeschiedenis niet wordt weergegeven, klikt u op de drie puntjes (...) in het dialoogvenster en klikt u vervolgens op Versiegeschiedenis.

 4. Beweeg in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de cursor boven de datumkoppeling van een eerdere versie en klik op de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Dialoogvensterknop van vervolgkeuzelijst Versie
 5. In het menu kunt u het volgende doen.

  Menu met versie-items
  • Het huidige document bekijken. Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waar u het document kunt bewerken, herstellen of verwijderen. U kunt er ook de huidige goedkeuringsstatus zien.

  • Het document herstellen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of het document het huidige goedgekeurde document moet worden. Dit document wordt als een nieuwe versie toegevoegd.

  • Het document verwijderen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt sturen.

  • Deze versie weigeren. Deze optie wordt in plaats van Verwijderen alleen weergegeven op goedgekeurde documenten.

 6. Klik op de X in de rechterbovenhoek als u klaar bent.

Versiebeheer in een SharePoint 2010-lijst of -bibliotheek inschakelen en configureren

Voer de volgende stappen uit om versiebeheer voor een lijst of bibliotheek in te schakelen en te configureren.

 1. Ga naar de list of bibliotheek waarin u wilt werken. Als de naam niet in het deelvenster Snel starten wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud en selecteert u de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint, in de groep Hulpmiddelen voor lijsten of Hulpmiddelen voor bibliotheken, op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

 3. Klik op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  de knop lijstinstellingen op het lint in sharepoint of Knop Bibliotheekinstellingen op het lint van de SharePoint Foundation-bibliotheek

  De pagina met lijst- of bibliotheekinstellingen wordt geopend.

 4. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor versies.

  Subinstellingen, Instellingen voor versies geselecteerd

  Het dialoogvenster Instellingen voor versies wordt geopend.

  Primaire en secundaire versies instellen, goedkeuring vereisen, opgeven wie items mogen zien en uitchecken vereisen.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Voor documentbibliotheken: selecteer in de sectie Versiegeschiedenis van item, onder Elke keer dat u een bestand bewerkt in deze documentbibliotheek een nieuwe versie maken alleen de primaire versies of de primaire en de secundaire versies.

  Voor lijsten: selecteer in het gedeelte Versiegeschiedenis van item, onder Een versie maken telkens wanneer u een item in deze lijst bewerkt?, de optie Ja.

 6. Optioneel: geef het aantal versies op dat u wilt bewaren in de lijst.

 7. Optioneel: selecteer voor lijsten het aantal goedgekeurde versies waarvoor u concepten wilt bewaren. Deze optie is alleen beschikbaar als u Ja selecteert in de sectie Goedkeuring van inhoud.

  Stel voor bibliotheken een aantal in onder Concepten behouden voor het volgende aantal primaire versies.

 8. Optioneel: Bepaal welke gebruikers een concept van items mogen zien. In een lijst is deze optie alleen beschikbaar als in de sectie Goedkeuring van inhoud de optie Goedkeuring van inhoud is vereist voor ingediende items is ingesteld op Ja.

  Selecteer een van de volgende opties.

  • Elke gebruiker die items kan lezen. Iedereen met de machtiging Lezen voor de site kan conceptitems bekijken.

  • Alleen gebruikers die items mogen bewerken. Alleen gebruikers met de machtiging Bewerken kunnen conceptitems bekijken.

  • Alleen gebruikers die items kunnen goedkeuren (en de maker van het item). Alleen de oorspronkelijke maker van het item en gebruikers met de machtiging Goedkeuring voor items in de lijst kunnen conceptitems bekijken.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en terug te gaan naar de pagina Instellingen.

Naar boven

Versiebeheer in een SharePoint 2010-lijst of -bibliotheek uitschakelen

Volg dezelfde stappen als voor het inschakelen van versiebeheer, maar voer een van de volgende handelingen uit:

Voor documentbibliotheken: selecteer in de sectie Versiegeschiedenis van item, onder Elke keer dat u een bestand bewerkt in deze documentbibliotheek een nieuwe versie maken, de optie Geen versies bijhouden.

Voor lijsten: selecteer in het gedeelte Versiegeschiedenis van item, onder Een versie maken telkens wanneer u een item in deze lijst bewerkt?, de optie Nee.

Klik op OK.

Naar boven

Versies bekijken, herstellen of verwijderen in een SharePoint 2010-lijst of -bibliotheek

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek met het item of het document waarvan u de versiegeschiedenis wilt weergeven.

 2. Klik op de pijl-omlaag naast het document of item waarvan u de versiegeschiedenis wilt bekijken en klik op Versiegeschiedenis.

  Vervolgkeuzemenu van document met versiegeschiedenis gemarkeerd
 3. Beweeg in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de cursor boven de datumkoppeling van een eerdere versie en klik op de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Versie met vervolgkeuzelijst met Weergeven gemarkeerd
 4. In het menu kunt u het volgende doen.

  • Het huidige document bekijken. Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waar u het document kunt bewerken, herstellen of verwijderen. U kunt er ook de huidige goedkeuringsstatus zien.

   Dialoogvenster Versiegeschiedenis in SharePoint 2010

   Via het dialoogvenster Weergeven kunt u mogelijk documenten bewerken, maar deze optie is gewoonlijk uitgeschakeld. Als u een document wilt bewerken, selecteert u Eigenschappen in de vervolgkeuzelijst van het bestand of item.

  • Het document herstellen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of het document het huidige goedgekeurde document moet worden. Dit document wordt als een nieuwe versie toegevoegd.

   Vervolgkeuzelijst met versies met Herstellen gemarkeerd.
  • Het document verwijderen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt sturen.

   Versiegeschiedenis met Verwijderen voor een versie gemarkeerd
  • Publicatie van deze versie ongedaan maken wordt weergegeven wanneer u goedkeuring en publicatie gebruikt voor uw documenten of items.

   Vervolgkeuzelijst met versies met Publicatie ongedaan maken gemarkeerd
 5. Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek als het dialoogvenster van de versie nog niet is gesloten.

Versiebeheer voor een item in SharePoint 2007 inschakelen

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

  1. Klik op Instellingen menuafbeelding en vervolgens op Lijstinstellingen of Instellingen van documentbibliotheek.

   Selectie van de optie Instellingen van documentbibliotheek vanuit het menu Instellingen
 2. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor versies.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Instellingen voor versies voor het inschakelen van versiebeheer, goedkeuring en het vereisen van inchecken
  • Voor lijstitems: als u wilt aangeven dat versies moeten worden bijgehouden, klikt u in de sectie Versiegeschiedenis van item op Een versie maken telkens wanneer u een item in deze lijst bewerkt.

  • Voor bestanden: als u wilt aangeven dat slechts één type versie moet worden bijgehouden, klikt u in de sectie Versiegeschiedenis van document op Primaire versies maken.

  • Voor bestanden: als u wilt aangeven dat zowel de primaire als de secundaire versies moeten worden bijgehouden, klikt u in de sectie Versiegeschiedenis van document op Primaire en secundaire (concept)versies maken.

 4. U kunt opgeven hoeveel versies u van items of bestanden wilt bewaren. Voer een van de volgende opties uit in de sectie Versiegeschiedenis van item of de sectie Versiegeschiedenis van document:

  • Als u het aantal versies van lijstitems wilt opgeven dat u wilt bewaren, schakelt u het selectievakje Het volgende aantal versies behouden in en typt u het aantal versies dat u wilt bewaren.

  • Als u het aantal primaire versies van documentbestanden wilt opgeven dat u wilt bewaren, schakelt u het selectievakje Het volgende aantal primaire versies behouden in en typt u het aantal primaire versies dat u wilt bewaren.

  • Als u het aantal secundaire documentversies wilt opgeven dat u wilt bewaren, schakelt u het selectievakje Concepten behouden voor het volgende aantal primaire versies in en typt u het aantal primaire versies waarvan u concepten (secundaire versies) wilt bewaren.

 5. Klik op OK.

Versiebeheer voor een item in SharePoint 2007 uitschakelen

Volg de stappen voor het inschakelen van versiebeheer, maar klik in het dialoogvenster Instellingen voor versies op Geen versies bijhouden.

Versiebeheer en goedkeuring uitgeschakeld

Versies bekijken, herstellen of verwijderen in een SharePoint 2007-lijst of -bibliotheek

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek met het item of het document waarvan u de versiegeschiedenis wilt weergeven.

 2. Klik op de pijl-omlaag naast het document of item waarvan u de versiegeschiedenis wilt bekijken en klik op Versiegeschiedenis.

  Vervolgkeuzemenu van document met versiegeschiedenis gemarkeerd
 3. Beweeg in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de cursor boven de datumkoppeling van een eerdere versie en klik op de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Versie met vervolgkeuzelijst met Weergeven gemarkeerd
 4. In het menu kunt u het volgende doen.

  • Het huidige document bekijken. Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waar u het document kunt bewerken, herstellen of verwijderen. U kunt er ook de huidige goedkeuringsstatus zien.

   Een dialoogvenster met versies bekijken

   Vanuit het dialoogvenster Weergeven verwijdert of herstelt u het item; of u keert terug naar de versiegeschiedenis.

  • Het document herstellen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of het document het huidige goedgekeurde document moet worden. Dit document wordt als een nieuwe versie toegevoegd.

   Vervolgkeuzelijst met versies voor bestand met Herstellen gemarkeerd
  • Het document verwijderen. Met deze optie wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt sturen.

   Vervolgkeuzelijst met versies voor een bestand met de optie Verwijderen gemarkeerd
  • Publicatie van deze versie ongedaan maken wordt weergegeven wanneer u goedkeuring en publicatie gebruikt voor uw documenten of items.

   Vervolgkeuzelijst met gepubliceerde bestanden met de optie Publicatie van deze versie ongedaan maken gemarkeerd
 5. Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek als het dialoogvenster van de versie nog niet is gesloten.

Andere instellingen die van invloed zijn op versiebeheer

U kunt andere instellingen configureren die van invloed zijn op versie beheer. In lijsten of bibliotheken kunt u vereisen dat inhoud wordt goedgekeurd. In bibliotheken kunt u instellen dat bestanden moeten worden uitgecheckt.

Zie Hoe werkt versiebeheer in een lijst of bibliotheek? voor informatie over onder meer deze instellingen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×