Verschillende soorten formules maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Excel ondersteunt veel soorten eenvoudige en complexe formule kunt u de uitkomst van de berekening die u wilt bereiken. Afhankelijk van het type formule die u maakt, kan een formule functies, celverwijzing, constanteen operatorbevatten. U kunt één functie, geneste functies of matrix waarin enkelvoudige of meervoudige resultaten worden berekend.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

Een eenvoudige formule maken met behulp van constanten en operatoren

 1. Klik in de cel waarin u de formule wilt invoeren.

 2. Typ = (gelijkteken).

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om de formule in te voeren:

  • Typ de constanten en de operatoren die u in de berekening wilt gebruiken.

Formule

Beschrijving

=5+2

Telt 5 en 2 op

=5-2

Trekt 2 van 5 af

=5/2

Deelt 5 door 2

=5*2

Vermenigvuldigt 5 met 2

=5^2

Verheft 5 tot de macht 2

 • Klik in de cel die de waarde bevat die u in de formule wilt gebruiken, typ de operator die u wilt gebruiken en klik vervolgens op een andere cel die een waarde bevat.

Formule

DESCR iption

=A1+A2

Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op

=A1-A2

Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1

=A1/A2

Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2

=A1*A2

Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2

=A1^A2

Verheft de waarde in cel A1 tot de exponentiële waarde in A2

 1. Tip: U kunt zoveel constanten en operatoren in een formule invoeren als u nodig hebt om het gewenste resultaat te bereiken, maar maximaal 8192 tekens.

 2. Druk op terug.

Een formule maken met behulp van celverwijzingen en namen

Voorbeeldformules aan het einde van deze sectie bevatten relatieve verwijzingen van andere cellen of relatieve celverwijzing. De cel met de formule wordt een doelcel genoemd wanneer de waarde, is afhankelijk van de waarden in andere cellen. Cel B2 is bijvoorbeeld een doelcel als deze de formule = C2 bevat.

 1. Klik in de cel waarin u de formule wilt opgeven.

 2. Typ in het formulebalk, gelijkteken (=).

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een verwijzing maken, selecteert u een cel, een cellenbereik, een locatie in een ander werkblad of een locatie in een andere werkmap. U kunt sleept u de rand van de celselectie om de selectie te verplaatsen of sleep de hoek van de rand aan de selectie uitbreiden.

  • Als u wilt invoeren van de verwijzing naar een bereik naam , klikt u in het menu Invoegen , wijs naamen klik vervolgens op Plakken. Selecteer in het vak Naam plakken , de naam die u wilt en klikt u op OK.

Formule

Beschrijving

=C2

Gebruikt de waarde in cel C2

=Blad2!B2

Gebruikt de waarde in cel B2 op Blad2

=Activa-Passiva

Trekt de waarde in de cel Passiva af van de waarde in de cel Activa

 1. Druk op terug.

Een formule maken met behulp van een functie

 1. Klik in de cel waarin u de formule wilt opgeven.

 2. De formule te beginnen met de functie, klik op het tabblad formules en klik onder functie, klikt u op Invoegenen selecteer vervolgens de functie die u wilt gebruiken.

  Opmerking: Als u niet zeker weet welke functie moet gebruiken, klikt u op het tabblad formules , functie, klik op verwijzing als u wilt de beschikbare formules bladeren.

 3. Voer de argument.

  Tip: Als u wilt celverwijzingen invoert als argument, selecteer de cellen op het blad.

Formule

Beschrijving

=SOM(A:A)

Telt alle getallen in kolom A op

=GEMIDDELDE(A1:B4)

Berekent het gemiddelde van alle getallen binnen het bereik

 1. Nadat u de formule hebt voltooid, drukt u op terug.

Een formule maken met behulp van geneste functies

Geneste functie gebruiken een functie als een van de argumenten van een andere functie. U kunt maximaal 64 niveaus met functies nesten. De volgende formule wordt een reeks getallen (G2:G5) alleen als het gemiddelde van een andere reeks getallen (F2: F5) groter dan 50 is. Anders is het resultaat 0.

 1. Klik in de cel waarin u de formule wilt opgeven.

 2. De formule te beginnen met de functie, klikt u op het tabblad formules , klikt u onder functie, klikt u op Invoegenen selecteer vervolgens de functie die u wilt gebruiken.

  Opmerking: Als u niet zeker weet welke functie moet gebruiken, klikt u op het tabbladformules , functie, klik op verwijzing als u wilt de beschikbare formules bladeren.

 3. Als u de argument, voer een of meer van de volgende opties:

  • Als u wilt celverwijzingen invoert als argument, selecteer de cellen op het blad.

  • Als u wilt een andere functie opgeven als argument, geeft u de functie in het gewenste argumentvak. U kunt bijvoorbeeld toevoegen SUM(G2:G5) in de waarde_als_waar vak van de functie als bewerken

  • De onderdelen van de formule die wordt weergegeven onder argumenten komen overeen met de functie die u hebt geselecteerd in de vorige stap. Als u alshebt geklikt, geeft de sectie argumenten bijvoorbeeld de argumenten van de functie als.

 4. Nadat u de formule hebt voltooid, drukt u op terug.

Een matrixformule maken waarmee één resultaat wordt berekend

Een matrixformule kunt u verschillende berekeningen uitvoeren om te genereren van één resultaat. Matrixformules gebruiken standaard syntaxis. Worden alle beginnen met een gelijkteken (=) en u kunt een van de ingebouwde Excel-functies gebruiken in de matrixformules. Dit type matrixformule kunt u een blad model vereenvoudigen door het aantal verschillende formules vervangen door één matrixformule.

 1. Klik in de cel waarin u de formule wilt opgeven.

 2. Voer de formule in die u wilt gebruiken.

  De volgende formule berekent bijvoorbeeld de waarde van een pakket aandelen zonder dat u een rij cellen hoeft te gebruiken om de totale waarden van elk aandeel te berekenen en weer te geven.

  Wanneer u de formule invoert {= SOM (B2:C2 * B3:C3)} als matrixformule, Excel-veelvouden het aantal waarden voor aandelen met de prijs van elk aandeel (500 * 10 en 300 * 15), en telt vervolgens de resultaten van die berekeningen samen om een totaalwaarde van 9500.

 3. Druk op OPDRACHT +RETURN om de formule in te voeren als een matrixformule.

  Wordt de formule automatisch tussen {} (een paar accolades).

  Notities: 

  • Handmatig typen accolades rond een formule wordt niet omzetten in een matrixformule, drukt u op OPDRACHT + RETURN om te maken van een matrixformule.

  • Elk gewenst moment dat u de matrixformule bewerken de accolades ({}) verwijderd uit de matrixformule en drukt u op OPDRACHT + RETURN opnieuw en de wijzigingen in een matrixformule opnemen en toevoegen van de accolades.

Een matrixformule maken waarmee meerdere resultaten worden berekend

Sommige functies blad retourneren matrices met waarden of een matrix van waarden als een argument vereisen. Als u wilt meerdere resultaten berekenen met behulp van een matrixformule, moet u de matrix invoeren in een bereik van cellen met hetzelfde aantal rijen en kolommen bevat als de matrixargumenten.

 1. Selecteer het celbereik waarin u de matrixformule wilt opgeven.

 2. Voer de formule in die u wilt gebruiken.

  Bijvoorbeeld: een reeks van drie verkoopcijfers (kolom B) voor een serie van drie maanden (kolom A), de functie TREND bepaalt de lineaire waarden voor de verkoopcijfers. Als u wilt weergeven in de resultaten van de formule, wordt deze ingevoerd in drie cellen in kolom C (C1: C3).

  Wanneer u de formule =trend(B1:B3;a1:a3) als matrixformule invoert, levert deze drie afzonderlijke resultaten op (22196, 17079 en 11962) op basis van de drie verkoopcijfers en de drie maanden.

 3. Druk op OPDRACHT +RETURN om de formule in te voeren als een matrixformule.

  Wordt de formule automatisch tussen {} (een paar accolades).

  Notities: 

  • Handmatig typen accolades rond een formule wordt niet omzetten in een matrixformule, drukt u op OPDRACHT + RETURN om te maken van een matrixformule.

  • Elk gewenst moment dat u de matrixformule bewerken de accolades ({}) verwijderd uit de matrixformule en drukt u op OPDRACHT + RETURN opnieuw en de wijzigingen in een matrixformule opnemen en toevoegen van de accolades.

Tips en trucs voor het maken van formules

Het type verwijzing eenvoudig wijzigen

U kunt als volgt schakelen tussen relatieve, absolute en gemengde verwijzingen:

 1. Selecteer de cel met de formule.

 2. Selecteer de verwijzing die u wilt wijzigen in de formulebalk.

 3. Klik op het tabblad formules en onder functieop Schakeloptie verwijzing.

Formules automatisch aanvullen

Gebruik de functie formule automatisch aanvullen om eenvoudiger maken en bewerken van formules en type- en syntaxisfouten fouten minimaliseren. Nadat u een gelijkteken (=) typt en begint letters (de beginletters fungeren als een weergave-trigger), een dynamische lijst met geldige functies en namen onder de geselecteerde cel wordt. Nadat u de naam van de functie of in de formule ingevoegd met behulp van een invoeg-trigger (op TAB te drukken of te dubbelklikken op het item in de lijst), wordt een juiste argumenten weergegeven. Als u de formule invullen, typ een komma (,) kan ook fungeren als een weergave-trigger, aanvullende argumenten kan worden weergegeven in Excel. U kunt extra functies of namen in de formule invoegen en terwijl u hun BEGINLETTERS typt, wordt opnieuw weergegeven een dynamische lijst waaruit u kunt kiezen.

Formules snel kopiëren

U kunt snel dezelfde formule in een bereik van cellen invoeren. Selecteer de gewenste positie voor de berekende resultaten wilt weergeven, de formule kopiëren naar de formulebalk en druk op CONTROL + RETURN. Bijvoorbeeld als u =SOM(a1:B1) in bereik C1:C15 en druk op CONTROL + RETURN, updates voor Excel de formule hebt gekopieerd in elke cel van het bereik, gebruikt A1 als een relatieve verwijzing.

Gebruik van de functie en de argumenten inline-help

Als u niet bekend met de argumenten van een functie bent, kunt u de functie Help-informatie die wordt weergegeven nadat u een gelijkteken (=), de naam van de functie en een openingshaakje. Klik op de naam van de functie naar het Help-onderwerp weergeven op de functie. U kunt ook klikken op de argumentnaam van een van de in de formule voor het selecteren van het bijbehorende argument in uw werkblad.

Veelvoorkomende fouten bij het maken van formules vermijden

De volgende tabel worden enkele van de meest voorkomende fouten die u kunt aanbrengen bij het invoeren van een formule en hoe u deze fouten corrigeren:

Zorg ervoor dat u...

Meer informatie

Zorg ervoor dat de haken openen en sluiten overeenkomen

Controleer of elke haak openen een bijbehorende haak sluiten heeft. Wanneer u een formule maakt en haken typt, worden deze tijdens het typen in kleur weergegeven.

Gebruik een dubbele punt om een bereik aan te geven

Als u verwijst naar een bereik van cellen, gebruik een dubbele punt (:) tussen de verwijzing naar de eerste cel in het bereik en de verwijzing naar de laatste cel in het bereik. Bijvoorbeeld a1: a5.

Typ alle vereiste argumenten

Voor sommige functies zijn bepaalde argumenten vereist. Kijk ook of u niet te veel argumenten hebt opgegeven.

Nest niet meer dan 64 functies

U mag maximaal 64 niveaus met functies invoeren of in een functie nesten.

Plaats namen van andere werkbladen tussen enkele aanhalingstekens

Als de formule naar waarden of cellen op andere werkbladen of werkmappen verwijst en de naam van de andere werkmap of blad een niet-alfanumerieke tekens bevat, moet u deze naam tussen enkele aanhalingstekens (') tussen.

Neem het pad naar externe werkmappen op

Zorg dat alle externe referenties de naam van een werkmap en het pad naar de werkmap bevatten.

Typ getallen zonder opmaak

Gebruik geen opmaak voor getallen die u invoert in formules. Bijvoorbeeld: als de waarde die u wilt invoeren € 1.000 is, typt u 1000 in de formule.

Zie ook

Een formule invoeren

Berekeningsoperatoren en volgorde van bewerkingen

Schakelen tussen relatieve en absolute verwijzingen

AutoAanvullen gebruiken bij het invoeren van formules

Namen in formules gebruiken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×